Određivanje pH izotoničnog puferskog rastvora Share on linkedin Share on facebook

Category: Industrija | Tags:

U bolnicama se pacijentima često daju intravenski (IV) rastvori za različite terapije, poput fizioloških rastvora i raznih terapija koje se prepisuju na recept. Intravenski se daju razni lekovi, terapije, vrši zamena tečnosti, uravnoteženje elektrolita i mnogi drugi tretmani.

Pošto se rastvori daju direktno u krvotok, što je njihova jonska jačina sličnija krvi, manja je verovatnoća da će doći do negativnih uticaja na zdravlje. Osmotski pritisak i pH su dva najvažnija faktora prilikom pravljenja rastvora koji oponaša sastav krvi.

Osmotski pritisak i pH su dva najvažnija faktora prilikom pravljenja rastvora koji oponaša sastav krvi. Osmotski pritisak rastvora, odnosi se na sposobnost vode da prođe kroz polupropusnu membranu, kao što je ona u krvnoj ćeliji. Voda se kreće od manjih ka višim koncentracijama. Kretanje vode iz krvne ćelije u krv u velikoj se meri zasniva na koncentraciji rastvorenih jona u rastvoru, koja se naziva osmotskom koncentracijom

Kada se izotonični (iso = isti i tonic = snaga) rastvori, poput medicinskih fizioloških rastvora, intravenski uvode u krvotok, ne postoji osmotski pritisak. To rezultira neznatnom količinom vode koja se kreće u krvne ćelije i iz njih.

Ako je rastvor IV hipotoničan, koncentracija soli je niža nego u krvi i krvnim ćelijama. Hipotonski fiziološki rastvor će sniziti koncentraciju jona u krvi. To dovodi do toga da se voda kreće u krvne ćelije, gde dolazi do oticanja i mogućeg pucanja. Hipertonski rastvori imaju veću koncentraciju jona od krvi, što dovodi do odliva vode iz ćelija i time ih smanjuju. Kada se proizvode izotonskii lekovi, soli kao što su natrijum hlorid i kalijum hlorid mogu se dodati aktivnom leku kako bi se obezbedilo da rastvor bude izotoničan.

Druga važna stavka za razmatranje prilikom pripreme izotonskih lekova je pH. Ljudsko telo koristi sistem bikarbonata koji održava našu krv na gotovo konstantnom pH od 7,35. Sposobnost održavanja homoeostaze naše krvi je kritična, jer nagle promene njegovog pH mogu dovesti do telesnog šoka ili čak prekida rada. Poznato je da izotonski rastvori sa vrednostima nižim od pH 5 ili većim od pH 9 ubijaju krvne ćelije pri kontaktu, što ima značajno negativni uticaj na zdravlje pacijenata. Najbolji rezultati za pacijente se postižu kada rastvor ima pH 7.0 – 7.4. pH vrednosti izotonskih rastvora takođe utiče na stabilnost aktivne komponente leka, kao i na njegov rok trajanja. Većina lekova su duže stabilna pri kiselijim vrednostima pH. Uzimajući sve to u obzir, većina IV lekova se proizvodi između pH 5 i pH 6 za maksimalnu stabilnost, sprečavajući tako značajne uticaje na zdravlje. Puferski kapacitet naše krvi obezbeđuje protok izotopskih rastvora kroz krv bez dramatičnih promena.

Primena

Farmaceutska istraživačka kompanija kontaktirala je kompaniju Hanna Instruments kako bi se raspitali o nabavci pH merača za testiranje izotopskih rastvora. Obavljali su studiju za utvrđivanje stabilnosti rastvora pri različitim pH vrednostima, različitim koncentracijama lekova i različitim osmotskim pritiscima. Pošto su vršili česta merenja sa ograničenom zapreminom uzorka, izvodili su pH merenja u 100 mL pipetama.

Naše rešenje

Hanna je ponudila HI5222 profesionalni, laboratorijski pH/mV/ISE merač. Ovaj proizvod je bio pogodan zbog pH rezolucije 0,001 i mogućnosti kalibracije sa prilagođenim puferima.

Za svoje istraživanje, kompanija je kalibrisala u dve tačke, koristeći prilagođene pufere za kalibraciju do +/- 1 pH jedinice svog ciljanog pH. Kompanija je bila u mogućnosti da pogleda GLP podatke kako bi se uverila da su nagib i stanje elektrode idealni unutar njihovog potrebnog raspona. To ih je uveravalo da su njihova merenja tačna.

Podaci o GLP-u takođe su uključeni u izveštaje o evidentiranim podacima kako bi mogli da se lako upute nazad i imaju detaljne zapise o merenjima. Kupac se posebno dopalo što su GLP podaci prilagodljivi i to što je moguće unošenje „ID-a operatera“. Takođe su koristili “Additional Info” kako bi označavali serije uzoraka.