AgroNada nova laboratorija za analizu vina i zemljišta

Category: Laboratorija | Tags:
Berba grožđa je u punom jeku i da biste započeli fermentaciju potrebno je da znate vrednosti nekoliko važnih parametara (pH, Brik, ukupne kiseline). Ako niste u mogućnosti da obavite interno testiranje, uvek se možete obratiti najbližoj poljoprivrednoj apoteci za pomoć i analizu.
Kao primer takve usluge imamo AgroNadu.
Reč je o porodičnom preduzeću koje se već 30 godina bavi prodajom poljoprivredne opreme, zaštitnih sredstava, semenskog asortimana i raznih đubriva i supstrata. Sve za hobiste i profesionalce u poljoprivredi. Možete ih posetiti na adresi Ul. Slave Raškaj 9, 10430, Samobor, Hrvatska.
Uporedo sa proširenjem asortimana, primetili su da niko u njihovom kraju ne nudi usluge analize zemljišta ili vina, pa su odlučili da opremiju sopstvenu laboratoriju za takve analize.
G-đa Anita Šeliga, direktorka kompanije Nada d.o.o., u opremanju svoje laboratorije obratila se Hanna Instruments. Stručno osoblje Hanna Instruments savetuje upotrebu vinskog titratora HI901V sa vinskim elektrodama (pH i ORP) sa CPS sistemom.
Vinski titrator je savršen za analizu vina koja zahteva tačne rezultate, jednostavnost upotrebe i mogućnost proširenja sistema kako njihove analitičke potrebe rastu. Dolazi sa unapred instaliranim metodama za analizu vina, a uz Hannu dobijate podršku koja vam je potrebna da ih savršeno pokrenete u svojoj laboratoriji. Pomoću titratora HI901V moguće je meriti pH, ukupne i isparljive kiseline, slobodni i ukupni sumpor, redukujuće šećere, formalinski broj.
Zamenljivi Clip Lock™ sistem birete pomaže im da se zgodno odvoje i prebacuju između reagensa tako da ne moraju da budu zabrinuti zbog unakrsne kontaminacije. Naša dozirna pumpa sa klipom od 40.000 koraka bez premca je sposobna da dozira izuzetno male i veoma precizne količine reagensa, pomažući vam da postignete veoma preciznu krajnju tačku.

HI901W

Automatska titracija Sistem za vino

HI83749

Prenosni merač zamućenja
i nadgledanje bentonita

Pored titratora za analizu vina, naše stručno osoblje im je preporučilo i prenosni merač zamućenja i bentonita – HI83749. HI83749 je prenosivi merač zamućenja za praćenje stabilnosti proteina i bentonita u vinu. Merač se isporučuje u kompletu sa bentocheck reagensom i AMCO-AEPA-1 primarnim standardima zamućenosti. Bentocheck reagens se koristi za određivanje količine bentonita koja je potrebna za povećanje stabilnosti proteina, a AMCO-AEPA-1 primarni standardi zamućenosti se koriste za kalibraciju i verifikaciju performansi merača.

U svom asortimanu nude širok spektar analiza, a opremljeni su za obavljanje najdetaljnijih analiza vina. Nude sve što je potrebno vinarima i vinogradarima tokom uzgoja i proizvodnje vina. Najčešće se analiziraju sumpori (ukupni i slobodni), merenje isparljivih i ukupnih kiselina, šećera, pH, bento test, alkohol.
Pored analize vina, gospođa Anita je izrazila želju da izmeri najvažnije parametre u analizi zemljišta (azot, fosfor, kalijum).
Naše stručno osoblje joj je preporučilo spektrofotometar iris HI801. Dodatna prednost spektrofotometra je što se može koristiti za sprovođenje enzimskih metoda u proizvodnji vina. Ovo otvara čitav novi spektar analize vina na biohemijskom nivou. HI801 Iris je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućava merenje na svim talasnim dužinama vidljivog dela spekta.

HI801

Spektrofotometar iris
Oni mogu da prilagode metode, vrše širok spektar merenja i osećaju se samopouzdano u testiranju tačnosti pomoću šarenice.
Iris ima precizan izbor talasnih dužina između 340 nm i 900 nm za potpunu usklađenost i tačnost metoda koja je neophodna u industrijama kao što su profesionalne laboratorije, postrojenja za prečišćavanje vode, vinarije i još mnogo toga. Rezultati su dosledni i tačni bez obzira na propusnost sa visokokvalitetnim i jedinstveno dizajniranim optičkim sistemom. Opcije prilagođavanja uključuju više oblika i veličina kiveta, prilagođene krive kalibracije i metode.
Stručni tim Hanna Instruments Hrvatska je takođe instalirao i obučio instrumente na licu mesta. Klijentu je pokazano kako da kalibriše i održava uređaj, a pokazano je i kako da izvrši potrebne analize. Nakon edukacije klijenta, nastavili smo da pružamo podršku klijentu AgroNada u cilju usavršavanja sprovođenja potrebnih analiza. Našem klijentu želimo puno sreće u budućem poslu uz neizostavnu podršku Hanna tima!
Autor:
Tajana Mokrović mag.nutr.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje