Auto perionica – održavajte svoje automobile besprekornim!

Category: Industrija | Tags:

Kvalitet vode je najvažniji ključni faktor za efikasan i uspešan posao pranja automobila.

Svako pranje automobila treba da rezultira ispiranjem bez mrlja kako bi se osiguralo zadovoljstvo kupaca.

Ne samo da kvalitet vode korišćene vode utiče na kvalitet pranja, već može imati značajan uticaj na životni vek opreme za pranje i efikasnost hemikalija.

Postoji nekoliko faktora koji mogu direktno uticati na kvalitet pranja:

 • Tvrdoća vode
 • Električna provodljivost (EC) i ukupne rastvorene čvrste materije (TDS)
 • pH

Optimizacija pranja automobila

Održavanjem parametara po redu možete:

– obezbediti zadovoljstvo kupaca: – isporukom rezultata bez fleka

– niži troškovi održavanja opreme – manje nakupljanje kamenca dovodi do dužeg veka trajanja opreme

– uštedite novac na hemikalijama – sa povećanjem kvaliteta vode povećava se efikasnost deterdženata i hemikalija za pranje automobila

Tvrdoća vode je jedan od najčešćih i jedan od najznačajnijih pokazatelja opšteg kvaliteta vode.

Trebalo bi ga uobičajeno pratiti u različitim aplikacijama kako bi se izbegli skupi kvarovi u auto perionicama, bojlerima, rashladnim tornjevima, bazenima i drugoj opremi koja koristi vodu.

Gde god je tvrdoća vode zabrinjavajuća, omekšavanje vode se obično koristi za smanjenje štetnih efekata tvrde vode.

Tvrda voda je voda koja ima visok sadržaj minerala (za razliku od „meke vode“). Tvrda voda nastaje kada voda prodire kroz naslage krečnjaka, krede ili gipsa, koje se uglavnom sastoje od kalcijumovih i magnezijum karbonata, bikarbonata i sulfata.

Tvrda voda takođe stvara naslage koje začepljuju vodovod. Ove naslage, zvane „kamenac“, sastoje se uglavnom od kalcijum karbonata (CaCO3), magnezijum hidroksida (Mg(OH)2) i kalcijum sulfata (CaSO4). Kalcijum i magnezijum karbonati teže da se talože kao bele naslage na površinama cevi i izmenjivača toplote. Nastalo nakupljanje kamenca ograničava protok vode u cevima.

U sledećoj ravnotežnoj reakciji možemo posmatrati rastvaranje i stvaranje kalcijum karbonata i kalcijum bikarbonata (desno):

CaCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O (l) ⇌ Ca2+ (aq) + 2 HCO3 (aq)

Poznato je da tvrdoća vode izaziva nerastvorljiv talog u vodi i to je glavni razlog zašto se vaš sapun ne peni tako efikasno.

Joni koji uzrokuju trajnu tvrdoću vode mogu se ukloniti pomoću omekšivača vode ili jonoizmenjivačke kolone.

Klasifikacija

tvrdoća u mg-CaCO3/L

tvrdoća u mmol/L

tvrdoća u dGH/°dH

tvrdoća u ppm

Meko

0–60

0–0.60

0–3.37

0–60

Umereno tvrdo

61–120

0.61–1.20

3.38–6.74

61–120

Tvrda

121–180

1.21–1.80

6.75–10.11

121–180

Veoma tvrda

≥ 181

≥ 1.81

≥ 10.12

≥ 181

Mnogi sistemi se oslanjaju na reverznu osmozu. Reverzna osmoza može filtrirati nečistoće i obezbediti besprekorno pranje automobila.

Ali filter reverzne osmoze se može začepiti tokom vremena i efikasnost bi mogla da opadne.

Status vaše filtracije možete lako proveriti na nekoliko načina:

– Merenje EC

– Merenje TDS

-Merenje ukupne tvrdoće vode

Kako izmeriti tvrdoću vode?

Postoji nekoliko dostupnih metoda, od kompleta za brzu proveru, fotometara do sistema za titraciju.

Prenosni fotometar za određivanje ukupne tvrdoće – HI97735

HI97735 Fotometar za određivanje ukupne tvrdoće kombinuje tačnost i lakoću upotrebe u jednostavnom, prenosivom dizajnu. Napredni optički sistem obezbeđuje preciznost laboratorijskog kvaliteta, dok je njegov dizajn prilagođen korisniku lak za svakog korisnika, što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe ispitivanja kvaliteta vode. HI97735 meri ukupnu tvrdoću u vodenim uzorcima do 750 mg/L (ppm) CaCO3.

 • Nije potrebno vreme zagrevanja pre merenja.
 • Režim uputstva za jednostavna uputstva korak po korak.
 • CAL Check za verifikaciju performansi i kalibraciju
 • Jednostavna navigacija između hemijskih oblika pritiskom na dugme:
 • mg/L (ppm)
 • Francuski stepeni (°f)
 • Nemački stepeni (°dH)
 • Engleski stepeni (°E)

Dostupan u 2 verzije HI97735 & HI97735C

Svaki HI97735 se isporučuje u tvrdoj kutiji i sadrži:

 • Kivete za uzorke (2 komada)
 • Poklopci za kivete (2 komada)
 • Plastični graničnik (2 komada)
 • 1.5V AA Alkalne baterije
 • Uputstvo za korišćenje
 • Sertifikat kvaliteta za merač

SvakiHI97735C se isporučuje u tvrdom koferu za nošenje i snabdeven je sa:

 • Kivete za uzorke (2 komada)
 • Poklopci za kivete (2 komada)
 • Plastični graničnik (2 komada)
 • HI97735A – CAL Check Kiveta A
 • HI97735B – CAL Check Kiveta B

za Ukupnu tvroću HR, LR, MR

 • Krpica za brisanje kiveta
 • Makaze
 • 1.5V AA Alkalne baterije
 • Uputstvo za korišćenje
 • Sertifikat kvaliteta za merač
 • CAL Check standard sertifikat

Smernice za reagense i opseg:

HI93735-00 (100 testa) LR – nizak opseg – 0 do 250 mg/L (ppm) CaCO₃; 0-14dH

HI93735-01 (100 testa) MR – srednji opseg – 200 do 500 mg/L (ppm) CaCO₃; 11-28dH

HI93735-02 (100 testa) HR – visok opseg – 400 do 750 mg/L (ppm) CaCO₃; 22-42 dH

*dostupno i kao kompletan set HI97735-0 (LR+MR+HR)

Drugi načini uključuju komplete za hemijske testove Todal tvrdoće:

HI3812 Komplet za hemijsko ispitivanje ukupne tvrdoće

HI3812 je hemijski test set za ukupnu tvrdoću kao CaCO3 titracijom sa EDTA. HI3812 je opremljen kompletno sa svim reagensima i opremom nephodnom za okvirno 100 testa.

 • Unapred pripremljeni reagensi za lakšu upotrebu
 • Svi reagensi označeni datumom isteka i brojem serije radi sledljivosti
 • Ručna titracija izvedena sa kalmagit indikatorom

Električna provodljivost & TDS

Električna provodljivost (EC), jednostavno, je sposobnost supstance ili rastvora da sprovodi (prenosi) električnu struju preko definisane oblasti. Električna provodljivost je poznata i kao EC. Koncentracija jona data merenjem električne provodljivosti je nespecifična. To znači da dok dobijete merenje jona u rastvoru, nećete moći da razlikujete različite jone.

Jedno EC merenje se naziva TDS (ukupne rastvorene čvrste materije). Ovo meri količinu rastvorenih materija, i organskih i neorganskih, u rastvoru. TDS rezultati su u mg/L ili g/L.

DiST® porodica EC i TDS testera

HI98301 · HI98302 · HI98303 · HI98304

HI98311 · HI98312

Svaki model testira provodljivost (EC) ili ukupne rastvorene čvrste materije (TDS) na visokom i niskom opsegu. Sa ergonomskim profilom i vodootpornim dizajnom, ovi testeri su savršeni za brzu upotrebu na terenu.

HI98311 (DiST®5) i HI98312 (DiST®6) stavljaju više snage za testiranje u vaše ruke sa testerima koji istovremeno mere i EC i TDS. Zamenljiva elektroda znači da će vaš tester trajati duže.

99 serija EC/TDS merača

HI99300 · HI99301

Ovi merači provodljivosti/TDS serije 99 čine precizna merenja jednostavnim. IP67 kućište i dizajn sa dva dugmeta čine ove ručne merače idealnim za ispitivanje kvaliteta vode u proizvodnoj i ekološkoj industriji.

Da bi se povećala preciznost, ovi modeli imaju različite opsege provodljivosti, da pokriju aplikacije od prečišćene do boćate vode.

Reference:

 1. „Hard water“. National Groundwater Association.

 2. https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/hardness.pdf

 3. http://www.chem1.com/CQ/hardwater.html

 4. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Methods 2340 C. and 3500-Ca D., EDTA Titrimetric Method

Author: Nives Vinceković Budor, mag.ing.chem.ing.