Slanost i voda za piće

Category: Voda | Tags:

„Voda je pokretačka snaga cele prirode.“

Leonardo da Vinci

Poslednjih godina salinitet vode postaje ozbiljan problem za mnoga domaćinstva, posebno u primorskim područjima.

Glavni problem je prodor mora u obalne vodonosne slojeve, koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju za vodosnabdijevanje opština.

Ovaj problem može postati znatno veći tokom suše. Pored smanjenog snabdevanja vodom, suše su povezane sa značajnim povećanjem saliniteta.

Voda sveta

Sva voda na, u i iznad Zemlje

Tečna sveža voda

slatkovodna jezera i reke

Kada pogledamo globus, naša planeta izgleda kao da ima puno vode. Statistički gledano, 71% Zemlje je prekriveno vodom.

Nažalost, većinu toga ne možemo koristiti kao vodu za piće. Preko 97% vode na Zemlji je slana voda u okeanima i morima. Još 2% je zamrznuto u ledenim kapama i glečerima. To ostavlja manje od 1% Zemljine vode za piće. Kako populacija Zemlje raste, a mnoge zemlje se dalje razvijaju, slatka voda postaje sve ograničenija.

Ukupna količina soli u vodi može uticati na ukus vode. Ukus je izuzetno subjektivan i po ličnim preferencijama.

okeani

97%

Slatka voda

3%

52% jezera

28% vlage u zemljištu

8% vodene pare

1% reke

1% vode u živim bićima

Pristupačna slatka voda – 1%

Podzemne vode – 29%

Ledene kape i glečeri – 29%

Kako se meri salinitet

Salinitet se odnosi na količinu soli u vodi, pri čemu sol može biti u mnogo različitih oblika (sol koja se koristi u hrani je natrijum hlorid).

Obično voda može da sadrži dve ili više od sledećih soli:

 • natrijum
 • kalijum
 • kalcijum
 • magnezijum
 • hlorid
 • sulfat
 • bikarbonat
 • karbonat
 • nitrata

Većina metoda merenja zasnovana je na TDS ili EC merenjima:

 • Total Dissolved Solids (TDS) – merenje ukupne količine rastvorenih materija, i organskih i neorganskih, u rastvoru.
 • Električna provodljivost (EC) – je sposobnost supstance ili rastvora da sprovodi (prenosi) električnu struju preko definisane oblasti.

TDS može da vam pruži indikaciju bruto mineralizacije vaše vode.

TDS se uglavnom izražava u miligramima po litru (mg/L) ili delovima na milion (ppm).

Nivoi smernica TDS

Prema TDS koncentracijama, kvalitet vode za piće se može oceniti prema sledećoj tabeli (na desnoj strani).

TDS mg/L (ppm) TDS g/L (ppt) Rezultat
<600 mg/L
<0,6g/L
dobar kvalitet
600-900 mg/L
0,6g/L - 0,9g/L
poštenog kvaliteta
900 - 1200 mg/L
0,9g/L-1,2g/L
slab kvalitet
> 1200 mg/L
>1,2g/L
neprihvatljivog kvaliteta

Nadgledanje vašeg TDS-a je dobar način da budete upozoreni na sve neobične promene u vašem snabdevanju vodom.

Merenja se mogu vršiti direktno u vodonosnicima, izvorima vode i bunarima, u zavisnosti od dubine.

HANNA multiparametarski instrumenti mogu vam pomoći za duboko merenje nivoa sa opcijama dužine kabla od 4m (standard), 10m, 20m i 40m.

HI98494

Prenosni pH/EC/DO Merač

sa Bluetooth-om

Funkcionalan i precizan, ovaj merač može da testira 12 različitih parametara kvaliteta vode koristeći pH, EC i optičke DO senzore. Prenesite podatke na pametni uređaj za pregled ili deljenje pomoću integrisane Bluetooth veze i aplikacije Hanna Lab. Uređaj je vodootporan (merač IP67, sonda IP68). Ima automatsko beleženje intervala do 45.000 uzoraka ili prijavljivanje na zahtev. HI98494 je savršen za profesionalce u oblasti životne sredine i industrije.

HI98194

Višeparametarski
pH/ORP/EC/TDS/
Salinitet/DO/pritisak/
Temperatura

Vodootporni merač

HI98194 je vodootporni prenosivi multiparametarski merač za evidenciju koji prati do 12 različitih parametara kvaliteta vode uključujući 6 izmerenih i 6 izračunatih. Višesenzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava merenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, provodljivost, rastvoreni kiseonik i temperaturu. Sonda digitalno prenosi očitavanja do merača, gde se tačke podataka mogu prikazati i evidentirati. HI98194 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima i pakuje se u izdržljivi kofer za nošenje.

HI9829

Višeparametarski
pH/ISE/EC/DO/
Zamućenost
Vodootporan
Metar

sa opcijom GPS

HI9829 je vodootporni prenosivi multiparametarski merač koji prati do 14 različitih parametara kvaliteta vode. Višesenzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava merenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, provodljivost, rastvoreni kiseonik, zamućenost, amonijum, hlorid, nitrate i temperaturu. Sonda digitalno prenosi očitavanja sa opcijama za evidentiranje podataka dok je isključena sa merača. Opcioni GPS omogućava praćenje lokacije merenja. Kompletan sistem je jednostavan za podešavanje i lak za korišćenje. HI9829 je veoma prilagodljiv i isporučen sa svim potrebnim dodacima, upakovanim u izdržljiv kofer za nošenje.

Dve sonde koje možete izabrati (osnovna ili prijavljivanjem)
HI7609829 (osnovni) i HI7629829 (prijavljivanje) su višeparametarske sonde za upotrebu sa HI9829 prenosivim meračem. Postoji opcija da izaberete koja će sonda biti isporučena sa HI9829. Podrazumevano, HI9829 i odgovarajuća sonda će biti opremljeni senzorima pH/ORP, provodljivosti i rastvorenog kiseonika. Svaka sonda se može nadograditi za merenje mutnoće pomoću senzora zamućenosti/provodljivosti.

HI99300

Portable Lov Range
EC/TDS Merač

HI99300 je robustan, prenosivi EC/TDS i temperaturni merač smešten u kućište ocenjeno za IP67 uslove. Isporučuje se sa sondom provodljivosti sa dva prstena koja omogućava merenja EC niskog opsega od 0 do 3999 µS/cm i TDS merenja od 0 do 2000 ppm. Sva očitavanja se podešavaju sa automatskom kompenzacijom temperature (ATC) i korisnici su u mogućnosti da podese koeficijent korekcije temperature i TDS faktor za precizno kompenzovana merenja.

 • Automatska kalibracija u jednoj tački
 • Podesivi TDS faktor
 • Automatska kompenzacija temperature

Osim toga, voda za domaćinstvo može biti zgodna
na mestu provereno pomoću testera:

HI98301

DiST 1 vodootporan
TDS tester sa
0-2000 ppm Opsegom

HI98311

DiST® 5 EC/TDS/
Temperatura testera
(0-3999 µS/cm)

Niski opseg EC: 0 do 3999 uS/cm,
TDS: 0 do 2000 ppm (mg/L)

Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter