Prečišćavanje otpadnih voda u vinarijama

Category: Enologija | Tags:

Otpadne vode iz vinarije obično nastaju operacijama pranja tokom berbe grožđa, presovanja i fermentacije, kao i od opreme za pranje i boca.

Otpadna voda sadrži visoku koncentraciju biorazgradivih organskih jedinjenja zajedno sa malim koncentracijama fenolnih jedinjenja, šećera, organskih kiselina i hranljivih materija.

Količina proizvedenih voda i njihovo zagađenje variraju u zavisnosti od radnog perioda i tehnologije proizvodnje vina.

Ako govorimo o aspektima poslovanja i ekoloških performansi vinarske industrije, upravljanje otpadnim vodama vinarije je veoma važno i ima veliki uticaj na održivost objekta. Odgovarajući tretman otpadnih voda će poboljšati efikasnost korišćenja vode i smanjiti rizik od uticaja na životnu sredinu.

Pitanja životne sredine su kritični faktor u konkurentnosti industrije, tako da optimizacija tretmana otpadnih voda i robustan izbor procesa u cilju smanjenja uticaja i uštede energije postaju važni.

Kao što ukazuje visoka biohemijska potreba za kiseonikom (BPK), otpadna voda vinarije je veoma biorazgradiva (zbog visoke koncentracije etanola ili šećera). BPK vrednost je obično između 2500 – 7000 mg/L u periodu berbe i između 800 – 1500 mg/L u periodu van berbe.

HPK vrednost obično je između 800 i 12,800 mg/L.

pH otpadne vode je između 4-8 u periodu berbe i 6-10 pH u periodu van berbe.

Azot treba meriti do u tretmanu otpadnih voda i koncentraciju u periodu berbe treba da bude 20-75 mg/L, dok bi koncentracija u neberbačkom periodu trebalo da bude 5-25 mg/L.

Koncentracija ukupnog fosfora treba da bude u periodu berbe 10-20 mg/L, a u neberbi 5-10 mg/L.

Postoji nekoliko širokih opcija za tretman otpadnih voda vinarije, uključujući:

  • fizički/hemijski procesi (npr. skrining, rezervoari za taloženje, filtracija, korekcija pH)
  • mehanički zasnovani biološki procesi (aktivni mulj, kapljajuća filtracija, itd.)
  • lagune i prirodni sistemi (biološki procesi, uključujući anaerobne i aerobne bare i močvare).

Pre i posle tretmana otpadnih voda morate pratiti koncentraciju najvažnijih parametara. Za tu svrhu HANNA Instruments ima jednostavno rešenje.

Za merenje BPK u upotrebi otpadnih voda:

HI98198

Optički merač rastvorenog kiseonika

Optički merač rastvorenog kiseonika HI98198 čini merenje koncentracije rastvorenog kiseonika bez problema. Optička DO tehnologija ne zahteva minimalni protok, tako da ima manje odstupanja u vašim očitanjima. Savršena za teren ili za laboratoriju, sonda Quick Connect ne zahteva membrane, rastvor za punjenje i vreme zagrevanja, tako da možete da merite bez oklevanja. Vaš merač dolazi kompletan u robusnoj, prilagođenoj torbici za nošenje za lak transport.

  • Optička DO tehnologija za brza i stabilna očitavanja, čak i u teškim okruženjima.
  • Digitalna sonda sa Smart Cap tehnologijom eliminiše skupe, zamorne membrane i rastvore.
  • Vodootporno, robusno kućište sa IP67 ocenom čini ovaj prenosivi merač idealnim za upotrebu na terenu.

HI98198 meri nivoe rastvorenog kiseonika u vodi koristeći poboljšanu optičku tehnologiju rastvorenog kiseonika kako bi se obezbedio visok nivo tačnosti. Sa ugrađenim metodama i proračunima za merenje biološke potražnje za kiseonikom (BOD), brzine unosa kiseonika (OUR) i specifične brzine unosa kiseonika (SOUR), nema potrebe za ručnim konverzijama.

Merenje COD-a zajedno sa pH, azotom i ukupnim fosforom može se obaviti jednim jednostavnim instrumentom koji je lak za korišćenje.

HI83399

Multiparametar za vodu i otpadne vode
(sa HPK) Fotometar i pH metar

HI83399 je kompaktan, višeparametarski fotometar za merenje ključnih parametara kvaliteta vode i otpadnih voda. Merač je jedan od najnaprednijih fotometara dostupnih sa inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i sočiva za fokusiranje kako bi se eliminisale greške usled promena u izvoru svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. U meraču je programirano 40 ključnih parametara kvaliteta vode i otpadnih voda sa 73 različite metode koje pokrivaju više opsega. Parametri digestije tretmana otpadnih voda uključuju HPK, ukupni azot i ukupan fosfor koji su važni za praćenje uklanjanja hranljivih materija.

HI83399 takođe nudi režim merenja apsorpcije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvene krive koncentracije u odnosu na apsorpciju. Da bi se uštedeo dragoceni prostor u laboratoriji, HI83399 se udvostručuje kao profesionalni pH metar sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada jedan metar može da se koristi i za fotometrijsku i pH merenja.

  • Napredni optički sistem
  • Neuporedive performanse stonog fotometra
  • Digitalni ulaz za pH elektrodu Uštedite dragoceni prostor na klupi sa jednim meračem koji radi i kao fotometar i kao laboratorijski pH metar
  • Parametri digestije za tretman vode i otpadnih voda Omogućavaju merenje HPK, ukupnog azota i ukupnog fosfora

HPK – lako praćenje efikasnosti postrojenja za prečišćavanje vode

Autor:
Tajana Mokrović
mag.nutr.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Izvori:

Andreottola, G.; Foladori, P. and Ziglio, G. (2014) Biological treatment of winery wastewater: an overview. Water Science and Technology 60(5):1117-1125.

Laginestra, M. (2012) Managing winery wastewater for vintage and non-vintage periods. Australian & New Zealand Grapegrower & Winemaker 584:92-95.

Cassano, A., Rastogi, N. K., & Basile, A. (2015). Membrane technologies for water treatment and reuse in the food and beverage industries. Advances in Membrane Technologies for Water Treatment, 551–580. doi:10.1016/b978-1-78242-121-4.00018-6

Subscribe to our Newsletter