Pravila titracije – analiza

Category: Industrija | Tags:

Precizno izvedena analiza garantuje vrhunske rezultate!

Temeljna priprema pre analize pomoći će vam da testovi koje obavljate prođu glatko i bez smetnji. Takođe treba voditi računa o post-analizi kako biste bili sigurni da vaša oprema u budućnosti radi optimalno. Ostavite dodatnih pet minuta svog vremena da proverite da li ste sve činjenice uzeli u obzir.

Analiza

#5 Proverite opremu pre nego što startujete sa analizom

Da bi bili sigurni da su rezultati titratora tačni, instrument i elektrodu treba pregledati pre i posle analize.

Pre analize

ELEKTRODA:

Elektroda je deo sistema za titraciju koji je odgovoran za nadgledanje reakcije titracije; presudno je osigurati da elektroda i dalje funkcioniše kako je predviđeno. Prva stvar koju treba proveriti je nivo elektrolita. Koristite odgovarajući elektrolitski rastvor kada njegov nivo padne na oko 1 cm od otvora za punjenje. Takođe je važno da se poklopac za punjenje olabavi ili ukloni tokom titracije kako bi se omogućio stalan protok elektrolita u uzorku koji je potreban za stabilnost elektroda. Uvek proverite da li je elektroda pravilno uskladištena/čuvana pre analize. Za pravilne uslove skladištenja pogledajte priručnik za elektrode ili kontaktirajte tehničko – prodajnog predstavnika HANNA instruments. Pre početka analize, vrh elektrode treba isprati dejonizovanom vodom i osloboditi se otpadaka. Tokom analize, elektroda treba biti uronjena na odgovarajuću dubinu. Neke elektrode će zahtevati kalibraciju pre stvarnog pokretanja titracije.

Za sve eventualne nejasnoćemolimo Vas da kontaktirate tehničkog predstavnika kompanije HANNA instruments.

TITRANT:

Pre analize uzoraka, uverite se da bočica sa titrantom sadrži dovoljno titranta i da je cev za točenje čvrsto postavljena u tečni titrant. Takođe je važno proveriti da li postoje zaostali mehurići vazduha u bireti i cevima. Ponekad je potrebno pripremiti cevi da biste se rešili mehurića. Jednostavno ispiranje vrha (mala količina titranta se oslobađa kroz cev za točenje) može biti dovoljna da se razbiju svi mehurići vazduha u blizini vrha.

Imajte na umu da se količina titranata potrošena za postizanje krajnje tačke direktno uzima u obzir u rezultatima.

Hanna savet: Nema ničeg goreg od savršene krive titracije, a zatim šokirajućeg saznanja da je vazduh iz flaše sa titrantom usisan zbog nedovoljnog titranta (poručite ga od nas!). Uvek proverite nivo titranta!

Posle analize

Neposredno nakon završetka titracije, elektrodu treba izvaditi iz uzorka. Dugotrajno izlaganje uzorku može prouzrokovati oštećenja elektrode i skratiti joj životni vek, kao i uticati na odziv elektrode, šumove elektroda i uticati na uzastopne uzorke.

Da bi se sprečila unakrsna kontaminacija, važno je da se elektroda, propeler nadzemne mešalice, temperaturni senzor (ako postoji) i dozirni vrh isperu dejonizovanom vodom između uzoraka i po završetku operacija sa njima. Ako radite sa uzorcima koji bi se mogli začepiti elektrode, postoje posebno formulisani rastvori za čišćenje i uputstva namenjenih da Vašu elektrodu dovedu u “tip – top” stanje.

Kada skladištite sisteme duže vreme, poklopac za punjenje elektrode treba zategnuti ili zameniti kako bi se sprečilo isparavanje rastvora za punjenje elektrolita

Ostanite uz nas, sledi još novosti iz HANNA laboratorije – Pregled rezultata titracije!

Propustili ste prvi deo serije blogova o titraciji? Bez brige, sav materijal se nalazi ovde.