Sadržaj vlage u antibiotskim pomadama

Category: Industrija | Tags:

Šta su to pomade?

Pomade su visoko viskozni lekovi koji se pripremaju od materijala kao što su parafinski vosak, pčelinji vosak ili biljna ulja. Većina njih sadrži malo vode pa ih to čini idealnim za rehidrataciju kože i zaštitu pogođene oblasti. Bacitracin zinc je antibiotik koji se često dodaje pomadama. Ovaj lek se koristi za sprečavanje infekcija prilikom manjih povreda i posekotina, koji se nanosi lokalno.

Količina vode u pomadama

Osnovni materijali za pomade mogu biti okarakterisani kroz vodeni broj. Vodeni broj je maksimalna količina vode koju 100 g osnove leka može da sadrži na određenoj temperaturi.

Prekomerni sadržaj vlage može negativno uticati na stabilnost, brzinu otpuštanja i konzistenciju preparata. Standarde za sadržaj vode većine osnovnih materijala za pripremu lekova u Americi postavila je United States Pharmacopeia (USP), organizacija koja postavlja standarde kvaliteta svojstava lekova kao i odobrene metode analize.

USP objavljuje monografije za veliki broj različitih lekova; većina metoda analize parametara od interesa je navedena u tim monografijama. USP monografija pomade sa bacitracinom navodi da se sadržaj vlage određuje Karl Fischer titracijom.

Upoznajte naše Karl Fischer titratore

Proizvođač antibiotskih pomada kontaktirao je Hanna Instruments kako bi zamenio postojeći Karl Fischer Volumetrijski titrator HI903. Korisnik je već posedovao naš titrator i izuzetno je cenio jednostavnost njegove upotrebe. Bilo je važno da titrator deluje tačno u donjem opsegu, jer USP monografija kaže da pomada mora biti sa ispod 1% sadržaja vode.

Karl Fischer Kulormetrijski titrator HI904

Hanna je ponudila Karl Fischer Kulometrijski Titrator HI904 kao idealno rešenje za određivanje vlage u koncetracijama od 1 ppm do 5%.

Stvaranje titranta u ćeliji eliminiše potrebu za periodičnom standardizacijom, funkcijom za uštedu vremena koja je bila korisna korisniku.

Ovaj moćni titrator efikasno nadgleda KF reakciju, detektuje krajnju tačku i vrši sve potrebne proračune i prikazuje ih grafički.

USP monografija kaže da se uzorci moraju rastvarati u 7: 3 proporciji toluen / metanol pre titracije, tako da se kupcu dopalo da HI904 ima ugrađene proračune za spoljašnje rastvaranje. Kako HI904 podržava 100 različitih metoda, kupcu su se otvorile nove mogućnosti za proizvodnju.

Generalno, kupac je bio veoma zadovoljan proizvodom i uslugom koju je pružio naš aplikativni tim.

Subscribe to our Newsletter