Određivanje provodljivosti – 8 najčešćih grešaka prilikom merenja

Category: Laboratorija | Tags:

Da li imate problema kada izvodite određivanje provodljivosti (EC)? Veoma lako se može pogrešiti, pogotovo kada niste upoznati sa načinom funkcionisanja tehnologije. Problemi koji nastaju prilikom testiranja za EC često imaju veze sa vrstom sonde koju koristite.

Poznajući vrstu sonde za određivanje provodljivosti  koristite, lakše je shvatiti problem koji imate. Ako pogledate sondu i vidite dva grafitna ili od nerđajućeg čelika pinove (iglice), to je sonda sa dve elektrode; jedna sonda sa četiri prstena na njoj je potenciometrijska; sonda za provodljivost koja se koristi sa procesnom opremom i ima kružnu petlju na kraju je induktivna.

Nakon što identifikujete sa kojom tipom sonde za provodljivost radite, moći ćete lako da shvatite koji od ovih osam problema imate.

  1. Polarizacija sonde
  2. Efekat granice polja
  3. Nepravilna kalibracija sonde
  4. Kontaminirani uzorak
  5. Loš TDS konverzioni faktor
  6. Nedovoljno potapanje sonde
  7. Korišćenje loše sonde za određivanje provodljivosti
  8. Ne korišćenje temperaturne kompenzacije

 

Problem #1: Polarizacija sonde

Da li su očitavanja električne provodljivosti niže nego što treba da budu? Kada se skuplja naboj na senzorima dvoelektronske sonde, očitavanje postaje netačno. Ovo se može dogoditi sa bilo kojom sondom sa 2 elektrode, ali se ovaj problem najčešće javlja kod metalnih pinova.

Rešenje za ovaj problem je korišćenje grafitnih senzora jer su manje reaktivni. Ovi merači provodljivosti koriste frekvencije naizmeničnih struja i kombinacije konstantnih ćelija koji najbolje deluju u određenom rasponu i na taj način minimiziraju efekte polarizacije.

Hanna savet: Prilikom odabira merača za određivanje provodljivosti, uverite se da izabrani merač odgovara očekivanim koncentracijama uzorka.

Ako generalno merite uzorke sa širokim opsegom provodljivosti, upotreba sonde od četiri prstena takođe će Vam pomoći da izbegnete efekte polarizacije. Sonda sa četiri prstena sastoji se od dve unutrašnje senzorne elektrode i dva spoljna pogonska prstena.

Pogonski prstenovi se napajaju od naizmeničnog napona koji dovodi struju u ćeliju. Pad napona se zatim meri senzornim elektrodama. Pošto ove sonde za provodljivost mere napon, a ne struju, problemi sa polarizacijom sonde su minimizirani i tačnost je poboljšana.

 

Problem #2: Efekat granice polja

Da li su Vaša očitavanja provodljivosti nepravilna? Ukoliko koristite četvoroprstenu elektrodu razlog pojave problema može biti jednostavno položaj posude sa uzorkom. Držanje sonde preblizu čvrstog predmeta može rezultirati takozvanim efektima ograničenja polja.

To znači da električno polje koje generiše sonda (isto električno polje koje se koristi za merenje provodljivosti) prekida neki drugi objekat, kao što su stranice vašeg kontejnera. Metali će stvoriti pozitivne smetnje, što znači da će se vaši rezultati očitati previsoko. Staklo i plastika daju preniske rezultate.

Ovaj problem je lako rešiti – samo proverite da li sonda za provodljivost nije previše blizu strana ili dna vašeg kontejnera! Preporučujemo udaljenost od strana posude/kontejnera od bar 2,5 cm od svake strane.

Problem #3: Nepravilna kalibracija

Rastvori za kalibraciju provodljivosti nemaju puferski kapacitet, što znači da će svaka dejonizovana (DI) voda ili uzorak koji ostane na sondi promeniti svoje vrednosti.

Budući da je korišćenje tačnih kalibracionih rastvora neophodno za tačna merenja, važno je biti siguran da vaše rastvor nije kontaminiran.

Najlakši način da se izbegne kontaminacija je da se sonda pripremi sa kalibracionim rastvorom. Drugim rečima, potopite čistu sondu za provodljivost u rastvor za „ispiranje“. Nakon toga nastavite sa kalibracijom u čistom rastvoru.

Takođe želite da budete sigurni da koristite sveži rastvor za kalibraciju svaki put kada kalibrišete. Jedna od garancija ove opcije je upotreba pojedinačnih paketa kalibracionog rastvora.

Ako Vaš merač prihvata različite rastvore za kalibraciju, trebalo bi da koristite ono što slično koncentraciji vašeg uzorkaKonduktometar ne treba kalibrisati tako često kao pH elektrodu, međutim važno je periodično proveriti sondu za provodljivosti jer sekalibracijom nadoknađuju promene sonde tokom vremena zbog skupljanja nečistoća i / ili oštećenja.

Hanna savet: Najćešća vrednost kalibracionionog pufera je 1413 µS/cm. Međutim, provera uputstva za merač je najbolji način da se utvrdi rastvor za kalibraciju koje biste trebalo koristiti. Neki od konduktometara se kalibrišu u specifičnim tačkama.

 

Problem #4: Kontaminirani uzorak

Da biste bili sigurni da slučajno ne promenite provodljivost u uzorku, pre testiranja podmažite sondu „uzorkom za ispiranje“. Ovo se odnosi na poslednji problem koji se tiče kalibracionih rastvora i kako na njih može uticati kontaminiran; isto važi i za vaš uzorak, posebno ako ima nisku provodljivost.

Nakon što to učinite, odložite uzorak za ispiranje i izvršite merenje sa novim, svežim uzorkom. Na taj način osiguravate da je vaš uzorak bio poslednja stvar na sondi, a ne dodajete niti razblažujete jone.

Hanna savet: Pazite na čišćenje i ispiranje sonde nakon upotrebe. Ovo pomaže da se isprati bilo koji preostali uzorak na senzorima, održavajući ga čistim za buduća merenja.

Problem #5: Pogrešni TDS konverzioni faktor

Ukupne rastvorene čvrste supstance (TDS) su snažno povezane sa provodljivošću. To je zato što kako količina rastvorenih jona (npr. Kalcijuma, nitrata, kalijuma itd.) raste, povećava se i provodljivost.

Merenje TDS meračem provodljivosti je jednostavan način da pronađete koncentraciju rastvorenih čvrstih materija u svom uzorku. Očitavanje provodljivosti se pretvara u TDS pomoću posebnog faktora konverzije.

Korišćenje faktora konverzije je jednostavno. Jednostavno uzmite EC merenje i pomnožite ga sa faktorom konverzije da biste dobili TDS. Očitavanje provodljivosti izraženo u µS / cm može se pretvoriti u TDS u delovima na milion (ppm); EC izraženi u mS / cm pretvaraju se u TDS u delovima na hiljadu (ppt).

Postoje više različitih faktor za sve vrste jona. Neki instrumenti koriste samo jedan konverzioni faktor, dokneki napredniji merači nude opciju izbora konverzionih faktora.

Faktori koji su najuobičajeniji su 0.5 i 0.7. 0,5 konverzioni faktor je zasnovan na natrijum hloridu (NaCl); 0.7 factor je baziran na mešavini natrijum sulfata, natrijum bikarbonata i natrijum hlorida. (oni se nalaze u proporciji: 40%, 40% i 20% i običnose naziva442 konverzionim faktorom.)

Merači provodljivosti sa 0,7 faktorom popularni su u poljoprivredi i hidroponici, jer mnogi proizvođači hranljivih materija i đubriva koriste ovaj faktor prilikom postavljanja optimalnih opsega TDSKada birate merač za TDS proverite da li ima odgovarajući faktor konverzije za vašu aplikaciju ili opciju koja se može odabrati.

Problem #6: Nedovoljno potapanje sonde

Prilikom merenja vaša elektroda treba da bude potpuno potopljena u rastvorTako se osigurava da čitanje koje dobijate odražava provodljivost vašeg uzorka.Ovaj korak je posebno važan za sonde za provodljivost sa 4 prstena jer će vam biti potreban veći uzorak nego za ostale sonde kako biste bili sigurni da su sva četiri prstena u potpunosti potopljeni..

Takođe je važno da se uverite da u vašoj sondi nisu zarobljeni mehurići vazduha ako koristite sondu od četiri prstena ili dve elektrode. To se lako popravlja laganim tapkanjem ili trešenjem sonde dok je potopljena.

 

Problem #7: Korišćenje pogrešne sonde za određivanje provodljivosti

Dve elektrode sondesu dizajniranesa staničnom konstantom na osnovu Vašeg planiranog opsega merenja. Kod merenja većeg opsega koristi se veća ćelija konstanta (elektrode su dalje jednake), dok jeZa merenje malog opsega potrebna je manja konstanta ćelije (elektrode su bliže jedna drugoj) da bi se izmerila strujaIz tog razloga, Hanna testeri sa dve elektrode dolaze u različitim modelima za različite opsege.

Ako testirate razne uzorke, sonda sa četiri prstena može biti bolja opcija za Vas. Dobar su izbor kada radite u širokom rasponu i ne želite da koristite više sondi.

Ako vam je potrebna sonda za rad sa procesnom opremom, induktivne sonde za provodljivost odgovaraju nepovoljnim uslovima.Imaju veću hemijsku otpornost i korisni su u industrijskoj primeni.

 

Problem #8: Ne korišćenje temperaturne kompenzacije


Važan faktor koji bi trebalo uzeti u obzir pri kupovini merača provodljivosti je temperatura. Bojni merači su opremljeni automatskom kompenzacijom temperature kako bi se osiguralo da je merenje konzistentno u određenom rasponu temperatura.

Kada je uzorak predaleko od sobne temperature (25 ° C / 77 ° F), očitavanje provodljivosti će biti drugačije. To je zbog toga što se temperatura povećava, joni u rastvoru se brže kreću.

Merači sa funkcijom kompenzacije temperature prilagođavaju se na osnovu temperature Vašeg uzorka, pružajući tačnije očitavanje.

Hanna savet: Kod uzoraka koji su mnogo viši ili niži od sobne temperature, proverite da li se senzor temperature stabilizuje pre merenja.

Ako sledite ove savete i steknete bolje razumevanje kako funkcioniše sonda za provodljivost, trebalo bi da budete u mogućnosti da poboljšate performanse i postignete bolje rezultate. Ukoliko i dalje imate nejasnoće, mi smo tu da pomognemo! Kontakitrajte nas telefonom, mailom ili nas potražite na društvenim mrežama!