HANNA Checker – 9 najboljih praksi za korišćenje

Category: Akvakultura | Tags:

Hanna Instruments ‘, Handheld Colourimeter Checker® HC proizvodi pružaju nenadmašnu kombinaciju tačnosti, kvaliteta i pristupačne cene.

Iako su Checkeri vrlo jednostavni za upotrebu – kao i svaki naučni instrument, male greške mogu negativno uticati na vaše očitanje.

Iz tog razloga smo sastavili ovaj kratki vodič kroz najbolje prakse upotrebe Checkera, kako bi u budućnosti izbegli sve gubljenje vremene i frustracije vezane za greške prilikom merenja.

1. Uvek koristite čiste kivete

Zašto: Proizvodi iz linije Hanna Checker su kolorimetri, što znači da koriste izvor svetlosti – poput LED ili Volframove lampe – sa filterom i detektorom svetlosti za određivanje apsorbance i koncentracije jona. Budući da Checkeri zasnovaju merenja na optičkim podacima, važno je da svetlost ne ometaju otisci prstiju, ogrebotine, prljavštine ili mehurića vazduha u Vašim kivetama.

Rešenje: Koristite mikrofiber krpu da obrišete kivete spolja. Za otklanjanje mehurića, lagano “kucnite” kivetu pre postavljanja u Checker.

2. Koristite odvojene pipete

Zašto: Upotreba iste pipete za slanu i slatku vodu može da kontaminira uzorak slatke vode, što dovodi do pojave netačnosti, jer nešto soli može ostati unutar pipete.

Rešenje: Označite špriceve ili pipete koje koristite kako ih ne biste pomešali.

3. Postavite kivetu svaki put u istu poziciju

Zašto: Kada koristite Checker, važno je da dužina optičke putanje bude uvek ista kako bi se obezbedilo stalno i tačno očitavanje.

Rešenje: Stavite malu oznaku na poklopac ili vrh čaše kako biste pomogli da se indeksira položaj kivete u uređaju.

4. Ne dozvolite da reagensi “leže” u kiveti

Zašto: Ukoliko pustite da uzorak pomešan sa reagensima predugo “leži” u kiveti može da oboji čašu. To će uticati na apsorbancu kako svetlost prolazi kroz staklo, rezultirajući lošim očitavanjima.

Rešenje: Uvek praznite i ispirajte kivete nakon korišćenja. Što nas dovodi do sledeće tačke…

5. Čistite kivete sa destilovanom ili dejonizovanom vodom

Zašto: Pre nego što se obavi novi test, kivete moraju biti oslobođene mogućih kontaminanata. Ispiranje vodom iz akvarijuma može nakon ispitivanja ostaviti zaostali materijal. Kivete takođe treba da se potpuno osuše na vazduhu nakon ispiranja kako bi se sprečilo neželjeno razblaživanje uzorka prilikom sledećeg ispitivanja.

Rešenje: Uvek ispraznite i isperite kivete destilovanom ili deionizivanom vodom nakon ispitivanja. Kada smeštate kivetu natrag u pakovanje, obavezno skinite poklopac.

6. Proverite reagense

Zašto: Upotreba reagenesa sa isteklim rokom trajanja daje netačne rezultate.

Rešenje: Stvorite naviku da proveravate pakovanja reagenasa pre upotrebe. Za najbolje rezultate, uverite se da skladištite reagense na hladnom, suvom mestu kako bi se izbegle dramatične temperaturne promene. Velike promene u temperaturi i vlažnosti može oštetiti reagense.

7. U potpunosti zatvorite poklopac Checkera

Zašto: Alternativni izvor svetlosti usled otvorenog Checkera će ometati očitanja čineći ih netačnima. Checker je dizajniran da koristi fiksni izvor svetlosti – poput LED ili volframove lampe – sa filterom i detektorom osetljivosti na svetlost za određivanje apsorbance i koncentracije jona.

Rešenje: Pre merenja pritisnite dodatno poklopac Checkera uveravajući se da je u potpunosti zatvoren.

8. Presecite kesice reagensa na tačno označenom mestu

Zašto: Sečenje paketa duž donjeg desnog ugla, ka gornjem levom uglu, napraviće levak koji omogućava lakše sipanje reagensa u kivetu. Nema prosipanja reagenasa, nema ni problema!

Rešenje: Pre otvaranja kesice sa reagensima, protesite je tako da se uverite da nema zaostalog reagensa u ćošku koji sečete. Nakon toga upotrebite makaze da otvorite kesicu na tačno označenom mestu.

9- Validirajte Checker sa kalibracionim setom

Zašto: Kada niste sigurni kakva očitanja možete očekivati od nove vrste uzoraka ili kada dobijete neobične vrednost, važno je da validirate fabričku kalibraciju Checker-a.

Rešenje: Setovi za validaciju imaju poznatu koncentraciju parametra koji se meri i omogućuju Vam da brzo potvrdite da Checker radi ispravno
Ovi visokokvalitetni standardi dolaze sa sertifikatom o analizi koji uključuje broj partije, referentne vrednosti i datum isteka kako bi se obezbedila sledljivost prilikom sertifikacije Checker-a.

Subscribe to our Newsletter