Transport i logistika sa kontrolisanom temperaturom u hladnom lancu

Category: Hrana | Tags:

Temperatura igra ključnu ulogu u transportu i logistici. Zdravlje svih klijenata i korisnika često zavisi i od temperature na mnogo načina. Održavanje odgovarajućeg nivoa temperature u skladišnim prostorima je kritično.

Transport kontrolisan temperaturom je složena tema, koja pokriva mnogo više od pukog transporta robe sa jednog mesta na drugo.

Prema Evropskoj uniji, postoji nekoliko propisa i preporuka za transport i logistiku.

Higijenski propisi

 • Uspostaviti i primeniti „dobre higijenske prakse“
 • Uspostaviti i implementirati sistem samokontrole na osnovu HACCP-a
 • Godišnje provere registratora temperature prema EN 13486
 • Dokumentovani dokazi

Prilikom preuzimanja robe, vozač treba da vodi računa o sledećem:

 • Predhlađenje vozila kojim se prevozi roba
 • Koraci koji obezbeđuju cirkulaciju vazduha u prikolici (od posebnog značaja za vozila sa dvospratnim gredama, utovarom na dva nivoa i visokim teretom)
 • Temperature proizvoda pri utovaru
 • Provera potrebnih transportnih temperatura (logično i odgovarajuće teretu)

Moguće mere tokom transporta:

 • Redovna provera indikatora temperature na prikolici
 • Izbor odgovarajućeg parking mesta (izbegavajte podnevno sunce tokom leta)

Napomene o istovaru:

 • Držite vrata prikolice zatvorena što je duže moguće
 • Vozač i primalac treba da izmere temperaturu robe
 • Osigurajte potvrdu ispravne isporuke

U svakoj industriji koja uključuje temperaturu hrane i u prostorijama u kojima se ta hrana proizvodi, skladišti i transportuje, treba stalno kontrolisati temperaturu kako bi se smanjio rizik od štetnih nivoa bakterija.

Proizvodi koji imaju visok rizik od razvoja štetnih bakterija su proizvodi od mesa. Suva roba i povrće i salata takođe će verovatno sadržati bakterije ako se hrana nalazi u prostorijama koje imaju lošu kontrolu temperature. Kvarljivu hranu uvek treba kontrolisati kako bi se sprečio rast štetnih bakterija.

Ako govorimo o zakonodavstvu, HACCP sistem zahteva da se određene namirnice drže na temperaturama koje će sprečiti rast štetnih bakterija ili formiranje toksina.

Snižavanje temperature na papiru, barem dva puta dnevno, moglo bi biti iscrpljujuće i dugotrajno. Moderno rešenje možete naći kod Hanna Instruments. Prijavite se pomoću naših logera i nastavite da se prijavite.

HI148 Temperaturni Dataloger

Brz za podešavanje, jednostavan za korišćenje, HI148 je datalogger koji je idealan za praćenje i beleženje temperature u aplikacijama kao što su prerada hrane, transport, muzeji i hortikultura.

Tanak i robustan dizajn

HI148 je smešten u robusno, vodootporno ABS kućište sa IP67 zaštitom, koje štiti od ulaska prašine i potapanja u vodu na dubini od 1 metar do 30 minuta. Kompaktne je veličine, ali ima veliki ekran visokog kontrasta za lako gledanje. Svaki termologer se isporučuje sa zidnim postoljem koji omogućava fiksnu montažu na lokaciji po vašem izboru.

Više opcija senzora

HI148 temperaturni dataloggeri dostupni su u četiri različita modela. Modeli su dostupni sa jednim ili dva kanala sa kombinacijom unutrašnjih i/ili eksternih senzora. Loggeri sa spoljnim senzorom temperature imaju sondu od nerđajućeg čelika na 1 m (3,3’) fleksibilnom silikonskom kablu.
Možete birati između HI148-1 koji ima 1 unutrašnji senzor, HI148-2 koji ima 1 eksterni senzor, HI148-3 koji ima 1 unutrašnji i 1 eksterni senzor ili HI148-4 koji ima 2 eksterna senzora.

Mogućnost programiranja LCD ekrana

HI148 ima veliki jasan LCD ekran sa širokim uglom gledanja. LCD je podeljen na 3 dela: gornji prikazuje status dataloggera; sredina prikazuje očitavanje temperature, jedinice i aktivni kanal; donji ekran je izbor korisnika i može uključivati minimalnu i maksimalnu temperaturu, visoki i niski prag alarma, trenutni broj uzoraka i broj uzoraka izvan granica alarma.

PC povezivanje

Svi dataloggeri se mogu programirati i prenositi evidentirane podatke pomoću USB-C kabla i PC softvera HI92148. Svaki datalogger je serijalizovan sa jedinstvenim ID kodom za praćenje rezultata po metru. PC softver HI92148 je kompatibilan sa Vindovs(R) KSP ili novijim operativnim sistemom.

Prilagodljiva podešavanja programa

HI148 vodootporni termologeri nude širok izbor opcija za programiranje koje se mogu podesiti pomoću softvera za računar HI92148, uključujući:

 • Režim početka evidentiranja koji se može odložiti postavljanjem fiksnog vremena (1 sekunda do 199 sati) ili pokrenuti ručno pritiskom na namensko dugme na poleđini.
 • Programabilne gornje i niske granice alarma sa vizuelnim LED indikatorima
 • Interval evidentiranja i merenja (od 1 sekunde do 24 sata za 1-kanalne modele i od 2 sekunde do 24 sata za 2-kanalne modele)
 • Svakoj sesiji evidentiranja može se dodeliti ID broj i lozinka.

Dobijanje i analiza podataka

Termologeri imaju veliki memorijski kapacitet: 16.000 uzoraka za 1-kanalne modele i 8.000 uzoraka po kanalu za 2-kanalne modele. Evidentirani podaci se prikazuju i kao tabela i kao grafički prikaz u softveru HI92148. Grafički prikaz se može sačuvati kao slikovna datoteka, dok se podaci mogu izvesti i kao tabela za dalju analizu podataka.

Author: Nives Vinceković Budor, mag.ing.chem.ing.

Tajana Mokrović, mag.nutr.