HACCP – analiza mlečnih proizvoda – drugi deo: jogurt

Category: Hrana | Tags:

Fermentisani mlečni proizvodi

Fermentacija je process koji vodi do biohemijskih promena u organskim komponentama posredstvom aktivnosti enzima mikroorganizama, najčešće bez kiseonika uz oslobađanje energije. Pre fermentacije mleko se tretira i prerađuje ( selekcija i prerada mleka, standardizacija, homogenizacija i termička obrada). Važno je pratiti temperature tokom svih koraka U fermentisanim mlečnim proizvodima, mleko ( šećer u mleku) fermentiše zbog prisustva razlićitih mlečnih bakterija.

Inokulacija mleka predstavlja kritičnu tačku proizvodnje fermentisanih mlečnih proizvoda. Tokom ovog procesa, selektovana mikrobijalna kultura se dodaje, optimalna temperature je važna za početak fermentacije.

Inkubacija ili fermentacija zavisi od temperature i tipa mikrobijalne culture, i zaustavlja se posle formiranja koaguluma na pH = 4.6 . Fermentacija se zaustavlja hladnjenjen u dve faze ( prva 15 do 20 ° C; finalno hlađenje <5 ° C)

Prenosivi pH metar za jogurt - HI99164

Hanna Instruments HI99164 je dugotrajan, vodootporan, prenosivi Foodcare pH i temperaturni metar dizajniran namenski za analize jogurta. Automatska kalibracija se izvršava u jednoj ili dve tačke sa dva pufera. Sva očitavanja temperature i pH imaju automatsku kompenzaciju za varirajuću temperaturu.

HI99164 koristi FC2133 staklenu, amplifikovanu pH elektrodu koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju pH testiranje jogurta. Podeljeni LCD ekran pokazuje ujedno vrednosti pH, temperature, indikator stabilnosti, procenat preostale baterije i tačke u kojima je izvršena kalibracija.

HI99164 koristi FC2133 amplifikovanu pH elektrodu izgrađenu od staklenog tela. Konusni senzorni vrh sonde osigurava stabilnu kalibraciju i merenja u emulzijama i polutvrdim supstancama kao što je jogurt.

Zapušavanje referentnog spoja je česta prepreka proizvođača, zgušnjavanjem mleka dolazi do nakupljavanja proteina na elektrodi. Dizaj otvorenog spoja FC2133 koristi viskozni referentni elektrolit koji stupa u direktni kontakt sa uzorkom jogurta.

Profesionalni pH metar za jogurt– HI98164

HI98161 je hrapav, vodootporni, prenosivi pH metar koji ima FC2023 Foodcare elektrodu specijalizovanu za merenje pH i temperature. Ovaj profesionalni vodootporni merač je u skladu sa IP67 stamdardom. HI98161 se isporučuje u prenosivom koferu u kome se nalaze puferi, sonda, merač is vi neophodni dodaci za pH/temperaturno merenje.

FC2133 elektroda se isporučuje uz HI98161 merač koji je namenski dizajniran za merenje pH jogurta. Od konusnog vrha elektrode radi lakšeg probijanja, otvorenog spoja koji smanjuje mogućnost zapušavanja: FC2133 je idealna pH elektroda za jogurt.

FC2133 amplifikovana pH elektroda je specijalizovana sonda koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju pH testiranje jogurta. Integrisani senzor temperature omogućava kompenzaciju temperature pH merenjima, nije potrebno koristiti odvojenu sondu za merenje temperature.

Zapisivanje podataka na zahtev omogućava korisniku da zapiše i zapamti do 200 uzoraka koje može ponovo prikazati na ekranu ili prebaciti na računar preko Hanninog HI920015 mikro USB kabla ili HI92000 softvera.

Temperaturni Datalogger - HI148

HI148

Od skladištenja do isporuke, važno je pratiti temperature vaših proizvoda kako bi osigurali da su skladišteni u optimalnim uslovima. Brzo podešavanje, jednostavan za upotrebu, HI148 je datalogger koji je idealan za praćenje i zapisivanje temperature prilikom prerade hrane, transporta, u muzejima i hortikulturi.

HI148 se nalazi u hrapavoj vodootpornoj ABS kutiji sa IP67 oznakom koja štiti protiv prašine i potapanja u vodi na dubini od 1 metar u trajanju od 30 minuta.

4 različita modela HI148 temperaturnih dataloggera je dostupno. Modeli su dostupni sa 1 ili 2 kanala u kombinaciji sa unutrašnjim i/ili spoljašnjim senzorom. Loggeri sa spoljašnjim senzorom sadrže sondu od nerđajućeg čelika sa fleksibilnim silikonskim kablom od 1 m.

Svi dataloggeri se mogu programirati i podaci se mogu preneti preko USB-C kabla ili HI92148 softvera.

Vraćanje podataka i analiza

Thermologgeri sadrže veliki memorijski kapacitet: 16,000 uzoraka za modele sa 1-kanalom i 8,000 uzoraka/kanalu za dvokanalne modele. Sačuvani podaci se prikazuju kao tabele i u obliku grafika preko HI92148 softvera. Grafički prikaz se može sačuvati kao slika, dok podaci mogu da se eksportuju kao tabela za buduće analize.

HALO PVDF Foodcare pH elektroda sa Bluetooth® - FC2022

FC2022 HALO je pametna Bluetooth (Bluetooth 4.0) Foodcare pH i temperaturna elektroda izgrađena od hemijski rezistentnog PVDF materijala.

Ova elektroda ima jedinstevni otvoreni spoj u kome se nalazi viskozan elektrolitni sloj u kome se ne nalazi srebro hlorid između uzorka i unutrašnje referentne ćelije. Dizajn otvorenog spoja se opire začepljenju, vrh sonde je konusni što ga čini idealnim za merenje pH hrane uključujući uzorke od mleka, testa, mesa i ostale polutvrde hrane.

Sva očitavanja se direktno šalju do HI2202 edgeblu uređaja ili do kompatibilnih Apple ili Android urećđaja preko Hanna Lab aplikacije.

Umrežavanje na klik

Jednostavno povezivanje preko Bluetooth na Hanna Lab aplikaciju.

FC2022 je revolucionarna pH elektroda koja koristi pametnu Bluetooth (Bluetooth 4.0) bežičnu tehnologiju prilagođenu za specifičnu upotrebu. Ova elektroda poseduje brojne funkcije koje je čine idealnom za ispitivanje hrane FC2022 je pokodna za merenje uzoraka na temperaturi od 0 do 60°C.

Konusni vrh omogućava lako probijanje i direktno merenje pH čvrstih i polučvrstih uzoraka kao što su meso, sir, jogurt, mleko.

HI700641P rastvor za čišćenje i dezinfekciju od mlečnih proizvoda (25 x 20 mL kesica)

HI700641P je efektivnan rastvor za čišćenje i dezinfekciju specijalno napravljen za čišćenje pH elektrode od mlečnih naslaga. Na eleketrodama se tokom korišćenja pojavljuju naslage koje mogu promeniti tačnost merenja i kalibracije. Hannin rastvor za čišćenje eliminiše sve nečistoće i naslage koje su ostale na površini elektrode nakon merenja mlečnih proizvoda. Hanna predlaže čišćenje elektrode nakon ipotrebe kako bi održali tačnost vaših merenja i sprečili da se spoj zapuši.

Author: Tajana Frančić, mag.nutr.