Određivanje pH sira

Category: Hrana | Tags:

Određivanje pH tokom procesa pravljenja sira je kritični korak kontrole kvaliteta. pH daje sliku o indikaciji kontaminacije bakterijama ili hemikalijama, istovremeno pružajući pogodan metod za procenu kiseljenja mlečnog proizvoda. Kako postoji bezbroj različitih metoda uzorkovanja, uputstava za održavanje elektroda i dizajna elektroda, određivanje najboljih praksi za određivanje pH tokom procesa pravljanje sira može biti zahtevan.

Brzo uputsvo za testiranje pH tokom procesa proizvodnja sira

Proizvodnja sira započinje metabolizmom mleka mikrobnim kulturama. Ove kulture fermentišu mleko, proizvodeći mlečnu kiselinu iz prirodnih šećera. Proces fernentacije snižava pH i omogućava razvijanje ukusa.

Zatim se mleko razdvaja na čvrste i tečne komponente upotrebom sirila. Rennet je enzimski kompleks koji je odgovoran za uvijanje proteina u mleku. Dobijena čvrsta komponenta je poznata kao skuta, a tečna komponenta se naziva surutka.

Jednom kada se zgruša, fermentiše se dok ne dostigne pH od 6,4. Nakon toga se odvaja od surutke i ostavlja da se formira u prostirku. Zatim se seče na manje komade, slojevito, kako bi se izdvojilo još vode.

Fermentacija se nastavlja tokom ove faze sve dok pH ne dostigne 5,1 do 5,5; zatim se sri usoljuje. U zavisnosti od vrste sira koji pravite, dodatni tretman se može obaviti pre skladištenja, starenja i pakovanja za distribuciju.

Za vreme procesa merenje pH tokom pravljenja sira je kritično za osiguravanje stalne fermentacije i sigurnosti hrane. Ako je pH nizak, sir može biti sklon krhkoj ili lepljivoj teksturi, kao i rastu plesni nakon pakovanja; ako je pH previsok, sir može postati previše tvrd i može biti opasan za konzumiranje zbog rizika od stvaranja patogena.

Customer Spotlight

Izazov

Lokalni proizvođač kontaktirao je Hanna Instruments kako bi nabavio pH merač koji bi im pomogao u protokolu kontrole kvaliteta. Naš tehnički tim predložio je pH metar sa elektrodom koja je otporna na začepljenje spoja, jer je kupac u prošlosti imao problema sa određivanjem pH u viskoznim uzorcima/emulzijama.

Preporuka

Hanna je ponudilaprenosni merač pH sira– HI99165 je trajan, vodootporan i prenosiv pH metar i temperaturni merač dizajniran posebno za analizu sira.

Laka kalibracija

Automatska kalibracija se vrši u jednoj ili dve tačke sa dva seta pufera. Sva kalibraciona očitavanja i merenja automatski se nadoknađuju za temperaturne razlike.

Jednsotavan za upotrebu

Podeljeni LCD ekran prikazuje očitavanje pH i temperature, zajedno sa indikatorima za stabilnost očitanja, procenat baterije i uputstva za kalibraciju.

Specialized pH electrode

I99165 koristi kućište od nerđajućeg čelika FC242D, pojačanu pH elektrodu koja nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje pH kod proizvođača sira.

Subscribe to our Newsletter