Zahtevi borovnice za pH: ključni faktor za uspešnu proizvodnju

Category: Poljoprivreda | Tags:

Pokrećete novu plantažu borovnica?

Proizvodnja borovnice dobija sve veću popularnost zbog velike potražnje i dobre tržišne vrednosti uprkos činjenici da je kapitalno intenzivna sa visokim troškovima razvoja i rada.

Pre nego što izaberete odgovarajuću sortu borovnice, uzmite u obzir kvalitet zemljišta kao i klimatske i geografske karakteristike.

Ako se donese odluka o sadnji u zemljištu, morate biti sigurni da je vaše zemljište pogodno za odabranu sortu borovnice i da vam može pružiti hemijsku i fizičku podršku.

Ako se odlučite za sadnju u podlozi bez zemlje, vodite računa o izboru odgovarajuće podloge.

Borovnice zahtevaju lagane i rastresite kisele uslove, sa pH vrednostimaizmeđu 4.2 i 4.8

Da li Vam je potrebna pomoć?

Najčešći tipovi proizvodnje:

Uzgoj borovnice u zemljištu

👍 PREDNOST:

 • manja kapitalna ulaganja
👎 MANA:
 • teže je održavati optimalan pH nivo
 • manji prinos
 • problem sa zadržavanjem vode što dovodi do gušenja korena

Hidroponsko gajenje

👍 PREDNOST:
 • korišćenje neprikladnog zemljišta
 • povećanje broja biljaka
 • lakše navodnjavanje i fertigacija
👎 MANA:
 • veće kapitalne investicije
 • česte kontrole pH & EC medijuma za uzgoj

U cilju suzbijanja uticaja klimatskih promena na očekivani prinos, uzgajivači su sve otvoreniji za ulaganja u plasteničku proizvodnju – zaštićena područja.

Visoki tuneli pružaju zaštitu od kiše, grada, mraza i omogućavaju celogodišnju proizvodnju u mnogim područjima.

Izbor asortimana borovnice

Najčešća sorta u proizvodnji je duke.

Visoke je rodnosti, rano sazreva i plod je izuzetnog kvaliteta. Postoji i plava kultura, sorta koja ima slične karakteristike, ali skladištenje može biti problematično.

Patriot se takođe gaji i sazreva sedam dana nakon sorte Duke. Neke od novih sorti koje preporučuju proizvođači su draper i huron, liberti i aurora.

Borovnice mogu imati dug život ako se obezbede optimalni uslovi.

pH je glavni ograničavajući faktor u proizvodnji borovnice i samo uz pH optimizaciju možete krenuti ka većem prinosu.

Duke

Zemljište/podloga bez zemlje pH vs. Električna provodljivost

pH i električna provodljivost vašeg medijuma za uzgoj će biti u interakciji.

Zapravo, možemo reći da igraju kao tim.

pH vašeg zemljišta vam govori koliko je bazno ili kiselo, što može uticati na rezultate električne provodljivosti.

Provodljivost je merenje svih prisutnih jona, a pH je takođe merenje jona, ali specifičnih jona. Pozitivno naelektrisani joni vodonika uzrokuju da supstanca bude kiselija, dok negativno naelektrisani hidroksilni joni uzrokuju da supstanca bude više bazna. Pošto ovi joni nose naelektrisanje, oni takođe mogu nositi električnu energiju.

Što je nešto kiselije ili baznije, ima više jona. Što je više jona, to je veća električna provodljivost. Prema tome, što je vaše zemljište kiselije ili baznije, to će biti veća EC.

Što je vaš pH bliži neutralnom, to će manje uticati na električnu provodljivost vašeg tla.

HI9814 Merač pH/EC/TDS/ Temperature

HI9814 je izdržljiv, prenosivi merač pH, provodljivosti, ukupne rastvorene čvrste materije i temperature za većinu merenja koja se sreću u hidroponici, akvaponici ili opštoj poljoprivredi.

Sve operacije i podešavanja se vrše preko samo dva dugmeta, a kućište je vodootporno i ocenjeno za IP67 uslove. 

Funkcije koje bira korisnik uključuju TDS faktore koji se mogu izabrati od 0,5 i 0,7, kao i automatsko isključivanje nakon 8 minuta ili 60 minuta radi produženja trajanja baterije.

Kako testirati?

Metod: 1-2-3 Uporedi

 1. Osnovno testiranje: pH & EC rastvora hranljivih materija
 2. Hrana (uzorak sakupljen na kapaljkama) EC
 3. Dreniranje (sa supstrata) – prikupljena EC vrednost će dati važnu informaciju koja određuje broj ciklusa navodnjavanja u odnosu na cikluse hranljivih materija

Kada prikupite sve ove testove, bićete korak ispred.

EC 3 (ocedak)>EC 2 (hrana):

mnogo veća vrednost EC u uzorcima oceda daje informaciju da biljke ne dobijaju dovoljno vode.

EC 2 (hrana)>EC 3 (oced):

mnogo niža vrednost EC uzeta u uzorku odvoda daje informaciju da biljke dobijaju previše vode.

Sledeći korak: U skladu sa tim prilagodite broj ciklusa

PRAĆENJE – 24/7 pH i EC merenja

HI981420 Monitor za hidroponske hranljive materije Groline

HI981420 GroLine Monitor za hidroponske hranljive materije obezbeđuje neprekidno praćenje pH vrednosti, provodljivosti (EC & TDS) i temperature u hidroponskim rastvorima hranljivih materija.

Brz za podešavanje, jednostavan za korišćenje, ovaj monitor je dizajniran imajući na umu hidroponiku, akvaponiku i staklenike.

Olakšajte upravljanje vašim rastvorom hranljivih materija pomoću GroLine monitora:

 • Dobijajte pH&EC merenja 24/7 za konstantan prinos svaki put.
 • Funkcija dobre laboratorijske prakse (GLP) za profesionalnu tačnost.
 • Kalibrirajte pH i EC sa jednim Kuick Cal rastvorom.

HI981421 Monitor za hidroponske hranljive materije GroLine

sa inline multiparametarskom sondom

Monitor za hidroponske hranljive materije, HI981421 GroLine obezbeđuje non-stop, kontinuirano praćenje pH, provodljivosti (EC & TDS) i temperature u hidroponskim rastvorima hranljivih materija.

Brz za podešavanje, jednostavan za korišćenje, ovaj monitor je dizajniran imajući na umu hidroponiku, akvaponiku i staklenike.

Olakšajte upravljanje vašim rastvorom hranljivih materija pomoću GroLine monitora:

 • Dobijajte pH&EC merenja 24/7 za konstantan prinos svaki put.
 • Funkcija dobre laboratorijske prakse (GLP) za profesionalnu tačnost.
 • Kalibrirajte pH i EC sa jednim Kuick Cal rastvorom.

PRAĆENJE & DOZIRANJE

HI981413 Sistem za doziranje hranljivih materija

HI981413 Sistem za doziranje hranljivih materija je projektovan za održavanje koncentracije đubriva u hranljivom rastvoru koji se koristi u hidroponici i vodi za navodnjavanje. Merač se može programirati da prikazuje rezultate kao EC (električna provodljivost) ili kao TDS (ukupne rastvorene čvrste materije). EC rezultati se prikazuju kao mS/cm dok se TDS prikazuje kao ppm sa faktorom konverzije koji se može izabrati od 0,45 do 0,99.

HI981413 je razvijen da bude jeftino rešenje za hortikulturiste za održavanje idealne koncentracije đubriva u svakom trenutku. Jednostavno ubacite sondu i ventil za ubrizgavanje u liniju sa recirkulacijskom pumpom i obezbedite hemikaliju koja se dozira.

HI981413 je dostupan u više konfiguracija uključujući opciju merača i sonde, komplet za in-line montažu i kompletan paket koji uključuje bajpas petlju i protočnu ćeliju montiranu na panel. Komplet za in-line i modele sa protočnim ćelijama uključuje cev za aspiraciju sa filterom i cev za doziranje sa ventilom za ubrizgavanje.

HI981412 Sistem za doziranje pH

Novi HI981412 je isplativo rešenje za uvek održavanje idealnog pH. Jednostavno umetnite sondu i ventil za ubrizgavanje u liniju sa recirkulacijskom pumpom i obezbedite kiselinu za doziranje.

HI981412 je dostupan u više konfiguracija uključujući opciju merača i sonde, komplet za in-line montažu i kompletan paket koji uključuje bajpas petlju i protočnu ćeliju montiranu na panel.

Komplet za in-line i modele sa protočnim ćelijama uključuje cev za aspiraciju sa filterom i cev za doziranje sa injekcionim ventilom.

NAVODNJAVANJE

Borovnicu karakteriše plitko korenje i zbog toga je osetljiva na sušu. Zbog toga je u svim područjima gde nema dovoljno pravilno raspoređenih padavina tokom vegetacije potrebno redovno navodnjavanje. 

Komercijalni uzgoj bez navodnjavanja nije moguć jer suša može prouzrokovati velike štete (slab rast pa čak i sušenje biljaka), pa je izgradnja sistema za navodnjavanje obavezan trošak koji treba uzeti u obzir pri obračunu troškova.

Pored osetljivosti na pH zemlje i vode, borovnice su osetljive i na salinitet, hlorid, bor i natrijum. Kvalitet vode za navodnjavanje može imati značajan uticaj na proizvodnju.

Nakon što se izvrši početna analiza vode, mogu se preduzeti odgovarajući koraci ka tretmanu vode.

Korekcija pH vode za navodnjavanje je u većini slučajeva obavezna, a u zavisnosti od mineralnog sastava voda se može tretirati adekvatnim sistemom filtracije, kao što su reverzna osmoza ili desalinizacija.

Automatizacija i kontrola navodnjavanja

ČLANAK: Upoznajte svoju provodljivost – korak ka većem prinosu u proizvodnji borovnice

Saveti za uspešne uzgajivače:

 • Vodite evidenciju svojih podataka
   
 • Održavajte rezultate na kapaljkama u skladu sa vrednostima kontrolera sistema za navodnjavanje
   
 • Kalibrišite prenosne pH & EC metre nedeljno
   
 • Kalibrirajte pH & EC senzore na jedinici za fertigaciju mesečno 
   
 • Držite elektrode, sistem za fertigaciju i rezervoare za đubrivo čistima da biste izbegli taloženje naslaga
Autor: Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing

Imate pitanja?

Kontaktirajte Hanna tehničkog stručnjaka na info@hannaservice.eu ili koristeći naš kontakt obrazac.

Subscribe to our Newsletter