pH zemljišta – sveobuhvatni vodić kroz testiranja

Category: Poljoprivreda | Tags:

Da li ste se ikad zapitali šta još možete učiniti da biljke bolje uspevaju? Počnite sa testiranjem pH zemljišta! Osnova za rast svake biljke i za obezbeđivanje uspešnog useva je zemljište i zato se mora održavati zdravim.

Ovaj sveobuhvatni vodič pomoći će svima koji tek počinju sa testiranjem pH zemljišta. (Takođe i iskusni uzgajivači će moći da pronađu nešto zanimljivo!) U prvom delu pokrićemo sve od definisanja pH do elemenata i događaja koji utiču na pH zemljišta i kako se može popraviti. Nakon toga ćemo pregledati sve različite metode i alate za određivanje pH zemljišta, tako da ćete imati sve potrebne informacije kako biste odabrali najbolji plan ispitivanja za vaše useve.

Krenimo od osnova! (definisanje zemljišta i pH vrednosti)

 1. Šta je to zemljište?
 2. Šta je pH?
 3. Zašto testirati pH zemljišta?
 4. Stvari koje utiču na pH
 5. Optimalni rasponi pH
 6. Kako testirati pH zemljišta
 7. Mogućnosti testiranja pH zemljišta
 8. Briga & održavanje pH elektrode za zemlju

Šta je to zemljište?

Voda, vazduh i zemljište su najveće grupe prirodnih resursa koje ljudi koriste. Zemljište je rastresit materijal na površini Zemlje koji omogućava rast biljkama. Zamislite Zemlju kao luk sa svojim slojevima. Tlo je samo vrlo tanak (oko 200 cm) gornji sloj luka. Sve biljke rastu u tom tankom sloju.Izaberite HANNA GroLine

Bez obzira gde se nalazite zemljište ima tri glavne komponente: neorganske, organske i mikroorganizme.

 • Neorganski deo tla sadrži minerale iz stena koji se vremenom razgrađuju. Biljke koriste te minerale za rast i razvoj. Kada razmišljamo o zemljištu, često smatramo minerale kao jedinu komponentnu. Ipak, neorganski deo tla takođe sadrži tečnosti (voda) i gasove (vazduh).
 • Organski deo tla su i razgrađeni ostaci biljaka, životinja i drugog živog bića.
 • Mikroorganizmi žive u zemljištu i obično su premali da bi se videli golim ljudskim okom. Oni potpomažu procese raspadanja.

Pet glavnih faktora koji utiču na formiranje zemljišta: klima, organizmi, geologija područja, topografija i, konačno, vreme. Uz sve ove varijable, ne čudi što se zemljište razlikuje od lokacije do lokacije, čak i na relativno malim površinama.

Šta je pH?

pH je mera kiselosti ili baznosti (alkalnosti) supstance. Kada testirate pH, merićete količinu atoma vodonika koji nose pozitivan naboj.

Što je veća koncentracija vodoničnih jona, uzorak je kiseliji. Što je niža koncentracija vodoničnih jona, bazniji je uzorak. Kisele supstance padaju između pH 0 i pH 7 na pH skali. Bazne materije padaju između pH 7 i pH 14 na pH skali. pH 7 je kompletno neutralna vrednost, niti kisela niti bazna.

Tipični kiseli rastvori su sokovi od pomorandže i limuna, crna kafa, itd. Uobičajeni bazni rastvori su džin, soda bikarbona i sredstva za čišćenje u domaćinstvu. Čista voda je u potpunosti neutralna sa pH 7.

Zašto testirati pH zemljišta?

Ispravan pH zemlje je neophodan da bi se osigurao optimalan rast i prinos useva, jer omogućava biljkama da im budu dostupni nutrijenti. Ispitivanje pH zemljišta pomaže vam da odredite koje biljke su najprikladnije za to područje.

Ponekad je tlu potrebna suplementacija, poput đubriva i prilagođavača pH zemljišta, kako bi biljke mogle da uspevaju. Merenje pH može vam pomoći da shvatite šta i koliko vam treba.

Stvari koje utiču na pH

Mnogo faktora može uticati na pH zemljišta. Najčešći faktori su klima i vremenske prilike, ostale biljke u okolini, pH vode za navodnjavanje, vrsta tla, vrsta đubriva koje koristite i dostupnost hranjivih materija.

Klima i vreme

Temperatura, padavine, sunčeva svetlost i sezonske promene vremena utiču na pH zemljišta. Na primer, obilne padavine će isprati esencijalne hranjive sastojke iz zemlje. Mnoge hranjive materije, kao što su kalcijum karbonat, su bazne, pa kako ove hranljive materije napuštaju zemlju, ona postaje kiselija.

Voda koja dolazi u kontakt sa materijalima koji propadaju u zemlji (poput listova, na primer) takođe može uzrokovati pad pH, jer raspadajuća materija oslobađa ugljen dioksid. Kada se ugljendioksid pomeša sa vodom, mogu se formirati kiseline.

Suvlja klima i regioni koji prolaze kroz sušu imaće alkalniji pH zemlje. Pošto se kroz tlo ne kreće toliko vode, minerali i soli se koncentrišu, povećavajući pH.

Biljke

Autohtone biljke i lokalna ekologija mogu odrediti početni pH vašeg tla. Tlo ispod trave je obično manje kiselo, dok su zemljišta formirana pod drvećem obično kiselija. To je zbog toga što u blizini stabala ima više raspadajuće materije (lišća). Sama kultura koju uzgajate može čak da promeni pH na vašem zemljištu.

Voda za navodnjavanje

Voda koju koristite za navodnjavanje useva takođe će uticati na pH vašeg tla. Ako je upotrebljena voda kiselija ili baznija od tla na kojem se navodnjava, pH zemlje će se promeniti.

Vrste zemljišta

Da li je tlo u vašem regionu nastalo od granita, krečnjaka ili škriljaca? Ovi matični materijali će odrediti da li je Vaše tlo kiselije ili baznije. Područja sa puno škriljaca obično su kiselija, dok su područja bogata krečnjakom baznija.

Tekstura vašeg zemljišta će takođe odrediti koliko je lako ili koliko teško podesiti pH; poznato kao puferskii kapacitet tla. Peščana tla imaju niži puferski kapacitet dok će zemljišta s više gline imati veći kapacitet. Teže je promeniti pH vrednost zemljišta sa višim puferskim kapacitetom.

Đubrivo

Prihrana je veoma važna za postizanje najboljih prinosa. Budući da će pH uticati na to koliko su nutrijenti lako dostupni biljkama, važno je proveriti pH zemlje pre i posle dodavanja bilo koje vrste đubriva. Poznavajući pH vrednost možete odlučiti koliko i koje vrste đubriva Vam treba.

Veštačka azotna đubriva najčešće snižavaju pH zemljišta. Organsko đubrivo će zakiseliti tlo nakon što dođe u kontakt sa vodom, zbog rastvorlenih organskih kiselina koje sadrže.

Dostupnost nutrijenata

Biljke ne mogu apsorbovati hranjive materije ako je pH zemlje nizak ili previsok. Kad pH vrednosti tla nestanu, hranjive materije kao što su kalcijum i fosfor povezuju se sa drugim stvarima u zemlji. Kada se hranjive materije povezuju, biljke neće moći da uzmu ono što im je potrebno za rast.

Većina hranjivih sastojaka je dostupna kada je tlo blago kiselo, ali različite biljke uspevaju u različitim rasponima pH u zavisnosti od svojih specifičnih potreba za hranjivim materijama. Ako je pH preniska, može se javiti toksičnost aluminijuma. Kada se to dogodi, aluminijum se ne vezuje i biljke ga uzimaju u toksičnim nivoima.

Ako je pH previsok, hranljive materije poput gvožđa postaju vezane. Bez adekvatnog unosa gvožđa, biljke će izgubiti hlorofil i početi žuteti, što ukazuje da biljke više ne mogu same da prave hranu. Trovanje molibdenom može se javiti i na zemljištima sa alkalnim pH, što rezultira usporavanjem useva.

Optimalni rasponi pH

Biljke koje uspevaju u kiselijem tlu uključuju stabla jabuka (pH 5 – pH 6,5), krompir (pH 4,5 – pH 6) i orhideje (pH 4,5 – pH 5,5). Biljke kojima prija alkalnost uključuju stabla bagrema i oraha (obe vole tlo između pH 6 – pH 8).

Da biste odredili najbolji pH za vaše potrebe, uradite malo istraživanje vrste biljaka koje želite da uzgajate. Neutralno zemljište je obično između pH 4 i 8. Ako pH vrednosti vašeg zemljišta ne odgovaraju optimalnom rasponu biljaka, moraćete da ga tretirate.

Vrste tretmana

Zemljište previše kiselo? Popularne dostupne opcije za tretman su trtman limunom, kalcijum karbonatom i smrvljenim ljuskama od jaja. Ako je tlo previše bazno, može se dodati gips, gvožđe sulfat, sumporna kiselina ili kalcijum hlorid.

Navodnjavanje tla često može pomoći u snižavanju pH ako je i previsoko. Međutim, pazite da se biljke ne zalivaju prekomerno ako je tlo na zasađenom području To može dovesti do pojave bolesti i hranjive materije se mogu razblažiti ili isprati.

 

Hanna savet: Troškovi materijala i veličina sadnog prostora takođe će biti faktor u načinu na koji tretirate svoje tlo. Na primer, mnogo je korisnije i povoljnije tretirati malu kućnu baštu sa mlevenim ljuskama jaja, nego to učiniti na nekoliko hektara polja.

Kako testirati pH zemljišta

Dva osnovna načina za ispitivanje pH zemljišta iz uzoraka polja su ispitivanje suspenzije i direktno ispitivanje tla. Važno je da se uzorci zemljišta i testovi vrše na istim mestima i na isti način svaki put.

Testiranje pH suspenzije

Metoda suspenzije vam omogućava da dobijete reprezentativan uzorak i merenje čitave površine sa samo jednim testom. Pošto pH zemlje može da varira na malom području, obavezno uzmite reprezentativni uzorak. Zemljište treba uzimati sa iste dubine ispod površine svaki put kada testirate.

Kad koristite metodu suspenzije uzmite tlo pored biljaka, kao i neko dalje. (držite odvojene uzorke.) Iako to znači malo dodatnog rada, dobićete tačnija merenja s obzirom na to da količina hranljivih sastojaka, vrsta tla i sadržaj vlage mogu varirati u jednoj zasađenoj površini.

Sve ove stvari utiču na pH zemlje, tako da je važno da pratite svoj pH u mnogim tačkama.

Kako testirati zemljište metodom suspenzije

 1. Sakupite uzorak iz oblasti zemljišta koje se testira.
 2. Uzmite homogeni uzorak i dodajte jednake delove zemlje i destilovane ili deionizovane (DI) vode u odnosu 1: 1. Dakle na 25g uzorka dodajte 25 mL vode.
 3. Mešajte 5 sekundi uzorak.
 4. Ostavite ga da ostoji 15 minuta.
 5. Počnite sa ponovnim mešanjem nakon 15 minuta i nakon toga krenite s merenjem.

Video: Kako pripremiti suspenziju zemlje

 

Direktno pH testiranje u zemlji

Direktno testiranje pH zemljišta daje Vam prednost što vam nije potrebno uzimati uzorke tla, jer se pH ispituje tačno u zemlji.

Kako testirati direktno u zemlji

 1. Koristeći svrdlo ili lenjir napravite rupu u zemlji. Dubina rupe treba da bude jednaka svaki put kako biste izbegli kolebanja vrednosti.
 2. U rupu dodajte malo destilovane ili dejonizovane vode; zemlja treba biti vlažna, ali ne i zasićena vodom.
 3. Postavite sondu za testiranje i sačekajte da se stabilišu očitane vrednosti.

Jednostavno!

Mogućnosti testiranja pH zemljišta

Sada kada smo prešli preko zemljišta i važnosti pH, razgovarajmo o tome šta možete koristiti za testiranje pH zemljišta. Test opcije smo sveli na četiri glavne grupe: test trake, hemijski test kompleti, digitalni džepni testeri i prenosivi merači.

pH Test trake

pH test trake (lakmus papir) su papirne trake koje su zasićene bojama osetljivim na pH. Kada su izložene tečnosti, trake će promeniti boju u odnosu na pH materije. Ova promena boje odgovara grafičkoj karti koja je data uz test trake. Ova metoda testiranja je brza, laka i jeftina, ali ima i nekih nedostataka.

Zemljišta su tamnijih boja čak i kada se pomešaju s tečnostima. “Blatnjava” boja može ostaviti mrlje koje će onemogućiti precizno čitanje. Čak i kada se vidi promena boje, subjektivna je jer boje mogu izgledati drugačije u zavisnosti od osvetljenja, kao i od osobe do osobe. To Vas dovodi do nepouzdanih rezultata merenja.

Test trake neće dati ni najtačnije rezultate ispitivanja; imaju samo rezoluciju od 0,5 pH jedinica. To znači da će najbliži vaši rezultati ispitivanja biti stvarni pH vašeg tla 0,5 pH +/-. Odstupanja od 0.5 pH su veoma velika i mogu predstavljati pretnju za zdravlje zemljišta. Ako tretman zemljišta nije tačan, možete imati nizak prinos i mrtve biljke.

Hemijski test kompleti

pH hemijski kompleti za testiranje su poput test traka, jer su jednostavni za upotrebu, ali imaju i nekoliko nedostataka. Upotreba kompleta za testiranje tla uključuje dodavanje zemlje, destilovane ili dejonizovane vode i nekih hemikalija (one će biti uključene prilikom kupovine kompleta ). Hemikalije, poput test traka, reaguju sa nivoima pH u vašem uzorku i stvaraju promenu boje. Takođe kao i test trake, promena boje test setova će biti subjektivna, a očitavanja će biti različita za različite osobe. pH test setovi imaju nižu rezoluciju, uglavnom između 1 ili 0,5 pH i imaju tendenciju da testiraju određene opsege pH. To znači da trebate kupiti mnogo setova za testiranje različitih vrsta tla, ili kada tek počinjete i ne znate svoj početni pH.

Broj testova koje obavljate sa hemijskim test setom ograničen je na broj uključenih reagensa. Uobičajeni setovi uključuju dovoljno hemikalija između 1 i 10 testova. Odlaganje ovih hemikalija postavlja drugo pitanje; hemijski sastavi se razlikuju od proizvođača do proizvođača i mnogi se ne mogu tek tako odložiti.

Digitalni, džepni pH testeri

Džepni testeri za pH zemljišta su digitalni, prenosivi instrumenti za testiranje koji koriste pH elektrodu. Integrisanje pH elektrode u izdržljivo kućište testera omogućava mnogo veću tačnost od test setova ili traka. PH elektroda uzima očitavanje pH u vašem tlu ili kašiku tla i prikazuje se na LCD ekranu. Testeri imaju manje stvari koje ometaju očitavanje u poređenju sa test setovima i trakama Ne morate više da brinete zbog uzorka tamnog zemljišta koji ometa promenu boje ili uopšte subjektivnosti testova promene boje. Mnogi testeri imaju i mnogo veću rezoluciju i tačnost od hemijskih opcija, uglavnom između 0,1 i 0,01 pH jedinica.

 

 

Hanna savet: Testirate li više od pH? Neki tesgteri mogu određivati i ostale stvari poput provodljivosti.

pH testeri omogućavaju lako testiranje na terenu, uz jednostavnu upotrebu sa jednom rukom, jednim ili dva dugmeta. Neki testeri imaju posebne karakteristike poput vodootpornih mogućnosti ili izdržljivih tela koje vam omogućavaju testiranje u vlažnim okruženjima bez uticaja na očitavanja.Pogledajte sve pH testere.

Određeni džepni testeri imaju i platneni spoj koji pomaže u sprečavanju začepljenja elektrode. Da biste obnovili spoj, platno možete lagano povući pincetom kako biste uklonili nečistoće i otkrili sveže platno. Na taj način produžavate životni vek elektrode i njenu preciznost.

Kako se temperatura menja, tako će se promeniti i način na koji se elektroda ponaša; to može uticati na Vaše očitanje pH. Da bi se u tome suprostavili, neki testeri imaju automatsku kompenzaciju temperature, što je funkcija koja omogućava uređaju da ispravi grešku.

Za ove praktične instrumente je potrebno malo više znanja kako se pravilno rukovali sa njima. Biće Vam potrebni rastvori za kalibraciju, čišćenje i hidrataciju elektrode. Više informacija možete pronaći u nastavku teksta.

Hanna savet: Na nekim testerima za pH zemlje može se teško ustanoviti da li su se očitavanja pH stabilizovala. Potražite tester koji sadrži indikator stabilnosti radi lakšeg ispitivanja.

Prenosni pH metri za zemlju

Prenosni pH metri za zemlju su nivo iznad testera. Oni su jednostavni za upotrebu na terenu i poseduju laboratorijske karakteristike. Nešto veći od testera, prenosivi pH merači nude brojne funkcije od testiranja na više parametara do evidentiranja podataka.

Prenosni pH merači imaju automatsku kompenzaciju temperature; dolaze sa integrisanim temperaturnim senzorom ili zasebnom temperaturnom sondom. Merenja prenosnog pH mera tla su skoro tačna, rezolucija je čak 0,001 pH jedinica. Obe ove funkcije daju vam očitanja sa mnogo većom tačnošću. – Ako trebate da prijavljujete svoje pH vrednosti, prenosivi pH metar za zemljište predstavlja izuzetan izbor. Neki od ovih merača mogu da pruže podatke dobre laboratorijske prakse (GLP), što uključuje datum, vreme, kalibracione podatke i zabeležene podatke. To omogućava sledljivosti merenja.

 

 

Hanna savet: Mnogo izbora elektroda čine da prenosive pH metre za zemljom svestranom opcijom testiranja. Neki su čak i vodootporni!

Određeni modeli HANNA instruments pH metara dolaze sa ekskluzivnom opcijom za dijagnostiku elektrode CAL Check™. Merač će proveriti stanje elektroda i pH pufera tokom kalibracije. Neki od ovih merača takođe dolaze sa HELP tasterom koji će prikazati tutorijale direktno na ekranu.

Tražite nešto manje od tipičnog pH merača tla, ali vam treba tačnost? Nekim prenosnim opcijama za pH zemljišta ni ne treba običan merač! HANNA je izbacila revolucionarnu elektrodu koja se povezuje na smart telefon ili tablet.

Hanna savet: Kao i kod testera, elektrodama pH merača je potrebno održavanje. Biće potrebno da kalibrišite, čistite elektrodu i da je skladištite u rastvoru za čuvanje. Više informacija sledi.

Briga & održavanje pH elektrode za zemlju

Pravilna nega i održavanje Vaše pH elektrode je od suštinskog značaja. Na taj način produžavate životni vek elektrode. Naš moto održavanja pomoći će vam da zapamtite tri glavna koncepta održavanja elektroda: Redovito čistite, često kalibrirajte i uvek kondicionirajte.

Čistite redovno

Prilikom ispitivanja pH tla važno je pravilno očistiti pH elektrodu jer zemljište može začepiti spoj. Ako se zemljište nataloži na elektrodi, ne trljajte elektrodu da ga skinete! Umesto toga potopite je u destilovanu vodu.

Da li se zemljište zaista nataložilo na elektrodi? Potopite je u rastvor za čišćenje posebno formulisan za zemlju ili humus. Oba rastvora pomažu da se uklone preostali ostaci nakon ispiranja elektroda destilovanom vodom. Rastvor za čišćenje naslaga tla je idealan za opšte poljoprivredne uzorke; humusni rastvor je najbolje visoko organsko tlo (poput komposta). Čišćenje elektrode će vam pružiti maksimalnu efikasnost i tačnost prilikom očitavanja pH vrednosti. Nakon upotrebe rastvora za čišćenje, elektroda se mora staviti u rastvor najmanje jedan sat pre nego što je ponovo upotrebite. Rastvori za čišćenje dostupni su u jednokratnim pakovanjima za jednokratnu upotrebu, kao i u bocama.

Koraci za čišćenje elektrode

 1. Napunite bočicu sa raspršivačem sa destilovanom ili dejonizovanom vodom.
 2. Koristeći flašu isperite elektrodu sa vodom.
 3. Blago protresite elektrodu da otklonite višak vode.
 4. Elektroda je spremna za skladištenje!
 5. Dalje čišćenje
  1. Isperite elektrodu destilovanom vodom.
  2. Ostavite elektrodu u rastvoru za čiščenje 15 minuta. Koristite rasvor za čišćenje formulisan za otklanjanje zemljišnih ili humusnih depozita.
  3. Izvadite elektrodu iz rastvora.
  4. Isperite elektrodu destilovanom vodom.
  5. Postavite elektrodu u rastvor za čuvanje na bar sat vremena pre ponovne upotrebe.

Kalibrišite često

Kalibracijom vaše elektrode dobićete najveću tačnost prilikom ispitivanja pH. Kalibracija će Vam pomoći da ispravite Vašu elektrodu jer se njen odziv tokom vremena menja, usled starenja i drugih faktora.

Odziv elektrode je promenjiv zbog više faktora. Važno je da kalibrišete u najmanje dve pH tačke koje nose Vašu očekivanu pH vrednost. Ograničavanje jednostavno znači kalibraciju do jedne pH tačke ispod očekivanog raspona i jedne pH tačke iznad očekivanog opsega. (Na primer, ako je Vaše očekivano očitavanje pH 8,6, tada treba koristiti pufere pH 7 i pH 10.)

Hanna savet: Svakodnevno se preporučuje kalibracija, ali ako možete da tolerišete malu grešku u merenju, nije potpuno neophodno – mada se i dalje jako preporučuje!

Koraci za kalibraciju elektrodu

 1. Koristite bocu sa raspršivačem i ispreite elektrodu s destilovanom vodom.
 2. Ako koristite jednokratni paket za jednokratnu upotrebu, pocepajte kesicu kako biste koristili rastvor unutra.
  1. Uđite u kalibracioni režim Vašeg pH metra za zemlju.
  2. Ubacite elektrodu u kesicu rastvora tako da osetni deo bude prekriven rastvorom.
  3. Sačekajte da se očitanje stabilizuje i merač prihvati pufer.
  4. Izvadite elektrodu i ponovo je isperite.
  5. Ponovite postupak za ostale pH tačke.
  6. Kada ste završili izađite iz kalibracionog režima.
 3. Ako koristite bocu sa pH puferom, naspite pufer u čistu čašu i postavite je na magnetnu mešalicu (ako je imate).
  1. Postavite čašu na ploču za mešanje da bi se pufer mešao tokom merenja.
  2. Uđite u kalibracioni režim Vašeg pH metra za zemlju.
  3. Ubacite elektrodu u kesicu rastvora tako da osetni deo bude prekriven rastvorom.
  4. Sačekajte da se očitanje stabilizuje i merač prihvati pufer.
  5. Izvadite elektrodu iz pufera i ponovo je isperite.
  6. Ponovite postupak za ostale pH tačke.
  7. Kada ste završili izađite iz kalibracionog režima.

Hanna savet: Uvek koristite “sveže” pufere! Tako ćete dobijati najpouzdanije rezultate.

Kondicionirajte uvek

Najvažniji deo pH elektrode je senzorna sijalica na dnu. Senzorna sijalica je napravljena od osetljivog stakla na vodonikove jone. Važno je da održavate ravnotežu u elektrodi da biste održali očitavanja stabilnima održavajući senzornu sijalicu hidriranom.

Pravilna hidratacija znači uvek skladištenje elektrode u rastvoru za skladištenje (iako se pufer sa pH 4,01 ili 7,01 može koristiti). Skladištenje u ostalim tečnostima poput destilovane vode može oštetiti senzor i uticati na neprecizna očitavanja.

Hanna savet: Oštećenja od nepravilnog skladištenja mogu se popraviti u elektrodi koja se može ponovo puniti, napunivši je svežim elektrolitom, a zatim je rehidrirati u rastvoru za skladištenje. To bi trebalo da vrati ravnoteži, iako se to ne može garantovati.

Koraci za kondicioniranje elektrode

 1. Potopite elektrodu u destilovanu ili dejonizovanu vodu.
 2. Možete koristiti ili kesice rastvora ili flaše sa rastvorom za skladištenje koji prethodno treba nasuti u čašu.
 3. Postavite elektrodu u rastvor. (Važno je osigurati da spoj na bočnoj strani elektrode prekriva rastvor za kondicioniranje. I pH sijalica i spoj moraju biti hidrirani da bi sonda radila!)
 4. Ostavite pH ​​elektrodu da odstoji u rastvoru za kondicioniranje od sat vremena pa čak i preko noći.

Potrebno Vam je još saveta? Za više korisnih saveta pročitajte naš vodič pH Best Practices Checklist.

Zemljište je možda komplesno, ali…

…. testiranje pH zemljišta ne mora da bude uopšte! Kao što ste mogli videte, opcije za testiranje su brojne. Ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć, ne ustručavajte se da nas kontaktirate za pomoć!

Subscribe to our Newsletter