Prolećna analiza zemljišta – priprema za prolećnu setvu

Category: Poljoprivreda | Tags:

Svi
Poljoprivrednici

Oni koji uzgajaju biljke u "fabrikama na otvorenom", a posebno profesionalci, treba da se posvete analizi zemljišta.

Danas

Danas

Najvažnija stvar na svetu, gde cene inputa svakodnevno rastu i neizvesne su, uz najracionalnije ulaganje, morate dobiti najkvalitetniji proizvod i dobar prinos. Naravno, sve ovo treba da uradimo da bismo sačuvali životnu sredinu, zemljište i vodu za buduće generacije.

Da bismo kvalitetnim proizvodima ostvarili željeni cilj postizanja stabilnih i visokih prinosa, potrebno je da analiziramo zemljište na kome gajimo željene useve.

Zakonska obaveza je da svaki poljoprivrednik registrovan u sistemu jednom u pet godina uradi analizu zemljišta. Iako je ovo predug period bez kontrole analize, jer se sa svakom vegetacijom hranljive materije vade iz zemljišta i zbog toga mogu nastati različiti problemi u uzgoju. Time Hanna Instruments omogućava svakom hobisti i profesionalcu da prati i izvrši korekciju ako je potrebno , u cilju postizanja i održavanja stabilnih prinosa, zdravog roda i očuvanja plodnosti zemljišta.

Svaki usev koji se gaji, bilo jednogodišnji ili trajni usev, ima specifične potrebe za hranljivim materijama u svakoj fazi fiziološkog rasta.

Analizom možemo dobiti dosta informacija, a ako analiza pokaže da stanje nije dobro, možemo početi sa korekcijama i alternacijama na podrazumevanu i željenu vrednost. Neće biti brzo i lako, ali postoje načini za praćenje i merenje pomoću Hanna Instruments-a koji ima prilično dobar portfolio za praćenje jednogodišnjih i višegodišnjih useva.

Jedan od najvažnijih parametara koji merimo jepH vrednost kojom pratimo kiselost zemljišta, koja može i najčešće izaziva blokiranje hranljivih materija u zemljištu tako da biljke ne mogu da ih apsorbuju. Naravno, pored kiselosti imamo i alkalnost zemljišta i u tom slučaju dolazi do narušavanja unošenja hranljivih materija od strane biljke.

Merenjem pH vrednosti izračunavaju se norme kalcifikacije za smanjenje kiselosti zemljišta.

Prilikom određivanja količine hranljivih materija za biljke treba voditi računa o određivanju ciljanog prinosa i stoga prilagoditi dodatak mineralnim i organskim đubrivima.

Prolećna setva je neophodno vreme za dodavanje svih neophodnih hranljivih materija biljkama kako bi bile zdrave i jake i da bi se podstakao bolji rast i razvoj korena koji će biljkama dati sigurnost u suvim i stresnim uslovima.

Bez sumnje, obrada zemlje za izdržavanje je težak posao. Bilo da radite na porodičnoj ili korporativnoj farmi, potrebno je da testirate svoje zemljište i proizvode kako biste podstakli rast i prinos. Testiranje može biti izdržljivo, prenosivo i lako tako da možete imati najbolju moguću žetvu.

Da bi biljke postale otporne i dostigle svoj puni potencijal, potrebne su im hranljive materije i pre svega dobro zemljište. Analiza tla omogućava svima, čak i „kućnim baštovanima“ da dobiju rezultate svojih snova. Testiranje tla može vam uštedeti muke, vreme i pre svega novac. Osnovna merenja koja se prikupljaju su uglavnom pH i električna provodljivost (EC) zemljišta. I ovde vam Hana pritrčava u pomoć kako da analizirate teren!

Analiza pH vrednosti zemljišta

Svaka vrsta biljke treba svoj željeni pH. Na primer, ruže i šargarepe preferiraju pH između 5,5 i 7,0, dok špargle od 6,0 do 8,0. pH zemljišta određuje koji i koliko hranljivih materija je prisutan u njemu. Takođe utiče na rast korena i mikrobnu aktivnost zemljišta. Hanna je razvila seriju specifičnih pH merača za direktno merenje tla.

Profesionalni GroLine prenosivi pH metar

električna provodljivost (EC)

Električna provodljivost (EC) zemljišta radi uporedo sa pH parametrom. EC pomaže u praćenju količine hranljivih materija dostupnih vašim biljkama. Takođe vam može dati predstavu o rastvorenim solima u zemljištu. U stvari, biljke imaju različite tolerancije na rastvorene soli i koncentracije hranljivih materija. Biljke kao što su grašak i pasulj su veoma osetljive na soli taložene u zemljištu, dok paradajz ima umerenu toleranciju na veću provodljivost.

Hanna je kreirala EC testere koji će vam pomoći da odaberete pravi usev za vaše zemljište ili da ga poboljšate u skladu sa vašim potrebama, sve po pristupačnoj ceni.

Soil Test™ EC Tester za merenja direktno u zemljištu

Nutrijenti

Svaka biljka upija vodu i hranljive materije iz zemlje, koje su neophodne za rast. Pre svega, svaka biljka ima specifične potrebe da primi primarne makroelemente: azot/fosfor/kalijum.

Svrha đubrenja je da se obezbedi snabdevanje hranljivim elementima adekvatnim stvarnim potrebama biljke. Shodno tome, neophodno je pažljivo pratiti količinu hranljivih materija prisutnih u zemljištu, kako biste bili sigurni da svojim usevama obezbedite samo hranljive materije koje su im zaista potrebne. Na ovaj način se može izbeći predoziranje, koje je rasipno i može dovesti do osiromašenja zemljišta, a samim tim ima prednosti u pogledu efikasnosti i ekonomičnosti. Hanna ima baš ono za vas, alate koji mere najvažnije hranljive materije za rast vaše biljke!

Spektrofotometar Iris

Usisni lizimetar za praćenje nivoa nutrijenata u korenu

Fotometar za analizu nutrijenata

Subscribe to our Newsletter