Praćenje temperature u supermarketima

Category: Hrana | Tags:
Proizvodnja hrane strateški je zanimljiva u svakoj zemlji. Sukladno Zakonu o hrani, subjekti u poslovanju s hranom koji proizvode, prerađuju ili distribuiraju hranu za krajnje korisnike dužni su uspostaviti, provoditi i održavati sustav sigurnosti hrane temeljen na načelima HACCP-a.
Svi subjekti u poslovanju s hranom “od farme do stola” koji proizvode, prerađuju, pripremaju ili distribuiraju hranu ili hranu za životinje odgovorni su za provedbu i kontrolu učinkovitosti provedbe mjera higijene hrane u svim fazama procesa proizvodnje, prerade i distribucije koji su pod njihovom odgovornošću.
Subjekti u poslovanju s hranom u cjelokupnom prehrambenom lancu odgovorni su za provođenje kontinuiranog praćenja:
 • poštivanje mikrobioloških kriterija za hranu;
 • postupci nužni za postizanje ciljeva više razine zaštite zdravlja
 • ispunjavanjem zahtjeva o nadzoru temperature hrane;
 • održavanje hladnog lanca;
 • uzorkovanje i analiza.

HACCP U PROMETU HRANE

U provedbi preporuka iz Vodiča dobre higijenske prakse u prometu HRANOM kao i u uspostavi sustava sigurnosti hrane u predmetima, za predmete su moguće dvije opcije:
1. Uspostava dobre higijenske prakse na temelju već uspostavljenih preduvjeta, te uspostavljanje, provedba i kontrola provedbe planova samokontrole, uključujući kontrolu temperature i održavanje lanca hladnoće.
2. Uspostavljanje dobre higijenske prakse na temelju već utvrđenih preduvjeta, te uspostavljanje, provedba i kontrola provedbe planova samokontrole uključujući kontrolu temperature i održavanje lanca rashlade kao kritičnih kontrolnih točaka (CCP).
Subjekti koji rade s hranom moraju imati odgovarajuću opremu i/ili rješenja za održavanje praćenja temperaturnih uvjeta primjerenih hrani.
Ispravna uporaba ubodnog termometra
Termometar se koristi za provjeru temperature hrane:
 • prilikom dostave hrane
 • tijekom termičke obrade hrane
 • kada hranu održavate toplom
 • kod hlađenja hrane nakon toplinske obrade
 • pri kontroli temperature hladnog stola/pulta.
Ubodni termometar treba održavati čistim, odnosno treba dezinficirati sondu termometra prije i nakon upotrebe ili mjerenja temperature. Prije upotrebe, kao i nakon svake upotrebe, potrebno ju je oprati i dezinficirati kako bi se spriječila kontaminacija hrane.
Infracrveni termometar koristite prema uputama proizvođača i za mjerenje površinskih temperatura duboko zamrznutih i/ili pakiranih namirnica (paketa), radnih površina i sl.
Kako biste ostvarili svoje ciljeve, HANNA osigurava učinkovite i kvalitetne instrumente koji osiguravaju bolje performanse i povećavaju produktivnost u vašem radu.

HI151

Checktemp®4 Temperaturni Tester
KODIRANI BOJAMA s preklopnom sondom
HI151 Checktemp 4 savršen je prijenosni termometar visoke točnosti za kućne i profesionalne kuhinje. Oštra sklopiva sonda od nehrđajućeg čelika idealna je za testiranje svježe, kuhane i polusmrznute hrane. HI151 Checktemp 4 mjeri temperaturu u °C i °F.
 • Termometar ima vodootporno i kompaktno kućište te je tvornički kalibriran.
 • Kalibracija se provjerava svaki put kada se termometar uključi.
HI151 specifikacije
 • Raspon temperature -50,0 do 300 °C
 • Rezolucija 0,1 °C (-50,0 do 199,9 °C); 1,0 °C (200,0 do 300,0 °C)
 • Sonda od nehrđajućeg čelika s penetrirajućim vrhom; 103 x 3 mm (promjer) (promjer 4,06 x 0,12 inča)
 • Automatsko isključivanje 1 min, 2 min (zadano), 8 min, 60 min. ili ISKLJUČENO
  • Okoliš -30,0 do 50,0°C (32,0 do 122,0°F)
 • Težina 85 g (3.0 oz)
Dostupno je šest termometara označenih bojama za ispunjavanje propisa o higijeni hrane i kritičnim kontrolnim točkama analize opasnosti (HACCP):
 • Ergonomski oblik
 • Mjeri u °C i °F
 • Kućište ima IP67 zaštitu i pluta
 • Veliki LCD
 • Uključuje se pomoću senzora pokreta
 • Interna provjera kalibracije
bijela, za mliječne proizvode

crveni, za sirovo meso

plavo, za sirovu ribu

žuto, za kuhano meso

zeleno, za salatu i voće

smeđe, za povrće

HI148

Data Logger
 • Dostupni modeli s jednim ili dva kanala, unutarnjim i/ili vanjskim senzorom.
 • Programabilni visoki i niski LED alarmi bljeskaju za brzo gledanje.
 • Automatski zabilježite svoje rezultate i pregledajte ih pomoću uključenog softvera (16 000 uzoraka za 1-kanalne modele i 8 000 uzoraka/kanalu za 2-kanalne modele).
 • Sonda:
  sonda od nehrđajućeg čelika sa 1 m (3,3′) silikonskim kabelom; Duljina 33,5 mm (13,2 inča), promjer 3,5 mm (0,14 inča).

T1 unutarnji senzor
-20.0 do 60.0 °C
-4.0 do 140.0 °F

T1 vanjski senzor
-40.0 do 125.0 °C
-40.0 do 257.0 °F

T1 unutarnji senzor
-20.0 do 60.0 °C
-4.0 do 140.0 °F
T2 vanjski senzor
-40.0 do 125.0 °C
-40.0 do 257.0 °F

T1 vanjski senzor
-40.0 do 125.0 °C
-40.0 do 257.0 °F
T2 vanjski senzor
-40.0 do 125.0 °C
-40.0 do 257.0 °F

Prijenosni termometri za prehrambenu industriju

HI935001

Foodcare termometar s
termoelementom tipa K
sa izmjenjivom sondom
Dizajniran imajući na umu korisničku funkcionalnost i izvedbu, HI935001 je vodootporni termopar termometar tipa K koji mjeri temperature od -50,0 do 300°C. CAL Check™ i sustav za sprječavanje grešaka baterije (BEPS) osiguravaju točna očitanja.
 • Funkcija CAL Check – provjerava je li unutarnja elektronika unutar prihvatljive tolerancije
 • Poruke obavijesti o oštećenju sonde
 • Visoka točnost ±0.4°C
 • Sonda je zamjenjiva, a dostupne su i druge

K-tip sonde

HI9565

Termo – higrometar
HI9565 je prijenosni termohigrometar dizajniran za mjerenje temperature i relativne vlažnosti (RH). HI9565 predstavlja dodatnu prednost u mogućnosti izračunavanja točke rosišta iz temperature i RH.
Značajke:
 • Termohigrometar s točkom rosišta i sondom za bilježenje podataka o kalibraciji.
  • Istodobna mjerenja relativne vlažnosti i temperature na velikom LCD zaslonu s dvije linije
 • Jedinica temperature koja se može odabrati (°C ili °F)
 • HI706023 namjenska sonda za temperaturu i RH s elektroničkim senzorom
 • Sonda za brzo spajanje
 • Indikacija trajanja baterije i detekcija slabe baterije
 • Ton potvrde pritiska tipke
 • Funkcija automatskog isključivanja
 • Vodootporno kućište IP67
 • MIN, MAX vrijednost i indikator HOLD
 • Indikator stabilnosti
Značajke:
 • Termohigrometar s točkom rosišta i sondom za bilježenje podataka o kalibraciji.
  • Istodobna mjerenja relativne vlažnosti i temperature na velikom LCD zaslonu s dvije linije
 • Jedinica temperature koja se može odabrati (°C ili °F)
 • HI706023 namjenska sonda za temperaturu i RH s elektroničkim senzorom
 • Sonda za brzo spajanje
 • Indikacija trajanja baterije i detekcija slabe baterije
 • Ton potvrde pritiska tipke
 • Funkcija automatskog isključivanja
 • Vodootporno kućište IP67
 • MIN, MAX vrijednost i indikator HOLD
 • Indikator stabilnosti
Autor:
Tajana Mokrović mag.nutr.

With Great Product Come Great Results

Servis

Trening

Popravak

Održavanje