Indeks prelamanja – Merenje vlage meda refraktometrom

Category: Hrana | Tags:

Vlažnost meda je važan parametar i kriterijum kvaliteta koji će nam pomoći da utvrdimo sposobnost meda da ostane stabilan i da se odupre kvarenju fermentacijom kvasca. Ako je vlaga previsoka, verovatnoća da će med fermentirati pri skladištenju će biti veća. Možete jednostavno izmeriti vlagu u medu pomoću refraktometra kroz indeks prelamanja. To je veoma jednostavan i ponovljiv metod.

Kriterijumi sadržaja vlage za med prema
zakonodavstvu Evropske unije o medu

  • Generalno – ne više od 20 %
  • vreska (Calluna) i pekarski med uopšte – ne više od 23 %
  • pekarski med od vreska (Calluna) – ne više 25 %

Indeks prelamanja se meri refraktometrom koji radi na principu prelamanja svetlosti kada svetlost prođe kroz rastvor. Merenje se obično vrši na 20°C, a dobijeni rezultati se razlikuju u zavisnosti od temperature merenja. Uz pomoć podataka o indeksu prelamanja možemo izračunati udeo vode u medu. Za određivanje masenog udela vode u medu pripremite uzorak prema IHC protokolu i izmerite indeks prelamanja pomoću refraktometra na 20 °C.

PRINCIP METODE

Metoda se zasniva na principu da se indeks prelamanja povećava sa sadržajem čvrstih materija.

ODNOS SADRŽAJA VODE U MEDU PREMA INDEKSU PRELAMANJA

Sadržaj vode g/100gIndes refrakcije 20°CSadržaj vode g/100gIndes refrakcije 20°C
13.0
1.5044
19.0
1.4890
13.2
1.5038
19.2
1.4885
13.4
1.5033
19.4
1.4880
13.6
1.5028
19.6
1.4875
13.8
1.5023
19.8
1.4870
14.0
1.5018
20.0
1.4865
14.2
1.5012
20.2
1.4860
14.4
1.5007
20.4
1.4855
14.6
1.5002
20.6
1.4850
14.8
1.4997
20.8
1.4845
15.0
1.4992
21.0
1.4840
15.2
1.4987
21.2
1.4835
15.4
1.4982
21.4
1.4830
15.6
1.4976
21.6
1.4825
15.8
1.4971
21.8
1.4820
16.0
1.4966
22.0
1.4815
16.2
1.4961
22.2
1.4810
16.4
1.4956
22.4
1.4805
16.6
1.4951
22.6
1.4800
16.8
1.4946
22.8
1.4795
17.0
1.4940
23.0
1.4790
17.2
1.4935
23.2
1.4785
17.4
1.4930
23.4
1.4780
17.6
1.4925
23.6
1.4775
17.8
1.4920
23.8
1.4770
18.0
1.4915
24.0
1.4765
18.2
1.4910
24.2
1.4760
18.4
1.4905
24.4
1.4755
18.6
1.4900
24.6
1.4750
18.8
1.4895
24.8
1.4745
25.0
1.4740

Za merenje indeksa prelamanja Hanna Instruments ima jednostavno rešenje:

HI96800

Digitalni refraktometar
Za Indeks refrakcije i Brix

Hannin novi digitalni refraktometar HI96800 meri indeks prelamanja i prikazuje rezultate u formatima sa kompenzacijom temperature (nD20) i bez kompenzacije temperature (nD) na LCD ekranu sa dva nivoa. Intuitivan raspored i tačna preciznost HI96800 osiguravaju rad bez napora i pouzdana očitavanja svaki put.

Indeks prelamanja se meri da bi se odredio sastav tečnosti i procenila njena koncentracija i gustina. Koriste ga mnoge industrije, uključujući farmaceutsku, prehrambenu i ekološku, kao važan pokazatelj kvaliteta i doslednosti. HI96800 takođe konvertuje indeks prelamanja u % Brix pritiskom na jedno dugme.

Autor:
Tajana Mokrović, mag.nutr.