Određivanje Briks vrednosti u bobičastom voću

Category: Hrana | Tags:
Pre nego što počnete sa berbom, morate znati da li je vaše voće dovoljno zrelo. Nezrelo voće možda neće biti prihvaćeno od strane krajnjih korisnika ili možda neće biti zadovoljavajuće za dalju preradu. Jedan od parametara koji vam može pomoći da otkrijete zrelost je Briks.
Briks je mera količine rastvorenih čvrstih materija u tečnosti. Uglavnom se koristi za merenje rastvorenog šećera.
1 stepen Briks = 1 gram saharoze / 100 grama rastvora.
Briks se uzima kao mera šećera ili slatkoće voća ili voćnih sokova. Ovaj parametar se koristi kao mera zrelosti, ukusa i nivoa slatkoće u voću i povrću koje će biti ubrano. Merenjem Briksa možemo odrediti vreme berbe, prodaje i prerade.
Briks vrednost za određivanje stepena zrelosti zavisiće, između ostalih uslova, i od vrste voća. Plod koji sazreva i nakon branja je klimakteričan plod, dok je plod koji više ne sazreva nakon branja neklimakteričan.
Kod ne-klimakteričnog voća, plodovi će sazreti samo na drvetu. Tokom tog procesa akumuliraju samo šećere, a ne skrob. Dakle, nakon žetve, ova vrsta ne može dalje sazrevati, tako da su fiziološka i komercijalna zrelost skoro ista tačka.
Optimalno
Briks
vrednost
za bobičasto voće
berba:
Borovnice

8,3-14,3°

maline

12-14°

8,3-14,3°
12-14°
Jagode

14-16°

Brusnice

7-10,5°

Kupine

9-10°

14-16°
7-10,5°
9-10°
Briks vrednost se meri refraktometrom. Postoji nekoliko modela, ali digitalni je najlakši za merenje. Refraktometar je uređaj koji se može koristiti za merenje sadržaja šećera ili čvrstih materija u različitim rastvorima. Refraktometri su dostupni sa različitim tipovima skala za merenje specifične težine, ukupne čvrste materije i Briks.
Hanna Instruments će vam pomoći da odredite kada je pravo vreme za berbu bobičastog voća.
HI96800
Digitalni refraktometar za analizu šećera u
prehrambenoj industriji
Hannin novi digitalni refraktometar HI96800 meri indeks prelamanja i prikazuje rezultate u formatima sa kompenzacijom temperature (nD20) i bez temperaturne kompenzacije (nD) na LCD ekranu sa dva nivoa. Intuitivni raspored i tačna preciznost HI96800 obezbeđuju rad bez napora i pouzdana očitavanja svaki put. Indeks prelamanja se meri da bi se odredio sastav tečnosti i procenila njena koncentracija i gustina. Koriste ga mnoge industrije, uključujući farmaceutsku, prehrambenu i ekološku, kao važan pokazatelj kvaliteta i doslednosti. HI96800 takođe konvertuje indeks prelamanja u % Briks pritiskom na jedno dugme.
Poboljšani lako čitljivi LCD ekran prikazuje jedinice temperature (°C ili °F) i merenja istovremeno. Pritiskom na taster „Raspon“, korisnici mogu lako da prelaze između indeksa prelamanja (nD), indeksa prelamanja (nD20) i % Briks očitavanja dok su u režimu merenja. HI96800  IP65 vodootporno kućište i zapečaćeno mesto za uzorke merenja su napravljeni da rade u teškim uslovima, što ga čini pogodnim za upotrebu na terenu ili u laboratoriji.
  • 3300-1,5080 Opseg indeksa prelamanja sa +/- 0,0005 tačnosti
  • 0-85% Briks opseg sa +/- 0,2% preciznosti
  • Jednostavna kalibracija jednim dugmetom
  • Automatska kompenzacija temperature (ATC) i podešavanja bez kompenzacije temperature (NoTC)
HI96801
Digitalni refraktometar za Briks analizu u hrani
Za merenje suve materije u vašem proizvodu koristite digitalni refraktometar za Briks analizu u hrani. HI96801 je robustan, prenosivi digitalni refraktometar za prehrambene proizvode dizajniran da prijavi sadržaj šećera u vodenim rastvorima kao % Briks. HI96801 izveštava o rezultatima sa tačnošću od ±0,2% Briksa.  Rad merača je pojednostavljen sa samo dva dugmeta: jedno dugme služi za kalibraciju destilovanom ili dejonizovanom vodom, a drugo za merenje. Sva očitavanja se automatski kompenzuju za temperaturne varijacije u skladu sa standardom ICUMSA Methods Book i prikazuju se u roku od 1,5 sekunde odziva. Zapečaćena prizma od optičkog stakla i mesto za uzorke od nerđajućeg čelika se lako čiste. Samo obrišite mekom krpom u pripremi za sledeći uzorak.
Za merenje suve materije u vašem proizvodu koristite digitalni refraktometar za Briks analizu u hrani.  HI96801 je robustan, prenosivi digitalni refraktometar za prehrambene proizvode dizajniran da prijavi sadržaj šećera u vodenim rastvorima kao % Briksa. HI96801 izveštava o rezultatima sa tačnošću od ±0,2% Brix Rad merača je pojednostavljen sa samo dva dugmeta: jedno dugme služi za kalibraciju destilovanom ili dejonizovanom vodom, a drugo za merenje. Sva očitavanja se automatski kompenzuju za temperaturne varijacije u skladu sa standardom ICUMSA Methods Book i prikazuju se u roku od 1,5 sekunde odziva. Zapečaćena prizma od optičkog stakla i mesto za uzorke od nerđajućeg čelika se lako čiste. Samo obrišite mekom krpom u pripremi za sledeći uzorak.

Autor:
Tajana Mokrović, mag.nutr.

Subscribe to our Newsletter