Monitoring vode u bazenu – objašnjenje DPD metode

Category: Bazeni | Tags:

Hlor

Kao jedan od najstarijih i najčešćih oblika dezinfekcije, hlor poboljšava kvalitet vode uništavanjem mikroorganizama koji stvaraju bolesti i reakcijom sa drugim organskim i neorganskim supstancama.
Nivoi hlora se moraju aktivno pratiti kako bi se osiguralo da je dovoljno hlora prisutno za dezinfekciju, kao i da bi se kontrolisali štetni efekti kao što su ukus, miris i potencijalne reakcije sa organskom materijom koja stvara štetne proizvode dezinfekcije.
Hlor je jako oksidaciono sredstvo koje uništava uglavnom organske zagađivače i bakterije i može se kombinovati sa jedinjenjima koja sadrže azot, formirajući hloramine. — > Kombinovani hlor
Prilikom doziranja hlora za dezinfekciju, samo deo doziranog hlora ostaje aktivan da bi se zapravo nastavio proces dezinfekcije. –->Slobodni hlor

DPD kolorimetrijska metoda

DPD metoda je najčešće korišćena procedura za određivanje reziduala slobodnog hlora u vodi. DPD indikator odmah reaguje sa slobodnim dostupnim hlorom — hipohlornom kiselinom ili hipohloritnim jonom da bi formirao različite nijanse magenta (pink) boje, koje su proporcionalne koncentraciji hlora.
Američka agencija za zaštitu životne sredine, EPA je prihvatila kolorimetrijsku metodu N,N-dietil-fenilendiamina (DPD).
Nastala hemijska reakcija izaziva stvaranje magenta (pink) boje u prisustvu hlora. Intenzitet boje je proporcionalan koncentraciji.

Slepa proba
slobodnog hlora

Niska koncntracija
hlora
unutar opsega

Visoka koncetracija hlora
unutar
opsega

Koncentracija
hlora
iznad opsega
(efekat izbeljivanja)

Intenzitet boje se meri fotometrijski (izvor svetlosti na određenoj talasnoj dužini i fotodetektor) i pretvara se u koncentraciju hlora, u mg/L, koja je prikazana na prednjoj ploči.
Zašto je merenje slobodnog hlora toliko važno?
Hlor
rezidualni ili
slobodan
Hlor
Dakle, ako testiramo vodu i utvrdimo da je ostalo još malo slobodnog hlora, to dokazuje da je većina opasnih organizama iz vode uklonjena i da je bezbedna za kupače.

HI971044

Prenosni Fotometar
za pH, alkalnost,
Slobodan i Ukupan hlor
i cijanuričnu kiselinu
 • vodootporan
 • dizajniran sa inovativnim optičkim sistemom koji nudi vrhunske performanse u tačnosti, ponovljivosti i količini vremena koje je potrebno da se izvrši merenje
 • izuzetno prilagođen korisniku sa režimom tutorijala koji grafički vodi korisnika, korak po korak, u obavljanju merenja
 • Matrični LED ekran sa pozadinskim osvetljenjem omogućava korišćenje virtuelnih tastera čineći rad merača veoma intuitivnim
 • Kućište nudi IP67 vodootpornu zaštitu i pluta

CAL Check™ funkcionalnost

Hannina ekskluzivna funkcija CAL Check omogućava verifikaciju performansi i kalibraciju merača korišćenjem NIST standarda koji se mogu pratiti. Naše standardne bočice za proveru CAL-a su razvijene da simuliraju specifičnu vrednost apsorpcije na svakoj talasnoj dužini kako bi se proverila tačnost narednih očitavanja. Ekran CAL Check vodi korisnika korak po korak kroz proces validacije i korisničku kalibraciju.
Više metoda merenja
Korisnici mogu da izaberu upotrebu praškastih reagensa koji se isporučuju u paketima ili korišćenje jeftinih tečnih reagensa koji se isporučuju u bočici sa kapaljkom. Ugrađeni tajmer za reakciju Čekanje na odgovarajuće vreme reakcije je od ključnog značaja kada se vrši kolorimetrijska merenja. Tajmer za odbrojavanje prikazuje preostalo vreme do merenja, obezbeđujući dosledne rezultate između merenja uzorka i korisnika.
pH
6,5 do 8,5 pH
Alkalnost
0 do 500 mg/L (kao CaCO₃)
Slobodan Hlor
0,00 do 5,00 mg/L (kao Cl₂)
Ukupan Hlor
0,00 do 5,00 mg/L (kao Cl₂)
Cijanurična kiselina
0 do 80 mg/L (kao CIA)

* Reagensi se prodaju zasebno

Dostupan kao C verzija
HI97104C uključuje fotometar, CAL kivetu za proveru A, CAL kivetu za proveru B za slobodan i ukupni hlor (prah i tečnost), CAL kivetu za proveru B za pH, CAL kivetu za proveru B za cijanurnu kiselinu, CAL kivetu za proveru B za alkalnost, kivete za uzorke (2 ), kapice za uzorke (2), plastične čepove (2), 1,5V AA baterije (3), krpu za brisanje kivete, makaze, sertifikat o kvalitetu instrumenta, uputstvo za upotrebu i HI7101414 tvrdi kofer za nošenje.

HI7014

Pool Line
Checker® HC za Slobodan Hlor

Ručni kolorimetar

 • Lakši za upotrebu i precizniji od hemijskih testova
 • DPD metod koji je odobrila EPA
 • Velike, lako čitljive cifre
 • Posvećeno jednom parametru
 • Checker®HC lako staje u dlan ili džep
 • Koristite za brzu i tačnu analizu na licu mesta
 • Rad sa jednim dugmetom: nula i merenje

Automatizacija
i kontinuirano
praćenje

PCA 310 ● PCA320 ●PCA330 ● PCA340

PCA 310 ● PCA320 ●PCA330
● PCA340

Kontrola hlora, pH i ORP

Analizatori hlora serije Hanna PCA300 kontinuirano prate, kontrolišu i podešavaju sadržaj hlora i pH u toku uzorka. Od tretmana za piće i otpadne vode do sanitacije bazena i banje, praćenje nivoa hlora ima važan uticaj na javno zdravlje, kao i na povraćaj ulaganja i efikasnost za sisteme grejanja i industrijske primene.
 • Dostupna su 4 modela za praćenje nivoa hlora, pH i ORP.
 • Odvojeni alarmi se mogu podesiti za hlor, pH, ORP i kontrolu temperature.
 • Korisnički interfejs pojednostavljuje podešavanje i održavanje.
 • DPD kolorimetrijska metoda

DPD kolorimetrijska metoda

PCA analizatori koriste DPD kolorimetrijsku metodu. Tehnologija koju PCA koristi za merenje hlora je ista kao ona koja se nalazi u prenosivim i stonim kolorimetrima i obezbeđuje konzistentne rezultate prilikom verifikacije procesa sa jednim od tih tipova merača.
Interval uzorkovanja za merenje hlora je podesiv od 3 do 90 minuta.
PCA ima dozirni relej za dodavanje hlora pomoću dozirne pumpe ili generatora hlora kada je očitavanje ispod programom podešene tačke.

Pojačana pH elektroda

Porodica PCA takođe koristi HI1005 pojačanu pH elektrodu sa ugrađenim senzorom temperature pt100 i odgovarajućim pinom za merenje pH i temperature. Ugrađeni pojačivač i odgovarajući pin obezbeđuju izuzetne performanse protiv bilo kakve električne buke koju stvaraju pumpe i motori.

Analogni izlaz

PCA340 poseduje dva izlaza signala od 0-20 ili 4-20 mA koji se mogu birati koji su skalabilni za prenos očitavanja na spoljne uređaje za snimanje. Analogni izlazi se takođe mogu podesiti za doziranje i koristiti sa dozirnim pumpama koje prihvataju analogni ulaz od 4-20 mA. Analogni izlazi se mogu koristiti za bilo koji od tri merena parametra.
Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter