Uzgoj jagoda u zaštićenim prostorima

Category: Poljoprivreda | Tags: #  

jedna od najpopularnijih voćnih vrsta

Jagode

Svi ih vole; svježe, suhe, prerađene, smrznute, u soku, džemovima, i na stotine načina. Nalaze se u vrtovima i okućnicama te ukrašavaju cvijetom i plodovima naša srca. U posljednjih 5 godina porasla je potražnja za jagodama te s time i njihova povećana proizvodnja. Uzrok tome je što jagode ne zahtijevaju velike površine za rast i razvoj te vrlo brzo donose rod.

Za isplativ i uspješan uzgoj jagoda potrebno je ispoštivati više uvjeta. Naravno, najveći od svega je smanjiti ulazne troškove, a drugo je količina znanja i vještina potrebnih za uzgoj najkvalitetnijeg voća kako bismo bili konkurentni i uspješni na tržištu.

Cijene plodova variraju o vremenu berbe tako da uzgoj jagoda u zaštićenom prostoru igra veliku ulogu u postizanju veće cijene na tržištu. Uzgojem u zaštićenim prostorima (plastenici i staklenici) moguće je obavljati i sve ostale agrotehničke i pomotehničke mjere te berbu bez obzira na atmosferske uvjete.

Kod podizanja zaštićenih prostora potrebno je voditi brigu o plodoredu te prilagodbi proizvodnje ukoliko se radi o uzgoju u tlu ili na supstratu. Ako je uzgoj u hidroponu ili u vidu vertikalnog uzgoja tada su nešto drukčiji zahtjevi potrebe za površinama i za količinom prostora pod zaštitom.

Uzgoj jagoda u vertikalnom sustavu je specifičan, a uzgoj je u dvogodišnjoj rotaciji i maksimalnom iskorištavanju.

Jagodama koje se uzgajaju u tlu odgovaraju tla blago kisele reakcije pH 5,5 – 6,5, ali svakako bi trebalo pripremiti referentan uzorak tla i napraviti analizu tla.

Nakon toga se priprema meliorativna gnojidba organskim i mineralnim gnojivima kako bismo konačno imali dovoljno dobrog materijala za pripremu podignutih gredica u koje ćemo ugraditi sustav za navodnjavanje i pokriti folijom na kojoj će se uzgajati jagode. Jagode zahtijevaju dovoljne količine vode za navodnjavanje i fertirigaciju (ovisno o tipu tla, potrebe su od 3 – 6 litara po m2 dnevno). Fertigacija se koristi odmah u periodu od jednog do deset dana vodotopivim gnojivima bogatim fosforom i omjerom N, P, K kako bi se u ovoj fazi uzgoja biljaka razvio što jači korijen. Važnost mjerenja pH, EC, TDC kao i saliniteta uvijek je važna u svrhu isplative i maksimalnog korištenja gnojiva i vode za zadovoljavajući prinos Kvalitetna voda za navodnjavanje i fertirigaciju treba imati što niži EC i povoljan pH, te koristiti tenziometre za kontrolu vlage.

HI9814- pH/EC/TDS/T metar

HI9814 je izdržljiv, prijenosni mjerač pH, vodljivosti, ukupnih otopljenih tvari i temperature za većinu mjerenja koja se susreću u hidroponici, akvaponici ili općenitoj poljoprivredi. Sve operacije i postavke vrše se preko samo dvije tipke, a kućište je vodootporno i ocijenjeno za IP67 uvjete. Značajke koje može odabrati korisnik uključuje TDS faktore od 0,5 i 0,7 kao i automatsko isključivanje nakon 8 minuta ili 60 minuta radi produljenja vijeka trajanja baterije.

Salinitet tla je čimbenik koji treba stalno mjeriti u tlu. Jagode su osjetljive na povećanu koncentraciju soli u tlu i stoga se prinos smanjuje bez vidljivih simptoma.

Mjerenje pH i koncentracije hranjivih tvari te električne vodljivosti EC u vodi za navodnjavanje i fertigaciju. Električna vodljivost u zoni korijena ne smije biti veća od 2 dS / m. Klor i natrij su dva najštetnija iona koji uzrokuju sušenje vrhova lišća. Ako se sumnja na zaslanjivanje vode, potrebno ga je izmjeriti nekoliko puta u različitim periodičnim intervalima.

EC Tester Soil Test™ za direktno mjerenje u tlu

Soil Test™ EC tester za direktno mjerenje u tlu – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i točna očitanja. Soil Test™ EC tester za direktno mjerenje u tlu – HI98331 ima sondu za prodiranje od nehrđajućeg čelika za izravno mjerenje vodljivosti u tlu. S kompaktnom veličinom, upravljanjem jednom tipkom i automatskom kalibracijom, Soil Test je izvrstan izbor za izravna mjerenja vodljivosti u tlu.

Hanna instruments ima sustave s mogućnošću ugradnje lizimetara na različite dubine tako da se količina i dostupnost hranjivih tvari može pratiti pomoću Hanna Instruments fotometara za analizu hranjivih tvari u tlu.

Svaka biljka upija vodu i hranjive tvari iz tla, koje su bitne tvari za rast. Prije svega, svaka biljka ima specifične potrebe za primanjem primarnih makroelemenata: dušika/fosfora/kalija.

Svrha gnojidbe je dobiti opskrbu hranjivim elementima primjerenim stvarnim potrebama biljke. Slijedom toga, potrebno je pažljivo pratiti količinu hranjivih tvari prisutnih u tlu, kako biste svojim usjevima osigurali samo hranjive tvari koje su im stvarno potrebne. Na taj se način može izbjeći predoziranje, koje je rasipno i može uzrokovati osiromašenje tla, što ima prednosti u smislu učinkovitosti i ekonomičnosti. Hanna ima baš ono za vas, alate koji mjere najvažnije hranjive tvari za rast vaše biljke!

Spektrofotometar iris

Usisni lizimetar za praćenje razine tla u korijenu

Jedan od važnih čimbenika za uzgoj u zaštićenim prostorima je temperatura, gdje osim financijskog, ima i izravan utjecaj na kvalitetu i količinu uroda.

To se može kvalitativno pratiti uz pomoć data logera koji će bilježiti i mjeriti sve promjene u određenim intervalima i prema njima se može regulirati temperatura. Naravno, ni visoke temperature nisu povoljne za uzgoj jer dovode do venuća biljaka. Optimalne temperature bi bile od 10°C do 26°C.

Temperaturni Datalogger - HI148

Brz za postavljanje, jednostavan za korištenje, HI148 je datalogger koji je idealan za praćenje i bilježenje temperature u aplikacijama kao što su prerada hrane, transport i hortikultura.

Smjernice za glavne parametre u uzgoju jagoda za postizanje maksimalnog prinosa:

Mjerni parametri Idealne vrijednosti
pH
Optimalno 5.5-6.5 do maksimalno 6.5-8.5
Električna vodljivost otopine EC
Manje od 1.0 dS / m
Električna vodljivost u zoni korijena EC
Maksimum 2.0 dS/m
Sadržaj klorida
Manje od 130 mg/L
Sadržaj nitrata
Manje od 5mg/L
Temperature u zaštićenom prostoru
Od 10°C do max 26°C
Organska tvar
2% do 3%

Stoga vodite računa o svom urodu jagoda, jer što više pažnje u njega uložite, više ćete dobiti zauzvrat. Plodovi će imati idealan omjer šećera, kiselina, boje, tvrdoće i zadovoljavajuće vrijeme trajanja. Također, jagode proizvedene lokalno bit će zrelije i kvalitetnije od uvoznih jer se neće brati zelene u idealno vrijeme i bit će poželjnije svakom kupcu.

Pravilnim odabirom mjernih instrumenata i fertigacijskim sustavima moći ćete osigurati svoju ulogu i sigurnost u proizvodnji. Uzgoj u zaštićenom prostoru postiže višu cijenu proizvoda i raniji ulazak na tržište u odnosu na proizvodnju na otvorenom koja je uvijek rizična zbog višestrukih atmosferskih utjecaja i vrlo je podložna rizicima te gubicima kompletne proizvodnje.

Hidroponski uzgoj jagoda

Tehnološki je najnapredniji i dio je današnje digitalne i precizne poljoprivrede. Razlikuje se u detaljima zgrade, položaju biljaka i asortimanu. Hidroponski uzgoj je prikladan jer se koriste metode biološke zaštite i višestruko se smanjuje količina pesticida. Naravno, hidroponski uzgoj zahtijeva veća ulaganja, greške u proizvodnji dovode do velikih gubitaka, potrebe za kvalificiranom radnom snagom koja će sustav održati što isplativijim, budući da se svi parametri moraju kontrolirati više puta dnevno.

Navodnjavanje je jedna od najvažnijih operacija u poljoprivredi.

Pravilnim navodnjavanjem može se značajno poboljšati kvaliteta i količina jagoda.

Ispravno navodnjavanje

Proces nije jednostavan: količina vode mora biti dovoljna za biljke jagode, a ako nije, ometa se fotosinteza i ukupni rast. Međutim, ako je količina vode više nego potrebna, rast bilja može postati pretjerana, stvarajući visok, mekši i/ili oštećen proizvod.

Dizajniramo i proizvodimo kompletan, spreman-za-instalaciju, ferti-irigacijski sustav za navodnjavanje za naše kupce.

U početku prikupljamo informacije i zahtjeve agronoma kako bismo stvorili sustav koji odgovara stvarnim potrebama kupca. Nakon toga analiziramo postojeće infrastrukture kako bismo mogli povezati naše sustave s već instaliranom strukturom.

Naposljetku, proizvodimo prilagođeni sustav i nastavljamo s instalacijom, puštanju u pogon i osposobljavanjem osoblja koje je zaduženo.

Naši sustavi za navodnjavanje imaju višestruke aplikacije:

  • Vanjski uzgoj
  • Unutarnja (tlo) poljoprivreda
  • Hidroponika
  • Aeroponika

Naš sustav fertigacije integrira Hanna Instruments procesnu opremu s visokokvalitetnim industrijskim proizvodima za stvaranje dviju vrsta sustava:

  • Izravno ubrizgavanje hranjivih tvari
  • Spremnik za miješanje

Kontroler za fertigaciju

Kontroler Fertigacije može kontrolirati količinu vode za navodnjavanje na temelju vremena ili volumena. Različiti sektori mogu se navodnjavati u različitim vremenima tijekom dana s različitim količinama vode.

S regulatorom gnojidbe, svaki program navodnjavanja omogućuje kontrolu pH i vodljivosti. Kada je potrebno, određeni program vrši korekciju pH uvođenjem kiseline ili baze u vodu za navodnjavanje. pH kontrola se temelji na višestrukim ulazima senzora i određenoj zadanoj točki, dok je kontrola vodljivosti izravno povezana s razinom prihrane.

Kada fertigacijski kontroler daje naredbu za dodatak 1 ili više vrsta gnojiva u tok, senzori vodljivosti stalno prate vodljivost protoka i ukupna količina prihrane održava se na temelju određene zadane točke (ograničenje). Ferigacijski kontroler može zapovijedati dodatkom više (1 do 4) gnojiva za navodnjavanje vode. Postotak svakog gnojiva je postavljen od strane korisnika i kontrolira određeni program na temelju postavljenih točki vodljivosti.

Ako se pojavi problem s kontrolom pH ili vodljivosti, program generira alarm za obavještavanjem korisnika. Sve operacije oba upravljačkog procesa pohranjuju se u memoriju.

Regulator Fertigacije obavlja sve potrebne operacije, praćenje, kontrolu navodnjavanje, i proces prihrane. Ove operacije se provode kontinuirano tijekom dana, mjeseca i godine.

Da biste ispravno koristili sustav i upravljali njima, potrebno je postaviti sve potrebne kontrolne vrijednosti (način postavljanja). Tijekom praćenja (konzultacijski način) korisnik može dobiti informacije o načinu funkcioniranja sustava i procesa navodnjavanja. Nadalje, može se pristupiti povijesti svih operacija za trenutne i prethodne dane.

Autor:

Saša Perica, bacc.ing.agr.
Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.