Kako da kalibrišem svoju pH elektrodu?

Category: Laboratorija | Tags:
Iako postoje različite vrste pH elektroda i mnoge vrste merača, opšti koraci kalibracije ostaju isti.
* Ovo je VEOMA OPŠTI pregled kako da kalibrišete pH elektrodu. Uvek pogledajte uputstvo za procedure specifične za vašu elektrodu i merač.

1.

Proverite da li je vaša elektroda pravilno uskladištena i da li su pH stakleni vrh i spoj hidrirani.

● Da li je elektroda uskladištena u rastvoru za čuvanje HI70300L? Ako je elektroda suva, neka se rehidrira najmanje 1 sat u rastvoru za čuvanje pre nego što pokušate da je kalibrišete.

2.

Uklonite elektrodu iz rastvora za čuvanje i isperite elektrodu dejonizovanom (DI) vodom.
● Ispiranjem elektrode dejonizovanom vodom uklanjaju se sve soli, naslage ili nečistoće koje se mogu zalepiti za staklo elektrode.

● Nemate DI vodu? RO, destilovana, čista ili demineralizovana voda će biti korisne na kratko!

3.

Koristite sveže pufere za svoju kalibraciju.
● Izaberite sveže pufere koji obuhvataju vaš opseg kalibracije. Na primer, ako je vaš uzorak obično oko pH 8,0, trebalo bi da kalibrišete u najmanje 2 tačke, tj. pH 7,01 i 10,01.

4.

Ako se vaša elektroda može ponovo puniti, otvorite poklopac za punjenje.

5.

Uverite se da je nivo elektrolita najmanje 1 cm ispod otvora za punjenje. Ako nije, dopunite unutrašnji elektrolit.

6.

Sipajte pufere u čiste čaše, stavite magnet za mešanje u čašu i stavite je da se meša na magnetnoj mešalici.
● Ako koristite kesicu, možete pažljivo da zavrtite elektrodu u kesici.

7.

Uključite merač i pristupite režimu kalibracije.

8.

Potopite elektrodu u pufer i uverite se da je spoj pokriven.

9.

Dozvolite da se očitavanje stabilizuje. Neki merači će automatski prihvatiti kalibraciju kada je očitavanje stabilno, a na nekima morate da pritisnete dugme da biste je prihvatili.

10.

Kada se taj pufer prihvati, uklonite elektrodu iz pufera.

11.

Isperite elektrodu sa DI vodom pre nego što pređete na sledeći pufer.

12.

Ponovite ispiranje, potapanje, čekanje da se merenje stabilizuje i ispiranje, sve dok ne kalibrišete sve tačke kalibracije koje su vam potrebne.

13.

Uverite se da je kalibracija sačuvana i izađite iz režima kalibracije.

14.

Isperite elektrodu još jednom.

15.

Spremni ste za testiranje!
Neki video snimci koji pokazuju postupke kalibracije su:

Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter