Određivanje nutrijenata u zemljištu

Category: Poljoprivreda | Tags:

Održavanje pravilne ravnoteže hranjivih sastojaka u različitim fazama razvoja biljke predstavlja ključnu komponentu u poljoprivrednim primenama i može se naći na raznim pakovanjima đubriva koja su označena kao NPK.

Dostupnost hranjivih sastojaka je suštinska karakteristika zemljišta koju bi trebalo stalno pratiti u poljoprivrednim primenama. Najvažniji hranjivi sastojci potrebni za optimalan rast biljke su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K). Azot je neophodan za vegetativnu fazu rasta biljke, jer je primarni element za proteine, DNK i hormone. Fazu rasta karakteriše produživanje osnove (stabla/stabljike) i povećavanje proizvodnje listova. Fosfor se takođe nalazi u DNK i odgovoran je za mnoge fiziološke i biohemijske procese. Nadalje, fosfor podstiče rast korena, cvetanje i neophodan je za formiranje semena. Konkretno, biljke preuzimaju fosfor u obliku fosfata, dok biljka kalijum preuzima u svom elementarnom obliku.

Kalijum se koristi u sintezi proteina i poboljšava kvalitet voća i cveća. Održavanje pravilne ravnoteže hranjivih sastojaka u različitim fazama razvoja biljke predstavlja ključnu komponentu u poljoprivrednim primenama i može se naći na raznim pakovanjima đubriva koja su označena kao NPK. Na primer, đubrivo za fazu rasta imaće visok nivo azota, dok će đubrivo koje se koristi za rast plodova i cvetova imati visok sadržaj fosfora.

Primena

Agronom koji radi u stakleniku kontaktirao je kompaniju Hanna Instruments tražeći pouzdan način za određivanje nutrijenata u zemljištu. Preporučen je HI83325 multiparametarski fotometar, jer je specijalno dizajniran za određivanje najvažnijih paramatara za rast i razvoj biljaka. HI83325 meri amonijak, nitrate, fosfor i kalijum u tri opsega (nizak, srednji i visok). Osim primarnih makro nutrijenata, HI83325 se koristi za određivanje kalcijuma, magnezijuma i sulfata. Kako bi uštedeo laboratorijski prostor, ovaj fotometar poseduje mogućnost integracije pH metra. Sada se jedan merač može koristiti i za fotometrijska i za pH merenja.

Agronomu se posebno svidela mogućnost merenja svih parametara u upotrebu samo jednog kompaktnog instrumenta, koji radi ili sa isporučenim 12 VDC adapterom ili sa ugrađenom punjivom baterijom. Takođe, kupcu je veoma bitno da je instrument intuitivan uz jednostavnu navigaciju kroz merenja različitih parametara sa specifičnim uputstvima za obavljanje svakog testa. Merenja koja su izvršena fotometrom na propisan način su vrlo tačna i omogućavaju bolje upravljanje usevima utvrđivanjem trendova kada i koliko đubriva treba da se koristi u različitim fazama razvoja. Ovim trendovima je lakše upravljati pomoću funkcije zapisivanja. Postoji mogućnost prebacivanja očitanja na PC radi čuvanja zapisa koristeći USB kabl i kompatibilni softver HI92000.