HACCP Analiza: Mesa

Category: Hrana | Tags:

Tokom svakodnevnog života meso je jedno od najvažnijih namirnica i najveći izvor proteina. U hrvatskoj, prosečna osoba konzumira 66,3 kg mesa godišnje dok Amerikanci konzumiraju 98,6 kg godišnje. Pre kupovine mesa kod kasapina meso prolazi kroz nekoliko procesa prerade.

Nakon klanja životinje, u zavisnosti od dela se hlade na određenoj temperature. pH svežeg mesa mora imati pH između 5.5 i 6.2.

Za merenje pH vrednosti mesa možete koristiti Profesionalni prenosivi pH metar za mesto- HI98163.

HI98163 je hrapavi, vodootporni, Foodcare prenosivi pH merač koji meri pH i temperaturu uz pomoć specijalizovane FC2323 pH elektrode za meso sa oštricom za probijanje od nerđajućeg čelika. Ovaj profesionalni, vodootporni metar je napravljen po IP67 standardima. HI98163 dolazi sa svim neophodnim dodacima za
merenje pH/temperature spakovanim u dugotrajni prenosivi kofer u kome se nalaze metar, sonde i puferi za kalibraciju.

Ili možete koristiti prenosivi pH merač za meso- HI99163.

HI99163 je prenosivi Foodcare pH/temperaturni merač specijalno dizajniran za industriju prerade mesa. Automatska kalibracije se vrši u jednoj ili dve tačke sa dva seta pufera. Svako očitavanje kalibracije ili merenja se automatski kompenzuje za variranje u temperature.

Telo HI99163 je izgrađeno od PVDF plastike FC2323 amplifikovanu pH elektrodu koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju pH testiranje tokom prerade mesa. Sonda koja dolazi saFC099 oštricom za probijanje od nerđajućeg čelika kako bi pomoglo korisnicima da izvrše merenja. Tri difuzna spoja pomažu pri izbegavanju zapušenja referentne ćielije, spoljašnja plastika nije toksična i namenjena je za hranu.

Proces hlađenja mesa je neophodan kako bi usporio degradaciju mesa (2 do 3 puta na svakih 10 °C). Hlađenje mesa zavisi od:

  • relativne vlažnosti i temperature rashladnog vazduha
  • rečativne vlažnosti i temperature proizvoda
  • protoka vazduha

Za merenje temperature mesa predlažemo Foodcare termistor termometar -HI93501

Dizajniran za pojednostavljeno korišćenje i preformanse, HI93501 je vodootporni termistor termometar koji meri temperature u opsegu od -50.0 to 150.0°C (-58.0 to 302.0°F). Baterije koje dolaze uz uređaj imaju vek trajanja od 4500 sati kontinuirane upotrebe. CAL Check™ i the Battery Error Prevention System (BEPS) osigurava najviši nivo tačnosti. Sondu je moguće zameniti velikim asortimanom specijalizovanih sondi. Možete dobiti sertifikat po NIST standard ukoliko zatražite.

Ako praktikujete jednostavnije uređaje preporučujemo Checktemp® 4 preklopni termometar-HI151

HI151 Checktemp® 4 je preklapajući termistor termometar koji može meriti temperature do 300°C (572 °F). Ovi termometri imaju mnoge napredne fukncije uključujući CAL-Check funkciju koja proverava ispravnost unutrašnje elektronike i senzor pokreta koji uklanja potrebu otvaranja i zatvaranja uređaja kako bi izašli iz režima uštede energije. Checktemp 4 je dostupan u 6 različitih boja koji mogu biti predodređeni različitim proizvodima kako bi se izbegla međusobna kontaminacije u restoranima, kuhinjama ili proizvodnim postrojenjima.

S obzirom da je relativna vlažnost bitan parametar prilikom hlađenja mesa predlažemo termohigrometar -HI9565

HI9565je prenosivi termohigrometar dizajniran da omogući vrhunske performance u to provide peak performance u surovim uslovima. Merenje temperature, relativne vlažnosti i tačke rose je pojednostavljeno ovim instrumentom sa hrapavim, vodootpornim kućištem i dugotrajnjim kućištem HI706023 sonde. HI9565 poseduje auto-off funckiju koja može da se programira na 8 ili 60 minuta, merenje temperature u celzijusima ili farenhajtu i determinacija tačke rose.

Uzimajući u obzir smrzavanje mesa, uobičajene temperature smrzavanja dovode do (uglavnom) reverzibilne anabioze mikroorganizama, zbog čega većina preživjelih mikroorganizama počinje da se razmnožava odmah nakon nastupanja povoljnih uslova.

Kvalitet zamrznutog mesa zavisi od brzine zamrzavanja i veličine i pozicije kristala leda. Zamrzavanje čuva većinu nutritivnih sastojaka mesa.

Meso počinje da se zamrzava na -1,5°C, in a -2.5°C oko polovine vode je u zamrznutom stanju.

Na temperature između 0°C i -5°C frakcija leda u mesu je oko 75%,na -10°C 83%, na -20°C 88%, dok na -40°C meso je skoro potpuno zamrznuto
Tokom skladištenja i transporta, meso se zamrzava i skladišti na -18° C. Što je temperature u kome se skladišti meso manja, veća je vijabilnost mesa i manji su gubici.

Trebalo bi da koristite Checkfridge daljinski senzor -HI147 za praćenje temperature frižiderima.

HI147 je daljinski senzor temperature idealan za praćenje temperature prostorija za hranu. Sadrži magnete koji olakšavaju kačenje za metalne površine, u širokom rasponu temperature održava svoju visoku preciznost.

Hanna ima rešenje za snjimanje temperature i olakšavanja beleženja sa Temperature Datalogger -HI148.

HI148 ima vodootporno ABS kućište sa IP67 rejtingom koje štiti od upada prašine i od submerzija u vodi do 30 minuta na dubini od 1 metar.
. Dostupna su 4 različita modela HI148 temperature. Modeli su dostupni sa jednim ili dva kanala ili kombinacijom unutrašjeg i/ili spoljašnjeg senzora. Zapisivači sa spoljašnjim senzorom temperature sadrže sondu od nerđajućeg čelika koje se nalazi na fleksibilnom silikonskom kablu dužine od 1 m. Termologeri imaju sposobnost ekstenzivnog snimanja podataka: 16,000 uzoraka za 1-kanalne modele i 8,000 uzoraka po kanalu za dvokanalne modele.

Subscribe to our Newsletter