Lako i direktno merenje pH papira

Category: Industrija | Tags:

Prvobitna ideja za upotrebu papira bila je uglavnom namenjena čitanju i pisanju, danas papirna industrija pokriva širok spektar proizvoda; od maramice do raznih pakovanja.

Parametri kvaliteta papira se kreću od opšteg do fizičkohemijskog određivanja parametara.

Merenje pH papira je važno tokom faze proizvodnje i finalnog proizvoda.

Prvobitna ideja za upotrebu papira bila je uglavnom namenjena čitanju i pisanju, danas papirna industrija pokriva širok spektar proizvoda; od maramice do raznih pakovanja.
Parametri kvaliteta papira se kreću od opšteg do fizičkohemijskog određivanja parametara.
Merenje pH papira je važno tokom faze proizvodnje i finalnog proizvoda.
U industriji papira, pH merenje ukazuje na hemijsku stabilnost i postojanost papira.

Poželjno je proizvoditi papir koji ima neutralan ili blago bazičan pH da bi pomogao u očuvanju važnih dokumenata, publikacija i umetničkih dela. Papir bez kiselina ili alkalni papir može da apsorbuje štetna kisela jedinjenja koja se prirodno formiraju starenjem. Konzervatori istorijskih dokumenata (od kojih su neki veoma vredni ili nezamenljivi) zahtevaju pogodnu nedestruktivnu metodu za određivanje pH.

Poželjno je proizvoditi papir koji ima neutralan ili blago bazičan pH da bi pomogao u očuvanju važnih dokumenata, publikacija i umetničkih dela. Papir bez kiselina ili alkalni papir može da apsorbuje štetna kisela jedinjenja koja se prirodno formiraju starenjem. Konzervatori istorijskih dokumenata (od kojih su neki veoma vredni ili nezamenljivi) zahtevaju pogodnu nedestruktivnu metodu za određivanje pH.

pH papira i kartona je takođe važan u prehrambenoj industriji. Ambalaža hrane često sadrži antimikrobne agense za inhibiranje mikrobne aktivnosti tokom uslova distribucije i skladištenja. Aktivnost antimikrobnih agenasa može brzo da se promeni sa varijacijama pH. Testovi pH kompatibilnosti uzimaju u obzir sastav hrane, hemiju korišćenih antimikrobnih agenasa i materijal za pakovanje.

pH je takođe jedan od faktora koji igra ključnu ulogu u vremenu sušenja štampe.

Kiselost ili alkalnost papirne pulpe zavisi od tehnološkog procesa proizvodnje papira.

pH papira i kartona je takođe važan u prehrambenoj industriji. Ambalaža hrane često sadrži antimikrobne agense za inhibiranje mikrobne aktivnosti tokom uslova distribucije i skladištenja. Aktivnost antimikrobnih agenasa može brzo da se promeni sa varijacijama pH. Testovi pH kompatibilnosti uzimaju u obzir sastav hrane, hemiju korišćenih antimikrobnih agenasa i materijal za pakovanje.
pH je takođe jedan od faktora koji igra ključnu ulogu u vremenu sušenja štampe.
Kiselost ili alkalnost papirne pulpe zavisi od tehnološkog procesa proizvodnje papira.
Celulozno vlakno ima neutralan karakter pH = 7,2.
Prirodne (kolofonijum) i veštačke smole, aluminijum sulfat daju kiseli karakter.
Premazani papir može imati različitu pH vrednost u zavisnosti od kiselog/alkalnog karaktera hemikalija koje se koriste.
Primeri:
Nepremazani papir pH 4,5 – 7,0
Premazani papir pH 4,8-10,0
HI99171 prenosivi pH metar zajedno sa HI14143 kombinovanom pH elektrodom (kada je uronjen u kap vode na površini uzorka), može odrediti pH površine sa velikom preciznošću i ponovljivošću bez zahteva za uništavanjem uzorka.

HI99171

Koža i papir
pH prenosivi metar
Hanna Instruments HI99171 je izdržljiv, vodootporan i prenosiv pH i temperaturni metar dizajniran posebno za analizu kože i papira.
Automatska kalibracija se vrši na jednoj ili dve tačke sa dva seta pufera. Sva očitavanja kalibracije i merenja se automatski kompenzuju za varijacije temperature.
HI99171 koristi stakleno telo HI14143, pojačanu pH elektrodu koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju pH testiranje za površinska merenja.
LCD ekran na više nivoa prikazuje očitavanja pH i temperature, zajedno sa indikatorima za stabilnost očitavanja, procenat baterije i uputstva za kalibraciju.
  • Automatska kompenzacija temperature
  • Automatska kalibracija u dve tačke
  • Vodootporan
Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje