Temperaturna merenja pripremljene hrane

Category: Hrana | Tags:

Skoro svi predmeti ne samo da emituju toplotnu energiju, što se koristi za izvodjenje infracrvenih (IC) merenja, već i reflektovanu i prenetu energiju.

Infracrvena energija (IC) odnosi se na nevidljivo termalno zračenje koje se prirodno emituju svi objekti. IC sadrži deo elektromagnetnog spektra koji se nalazi između radio talasa i vidljive svetlosti.

Sir Frederick William Herschel bio je britanski astronom rodom iz Nemačke koji je prvi put otkrio IR 1800. godine. Otkriće je napravljeno dok je on posmatrao sunčevu svetlost koja prolazi kroz prizmu i držao termometar malo iznad crvenog kraja vidljivog spektra. Prvobitno \ele’i da izmeri termeraturu u prostoriji, Herschel je otkrio da je očitavanje temperature veće od temperature vidljivog spektra, pa je stoga morao postojati neki nevidljivi oblik svetlosti.

Kako je IC svetlost van vidljivog spektra, može se lakše osetiti kao toplota. Toplotna energija koju prirodno emituju objekti je ono što se može otkriti i meriti. IC se može meriti korišćenjem beskontaktnih ili IC termometra. Jednostavnim usmeravanjem IC termometra na neki objekt, senzor preuzima emitovanu toplotu i konvertuje u električni signal; ovaj signal se prikazuje kao temperaturno očitanje.

Skoro svi predmeti ne samo da emituju toplotnu energiju, što se koristi za izvodjenje infracrvenih (IC) merenja, već i reflektovanu i prenetu energiju. Izuzetak je crna površina koja emituje 100% toplotne energije bez refleksije ili prenošenja bilo koje energije. Mora se voditi računa o reflektovanoj i transmitovanoj većine objekata kako bi se dobila precizna IC merenja.

Koncept emisivnosti odnosi se na odnos toplotne energije koju emituje predmet u odnosu na crno telo. Crno telo ima emisivnost 1 jer emituje samo toplotnu energiju; za poređenje, polirano zlato ima emisivnost oko 0,02. Ovo ukazuje da će polirano zlato apsorbovati 2% i odražavati 98% toplotne energije. Emisivnost se može razlikovati u zavisnosti od sastava i temperature materijala, ali većina organskih materijala, kao i grube ili obojene površine, imaju emisivnost 0,95 koja se može koristiti za kompenzaciju IC merenja.

Ketering kompanija kontaktirala je kompaniju Hanna Instruments i zatražila brzo rešenje za merenje pripremljenih jela. Zbog svojih potreba za brzim, tačnim, neinvazivnim očitavanjem temperature, Hanna je predložila infracrveni i kontaktni termometar za prehrambenu industriju – HI99556.

Sa vremenskim odzivom od otprilike jedne sekunde, rasponom merenja od -10 do 300 ° C i fiksnom kompenzacijom emisije 0,95, ketering kompanija je bila zadovoljna što su mogli brzo da nadgledaju temperaturu širokog spektra svojih pripremanih jela. Povremeno je ugostiteljsko preduzeće želelo da pored IC merenja da vrši i interna merenja. HI99556-00 se isporučuje sa odvojivom termistorskom sondom HI756PV za prodiranje u polutvrde uzorke sa tačnošću od ± 0,5 ° C. Prilikom odabira IC termometra, kompanija je takođe uzela u obzir odnos udaljenosti objekta za termometar.

HI99556-00 ima odnos razdaljine i mesta od 3: 1, što znači da je prečnik izmerenog područja jedna trećina rastojanja između termometra i objekta. Obično su držali termometar oko 24 centimetara od hrane i tako dobijali površinu merenja od približno 8 cm. Predstavnici kompanije su bili zadovoljni jer instrument omogućava da IC očitanja budu uvek tačna i nenametljiva za pripremljenu hranu.