Sredstva za zaštitu bilja – Efikasnost pesticida u zavisnosti od pH vode

Category: Poljoprivreda | Tags:

U svim granama poljoprivredne proizvodnje, bilo da se radi o otvorenoj i zaštićenoj proizvodnji, ratarstvu, voćarstvu ili drugim granama, sredstva za zaštitu bilja imaju široku primenu.

Na njivama je u punom jeku setva, đubrenje i zaštita ratarskih useva, a u voćnjacima i vinogradima sprovode se prve mere fitopatogene zaštite bilja.

Ono što svi olako shvataju je kvalitet vode koja će se koristiti za pripremu rastvora sredstava za zaštitu bilja.

Napominjem dve glavne karakteristike vode od kojih zavisi uspeh primene sredstava za zaštitu bilja, a to su:

 • pH
 • tvrdoća vode

Neadekvatan pH vode i rastvora sredstava za zaštitu bilja može dovesti do raspadanja i narušavanja stabilnosti rastvora i smanjenja dejstva.

Naravno, tvrdoća vode: što je veći sadržaj CaCO3 u vodi, to je voda tvrđa i njen sastav negativno utiče na efikasnost sredstava za zaštitu bilja.

Ovaj negativan efekat je najizraženiji kod herbicida i najvidljiviji je odmah nakon primene. Većina pesticida je nestabilna u alkalnoj sredini i stabilna u slabo kiseloj sredini.

Efikasnost insekticida je znatno smanjena ako se koristi voda sa pH višim od 7.

Kao primer imamo da se pri pH 8-9 razgradnja insekticida meri u minutima i naravno da je efikasnost loša i različita od preporuka proizvođača.

U insekticidima na bazi a.t. stabilnost dimetoata pri pH6 je 9 sati, a pri pH 9 je 48 minuta.

Fungicidi na bazi a.t. stabilnost kaptana na pH3 je 32 sata, a pri pH 8 je 10 minuta.

Herbicidi koji se koriste na usevima kukuruza i šećerne repe su stabilni i efikasni pri pH5 vrednosti rastvora, a pri višim vrednostima efikasnost se smanjuje i brzo degradira.

Preporučuje se da farmeri koriste vodu optimalne pH vrednosti za mešanje većine pesticida do pH 4,0 – 6,5.

Naravno, ako je vrednost rastvora pesticida u opsegu pH 6,5-7,0 tretiranje ciljnih useva treba odmah obaviti.

Naravno, na tržištu postoji veliki broj različitih proizvoda koji se koriste za regulisanje pH vrednosti i tvrdoće vode u pripremi sredstava za zaštitu bilja da bi bili maksimalno efikasni.

Kako meriti pH u smešama sredstava za zaštitu bilja

HI98118

pH Tester Groline

GroLine HI98118 pH/temperaturni tester je naš najnoviji džepni merač za merenje pH hidroponskog rastvora hranljivih materija. Ovaj merač modernog izgleda je debeo samo 0,7″ i izuzetno ergonomski, udobno leži u ruci. HI98118 ima veoma veliki lako čitljiv LCD ekran koji prikazuje pH i temperaturu zajedno sa indikatorima kalibracije, stabilnosti i niske baterije. Sve operacije su pojednostavljene na dva dugmeta. Jedan je za uključivanje/isključivanje merača, a drugi za automatsku kalibraciju u jednoj ili dve tačke.

HI9814

pH/EC/TDS/ Temperaturni Merač

Sa višeparametarskom sondom HI9814 je izdržljiv, prenosivi merač pH, provodljivosti, ukupne rastvorene čvrste supstance i temperature za većinu merenja koja se sreću u hidroponici, akvaponici ili opštoj poljoprivredi.

 • Sve operacije i podešavanja se vrše preko samo dva dugmeta
 • Kućište je vodootporno i ocenjeno za IP67 uslove
 • Isporučena multiparametarska sonda HI1285-7 meri pH, EC/TDS i temperaturu u jednoj prikladnoj, robusnoj sondi.

TVRDOĆA VODE

Tvrdoća vode je jedan od najčešćih i jedan od najznačajnijih pokazatelja opšteg kvaliteta vode.

U sledećoj ravnotežnoj reakciji možemo posmatrati rastvaranje i stvaranje kalcijum karbonata i kalcijum bikarbonata (desno):

CaCO3 (s) + CO2 (aq) + H2O (l) ⇌ Ca2+ (aq) + 2 HCO3 (aq)

Joni koji uzrokuju trajnu tvrdoću vode mogu se ukloniti pomoću omekšivača vode ili jonoizmenjivačke kolone.

Klasifikacijatvrdoća u mg-CaCO3/Ltvrdoća u mmol/Ltvrdoća u dGH/°dHtvrdoća u ppm
Meko
0–60
0–0.60
0–3.37
0–60
Umereno tvrdo
61–120
0.61–1.20
3.38–6.74
61–120
Tvrda
121–180
1.21–1.80
6.75–10.11
121–180
Veoma tvrda
≥ 181
≥ 1.81
≥ 10.12
≥ 181

Kako izmeriti tvrdoću vode?

Postoji nekoliko dostupnih metoda, od kompleta za brzu proveru, fotometara do sistema za titraciju.

HANNA je razvila novo rešenje „jednostavno za korišćenje“ za testiranje kao alternativu hemijskim test setovima.

Checker®HC HI735

Čeker za tvrdoću vode u niskom opsegu

Karakteristike na prvi pogled:

 • Lakši za upotrebu i precizniji od hemijskih testova
 • Posvećeno jednom parametru
 • Mala veličina, velika pogodnost

HI735 Checker®HC (ručni kolorimetar) je jednostavan, precizan i isplativ način za merenje ukupne tvrdoće. Dizajniran kao preciznija alternativa kompletima za hemijske testove, HI735 pruža brze, tačne rezultate u nekoliko jednostavnih koraka. Naša ručna provera niskog opsega ukupne tvrdoće nudi vam sredinu između napredne instrumentacije i vašeg tipičnog kompleta za hemijsko testiranje.

Standardni kompleti za testiranje imaju ograničenu preciznost jer se oslanjaju na ljudsko oko da bi uskladili boje. Naš ručni kolorimetar eliminiše gnjavažu uparivanja sa grafikonom boja obezbeđujući direktan rezultat niskog opsega ukupne tvrdoće digitalno.

 • Opseg: 0 do 350 ppm (mg/L) kao CaCO₃
 • Dobijte jednostavne rezultate uz jednostavno rukovanje jednim dugmetom.
 • Nemojte više gubiti vreme na usklađivanje sa grafikonom boja, brzo dobijte direktne rezultate.

HI97735

Prenosni fotometar za ukupnu tvrdoću vodu

HI97735 Fotometar za određivanje ukupne tvrdoće kombinuje tačnost i lakoću upotrebe u jednostavnom, prenosivom dizajnu. Napredni optički sistem obezbeđuje preciznost laboratorijskog kvaliteta, dok je njegov dizajn prilagođen korisniku lak za svakog korisnika što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe testiranja kvaliteta vode. HI97735 meri ukupnu tvrdoću u vodenim uzorcima do 750 mg/L (ppm) CaCO3.

 • Nije potrebno vreme zagrevanja pre merenja.
 • Režim uputstva za jednostavna uputstva korak po korak.
 • CAL Check za verifikaciju performansi i kalibraciju
 • Jednostavna navigacija između hemijskih oblika pritiskom na dugme:

– mg/L (ppm)

– Francuski stepeni (°f)

– Nemački stepeni (°dH)

– Engleski stepeni (°E)

Dostupan u 2 verzije :

HI97735 Basic – fotometar samo

HI97735C Set – fotometar u tvrdom koferu sa standardima

Smernice za reagense i opsege:

HI93735-00 (100 testa) LR – nizak opseg – 0 do 250 mg/L (ppm) CaCO₃; 0-14dH

HI93735-01 (100 testa) MR – srednji opseg – 200 do 500 mg/L (ppm) CaCO₃; 11-28dH

HI93735-02 (100 testa) HR – visoki opseg– 400 do 750 mg/L (ppm) CaCO₃; 22-42 dH

*dostupno i kao kompletan set HI97735-0 (LR+MR+HR)