Lažna očitanja slobodnog klora

Category: Bazeni | Tags:
PEDESET
NIJANSI
ROZE
BOJE
U većini slučajeva slobodni rezidual klora određuje se pomoću rezultata DPD testa “magenta boje”. Metoda je standardno pouzdana i vrijednosti se lako projiciraju.

Kolorimetrijska metoda N,N-dietil-pfenilendiamina (DPD) koju je prihvatila Agencija za zaštitu okoliša SAD-a je najčešće korišteni postupak za određivanje ostataka slobodnog klora u vodi.

Indikator DPD odmah reagira sa slobodnim dostupnim klorom—hipokloridnom kiselinom ili hipokloritnim ionom—pri čemu nastaje ružičasta boja, koja je proporcionalna koncentraciji klora. Međutim, neki rezultati DPD testa mogu dovesti u zabludu jer rezidualni monokloramin ometa analizu DPD-a, stvarajući lažno pozitivna očitanja.
Glavne reakcije za
stvaranje kloramina su
prikazane u nastavku:
HOCl + NH3 → NH2Cl + H2O
HOCl + NH2Cl → NHCl2 + H2O
HOCl + NHCl2 → NCl3 + H2O
DPD reagensi s slobodnim klorom mogu razviti lažna očitanja koja variraju od blijedoružičaste (0,1–0,3 mg/L) neposredno do tamnoružičaste (1,0+ mg/L) tijekom vremena, ovisno o tome koliko je monokloramina prisutno u uzorku vode.

HI97711

Prijenosni fotometar za slobodni i ukupni klor
Fotometar za slobodni i ukupni klor HI97711 kombinira točnost i jednostavnost korištenja u jednostavnom, prijenosnom dizajnu. Napredni optički sustav pruža točnost laboratorijske kvalitete, dok je njegov jednostavan dizajn jednostavan za svakog korisnika što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe ispitivanja kvalitete vode. Mjerač HI97711 mjeri slobodni i ukupni klor u uzorcima vode od 0,00 do 5,00 mg/L (ppm).
 • Nije potrebno vrijeme zagrijavanja prije mjerenja.
 • Način podučavanja za jednostavne upute korak po korak.
 • Koristi praškaste ili tekuće reagense koji štede troškove.

IZBJEGAVANJE GREŠKE
U VAŠEM OČITANJU

Za određivanje koncentracije kloramina ili kombiniranog klora, DPD metoda ukupnog klora sadrži poseban sastojak kalijev jodid u paketu reagensa s DPD indikatorom.
Kloramin pretvara jodidni reagens u jod, koji reagira s DPD-om i stvara ružičasto magenta boju.
Nakon analize, oduzimanjem rezultata testa slobodnog klora od rezultata ukupnog klora dobiva se koncentracija vezanog klora.
Međutim, ako su rezultati slobodnog klora lažno pozitivni, izračun je pogrešan.
Kontrolni popis za određivanje ostatka slobodnog klora:
 • Kada dodate DPD reagense za slobodni klor u uzorak vode, poprimaju li reagensi blijedo ružičastu boju i postupno se boja razvija intenzivnije?
 • Čekate li 1 minutu ili dulje da se ružičasta boja dalje razvije, osiguravajući da registrirate više slobodnog ostatka klora?
 • Dobivate li različite rezultate u uzastopnim mjerenjima?
 • Imate li evidenciju prisutnosti amonijaka u vašem vodoopskrbnom i distribucijskom sustavu?
 • Imate li problema s održavanjem stabilnih ostataka klora u vašem distribucijskom sustavu?
 • Osjećate li miris klora u tretiranoj vodi?
 • Je li stopa doziranja klora mg/L mnogo veća od dobivenih rezultata slobodnog ostatka?
Ako ste se susreli s bilo kojom od ovih situacija, možda imate nedovoljnu količinu ostatka slobodnog klora:
Kombinirani monokloramin ometa DPD analizu slobodnog klora i stvara lažno pozitivno očitanje koje je umjetno više vrijednosti od stvarnosti. Usporedite rezultate DPD metode ukupnog klora s vašim mjerenjem slobodnog klora i zatim odredite kombinirani rezidual klora.
Ukupni ostatak klora trebao bi se sastojati od > 85 posto slobodnog klora.
DPD testni reagensi sa slobodnim klorom reagiraju odmah i ne bi trebalo dugo da se razvije boja.

Prelazak boje u tamniju ružičastu prvi je znak upozorenja na interferenciju kloramina!
Kako bi se izbjegle smetnje od kombiniranog ostatka kloramina, preostali slobodni klor treba izmjeriti unutar 1 min.

Kontaminacija amonijakom

Amonijak (NH3-N) se može prirodno pojaviti kao kontaminant koji se često nalazi u zalihama podzemne izvorske vode i sezonski se nalazi u zalihama površinske vode.

Tipični izvori kontaminacije vode amonijakom:

 • otjecanje gnojiva
 • ispuštanja komunalnih otpadnih voda
  (kanalizacija, septičke jame)
 • propadanje prirodnih naslaga
 • izlučivanje dušičnog otpada
  životinjskog podrijetla
Amonijak (NH3-N) se može prirodno pojaviti kao kontaminant koji se često nalazi u zalihama podzemne izvorske vode i sezonski se nalazi u zalihama površinske vode.
Tipični izvori kontaminacije vode amonijakom:
 • otjecanje gnojiva
 • ispuštanja komunalnih otpadnih voda
  (kanalizacija, septičke jame)
 • propadanje prirodnih naslaga
 • izlučivanje dušičnog otpada
  životinjskog podrijetla
Iako prirodni amonijak ne stvara izravan kozmetički ili estetski problem za potrošače, djeluje kao smetnja u očitanjima slobodnog klora.
Prisutnost amonijaka (NH3 -N) također stvara veću potražnju za klornim kemikalijama i time omogućuje veći kemijski otpad i ekonomski gubitak.
Potrebno je oko 10 mg/L klora da bi se potrošilo i uništilo 1 mg/L amonijaka-N prije nego što se stvori stvarni ostatak slobodnog klora.
Kako biste utvrdili uzrok problema, analizirajte sirovu i pročišćenu vodu na amonijak:

HI97715

Prijenosni fotometar za amonijak (MR)
Fotometar za amonijak HI97715 kombinira točnost i jednostavnost korištenja u jednostavnom, prijenosnom dizajnu. Napredni optički sustav pruža točnost laboratorijske kvalitete, dok je njegov jednostavan dizajn jednostavan za svakog korisnika što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe ispitivanja kvalitete vode.
 • HI97715 mjeri amonijak u uzorcima vode od 0,00 do 10,00 mg/L (ppm).
Bez kontaminacije amonijakom u svojoj opskrbi vodom, operateri mogu održavati optimalne ostatke slobodnog klora (85 posto ukupnog ostatka) u svom vodovodnom sustavu, što rezultira manje izraženim mirisom klora.
*Osim monokloramina, prisutnost drugih oksidativnih tvari također može ometati mjerenja dajući lažno pozitivna očitanja: brom (Br2), klorid dioksid (ClO2), jod (I2), oksidirani mangan i krom, ozon (O3).
Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

With Great Product Come Great Results

Servis

Trening

Popravak

Održavanje