HACCP – analiza mlečnih proizvoda – treći deo: Sir

Category: Hrana | Tags:

Sir

Proizvodnja sira jedan je od najstarijih procesa očuvanja kvarljive kapi hrane, a to je mleko, koje spontano kiseli i koaguliše.

Sirište započinje koagulacijom kazeina i proteina surutke. Kazein koaguliše u prisustvu kiselina do pH = 4,6, što je izoelektrična tačka kazeina. Proteini surutke koagulišu na temperaturi od 90 do 95 ° C/ 10-20 min.

Tokom procesa proizvodnje sira (selekcije i skladištenja mleka, mlečne standardizacije, homogenizacije, toplotne prerade, During the cheese production process (selection and storage of milk, milk standardization, milk homogenization, milk heat treatment, sazrevanja surutke i sira) panžnju treba podeliti pH vrednosti i temperatureproizvoda.

Tokom sazrevanja sira, trebalo bi obratiti pažnju na temperature, različite temperature odgovaraju različitim kompozicijama sira.

Pri sazrevanju sireva sa plemenitom plesni, za zrenje uz rast bele plesni, između ostalih uslova, treba obezbediti temperaturu od 10-14 ° C i relativnu vlažnost od 85-90%.

Za sazrevanje sireva sa plavom plesni, pored ostalih uslova, treba obezbediti i temperaturu od 10-13 ° C pri relativnoj vlažnosti od 90-95%.

Tehnologija koja se koristi u industrija mleka je vrlo složena sa mnogim kritičnim tačkama koje treba strogo kontrolisati. A ovde su jednostavna rešenja za vaše probleme od Hanna Instruments.

Prenosivi pH metar za sir - HI99165

Hanna Instruments HI99165 je dugotrajan, vodootporni i prenosivi Foodcare pH and temperaturni metar dizajniran namenski za analize sira. Automatska kalibracija se vrši u jednoj ili dve tačke sa dva seta pufera Prilikom svakog očitavanja dolazi do automatske kompenzacije varirajuće temperature.

HI99165 koristi FC2423 amplifikovanu pH elektrodu od nerđajućeg čelika koja nudi brojne funkcije koje poboljšavaju pH testiranje sira. Podeljeni LCD ekran pokazuje ujedno vrednosti pH, temperature, indikator stabilnosti, procenat preostale baterije i tačke u kojima je izvršena kalibracija.

Profesionalni prenosni pH metar za sir - HI98165

HI98165 je hrapav, vodootporni, prenosivi pH metar koji ima FC2023 Foodcare elektrodu specijalizovanu za merenje pH i temperature. Ovaj profesionalni vodootporni merač je u skladu sa IP67 stamdardom HI98165 se isporučuje u prenosivom koferu u kome se nalaze puferi, sonda, merač is vi neophodni dodaci za pH/temperaturno merenje.

Tokom testiranja sirnih proizvoda može doći do javljanja prepreka u merenju pH. Sir se vrlo lako taloži na površini snezitivne staklene membrane ili može zapušiti referentni spoj. FC2423 koja dolazi uz HI98165 je namenski napravljena za merenje pH sira. Konusni vrh se nalazi na telu elektrode od nerđajućeg čelika koja ima prečnik od 5mm omogućava lako probijanje uzorka,. FC2423 je idalna pH elektroda za sir. Konektuje se sa HU98165 preko brzog vodootpornog din konektora.

Checktemp® 4 preklapajući termometar - HI151

HI151 Checktemp® 4 je preklapajući thermistor termometar koji može izmeriti temperature do 300 °C (572 °F). Ovi termometri Ovi termometri nude brojne napredne funkcije uključujući CAL-Check funkciju unutrašnje provere elektronike i senzora pokreta koji uklanja potrebu sklapanja i rasklapanja sonde kada ueđaj uđe u režim štednje energije. Checktemp 4 je dostupan u 6 različitih boja koje možete koristiti za merenje određenih tipova proizvoda kako bi izbegli međusobnu kontaminaciju.

HI700642P rastvor za čišćenje i dezinfekciju od ostataka sira (25 x 20 mL kesica)

HI700642P je efektivnan rastvor za čišćenje i dezinfekciju specijalno napravljen za čišćenje pH elektrode od ostataka sira. Na eleketrodama se tokom korišćenja pojavljuju naslage koje mogu promeniti tačnost merenja i kalibracije. Hannin rastvor za čišćenje eliminiše sve nečistoće i naslage koje su ostale na površini elektrode nakon merenja sira. Hanna predlaže čišćenje elektrode nakon ipotrebe kako bi održali tačnost vaših merenja i sprečili da se spoj zapuši.

Svaka vrećica ima na sebi naznačen broj serije i rok trajanja, izrađena je od lagane folije koja osigurava svežinu prilikom svakog otvaranja. Hannina serija rastvora za čišćenje je namenski napravljena da ima rok trajanja 5 godina nakon proizvodnje ukoliko se ne otvori.

Digitalni refraktometar za merenje natrijum-hlorida u hrani – HI96821

HI96821 je hrapavi, prenosivi refraktometar namenski napravljen za merenje natrijum-hlorida (NaCl). HI96821 pokazuje koncentraciju NaCl na 4 različita načina: g/100 g, g/100 mL, specifična gravitacija i °Baume. Visoka tačnost i jednostavno rukovanje instrumentom daju pouzdane rezultate prilikom svakog korišćenja Svako merenje je automatski kompenzovano za variranje temperature a vreme odziva je 1.5 sekunde. Zatvorena prizma od kremenog stakla i bunara od nerđajućeg čelika je laka za čišćenje. Samo prebrišite mekanom krpom za sledeći uzorak.

HI96821 prenosivi refraktometar konvertuje indeks refrakcije uzorka hrane u g/100 g, g/100 mL, specifičnu gravitaciju and °Baume. Konverzije se zasnivajnu na internacionalno priznatom principu konverzije jedinica. HI96821 je idealan za analizu preliva za salate, sir, konzervisanu hranu, supe i surutku. HI96821 je jednostavan instrument za merenje natrijum-hlorida u hrani, kako u linijskoj proizvodnji tako i laboratoriji.

  • Dizajniran za analize natrijum-hlorida
  • Automatska kompenzacija temperature
  • Visoka tačnost merenja u g/100 g, g/100 mL, specifičnoj gravitaciji i °Baume

Indeks refrakcije

HI96821 preračunava merenja na osnovu indeksa refrkacije uzorka. Indeks refrakcije predstavlja promenu svojstva svetlosti nakon prolaska kroz uzorak. U zavisnosti od sastavka uzorka, odbijanje i reflektovanje svetlosti može varirati. Preko indeksa refrakcije prilikom merenja linearnim senzorom možemo dobiti fizička svojstva kao što su koncentracija i gustina. Pored linearnog senzora, HI96821 koristi led svetlo, prizmu i sočivo kako bi merenja bila moguća.

Temperaturne varijacije mogu promeniti tačnost refraktometrijskih očitavanja, tako da je korišćenje kompenzacije temperature preporučeno radi dobijanja pouzdanih rezultata. . HI96821 sadrži ugrađeni senzor temperature i programiran je sa algoritmom za kompenzaciju temperature u skladu sa prihvaćenim internacionalnim referencama koje variraju u zavisnosti od merenog parametra.

Prenosivi termohigrometar- HI9564

HI9564 je prenosivi termohigrometar namenski napravljen obezbedi vrhunske performance u surovim uslovima. Merenje temperature i relativne vlage je olakšano uz hrapavo, vodootporno kućište i otporne HI706023 sonde. HI9564 sadrži funkciju automatskog isključivanja posle 8 ili 60 minuta, očitava temperaturu u celzijusima i farenhajtu, i poruku na ekranu sa uputstvom za direktne procedure i indikator potencijalnih problema HI9564 ima mogućnost biranja režima merenja i RH modova. Jednostavno menjanje režima merenja pritiskom na dugme RANGE. RH i temperatura se mere istom sondom od HI706023 koja ima integrisani senzor temperature i ugrađeni mikro čip koji čuva podatke kalibracije.

Author: Tajana Frančić, mag.nutr.

Subscribe to our Newsletter