Je li automatski titrator pravo rješenje za vaš laboratorij?

Category: Laboratorij | Tags:

S automatskim titratorom možete uštedjeti vrijeme i značajno smanjiti količinu kemikalija korištenih u vašem laboratoriju, u usporedbi s početnim troškovima i troškovima održavanja.

Trebate li asistenciju?

Titracija je često korištena tehnika u raznim analitičkim laboratorijima. Ovo je vrsta volumetrijske analize gdje se reagens poznate koncentracije (titrant) postupno dodaje uzorku s nepoznatom koncentracijom analita. Točka u kojoj je dodano točno dovoljno titranta da stehiometrijski reagira s analitom naziva se točka ekvivalencije. Budući da je točka ekvivalencije teoretska, u praksi određujemo krajnju točku. Koncentracija analita izračunava se iz volumena titranta korištenog za postizanje krajnje točke. [1]

Titrant se dodaje uzorku iz birete (staklene cijevi s graduiranom skalom) dok se ne postigne krajnja točka. To se može utvrditi promatranjem promjene boje indikatora ili potenciometrijski (praćenjem promjene potencijala između para elektroda). [1]

Slika 1: Ručna titracija koja zahtijeva našu punu pozornost

Umjesto ručnog dodavanja titranta i određivanja krajnje točke, možete si olakšati posao korištenjem automatskog titratora koji će automatski dodavati i bilježiti volumen titranta dok se (također automatski) ne odredi krajnja točka.

Automatski potenciometrijski titratori Hanna Instruments (HI932 i HI931) mogu detektirati krajnju točku potenciometrijski (s pH, ORP ili ion selektivnim elektrodama) ili fotometrijski (s HI90060x fotometrijskim elektrodama).

HI931

Automatski potenciometrijski titrator

Automatski titrator HI931 je odgovor na vaše namjenske potrebe za titracijom.

Potpuno prilagodljiv, HI931 pruža točne rezultate i intuitivno korisničko iskustvo, sve u kompaktnom pakiranju.

Titrirajte za razna mjerenja pritiskom na gumb, uključujući kiseline, baze, redoks i selektivne ione.

Nema potrebe za kupnjom dodatnih programiranih nadogradnji. Jedine stvari koje trebate da počnete koristiti HI931 su senzor i titrant.

 • Mali otisak tako da možete u potpunosti optimizirati svoje radno mjesto.
 • Neusporediva pumpa za doziranje od 40.000 koraka za male količine titranta koja vam pomaže da postignete vrlo preciznu krajnju točku za veću dosljednost.
 • Fleksibilnost pohranjivanja do 100 metoda.
Slika 2: automatska titracija koja nam omogućuje da već budemo fokusirani na sljedeći korak. Što biste radije?

Sljedeće vrste titracija se stoga mogu izvesti sa
Hanna Instruments automatski potenciometrijski titratori:

 • acidobazne titracije pomoću pH elektrode (npr. HI1048B),
 • redoks titracije pomoću ORP elektrode (npr. HI3148B),
 • kompleksiometrijske titracije korištenjem ISE (npr. Ca-ISE, Cu-ISE),
 • argentometrijske titracije pomoću srebrne elektrode (HI5148B),
 • nevodene titracije pomoću modificirane pH ili ORP elektrode (HI1049B, HI3149B),
 • titracije, gdje se krajnja točka određuje pomoću indikatora, pomoću fotometrijske elektrode (serija elektroda HI90060X).

U kojim slučajevima ima smisla investirati u automatski titrator?

Pogledajmo neke činjenice koje vam mogu pomoći u donošenju odluke.

1 - Početna investicija

Za ručnu titraciju potrebna je bireta sa zapornim ventilom, staklene čaše, titrant i indikator. Trošak takve opreme može biti manji od 100 eura (ne uključujući osnovnu laboratorijsku opremu kao što je analitička oprema, volumetrijsko stakleno posuđe itd.). Ova postavka može se nadograditi upotrebom odgovarajuće elektrode, temperaturne sonde, magnetske miješalice i mV metra umjesto indikatora (potenciometrijsko određivanje krajnje točke). Troškovi bi se u tom slučaju povećali za 1000-2000 eura.

Automatsko doziranje titranta i određivanje krajnje točke može koštati između 5500 i 30000 eura. Cijena ovisi o tome koja je razina automatizacije potrebna, broju pumpi za doziranje, vrsti i broju elektroda te drugim mogućnostima titratora (povezivanje metoda, broj krajnjih točaka, potreba za povratnim titracijama itd.). Kao minimum, potrebna je glavna titratorska jedinica, pumpa za doziranje, bireta, odgovarajuća elektroda, temperaturna sonda, mješalica, čaše i titrant.

Slika 3: Automatski potenciometrijski titrator HI932 Hanna Instruments s dvije pumpe i biretama može izvoditi povratne titracije ili dvije različite titracije jednu za drugom.

HI932

Napredni automatski potenciometrijski titrator

Napredni automatski titrator HI932 odgovor je na vaše potrebe napredne titracije. Titrirajte za različite objavljene metode pritiskom na gumb, kao i izvedite izravna mjerenja i povratne titracije za složene uzorke.

 • Ukupni kiselinski broj (TAN)
 • Ukupni bazni broj (TBN)
 • ASTM D664
 • ASTM D2896
 • ASTM D4739
 • ASTM D3227
 • ASTM D1159
 • Soli i površinski aktivne tvari

Instalacija i rukovanje automatskim titratorom u početku može biti teško.

U Hanna Instruments nudimo instalaciju i obuku kako bismo vam pomogli da započnete.

2 - Održavanje

Osim početnih troškova kupnje, važno je znati da automatski titrator zahtijeva održavanje. Ako se to zanemari, kvaliteta rezultata će biti smanjena i može doći do nepopravljive štete na pumpi ili glavnoj jedinici.

Ovisno o vrsti titranta, aspiracijsku cijev, dozirnu cijev i biretu treba zamijeniti jednom godišnje ili jednom u dvije godine.

Elektroda se mora pravilno održavati (dopunjavanje elektrolita, kondicioniranje itd.) i ima određeni vijek trajanja. Ovisno o vrsti elektrode potrebno ju je mijenjati svake jedne do tri godine, ovisno o vrsti elektrode. Također se preporučuje kalibracija analogne ploče jednom godišnje.

Uz konvencionalnu ručnu titraciju pomoću indikatora, troškovi održavanja su minimalni. Ako je krajnja točka određena potenciometrijski, elektroda se mora održavati i zamijeniti po potrebi (kao u automatizaciji).

Naši tehničari mogu pripremiti plan usluga održavanja koji će osigurati sigurne i točne rezultate.

3 - Vrijeme i broj uzoraka

Važan faktor pri odlučivanju o automatskom titratoru je koliko titracija trebamo obaviti u određenom vremenu i koliko vremena želimo uštedjeti za druge poslove u laboratoriju.

Automatske titracije mogu se obaviti za manje od tri minute. Jednostavnim pritiskom na tipku ”START”, automatski titrator će započeti titraciju. U međuvremenu možemo raditi druge poslove u laboratoriju (primjerice pripremanje sljedećeg uzorka), a kada se vratimo, rezultati će nas čekati na zaslonu.

HI932 Auttomatski potenciometrijski titrator može se povezati s HI922 Autosamplerom za analizu do 18 uzoraka uzastopno.

Slika 4: HI932 automatski potenciometrijski titrator spojen na HI922 autosampler. Daljnja automatizacija dodavanja reagensa, izravnavanja uzorka i uklanjanja otpada moguća je uz dodatak (do tri) peristaltičkih pumpi.

Međutim, ručne titracije zahtijevaju našu punu pozornost. Nakon dodavanja svake kapi, moramo pažljivo utvrditi je li se pojavila prava boja i ako pretitriramo, cijeli proces treba ponoviti, što rezultira nepotrebnim gubitkom vremena. Samo bi se najiskusniji laboratorijski tehničari mogli natjecati s automatskim titratorom.

Nadalje, automatski titrator štedi nas računanja rezultata. Svaka metoda ima spremljenu jednadžbu titracije i rezultati će biti prikazani odmah nakon završetka titracije. U slučaju ručnog potenciometrijskog određivanja, izračun krajnje točke (maksimum prve derivacije/nula druge derivacije) će potrajati dosta vremena.

HI922

Autosampler

HI922 Autosampler omogućuje vam da proširite svoje mogućnosti rukovanja uzorcima. Autosampler je napravljen za korištenje s automatskim sustavom za titraciju HI931 i HI932 i oni se međusobno izravno povezuju.

Kemijski otporne pumpe
Na HI922 možete spojiti do tri peristaltičke pumpe. Ove pumpe se mogu koristiti za dodavanje reagensa, izravnavanje uzoraka ili uklanjanje otpada. Sve komponente pumpi su kemijski otporne.

Optička IR detekcija čaše
Optička infracrvena (IR) zraka koristi se za otkrivanje prisutnosti i odsutnosti svake čaše. Možete programirati HI922 da rukuje čašom koja nedostaje kako smatrate prikladnim; možete preskočiti čašu koja nedostaje, pauzirati slijed ili zaustaviti slijed titracije.

Automatski titrator će potonje odrediti mnogo brže i mnogo preciznije.

4 - Točnost i ponovljivost

U ručnim titracijama moraju se uzeti u obzir sljedeći izvori pogrešaka:

a) Ispravno očitavanje razine titranta – kada očitavate volumen titranta, vaše oko treba biti na istoj visini kao vrh tekućine. U protivnom će se činiti da je očitanje veće ili niže nego što stvarno jest. Ova greška se naziva “paralaksa”. [1]

b) Subjektivna percepcija boje u slučaju indikatorskih titracija – ručno dodavanje titranta mora se zaustaviti kod određene nijanse boje (na primjer vrlo svijetlo ružičasta u slučaju fenolftaleina). Budući da svaki operater drugačije vidi boju, rezultati će biti različiti za svakog operatera. Uzorci u boji mogu dodatno zakomplicirati naš rad.

c) Niska rezolucija konvencionalnih bireta (0,1 mL – 0,2 mL) – niska rezolucija birete utječe na točnost konačnog rezultata. U slučaju ručnog potenciometrijskog određivanja, dobiveni graf će imati malo točaka i izračun maksimuma prve derivacije (preko nule druge derivacije) može dati nepouzdane rezultate.

Slika 5: Hanna Instruments fotometrijske elektrode serije HI90060X mogu se koristiti za automatizaciju titracija pomoću indikatora.
Slika 6-7-8: Primjer je određivanje ukupne tvrdoće eriokrom T indikatorom. HI900601 kroz mjerenje apsorbancije na 525 nm će precizno detektirati kada se boja mijenja iz ružičaste u plavu.

S automatskim titratorom ovi se problemi mogu zaboraviti. Automatski potenciometrijski titratori Hanna Instruments koriste neusklađenu pumpu s klipnim pogonom od 40 000 koraka, što znači da je moguće dozirati 1/40 000 volumena birete (za biretu od 25 mL to je 0,00625 mL).

Mali dodaci titranta omogućuju nam dobivanje grafa visoke rezolucije, stoga izračun krajnje točke može biti točan i pouzdan. Nadalje, pohranjene metode i elektrode održavaju rezultate istima, bez obzira tko radi titraciju.

Želite li slijediti svoj SOP koji zahtijeva upotrebu indikatora i dalje automatizirati?

S fotometrijskim elektrodama serije HI90060X nema subjektivnosti, otkrivanje promjene boje je točno i ponovljivo uz minimalno održavanje.

5 - Potrošnja kemikalija

Ručna titracija mora se ponoviti mnogo puta kako bi se postigao pouzdan rezultat. Kao što je prethodno objašnjeno, teško određivanje krajnje točke može dovesti do prekomjerne titracije. Posljedično, potrošit će se više kemikalija, a potreban je i veći uzorak.

Nakon početne optimizacije metode (uz pomoć naših tehničara) na automatskom titratoru više nema straha od niske točnosti rezultata, pretjeranog titriranja i rasipanja skupih kemikalija.

6 - Pohranjivanje podataka i dostupnost

Ručne titracije također zahtijevaju rukom pisana izvješća. Kada moramo izvršiti veliki broj titracija, postoji veća mogućnost da dođe do pogrešaka i zabuna u našim bilješkama. Također je važno razmotriti koliko informacija trebamo imati na raspolaganju o našim titracijama.

S ručnom titracijom jedini podatak koji dobivate je volumen titranta ili ako to radite potenciometrijski, grafikon niske rezolucije.

Nakon svake titracije na automatskom titratoru, pohranjuje se izvješće o titraciji koje uključuje datum i vrijeme, metodu, veličinu uzorka, volumen korištenog titranta, trajanje titracije i grafikone sa svim detaljima (V(titrant), mV, mV/mL , T, t).

Potenciometrijski titratori HI932 i HI931 mogu pohraniti do 100 metoda i 100 izvješća o titraciji sa svim potrebnim informacijama o GLP-u, čineći pohranjivanje podataka, organizaciju i sljedivost puno lakšim u laboratoriju.

Slika 9: Automatski potenciometrijski titratori Hanna Instruments imaju lako dostupan USB priključak.

Rezultati i metode mogu se prenijeti na USB-stick, PC ili izravno ispisati.

Dostupnost i sigurno pohranjivanje svih ovih podataka može biti osobito korisno u laboratorijima koji trebaju prijaviti rezultate.

ZAKLJUČAK

⇛ Trebate li visoku točnost i ponovljivost?

⇛ Trebate li bolje upravljanje podacima u svom laboratoriju?

⇛ Želite li uštedjeti vrijeme i resurse?

Ako ste na bilo koje od tih pitanja odgovorili potvrdno, imalo bi smisla razmisliti o ulaganju u automatski titrator.

Za daljnje informacije kontaktirajte nas na info@hannainst.hr.

HI90060x

Serija fotometrijskih elektroda

Sve Hanna fotometrijske elektrode imaju isti dizajn, ali se razlikuju u valnoj duljini svjetlosti koja se koristi za fotometrijsku analizu.

HI900601

mV Raspon
10 do 1100 mV
Valna duljina
@ 525 nm
LED boja
zelena LED

HI900602

mV Raspon
10 do 1100 mV
Valna duljina
@ 625 nm
LED boja
crvena LED

HI900603

mV Raspon
10 do 1100 mV
Valna duljina
@ 590 nm
LED boja
narančasta LED

HI900604

mV Raspon
10 do 1100 mV
Valna duljina
@ 470 nm
LED boja
plava LED

Hanna fotometrijske elektrode

za korištenje s našim automatskim potenciometrijskim titratorima

ČLANAK: Petrokemijska industrija – Određivanje TAN i TBN fotometrijskim sondama

IZVORI:

[1] Harris, Daniel C., QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS Eighth Edition. New, York, W. H. Freeman and Company, 2010

With Great Product Come Great Results

Servis

Trening

Popravak

Održavanje