Plastenik: proizvodnja zelene salate

Category: Poljoprivreda | Tags:
Postoje mnoge prednosti uzgoja salate u zaštićenim područjima. Lisnato povrće i zelena salata posebno brzo rastu, dobro rađaju i imaju mali otisak u vašem prostoru za uzgoj. Naravno, salate razvijaju listove neverovatno brzo, ali stavljanje u hidroponske sisteme daje im super podsticaj. Proizvodnja je ekološki prihvatljiva jer minimizira zagađenje, smanjuje upotrebu pesticida i količinu potrošene vode.

Zelena salata (Lactuca sativa)

je jedno od najčešće uzgajanih hidroponskih povrća. Biljke se mogu uzgajati samo u hranljivom rastvoru (tečna kultura) ili mogu biti podržane inertnim medijumom (agregatna kultura).
Hranljive materije potrebne biljkama doziraju se tačno i precizno, što znači da nema viška hranljivih materija koje doprinose eutrofikaciji.
U proizvodnji zelene salate u zemljištu, osim plodnosti, zemljište treba da ima dobar odnos voda-vazduh i laku sposobnost zagrevanja. Osim toga, veoma je važno održavati određeni pH.
Idealna pH vrednost zemljišta je od 6,5 do 7,0 pH. Zelena salata je osetljiva na kiselost, a posebno na hlor.
Zbog toga, prilikom pripreme zemljišta za presađivanje i uzgoj zelene salate treba voditi računa i pripremiti sve u najidealnijem odnosu od hranljivih materija do pH.
U proizvodnji zelene salate u zemljištu, osim plodnosti, zemljište treba da ima dobar odnos voda-vazduh i laku sposobnost zagrevanja. Osim toga, veoma je važno održavati određeni pH.
Idealna pH vrednost zemljišta je od 6,5 do 7,0 pH. Zelena salata je osetljiva na kiselost, a posebno na hlor.

Zbog toga, prilikom pripreme zemljišta za presađivanje i uzgoj zelene salate treba voditi računa i pripremiti sve u najidealnijem odnosu od hranljivih materija do pH.

HI98168

Profesionalni pH metar zemljišta
HI98168 je robustan, vodootporan, prenosivi pH metar koji omogućava direktno merenje pH vrednosti zemljišta. Ovaj merač dolazi sa specijalizovanom pH elektrodom koja ima čvrsti konusni vrh za umetanje u zemlju.
Osim što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za analizu tla, HI98168 ima Hanninu jedinstvenu CAL Check™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije.
Ovo je veoma važno jer je verovatno da će sonda biti zaprljana zemljom. Naslage mogu lako dovesti do grešaka u merenju pH. Upoređujući podatke pre kalibracije sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika, uz uputstva na ekranu, kada sondu treba očistiti, zameniti ili ako pH pufer može biti kontaminiran.
Nakon kalibracije, ukupan status sonde se prikazuje na ekranu kao procenat. Na stanje sonde takođe utiču karakteristike pomeranja i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima uključujući očitavanja sačuvana u meraču ili preneta na računar.
 • Brzo povezivanje sa DIN konektorom
 • USB konekcija za prenos podataka
 • Namensko dugme za pomoć
 • ±0.002 pH Tačnost
 • Dolazi sa svim potrebnim rastvorima i baterijama – sve što vam je potrebno da odmah počnete sa merenjem
 • Specijalizovana elektroda za proveru pH vrednosti zemljišta i vodenog rastvora zemlje na licu mesta.
Naravno, pH vrednost igra važnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Jednostavan parametar, koji se može meriti brzo, pouzdano i ekonomično, igra važnu ulogu u svim hemijskim, fizičkim i mikrobiološkim procesima u zemljištu, supstratu i rastvorima. Savremena poljoprivredna proizvodnja bez redovnog merenja i praćenja pH je nezamisliva kako bi se planirali neophodni agrotehnički zahvati i mere.

HI981030

pH tester za zemljište
HI981030 GroLine pH tester za zemljište je pH tester koji je dizajniran za specifičnu aplikaciju za merenje pH vrednosti zemljišta. Ovaj merač nudi mnoge napredne funkcije uključujući mogućnost uklanjanja bilo kakvog začepljenja referentnog spoja, što rezultira dužim životnim vekom od standardnih pH testera.
 • ±0.05 pH Tačnost
 • Dolazi sa svim potrebnim rastvorima i baterijama – sve što vam je potrebno da odmah počnete sa merenjem
 • Specijalizovana elektroda za proveru pH vrednosti zemljišta i vodenog rastvora zemlje na licu mesta
Tokom uzgoja rasada važno je meriti stanje hranljivog rastvora nekoliko puta dnevno i na različitim mestima, odnosno pH, EC parametre, temperaturu rastvora, TDS i druge specifične parametre.

HI9814

pH/EC/TDS/Temp. meter
HI9814 je izdržljiv, prenosivi merač pH, provodljivosti, ukupne rastvorene čvrste materije i temperature za većinu merenja koja se sreću u hidroponici, akvaponici ili opštoj poljoprivredi. Sve operacije i podešavanja se vrše preko samo dva dugmeta, a kućište je vodootporno i ocenjeno za IP67 uslove. Funkcije koje bira korisnik uključuju TDS faktore koji se mogu izabrati od 0,5 i 0,7, kao i automatsko isključivanje nakon 8 minuta ili 60 minuta radi produženja trajanja baterije.
Druga vrsta proizvodnje salata je hidroponika, može se projektovati sa ili bez supstrata.
Kontrolom pH i EC u recikliranom otpadnom rastvoru, pored uštede vode i hranljivih materija, uravnotežena je i količina hranljivih materija koja će biti dodata i koja će se koristiti i važno je proveriti sastav i ostatak hranljivih materija.

HI83325-02

Fotometar za analizu nutrijenata
HI83325 je kompaktan, višeparametarski fotometar za upotrebu u laboratoriji za životnu sredinu ili na terenu. Merač je jedan od najnaprednijih fotometara dostupnih sa inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i sočiva za fokusiranje kako bi se eliminisale greške usled promena u izvoru svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj merač ima 9 različitih programiranih metoda koje mere 8 ključnih parametara kvaliteta vode za hranljive materije biljaka i takođe nudi režim merenja apsorpcije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvene krive koncentracije u odnosu na apsorpciju. Parametri specifični za biljne hranljive materije uključuju kalijum, kalcijum i magnezijum.
Da bi se uštedeo dragoceni prostor u laboratoriji, HI83325 se udvostručuje kao profesionalni pH metar sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada jedan metar može da se koristi i za fotometrijsku i pH merenja.
Imajući ciljani kvalitet i kvantitet, zarada može porasti uz smanjenje ulaznih troškova.
Voda za navodnjavanje je važan faktor koji treba meriti i pratiti. U zavisnosti od hemijskog sastava, tvrdoće i pH, biljke će uspešno apsorbovati određene hranljive materije. Naročito pri gajenju na otvorenom i postizanju ravnoteže hranljivog rastvora i što boljeg odnosa kapaciteta vode i vazduha, neophodno je što idealnije prilagoditi hranljivi rastvor zahtevima biljaka koje se gaje.
Preporučuje se analiza osnovnih hemijskih i fizičkih parametara vode. U vodama su najčešće veće količine soli ili visok pH, a takve vode nisu pogodne za navodnjavanje jer izazivaju sekundarno zaslanjivanje.
Naravno, u hidroponskoj kultivaciji je takođe važno meriti koncentraciju kiseonika u rastvoru (D.O.). Bez rastvorenog kiseonika u hranljivom rastvoru plantaža bi propala i profit bi bio izgubljen.

HI98198

Prenosni optički DO (opdo) merač
HI98198 koristi luminiscentnu optičku metodu za merenje rastvorenog kiseonika u vodi i otpadnoj vodi.
Ovaj profesionalni vodootporni merač je u skladu sa IP67 standardima i merama:
 • DO
 • barometrijski
 • pritisak
 • BOD
 • temperatura
HI98198 se isporučuje u kompletu sa svim dodacima uključujući sondu, senzor pametne kapice sa ugrađenim RFID-om i robusnim koferom za nošenje.
Prednosti:
Merač rastvorenog kiseonika HI98198 ima mnoge prednosti u odnosu na druge galvanske i polarografske merače rastvorenog kiseonika. Ovaj merač koristi HI764113 otpornu optičku sondu za rastvoreni kiseonik za merenje rastvorenog kiseonika koja ima sledeće prednosti:
 • Nema membrana
 • Nema elektrolita
 • Nema potrošnje kiseonika
 • Nema zavisnosti od protoka ili minimalne brzine protoka
 • Brza i stabilna očitavanja
 • Minimalno održavanje

HI98494

Prenosni pH/EC/DO Merač
sa Bluetooth-om
Funkcionalan i precizan, ovaj merač može da testira 12 različitih parametara kvaliteta vode koristeći pH, EC i optičke DO senzore. Prenesite podatke na pametni uređaj za pregled ili deljenje pomoću integrisane Bluetooth veze i aplikacije Hanna Lab. Uređaj je vodootporan (merač IP67, sonda IP68). Ima automatsko beleženje intervala do 45.000 uzoraka ili prijavljivanje na zahtev. HI98494 je savršen za profesionalce u oblasti životne sredine i industrije.
Vodu koja se koristi u hidroponskom uzgoju treba pratiti, jer je pored nedostatka vode na visokim temperaturama, smanjena fotosinteza i time povezano smanjenje prinosa. Temperatura vode u hidroponici treba da bude bliska temperaturi staklenika. Voda sa nižim temperaturama može da izazove šok za biljke, pa je potrebno uvek imati dovoljne zalihe vode da se uvek, idealno temperiranom vodom, osveži plantaža.

HI98539

Checktemp Dip
Digitalni Termometar
Digitalni termometar Checktemp Dip – HI98539 je termometar visoke preciznosti povezan sa ponderisanom sondom od nerđajućeg čelika pomoću fleksibilnog silikonskog kabla dužine 3 m (9,9’). Sonda sadrži NTC termistor senzor, pružajući izuzetno precizno merenje temperature koje može da zadovolji vaše HACCP zahteve.
 • CAL Check™
 • Očitavanje °C/°F po izboru
 • Sonda od nerđajućeg čelika AISI 316
pH i EC merenja su suštinske analitičke metode u proizvodnji u staklenicima.
Hanna Trik:

Kada merite EC u zemljištu i medijumu bez zemlje, merite neposredno pored biljaka kao i dalje. Vlaga, hranljive materije i pH mogu značajno da variraju u zavisnosti od zasađene površine. To znači malo više posla, ali ćete ceniti što ste u mogućnosti da dobijete rezultate koji bolje predstavljaju vašu površinu za sadnju.

HI98331

Merenje EC direktno u zemljištu
EC Tester Soil Test™
Soil Test™ EC tester za merenja direktno u zemlji – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i precizna očitavanja. Soil Test™ EC tester za merenja direktno u zemlji– HI98331 ima sondu za probijanje od nerđajućeg čelika za direktno merenje provodljivosti u zemljištu. Sa svojom kompaktnom veličinom, jednim dugmetom za upravljanje i automatskom kalibracijom, Soil Test je odličan izbor za direktna merenja provodljivosti tla.
Automatizacija i kontrola
navodnjavanja
U proizvodnji zelene salate neophodno je uspostaviti učestalost zalivanja kako biljka ne bi bila podvrgnuta gušenju korena i zbog vodenog stresa. Biljka zelene salate ima veoma delikatan korenov sistem koji ne podnosi visoku vlagu.
Ako se odnosi primenjenih ciklusa navodnjavanja u odnosu na cikluse hranljivih materija ne nose pravilno, može doći do velikih gubitaka u prinosu.
Uz pravilno navodnjavanje kvalitet i količina zelene salate može se značajno poboljšati.
Pravilno navodnjavanje
Nije jednostavan proces: količina vode mora biti dovoljna za biljke salate, a ako nije, fotosinteza i ukupan rast su ometani. Međutim, ako je količina vode veća od potrebne, rast biljaka može postati prekomeran, stvarajući visok, mekši i/ili oštećen proizvod.
Dizajniramo i proizvodimo kompletan, spreman za ugradnju, sistem za navodnjavanje za naše kupce.
Najpre prikupljamo informacije i zahteve agronoma da napravimo sistem koji odgovara stvarnim potrebama kupca. Nakon toga analiziramo postojeću infrastrukturu da bismo mogli da povežemo naše sisteme sa već instaliranim uređajem. Konačno, proizvodimo prilagođeni sistem i nastavljamo sa instalacijom, puštanjem u rad i obukom odgovornog osoblja.
Naši sistemi za navodnjavanje imaju višestruku primenu:
 • Poljoprivreda na otvorenom
 • Poljoprivreda u zatvorenom (zemljištu).
 • Hidroponika
 • Aeroponika
Naš sistem za fertigaciju integriše procesnu opremu Hanna Instruments sa visokokvalitetnim industrijskim proizvodima za stvaranje dve vrste sistema:
 • Direktno ubrizgavanje hranljivih materija
 • Rezervoar za mešanje
Kontrolor fertigacije
Kontrolor fertigacije može da kontroliše količinu vode za navodnjavanje na osnovu vremena ili zapremine. Različiti sektori se mogu voditi u različito vreme tokom dana sa različitim količinama vode.
Sa fertigacionim kontrolerom, svaki program za navodnjavanje obezbeđuje kontrolu pH i provodljivosti. Po potrebi, specifičnim programom se vrši korekcija pH vrednosti unošenjem kiseline ili baze u vodu za navodnjavanje. Kontrola pH vrednosti se zasniva na višestrukom ulazu senzora i specifičnoj zadatoj tački, dok je kontrola provodljivosti direktno povezana sa nivoom đubrenja.
Kada kontroler fertigacije naredi dodavanje 1 višestrukim đubrivima u struji za navodnjavanje, senzori provodljivosti kontinuirano prate provodljivost toka i ukupna količina đubrenja se održava na osnovu određene zadate tačke (ograničenja) Kontrolor fertigacije može da naredi dodavanje više (1 do 4) đubriva u vodu za navodnjavanje. Procenat svakog đubriva postavlja korisnik i kontroliše ga posebnim programom na osnovu zadate tačke provodljivosti.
Ako se pojavi problem sa kontrolom pH vrednosti ili provodljivosti, program generiše alarm da obavesti korisnika. Sve operacije oba kontrolna procesa se čuvaju u memoriji.
Fertigacioni kontroler obavlja sve neophodne operacije, praćenje, kontrolu procesa navodnjavanja i đubrenja. Ove operacije se sprovode kontinuirano tokom dana, meseca i godine.
Da biste pravilno koristili i upravljali sistemom, sve potrebne kontrolne vrednosti moraju biti podešene (režim podešavanja). Tokom rada nadzora (konsultativni režim) korisnik može dobiti informacije o tome kako sistem i proces navodnjavanja funkcionišu. Tokom rada nadzora (konsultativni režim) korisnik može dobiti informacije o tome kako sistem i proces navodnjavanja funkcionišu.
Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje