Kako odrediti koncentraciju hranjivih rastvora koristeći GroLine HI9814

Category: Poljoprivreda | Tags:
Svidja Vam se ovaj sadržaj? Popunite kontakt formu i budite stalno u toku sa novostima iz HANNA laboratorije!

 

Dizajniran specijalno za poljoprivredne namene i upotrebu u hidroponima, plastenicima i staklenicima, Hanna Instruments GroLine HI9814 je kombinovani merač koji omogućava određivanje pH, EC, TDS i temperature istovremeno.

GroLine HI9814 je vodootporni, prenosni merač koji je veoma jednostavan za upotrebu i poseduje ekskluzivnu HANNA funkciju Quick Cal. Dok drugi merači na tržištu koriste dve odvojene sonde za određivanje pH i EC / TDS, HI9814 daje tačne rezultate jednom jedinstvenom sondom. Ova multiparametarska sonda je ergonomskog oblika i omogućava stabilizaciju i kalibraciju u periodu od 30 sekundi. Svojom pristupačnom cenom i praktičnim dizajnom, ovaj meral omogućava profesionalna merenja pH, EC/TDS i temperature svima!

Pogledajte GroLine HI9814 kako se ponaša u rukama korisnika i koliko je u stvari jednostavan za upotrebu.

Više o GroLine pH/EC/TDS HI9814 meraču

Vodootporni merač HI9814 GroLine omogućava merenje pH, električne provodljivosti (EC), temperature i ukupne rastvorene čvrste supstance (TDS) u delovima na milion (ppm). Idealan je za primene u poljoprivrednoj proizvodnji, akvaponici, hidroponici, staklenicima i plastenicima.

GroLine HI9814 je najtačniji pH / EC / TDS merač u svojoj klasi i jedan je od najprodavanijih proizvoda kompanije Hanna Instruments.

Jedna od ključnih funkcionalnosti ovog merača je pojačana sonda. Ova elektroda smanjuje električne smetnje, što je posebno važno za tačno očitavanje u hidroponskom okruženju u kojem rade oprema poput balasta i rasvete.

HI9814 takođe poseduje ekskluzivnu Quick Cal funkciju koja omogućava brzu i jednostavnu kalibraciju. Sa Quick Cal opcijom, dostupna je brza, istovremena kalibracija pH i EC i to je jedinstvena funkcija na tržištu.

Video: Kako koristiti HI9814 GroLine merač nutrijenata (5 min.)

Pokretanje

Korak 1: Isperite elektrodu dejonizovanom vodom kako biste uklonili naslage soli koje su se mogle formirati oko zaštitnog poklopca.

Korak 2: Postavite baterije na predviđeno mesto. Uverite da su baterije lepo “legle” na predviđeno mesto i da je obezbeđena vodonepropusnost poklopca.

Korak 3: Priključite sondu na mesto, ravnajući pinove. Zategnite maticu za obezbeđivanje sigurne veze.

Korak 4: Pritisnite taster ON kako biste upalili uređaj.

Podešavanje HI9814:

Pri uključivanju, merač će prikazati poslednji izabrani parametar, temperaturu, indikator stabilnosti i uputstva o tome kako ući u režim kalibracije / podešavanja.

Odabir odgovarajućih jedinica EC i TDS.

Korak 1: Da biste ušli u režim podešavanja, pritisnite i zadržite dugme MODE šest sekundi. OFF i CAL poruke se pojavljuju nakon ulaska u režim podešavanja.

Korak 2: Pritisnite taster SET kako biste izabrali EC UNIT (za provodljivost), 500 UNIT (za 0.5 TDS faktor) ili 700 UNIT (za 0.7 TDS faktor).

Hanna savet: Često nas pitaju kada se koristi 0.5, a kada 0.7 PPM. Morate poklopiti vrednosti sa vrednostima PPM-a na osnovu vrednosti koje su date u tabeli hranljivih sastojaka proizvođača đubriva. Ove tablice ne određuju uvek na kojoj skali se zasnivaju njihove vrednosti PPM-a; u tim slučajevima direktno kontaktirajte kompaniju.

Izaberite vrstu kalibracije:

Korak 1:Nakon što odaberete EC / TDS postavku, pritisnite MODE da biste prešli na postavku CAL.

Korak 2: Pritisnite taster SET kako biste izabrali ili CAL STD za standardnu kalibraciju ili Quick CAL za brzu kalibraciju u jednoj tački.

Hanna savet: Upotrebljavajte Qucik Cal kada god je to moguće. Kada kalibrišete pomoću funkcije brze kalibracije u jednoj tački u poređenju sa opcijom standardne kalibracija u dve tačke, uštedećete vreme i novac na rastvorima za kalibraciju. QuickCal opcija funkcioniše sa HI500036P kalibracionim kesicama.

Izbor temperaturnih jedinica.

Korak 1: Nakon što odaberete podešavanje kalibracije, pritisnite MODE da biste prešli na TEMP postavku.

Step 2: Pritisnite SET za izvor °F ili °C.

Izbor auto-off vremena.

Korak 1:Nakon što odaberete podešavanje temperature, pritisnite MODE da biste prešli na postavku AOFF.

Korak 2: Pritisnite SET da biste izabrali AOFF interval na 8 minuta, 60 minuta ili da biste ga onemogućili (-).

Hanna predlog: Merač se može koristiti kao zidni monitor kada se funkcija AOFF produži na 60 minuta ili je onemogućena. Ako je pitanje trajanja baterije, najbolja opcija je 8-minutno automatsko isključivanje.

Završetak podešavanja.

Nakon što odaberete podešavanje automatskog isključivanja, pritisnite MODE da biste se vratili na ekran za merenje.

Kalibracija

Sada kada vam je merač postavljen po Vašoj želji, hajde da kalibrišemo sondu. Kalibracija merača HI9814 je jednostavna pomoću našeg rastvora za brzu kalibraciju HI50036P.

Koraci za brzu kalibraciju

Korak 1: Očistite elektrodu uklanjanjem zaštitnog poklopca i ispiranjem sonde u destilovanoj ili dejonizovanoj (DI) vodi. Na taj način se otklanjaju nečistoće koje mogu kontaminirati kalibracioni rastvor.

Korak 2: Pritisnite i držite taster MODE tri sekunde dok se ne prikaže CAL za ulazak u režim kalibracije.

Korak 3: Potopite sondu u otvoreni paket rastvora ​​za brzu kalibraciju, lagano mešajući.

Korak 4: Sačekajte da se stabilišu vrednosti. Kada se stabilišu, merač se automatski kalibriše. Ekran će očitati CAL OK, a zatim će se vratiti u normalan režim merenja.

Sada ste spremni da krenete sa merenjima!

Hanna savet: Ako vam se dogodi da niste našili rastvor Quick Cal, koristite režim standardne kalibracije sa standardnim puferima pH 4,01 i pH 7,01 i 1413 µS rastvorom. Obavezno pratite ekran kako slučajno ne biste propustili da promenite pufer. Takvo propuštanje promene pufera, rezultira pogrešnom kalibracijom.

Merenje

Pripremite uzorak pre preduzimanja sledećih koraka. (Skrolujte dole za uputsva i video materijal o pripremanju uzorka zemlje).

Korak 1: Pre merenja, isperite sondu sa destilovanom vodom.

Korak 2: Postavite sondu u uzorak i sačekajte stabilno očitavanje. Pritisnite SET taster kako biste prelazili između EC/TDS i pH merenja.

Hanna savet: Preduzmite mešanje uzorka. Mešanjem osiguravate da je uzorak dobro pomešan i povećava brzinu dostizanja stabilnosti; lagano mešanje je sve što je potrebno. Nakon mešanja, obavezno sačekajte stabilno očitanje. (Često se susrećemo sa ljudima koji očitavaju vrednosti prevremeno. Bolje je odvojiti dodatno vreme da bi se očitanje održalo stabilnim.) Na kraju, očistite elektrodu najmanje jednom nedeljno i po potrebi koristite rastvorom Hanna za čišćenje za poljoprivredne primene HI700661P ili sredstvom za čišćenje opšte namene.

Skladištenje

Korak 1: Kada završite sa merenjima, pritisnite taster OFF za isključenje merača. Isperite sondu destilovanom ili dejonizovanom vodom kako biste sprečili bilo kakav biološki rast na senzornom delu elektrode.

Korak 2: Dodajte malu količinu rastvora za čuvanje u zaštitni poklopac i postavite ga preko sonde. Na taj način sonda ostaje hidrirana do sledeće upotrebe.

Hanna savet: Obavezno čuvajte elektrodu od izlaganja direktnoj svetlosti kako biste umanjili rast algi. Vaš pH merač takođe treba da se čuva na hladnom mestu; pustiti merač da se stoji pod toplinom jakih lampica, prouzrokovaće prerano kvarenje.

Održavanje

Neophodno je periodnično čistiti sondu. Postavljanje rasporeda održavanja može vam pomoći da se izborite sa tim.

Korak 1: Stavite sondu u paket rastvora za čišćenje poljoprivrede HI700661P na 15 minuta.

Korak 2: Ispreite sondu destilovanom i dejonizovanom vodom.

Korak 3: Stavite sondu u rastvor za skladištenje najmanje 2-3 sata.

Nakon čišćenja sonde, moraćete je ponovo kalibrisati pre bilo kakvih merenja.

Nabavite Hanna GroLine HI9814 još danas putem našeg website-a.

P.S. U tome Vam olakšavamo još više!

Hannin konusni vrh pH elektrode HI1294D omogućava Vam brzo i direktno testiranje zemljišta.

Video: Konusni vrh pH elektrode (1 Minut)