Lagështia në pomadat që përmbajnë antibiotikë

Category: Industria | Tags:

Çfarë janë pomadat?

Pomadat, në mënyrë të veçantë, janë medikamente shumë viskoze që përgatiten nga materiale të tilla si dylli i parafinës, dylli i bletës ose vajrat vegjetale. Shumica e pomadave përmbajnë shumë pak ujë, duke i bërë ato ideale për hidratimin dhe mbrojtjen e zonës së prekur. Bacitracin zink është një antibiotik që zakonisht përfshihet në pomada. Ky medikament përdoret për parandalimin e infeksioneve në dëmtime të vogla të lëkurës kur aplikohet në mënyrë lokale.

Sasia e ujit në pomada

Materialet bazë për pomadat mund të karakterizohen nga numri i tyre i ujit. Numri i ujit është sasia maksimale e ujit që mund të përmbajë 100 g bazë medikamenti në një temperaturë specifike.

Përmbajtja e tepërt e lagështisë mund të ndikojë negativisht në stabilitetin, dhe konsistencën e preparatit të medikamentit. Standardet për përmbajtjen e ujit tek shumica e materialeve bazë të përgatitjes së barnave përcaktohen nga Pharmacopeia e Shteteve të Bashkuara (USP), një organizatë që përcakton standardet e cilësisë për vetitë e barnave, si dhe metodat e miratuara të analizimit.

USP boton monografi për një shumëllojshmëri të madhe të preparateve medikamentoze; shumica e metodave të analizës për parametrat me interes janë të specifikuara në këto monografi. Monografia e USP për pomadat e zinkut të bacitracinës thotë se përmbajtja e lagështisë përcaktohet me titruesin Karl Fischer.

Titruesi Karl Fischer

Hanna Instruments ofron titruesin Karl Fischer Volumetrik HI903. Titruesit Hanna janë të lehtë në përdorim. Duhet që titruesi të funksiononte me saktësi në diapazonin më të ulët, pasi monografia e USP thotë se pomada e tyre duhet të jetë nën 1% përmbajtje uji.

Titruesi Kulometrik Karl Fischer HI904

Hanna ofron Titruesin Kulometrik Karl Fischer HI904 pasi është ideal për mostrat me përmbajtje uji që varion nga 1 ppm në 5%.

Gjenerimi i titrantit në qelizë eliminon nevojën për standardizim periodik, një veçori e kursimit të kohës.

Ky titrues i fuqishëm monitoron në mënyrë efektive reaksionin KF, zbulon pikën përfundimtare dhe kryen të gjitha llogaritjet dhe grafikët e nevojshëm.

Monografia e USP thotë se mostrat duhet të treten në një tretës toluen/metanol 7:3 përpara titrimit, HI904 mund ta kryej këtë procedurë. HI904 mund të integroj deri në 100 metoda të ndryshme titrimi.

Ekipi i Hannë-s ju ofron mbështetje për cdo problem!

Regjistrohu në buletinin tonë