Kanabis – nova alternativna medicina iz drevne kulturne zabrane

Category: Poljoprivreda | Tags:

Kanabis je biljka koja se spominje u drevnim spisima koji datiraju nekoliko hiljada godina pre nove ere. Dakle, ne možemo poreći da je bio među ljudima od davnina o čemu svedoče razni arheološki nalazi, kao i zapisi širom sveta. Ova biljka je povezana sa mnogim kontroverzama upravo zbog svoje tradicionalne i dugotrajne upotrebe u mnoge svrhe. Prvi podaci datiraju iz Kine, gde je status snažnog kanabisa (≥0,2% THC) danas ilegalan, baš kao i u Republici Srbiji i većini evropskih zemalja. Ono što je dozvoljeno u većini zemalja je konoplja koja ima do 0,2% THC-a. Republika Srbija već godinama radi na pravilniku za uzgoj u medicinske svrhe koji će omogućiti kompanijama, a nadamo se i privatnim licima i organizacijama da uzgajaju moćni kanabis za šire tržište, nakon što se pravilnik usvoji. Do tada, uzgajivači konoplju gaje uglavnom na njivama gde se gaji konoplja, a ako je krajnji proizvod čaj, seme ili vlakna.

Na primjer, u Republici Srbiji je dozvoljeno uzgajati samo one sorte koje su sa sortne liste Evropske unije, tj. sorte koje teoretski ne prelaze gornji procenat za konoplju. Takođe, svako ko želi da gaji konoplju, pored toga što je prinuđen da uzgaja samo određene sorte sa pomenute liste, dužan je da svoje parcele pod zasadom konoplje prijavi i Ministarstvu poljoprivrede. Prijava je obavezna, inače je nevažeća. Moguće je prijaviti se kao privatno lice ili kao privredni subjekt. Detalji prijave nalaze se na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

U savremeno doba, konoplja se sve više gaji isključivo zbog svog cveta upravo zato što je cvet bogat raznim komponentama koje su se pokazale kao odlične za zdravlje sisara. Otišlo se toliko daleko da je dokazano da kanabinoidi iz konoplje mogu pomoći u određenim stadijumima bolesti pacijenata obolelih od raznih tumora. Zbog toga se konoplja smatra alternativnim lekom broj jedan za bolove zbog skoro nikakvih neželjenih efekata u poređenju sa, na primer, morfijumom. Pošto postoji nekoliko varijanti, u zavisnosti od sorte cvet će imati određene proporcije kanabinoida THC-a koji je psihotičan i ima antiinflamatorno dejstvo i CBD-a koji je antipsihotik i pokazao se odličnim protiv epilepsije i psihoze. Pored mnogih drugih svojstava, sve više se radi u poslednje vreme na stvaranju sorti koje imaju veći procenat određenog kanabinoida, kao što je CBG (antiinflamatorni) ili THCV (potencijalni novi lek za dijabetičare).

Ako se konoplja gaji za cvet, profesionalni uzgajivači to rade ili u profesionalnim plastenicima ili u visoko kontrolisanim proizvodnim objektima kao što su oni gde se uzgajaju pečurke.

U Severnoj i Južnoj Americi proizvodnja cveća je postala ozbiljan legalan posao kako u medicinske, tako i u rekreativne svrhe, a s obzirom na to da je Slovenija prva u regionu koja ima institut za konoplju, a Makedonija već proizvodi prvo cveće, opšte je poznato da Holandski turizam se zasniva na kanabisu. Poslednjih 50 godina samo je pitanje vremena kada će se to liberalizovati u drugim zemljama EU, a broj zemalja koje dozvoljavaju uzgoj ne samo konoplje već i snažnog kanabisa raste iz dana u dan. Poslovna scena već pokazuje promene u Evropi, pošto su zemlje sa rastućim iskustvom, kao što su Švajcarska i odnedavno Češka, odlučile da podignu granicu za konoplju za 0,2 do 1% THC-a, omogućavajući svojim proizvođačima da budu mnogo konkurentniji i produktivan. ako premašuje granicu od 0,2% THC-a, mora se uništiti u drugim zemljama donje granice.

U hidroponskom uzgoju kanabisa za cvet više puta se pokazalo da je „manje-više“, a to nije samo osećaj koji nas vodi kroz kultivaciju, već je danas to lako moguće proveriti i pH vrednosti. i Ec metar. Ako nemate kvalitetnu opremu za merenje hranljivih materija za vaše biljke, ne možete da dijagnostikujete, tj. predvidite probleme koji su aktuelni ili su na putu. Isto je i sa kalibracijama, ne mogu dovoljno da naglasim koliko je važno da je uređaj pravilno kalibrisan!

HI9814

pH/EC/TDS/Metar temperature Groline

GroLine HI9814 je vodootporan, jednostavan za upotrebu i ima Hannin ekskluzivni KuickCal režim. Dok drugi merači na tržištu koriste dve odvojene sonde za pH i EC/TDS, glomazni su i imaju nižu tačnost, Hanna HI9814 daje tačne rezultate sa jednom jedinstvenom sondom, ergonomski je i stabilizuje se i kalibriše za oko 30 sekundi. Sa pristupačnom cenom i praktičnim dizajnom, korisnici bilo kog nivoa mogu profesionalno da prate pH, EC/TDS i temperaturu.

Dizajniran posebno za uzgajivače hidroponike, akvaponike i staklenike koji treba da testiraju pH, EC, TDS i temperaturu, Hanna Instruments GroLine HI9814 je kombinovani merač koji meri sva četiri ova parametra.
Kada se uzgaja kanabis za cvet u zaštićenim prostorima, hranljive materije se mere pre svakog zalivanja kako bi ishrana biljaka bila što doslednija i ekonomičnija. U profesionalnim postrojenjima monitori koji beleže svakih nekoliko sekundi ili minuta (u zavisnosti od modela) pH, EC, temperatura i vlažnost prostorije su veoma neophodni ako želimo da držimo usev pod kontrolom. Na kraju krajeva, ova vrsta podataka pomaže da se vide praznine i da sledeća serija bude još bolja.
Monitoring tj. Nadzor nad svim komponentama je od velikog značaja za profesionalne proizvođače jer je za proizvodnju po određenim pravilima struke neophodno da se ispune sertifikati koji zahtevaju stalni nadzor.
Konkretno, u proizvodnji konoplje za ljudsku upotrebu ne mogu se koristiti nikakva sredstva i stoga proizvođači teže prevenciji kako bi kasnije došlo do uništavanja useva. Na količinu kanabinoida može uticati kvalitet ishrane biljaka, a za hidroponske sisteme ili velika polja najpraktičnije je sve raditi automatski. U početku su početna ulaganja nešto veća, ali se na kraju zaista isplati jer će vam uštedeti mnoge glavobolje i uštedeti mnogo vremena, pa je na kraju automatizacija ekonomski isplativija.
Praćenjem vode iz slavine ili vode iz rezervoara koja se uglavnom koristi za pripremu đubriva, video sam velike promene u pogonima za proizvodnju kanabisa i konoplje širom sveta tokom 365 dana u godini.
HANNA Fertigacioni sistem može da kontroliše količinu vode za navodnjavanje na osnovu vremena ili zapremine. Različiti sektori se mogu voditi u različito vreme tokom dana sa različitim količinama vode.
Sa fertigacionim kontrolerom, svaki program za navodnjavanje obezbeđuje kontrolu pH i provodljivosti. Po potrebi, specifičnim programom se vrši korekcija pH vrednosti unošenjem kiseline ili baze u vodu za navodnjavanje. Kontrola pH vrednosti se zasniva na višestrukom ulazu senzora i specifičnoj zadatoj tački, dok je kontrola provodljivosti direktno povezana sa nivoom đubrenja.
Kada su sistemi automatizovani, nije bilo problema u poskakivanju konzistentnosti postrojenja i/ili neprijatnih iznenađenja u proizvodnji jer je kontroler sam dozirao sve što je potrebno za dan, a rukovodilac fabrike je samo kontrolisao. Zahteva mnogo manje posla od ručnog mešanja koje nikada nije precizno kao kontroler, a sam kontroler prilagođava hranljive materije bez obzira na izvor vode jer sve automatski meri i dozira.

HI981412

Groline pH sistem za doziranje

HI981413

Groline sistem za doziranje nutrijenata

Autor:

Marta Gold, mag.ing.agr.

Direktor konsultantske kuće za uzgoj kanabisa, Sista d.o.o. (https://martazlatna.viksite.com/sistadoo/home-1).

„Imala sam priliku da radim u pogonima i na poljima u Holandiji, Kanadi, Americi, Češkoj i Hrvatskoj, a danas pomažem ljudima koji imaju problema sa uzgojem, odnosno koji žele da se bave proizvodnjom konoplje ili kanabisa bilo na polju ili u zaštićenim područjima. Takođe, ljudima koji žele da uzgajaju svoje povrće kod kuće, na primer na zatvorenoj terasi ili na zidu kuhinje, pomažem u automatizaciji i dizajnu celog projekta. Moji završni i diplomski radovi su na temu kanabisa, a trenutno sam na doktoratu na istu temu, na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Ako želimo da nešto gajimo kako treba, i da u tome budemo profitabilni, danas je najvažnija efikasnost i broj berbi (cvet kanabisa/konoplje se u zatvorenom prostoru može gajiti preko 6 puta u jednoj godini)! Moj omiljeni način gajenja biljaka u tehničkom smislu je hidroponski metod koji se ne može uraditi bez adekvatne opreme. Biljke sami kontrolišemo na hidroponski način jer im dajemo hranljive materije iz kojih će rasti, a na taj način najbrže rastemo i đubrivima kontrolišemo kondiciju (zdravlje) biljaka, a samim tim i konačan prinos i ukus. .

Dugogodišnje iskustvo u industriji i razvijeni međunarodni odnosi preko Sista d.o.o. omogućavaju mi da uvek budem u toku sa trendovima i novinama u biljnoj proizvodnji. U mogućnosti sam da optimizujem vaš sistem i da ga unapredim da dobijem odnos kvaliteta i ulaganja jer imam uređaje za merenje najvažnijih komponenti u uzgoju i primenljivo znanje.

Kroz odličnu saradnju sa drugim kompanijama i kroz doktorske studije, u mogućnosti sam da pratim određene parametre kako bih izvukao maksimum iz prinosa i prilagodio proizvodnju očekivanoj. “

Subscribe to our Newsletter