Glavni parametri u tehnologiji proizvodnje konjaka i rakije

Category: Hrana | Tags:

je vrsta rakije koja ima zakonom zaštićen naziv. To je jako alkoholno piće koje se dobija višegodišnjim sazrevanjem vinskog destilata u hrastovim buradima. Konjak se proizvodi samo od odabranih sorti grožđa koje rastu u određenom području Francuske. Proizvodnja može trajati od nekoliko godina do nekoliko decenija. Faze proizvodnje konjaka su: proizvodnja vina, destilacija, sazrevanje, mešanje, dodavanje aditiva i na kraju flaširanje.

Prilikom destilacije posebnu pažnju treba obratiti na variranje intenziteta zagrevanja vina i brouillisa. Bolja rektifikacija će biti izraženija sporijom destilacijom i rezultiraće konjakom suvog ukusa. Ovo je zbog nedostatka određenih jedinjenja zaostalih u frakciji. Brže zagrevanje dovodi do toga da konjak dobija intenzivniji ukus.

Hanna Instruments ima jednostavno rešenje za praćenje temperature tokom ovog procesa.

HI935001-no-probe (1)

HI935001
Foodcare K-Tipe termopar termometar sa zamenjivom sondom

Dizajniran imajući na umu korisničku funkcionalnost i performanse, HI935001 je vodootporni termometar K-tipa koji meri temperaturu od -50,0 do 300°C (-58,0 do 572°F). Uključene baterije obezbeđuju do 3500 sati neprekidne upotrebe. CAL Check™ i sistem za prevenciju grešaka baterije (BEPS) obezbeđuju najviši nivo tačnosti i poverenja. Sonda je zamenljiva i radi sa asortimanom specijalizovanih sondi. Ovaj merač može biti sertifikovan kao sledljiv prema NIST standardima na zahtev.

Isparljiva jedinjenja u konjaku

Konjak sadrži mnoga jedinjenja koja doprinose aromi konačnog proizvoda. U konjaku su pronađene stotine isparljivih jedinjenja, uključujući: kiseline, alkohole, estre, etre, aldehide, ketone i mnoge druge.

Etanol

Najzastupljeniji alkohol u konjaku, a takođe i komponenta odmah posle vode. Etanol se proizvodi u procesu fermentacije ćelijama kvasca. Na kraju fermentacije prisutan je u koncentraciji od oko 10% vol./vol. Daljom destilacijom, sadržaj etanola se povećava na 70% vol./vol. U nastavku procesa, odnosno usled razblaživanja i isparavanja u buradima, sadržaj etanola opada na približno 40% vol./vol. u gotovom konjaku.

Posmatrajući isparljive kiseline, sirćetna kiselina je najzastupljenija u konjaku. Nastaje tokom fermentacije i nastaje metaboličkim reakcijama bakterija iz acetaldehida. Sirćetna kiselina nije poželjna u većim koncentracijama zbog neprijatne kisele arome, ali su zato niske koncentracije poželjne jer će omogućiti stvaranje acetata viših alkohola koji su zaslužni za prijatne, cvetne i voćne arome.

Većina acetaldehida nastaje u fazi fermentacije, ali do formiranja dolazi kasnije oksidacijom etanola. Nepoželjan je u visokim koncentracijama zbog neprijatnog i oštrog mirisa.

Za merenje isparljivih komponenti, Hanna Instruments ima višenamenska rešenja prilagođena svakom „Master Blenderu“.

hi801a_ccexpress

HI801
Spektrofotometar Iris

IRIS prenosivi spektrofotometar nije sličan nijednom od proizvoda koje smo kreirali u prošlosti. Razlikuje se od naših fotometara jer omogućava merenje u spektru svih talasnih dužina vidljive svetlosti, a ne samo unapred određenih talasnih dužina. Spektrofotometri rade tako što izoluju svetlost na određenim talasnim dužinama od bele svetlosti. Ovaj kompaktni merač sadrži brojne karakteristike koje omogućavaju i fantastične performanse i izuzetnu upotrebljivost.

Ako želite da saznate više, kontaktirajte nas za više informacija!

Author: Tajana Mokrović, mag.nutr

Subscribe to our Newsletter