Kako povećati prinos žitarica prolećne setve?

Category: Poljoprivreda | Tags:

Žitarice i uljarice zauzimaju značajan privredni značaj u poljoprivrednoj proizvodnji.

Setva prolećnih žitarica i uljarica je jedan od važnih momenata gde treba obratiti pažnju na nekoliko parametara jer različite vrste žitarica imaju specifične zahteve i treba da obezbede optimalne uslove za njihov rast i razvoj. Najvažniji faktor za postizanje visokih prinosa zrna je pH zemljišta, od kojih je ječam najosjetljiviji na pH.

pH vrednost zemljišta između 6,0 – 7,5 je optimalna za većinu useva, dok više ili niže vrednosti mogu predstavljati problem. Znamo pouzdano da su tla u Hrvatskoj kisela i da je to parametar koji se godinama ne vodi računa i na koji se ne obraća pažnja.

Na sreću, biljke lakše podnose niži pH od viših, a pažnja se nije obraćala sve dok nije bilo problema sa unosom hranljivih materija, nedostatkom organske materije i prisustvom supstanci koje inhibiraju razvoj korena i na kraju dovode do niskih prinosa za većinu biljaka. Pored velikog uticaja na sve procese u zemljištu, pH ima značajan uticaj na mikrobiološku aktivnost, sintezu humusa itd. Dostupnost hranljivih materija zavisi od fizičko-hemijskih svojstava zemljišta, ali i procesa u zemljištu kao što su sadržaj organske materije, sorpcijske osobine zemljišta, vremenski uslovi, pH i dr. Alkalna zemljišta sa pH većom od 7,5, sadrže mnogo kalcijuma i magnezijuma, a alkalna i slana sadrže štetne soli ili višak natrijuma.

Fosfor

To je drugi najpotrebniji makronutrijent za rast i razvoj biljaka, odmah posle azota. Njegova fiksacija u zemljištu najviše zavisi od pH reakcije zemljišta i drugih parametara.

Samo merenjem pH u zemljištu možemo popraviti pojedinačna zemljišta meliorizacijom zemljišta, drenažom, riljenjem i hemijskom korekcijom niskog pH kalcifikacijom, povećati sadržaj organske materije, obogatiti melioracionim đubrenjem i drugo.

Uvek treba voditi računa o merenju pH kada se vrši kalcifikacija, jer ovaj postupak pojačava oksidaciju i oslobađanje azota iz organske materije zemljišta. Prinosi zrna u ogledima su pokazali 11% do 18% veći prinos nakon tretmana kalcifikacije.

Tabela 1. Distribucija pH vrednosti zemljišta (Đurđević, 2014. prema podacima Odeljenja za ispitivanje zemljišta, 1993.)

Reakcija tlapH zemljišta
Veoma kiselo
<3.5
Ekstremno kiselo
3.5 - 4.4
Povišeno kiselo
4.5 - 5.0
Veoma kiselo
5.1 - 5.5
Umereno kiselo
5.6 - 6.0
Blago kiselo
6.1 - 6.5
Neutralno
6.6 - 7.3
Blago alkalno
7.4 - 7.8
Umereno alkalno
7.9 - 8.4
Visoko alkalno
8.5 - 9.0
Ekstremno alkalno
> 9.0

Zbog toga je merenje pH vrednosti tokom setve, a posebno posle žetve, važna činjenica za prilagođavanje svih planova za setvu novih useva, ishranu, kalcifikaciju i drugo.

Temperatura

Termometar u obliku slova T HI145

Izdržljiva drška u obliku slova T udobno leži u ruci i idealna je za aplikacije gde je primena sile neophodna za umetanje. LCD postavljen na vrhu merača omogućava lako očitavanje.

HI145-00 termometri su opremljeni sa 125 mm (5”) dugom sondom od nerđajućeg čelika AISI 316. Oštar konusni vrh obezbeđuje brz odziv i poboljšanu preciznost u celom opsegu.

Sa funkcijom automatske CAL provere, serija HI145 vrši samoproveru statusa kalibracije i prikazuje je na LCD ekranu. Ova karakteristika obezbeđuje tačnost, ponovljivost i poverenje u očitavanja.

  • CAL Check™ Upozorava korisnike o statusu kalibracije
  • HOLD Funkcija HOLD dugme za zamrzavanje očitavanja na ekranu

Direktno očitavanje pH/EC/temperature na terenu!

Na tržištu postoji nekoliko opcija merača koji direktno mere pH i EC zemljišta i daju vam trenutne rezultate. Tehnika je vrlo jednostavna, sonda se ubacuje direktno u tlo ili podlogu i rezultati se odmah prikazuju na ekranu.

Direktno pH i EC ispitivanje tla vam daje prednost da ne morate uzimati uzorke tla, jer se testiranje odvija na licu mesta.

Kako testirati direktno u tlu

Koliko je ova metoda tačna?

Svaki od naših merača ima specijalno dizajniranu aplikatorsku sondu i specifikacije koje pokazuju rezoluciju i tačnost.

Profesionalni pH merač zemljišta GroLine HI98168

HI98168 je robustan, vodootporan, prenosivi pH metar koji omogućava direktno merenje pH vrednosti zemljišta. Ovaj merač dolazi sa specijalizovanom pH elektrodom koja ima čvrsti konusni vrh za umetanje u zemlju.

Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za analizu tla, HI98168 ima Hanninu jedinstvenu CAL Check™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije. Ovo je veoma važno jer je verovatno da će sonda biti zaprljana zemljom. Naslage mogu lako dovesti do grešaka u merenju pH.

Upoređujući podatke pre kalibracije sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika, uz uputstva na ekranu, kada sondu treba očistiti, zameniti ili ako pH pufer može biti kontaminiran. Nakon kalibracije, ukupan status sonde se prikazuje na ekranu kao procenat. Na stanje sonde takođe utiču karakteristike pomeranja i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima uključujući očitavanja sačuvana u meraču ili preneta na računar.

EC tester za direktno ispitivanje tla Soil Test™ HI98331

Soil Test™ Direct Soil EC tester – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i precizna očitavanja. Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 sadrži sondu za merenje od nerđajućeg čelika za direktno merenje provodljivosti tla. Sa svojom kompaktnom veličinom, radom jednim dugmetom i automatskom kalibracijom, Soil Test je odličan izbor za direktna merenja provodljivosti tla.

Prva pH elektroda na svetu sa Bluetooth Smart tehnologijom za direktno merenje tla HI12922

Bežični pH merač tla HALO® - HI12922

Naš HALO® bežični pH merač tla ima trostruku keramičku vezu u spoljnoj referentnoj ćeliji, ugrađeni temperaturni senzor i konusni vrh pH senzora, što ga čini idealnim za merenje pH vrednosti u uzorcima zemljišta. Sva očitavanja se prenose direktno na vaš Apple ili Android uređaj ili edge®blue.

Ne brinite, ako vam ovo izgleda malo previše komplikovano, imamo i razne testere za baštovane!

GroLine pH tester zemljišta HI981030

je pH tester namenjen specifičnoj primeni za merenje pH vrednosti zemljišta. Ovaj merač nudi mnoge napredne funkcije uključujući mogućnost uklanjanja bilo kakvog začepljenja referentnog spoja, što rezultira dužim radnim vekom od standardnih pH testera.

HALO2 GroLine bežični pH tester tla HI9810302

Dizajniran je da pojednostavi pH testiranje zemljišta u ekološke i poljoprivredne svrhe.

Autor:

Saša Perica, bacc.ing.agr.
Nives Vinceković Budor mag.ing.chem.ing.