Božićna zvezda: Smernice za proizvodnju božićne zvezde

Category: Poljoprivreda | Tags:
Poinsettias (Euphorbia pulcherrima) su suptropske biljke koje potiču iz Meksika i Gvatemale. Danas predstavljaju najtradicionalnije simbole božićne sezone i uzgajaju se prvenstveno kao biljka u saksiji.
pH
Važno je održavati optimalnu podlogu pH opseg od 5.5 td 6.5 za proizvodnju božićne zvezde. Ako pH supstrata padne niže od 5,5, biljke će zakržljati i razvoj boje listova je odložen.
Poinsettias (Euphorbia pulcherrima) su suptropske biljke koje potiču iz Meksike i Gvatemale. Danas predstavljaju najtradicionalnije simbole božićne sezone i uzgajaju se prvenstveno kao biljka u saksiji.
pH
Važno je održavati optimalnu podlogu pH opseg od 5.5 td 6.5 za proizvodnju božićne zvezde. Ako pH supstrata padne niže od 5,5, biljke će zakržljati i razvoj boje listova je odložen.
pH supstrata
ispod 5,4 do 5,6
može inhibirati apsorpciju magnezijuma (Mg),
što dovodi do toga da donji ili stariji listovi postaju deficitarni Mg i pokazuju međužilno žutilo
pH vrednosti supstrata
iznad 6.5
inhibiraju dostupnost gvožđa i uzrok
interveinalno žutilo koje se razvija na gornjim listovima i usporava rast biljaka
pH supstrata
ispod 5,4 do 5,6
može inhibirati magnezijum (Mg) unos, kao rezultat
u nižim ili starijim listovima postajanje Deficit Mg i pokazuje interveinalno žutilo
pH vrednosti supstrata iznad 6.5
inhibiraju dostupnost gvožđa i izazivaju interveinal
žutilo koje se razvija na gornjim listovima i usporava rast biljaka
pH supstrata
ispod 5,4 do 5,6
može inhibirati apsorpciju magnezijuma (Mg), što dovodi do toga da donji ili stariji listovi postanu Deficit Mg i pokazuje interveinalno žutilo
pH vrednosti supstrata iznad 6.5
inhibiraju dostupnost gvožđa i izazivaju pojavu interveinalnog žutila na gornjim listovima i usporavanje rasta biljaka

HI98168

Profesionalni pH metar zemljišta
HI98168 je robustan, vodootporan, prenosivi pH metar koji omogućava direktno merenje pH vrednosti zemljišta. Ovaj merač dolazi sa specijalizovanom pH elektrodom koja ima čvrsti konusni vrh za umetanje u zemlju.
Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za analizu tla, HI98168 ima Hanninu jedinstvenu CAL Check™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije. Ovo je veoma važno jer je verovatno da će sonda biti zaprljana zemljom. Naslage mogu lako dovesti do grešaka u merenju pH. Upoređujući podatke pre kalibracije sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika, uz uputstva na ekranu, kada sondu treba očistiti, zameniti ili ako pH pufer može biti kontaminiran.
Nakon kalibracije, ukupan status sonde se prikazuje na ekranu kao procenat. Na stanje sonde utiču i karakteristike pomaka i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima uključujući očitavanja sačuvana u meraču ili preneta na računar.
 • Brzo povezivanje sa DIN konektorom
 • USB konekcija za prenos podataka
 • Namensko dugme za pomoć
 • ±0.002 pH Tačnost
 • Dolazi sa svim potrebnim rastvorima i baterijama – sve što vam je potrebno da odmah počnete sa merenjem
 • Specijalizovana elektroda za proveru pH vrednosti zemljišta i vodenog rastvora zemlje na licu mesta.
Hanna Trik:

Kada merite EC u zemljištu i medijumu bez zemlje, merite neposredno pored biljaka kao i dalje. Vlaga, hranljive materije i pH mogu značajno da variraju u zavisnosti od zasađene površine. To znači malo više posla, ali ćete ceniti što ste u mogućnosti da dobijete rezultate koji bolje predstavljaju vašu površinu za sadnju.
Konduktivitet EC

HI98331

EC tester za merenja direktno
u zemlji Soil Test™
Soil Test™ EC tester za merenja direktno u zemlji – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i precizna očitavanja. Soil Test™ EC tester za merenja direktno u zemlji– HI98331 ima sondu za probijanje od nerđajućeg čelika za direktno merenje provodljivosti u zemljištu. Sa svojom kompaktnom veličinom, jednim dugmetom za upravljanje i automatskom kalibracijom, Soil Test je odličan izbor za direktna merenja provodljivosti tla.
Nutrijenti
Poinsettia zahteva srednje do visoke nivoe plodnosti između 150 i 300 ppm N, sa stopom prilagođenom da se uzme u obzir vitalnost biljke. Pojedinačni hranljivi elementi biljaka kao što su kalijum, kalcijum, sumpor ili molibden (Mo) mogu postati deficitarni.
Nedostatak molibdena može se lako pojaviti tokom proizvodnje božićne zvezde. Najčešća uočena simptomatologija je tanka, marginalna žuta traka nalik oreolu koja se javlja na nedavno sazrelim listovima (sredina biljke) u rasponu od vrha lista do osnove. Takođe se može primetiti izobličenje listova, kotrljanje i opekotine ili odumiranje ivica lista. Da bi sprečili nedostatak Mo, uzgajivači moraju da razmotre obezbeđivanje dodatnih aplikacija Mo.
Nutrijenti
Poinsettia zahteva srednje do visoke nivoe plodnosti između 150 i 300 ppm N, sa stopom prilagođenom da se uzme u obzir vitalnost biljke. Pojedinačni hranljivi elementi biljaka kao što su kalijum, kalcijum, sumpor ili molibden (Mo) mogu postati deficitarni.
Nedostatak molibdena može se lako pojaviti tokom proizvodnje božićne zvezde. Najčešća uočena simptomatologija je tanka, marginalna žuta traka nalik oreolu koja se javlja na nedavno sazrelim listovima (sredina biljke) u rasponu od vrha lista do osnove. Takođe se može primetiti izobličenje listova, kotrljanje i opekotine ili odumiranje ivica lista. Da bi sprečili nedostatak Mo, uzgajivači moraju da razmotre obezbeđivanje dodatnih aplikacija Mo.

HI83325-02

Analiza Nutrijenata
Fotometar
HI83325 je kompaktan, višeparametarski fotometar za upotrebu u laboratoriji za životnu sredinu ili na terenu. Merač je jedan od najnaprednijih fotometara dostupnih sa inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i sočiva za fokusiranje kako bi se eliminisale greške usled promena u izvoru svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj merač ima 9 različitih programiranih metoda za merenje 8 ključnih parametara kvaliteta vode za biljne hranljive materije:
 • Amonijak
 • Nitrat
 • Fosfat
 • Kalijum
 • Sulfat
 • Kalcijum
 • Gvožđe
 • Magnezijum

Da bi se uštedeo dragoceni prostor u laboratoriji, HI83325 se udvostručuje kao profesionalni pH metar sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada jedan metar može da se koristi i za fotometrijsku i pH merenja.

Svetlost
Božićne zvezde su osetljive na dužinu dana, pa čak i slabo osvetljenje iz veštačkih izvora, kao što je ulična svetla, može da odloži cvetanje. Tamo gde su spoljni izvori svetlosti problem ili za početak cvetanja ranije nego što bi se prirodno dogodilo, zavese za zatamnjenje treba da se koriste za održavanje mračnog perioda ili skotoperioda.

HI97500

Prenosivi luksmetar
HI97500 je prenosivi luksometar dizajniran za jednostavnost upotrebe pri brzom merenju svetlosti.
Odabir sorti kako bi se zadovoljila potražnja tržišta i precizno praćenje i kontrola dužine dana, svetlosti, temperature i ishrane su neophodni da bi se proizveo tržišni i profitabilni usev prema rasporedu.
Temperataura

HI148

Temperaturni Dataloger
Brz za podešavanje, jednostavan za korišćenje, HI148 je dataloger koji je idealan za praćenje i beleženje temperature u aplikacijama kao što su prerada hrane, transport, muzeji i hortikultura. Izaberite između 4 modela i sačuvajte do 16000 zapisa!
 • Tanak i robustan dizajn
 • Više opcija senzora
 • Mogućnost programiranja LCD ekrana
 • PC povezivanje
 • Prilagodljiva podešavanja programa
 • Programabilne gornje i niske granice alarma sa vizuelnim LED indikatorima
 • Dobijanje i analiza podataka
Pravilnim navodnjavanjem kvalitet i količina cveća se mogu značajno poboljšati.
Đubriva se primenjuju kroz širok spektar sistema za navodnjavanje dugi niz godina i predstavljaju hemikalije koje se najčešće ubrizgavaju. Stare metode zahtevale su značajan kontakt sa radnicima i pokušaje koji su dovodili do tehničkihih grešaka.
Navodnjavanje kap po kap i mikronavodnjavanje, koji preovlađuju u staklenicima i hidroponskim sredinama, imaju karakteristike koje ne dele druge metode navodnjavanja; fertigacija nije opcija, ali je zapravo neophodna. Fertigacija predstavlja jedini efikasan način da se đubriva fizički unesu u zonu korena useva.

HI5000

mini fertigation system

HI5000

Tipična
Instalacija
Dijagram

RADI SA
MALOM CIRKULATORONOM
PUMPOM
Mala kao.75
Konjske snage

Rezervoar za mešanje, regulator nivoa, rezervoari za đubrivo, cirkulaciona pumpa i povezani vodovod nisu uključeni
Cirkulatorna pumpa:

Preporučeno 0,75 KS krajnja- usisna centrifugalna pumpa (veličina pumpe i specifikacija snage zavise od zahteva staklenika). Pumpa MORA biti dovoljno velika da napaja injektor. (MIN 0.75 KS)

HI5000 Mini Fertigator precizno prati i kontroliše koncentracije đubriva i pH za male do srednje specijalizovane hidroponike i primene u staklenicima. HI5000 je dizajniran da se koristi sa rezervoarom za mešanje pri čemu se recepti za đubrivo mogu mešati tačno prema potrebama vašeg useva. Sistem može biti opremljen da savršeno kontroliše količinu mešavine đubriva i vode koja se distribuira vašim biljkama, smanjujući troškove i uštedujući resurse.

 • Prilagodite svoje mešavine đubriva sa do 4 rezervoara za zalihe koji se mogu koristiti za više useva i prilagođeno mešanje.
 • Savršeno za hidroponiku i baštovanstvo u zatvorenom prostoru.
 • Precizna kontrola hranljivih materija i kiselina za profesionalne uzgajivače i napredne kućne uzgajivače.

Prilagodite svoje mešavine đubriva

HI5000 je opremljen sa 2 nezavisna injektora hranljivih materija, svaki sa maksimalnim kapacitetom do 200 l/h. Mogu se dodati dodatni injektori za smeštaj više hranljivih materija.

Kontrolišite pH tačno

HI5000 dolazi sa zasebnim pH kontrolerom i posebnom pumpom posebno dizajniranom za rukovanje najagresivnijim kiselinama.

Prilagodljiv i proširiv

Izaberite kontrolere, broj pumpi i tipove sondi koje želite da koristite. Sistem se može dizajnirati prema vašim potrebama i specifikacijama. Hanna HI5000 kontinuirano meri stvarni EC i pH rezervoara za mešanje ili sistema korita i precizno podešava koncentraciju đubriva i kiseline ili baze.
HI5000 može biti opremljen HI8000 serijom kontrolera koji vam omogućava da automatizujete ceo sistem za navodnjavanje. Kontrolne pumpe, solenoidi, za potpuno rad bez upotrebe ruku. HI5000 (kada je opremljen HI8000 kontrolerom) ima mogućnost da koristi AgriCare softver koji vam omogućava daljinsko praćenje i kontrolu sistema.

HI10000

Napredni sistem kontrole fertigacije
Sve-u-jednom rešenje. HI10000 sistem za ubrizgavanje đubriva precizno prati i kontroliše koncentracije đubriva i pH za specijalizovane hidroponske, stakleničke i poljske poljoprivredne aplikacije. HI10000 je kompletan sistem kontrole navodnjavanja sa mogućnošću više zona.
 • Prilagodite svoje mešavine đubriva ubrizgavanjem i mešanjem do 4 đubriva i 1 kiseline sa prilagođenom opcijom od do 7 nezavisnih injektora.
 • Vrhunska fleksibilnost sa više programa koji omogućavaju korisniku da podesi različite provodljivosti i pH vrednosti za različite biljke.
 • Automatska kontrola navodnjavanja do 32 zone sa naprednom provodljivošću i pH kontrolom velikih brzina protoka.

Kombinovana kontrola fertigacije i navodnjavanja.

Hanna Fertigacioni sistem kontinuirano meri stvarnu EC i pH protoka i precizno podešava koncentraciju đubriva u sistemu.
Ubrizgavanje više đubriva do specifične provodljivosti dovodi do optimalne primene hranljivih materija, dok napredna kontrola pH poboljšava apsorpciju hranljivih materija i zdravlje biljaka.
Radi mira, HI10000 je bajpas sistem koji neće ometati protok u glavnoj liniji i na taj način ne ometa protok u liniji ili pritisak. Bez gubitka pritiska koji generiše sistem znači kraće vreme zalivanja.
Jedinica će precizno ubrizgati đubrivo u različitim brzinama protoka u rasponu od 1 GPM do 350 GPM. Prilagođena konfiguracija je moguća kada se žele veće brzine protoka.
Da bi biljke bile bezbedne, HI10000 sistem za fertigaciju ima višestruke alarme i redundantno praćenje provodljivosti i pH merenja.

Idealan za složene ili višestruke mešavine đubriva.

Sistem HI10000 omogućava ubrizgavanje 4 (do 7) nezavisnih đubriva i 1 kiseline. Sistem kiseline može bezbedno da ubrizga bilo koju vrstu kiseline i koristi najsavremeniji algoritam koji precizno održava zadatu pH vrednost u širokom opsegu protoka.
Da bi biljke bile bezbedne, HI10000 sistem za fertigaciju ima višestruke alarme i redundantno praćenje provodljivosti i pH merenja.
Svaki sistem treba periodično proveravati, a za to postoji Brzo&Lako rešenje!
Uštedite vreme na kalibraciji, zahvaljujući funkciji Brze kalibracije koja omogućava pH i EC kalibraciju sa samo jednim rastvorom, a multiparametarska sonda obezbeđuje brza i precizna merenja koja se istovremeno prikazuju na ekranu na više nivoa.

HI9814

pH/EC/TDS/Temperaturni Merač
Dizajniran da unese jednostavnost u testiranje hranljivih materija, HI9814 prenosivi GroLine merač je dizajniran posebno za uzgajivače hidroponike. Specijalizovana elektroda kombinuje 3 senzora u jednoj robusnoj sondi sa telom od polipropilena, integrisanim senzorom temperature i spojem od tkanine.
 • Jedna kombinovana, unapred pojačana pH, EC i TDS (ppm) sonda za merenja bez problema.
 • Režim Quick Cal za brzu kalibraciju u jednoj tački za pH i EC sa jednim rastvorom.
 • Dizajniran za uzgajivače hidroponike, akvaponike i staklenike.
Jedan rastvor za kalibraciju pH i provodljivosti čini kalibraciju brzom i obezbeđuje da su sva vaša merenja tačna svaki put za bolje zdravlje biljaka i bolji prinos.

HI5036-023

Saveti za uspešne uzgajivače:
 • Vodite evidenciju svojih podataka
 • Održavajte rezultate na kapaljkama u skladu sa vrednostima kontrolera sistema za navodnjavanje
 • Kalibrišite prenosne pH & EC metre nedeljno
 • Kalibrirajte pH & EC senzore na jedinici za fertigaciju mesečno
 • Držite elektrode, sistem za fertigaciju i rezervoare za đubrivo čistima da biste izbegli taloženje naslaga
Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Izvori:
https://www.uky.edu/ccd/sites/www.uky.edu.ccd/files/poinsettia.pdf

Subscribe to our Newsletter