HACCP Analiza: Riba

Category: Hrana | Tags:

Riba je ljudima kroz celu istoriju bila važan izvor proteinam omega-3 masnih kiselina i ostalih nutrijenata. Trebalo bi ribu jesti oko 2 puta nedeljno. Mnogi ljudi širom sveta ne konzumiraju dovoljno ribu, što može biti problematično zbog toga što je riba glavni izvor omega-3 masnih kiselina za ljude.

Ukoliko govorimo o uslovima neophodnim da se zadovolje potrebe i očekivanja korisnika:

  • Zdravlje i bezbednost, nutritivna vrednost , pogodnost
    upotreba, čulne karakteristike
Što se tiče pH vrednosti ribe, tipična pH živog ribljeg mišića iznosi oko pH=7. Tokom skladištenja pH se snižava do pH=6.2. Ukoliko dodje do promene pH to može značiti da je povećan alkalni metabolizam bakterija što dovodi do kvarenja.
Za merenje pH vrednosti ribe preporučujemo HALO elektrodu FC2022.

HALO Bluetooth® Foodcare pH elektroda sa PVDF telom – FC2022

FC2022 HALO je Bluetooth pametna (Bluetooth 4.0) Foodcare pH i temperaturna elektroda sastavljena od hemijski rezistentnog PVDF materijala.

Ova elektroda ima jedinstveni dizajn otvorenog spoja, između uzorka i referentne ćelije se nalazi sloj viskoznog gela bez srebro hlorida (AgCl). Dizajn otvorenog spoja, smanjuje šansu zapušavanju a konusni vrh elektrode ga čini idealnim za merenje pH hrane uključujući mlečnih proizvoda, testa, mesa, ribe i ostalih polutvrdih proizvoda. Takođe preporučujemo HI98163 za profesionalniju upotrebu.

Profesionalni prenosni metar
pH metar – HI98163

HI98163 je hrapav, vodootporni, Foodcare prenosivi pH metar koji meri pH i temperaturu preko specijalizovane FC2323 pH elektrode za meso sa oštricom za probijanje izgrađene od nerđajućeg čelika. Ovaj profesionalni, vodootporni metar zadovoljava IP67 standarde. HI98163 dolazi u izdržljivom koferu sa svim neophodnim dodacima kako bi izvršili merenja pH/temperature.

Efekat temperature na ribu

Temperatura utiče na oksidaciju proteina u ribi. Povišene temperature ubrzavaju proces oksidacije u rbiljim proteinima što dovodi do promene funkcionalnih svojstava i promene nutritivnih vrednosti. Promena temperature i pH vrednosti dovodi do denaturacije proteina. Proteinska denaturacija menja funkcionalna svojstva i boju ribljeg mesa. Više temperature mogu dovesti do reakcija aminokiselinskih lanaca sa redukujućim šećerima i ostalim karbonilnim jedinjenjima. Ove reakcije mogu promeniti teksturu, boju, ukus i nutritivnu vrednost ribljeg mesa. Ribu bi trebalo održavati na temperatiri bliskoj nuli 0 ー C (0-4 ー C). Od velike važnosti je održavanje niske temperature sve do obrade ili konzumiranja. Preporučen rok trajanja je od 5-20 dana. Brzo zamrzavanje predstavlja najbolji metod čuvanja ribe zbog smanjenog cepanja tkiva i promene mase. Važno je izbegavati fluktoaciju temperature tokom čuvanja.

Za najbolja merenja temperature mi preporučujemo HI151.

Checktempョ 4 preklopni termometar – HI151

HI151 Checktemp® 4 je preklapajući termistor termometar koji može meriti temperature do 300°C (572 °F) Ovi termometri imaju mnoge napredne fukncije uključujući CAL-Check funkciju koja proverava ispravnost unutrašnje elektronike i senzor pokreta koji uklanja potrebu otvaranja i zatvaranja uređaja kako bi izašli iz režima uštede energije. Checktemp 4 je dostupan u 6 različitih boja koji mogu biti predodređeni različitim proizvodima kako bi se izbegla međusobna kontaminacije u restoranima, kuhinjama ili proizvodnim postrojenjima.

Ili možete koristiti HI148.

Vodootporni termologer – HI148

Od skladištenja do transporta, važno je pratiti temperature vaših proizvoda i osigurati da se oni skladište u optimalnim uslovima. Brzo se podešava, lak za upotrebu, HI148 termologer je idealan za praćenje temperature u muzeima, tokom prerade, transporta i u hortikulturi.

Za praćenje temperature u Vašim frižiderima ili rashladnim komrama preporučujemo HI147.

Daljinski senzor CheckFridge™ – HI147

HI147 je daljinski senzor temperature idealan za praćenje temperature prostorija za hranu. Sadrži magnete koji olakšavaju kačenje za metalne površine, u širokom rasponu temperature održava svoju visoku preciznost.

Veoma često je potrebno meriti natrijum-hlorid u ribljim proizvodima. Za tu primenu Vam preporučujemo refraktometar za natrijum-hlorid HI981035.

Digitalni refraktometar za merenje natrijum-hlorida u hrani – HI96821

HI96821 je hrapav, prenosivi digitalin refraktometar dizajniran za merenje natrijum-hlorida (NaCl). HI96821 prikazuje NaCl koncentracije na 4 različita načina: g/100 g, g/100 mL, specifična gravitacije i °Baume. Visoka preciznost instrument ai jednostavnost korišćenja daju pouzdane rezultate prilikom svakog merenja. Sva merenja imaju automatsku kompenzaciju temperature i imaju vreme odziva od 1.5 sekunde. Zatvorena prizma od kremena i bunar od nerđajućeg čelika su laki za čišćenje. Samo prebrišite bunar sa mekanom krpom i stavite novi uzorak.

Autor: Tajana Frančić, mag.nutr.

Subscribe to our Newsletter