Važnost pravilnog skladištenja mesa

Category: Hrana | Tags:

Uprkos činjenici da se meso u mnogim zemljama prodaje sveže, potrebno je hlađenje leševa pre transporta na tržišta. Mora se imati na umu da su sveže zaklani leševi topli sistemi sa temperaturama blizu uobičajenih telesnih temperatura od 37°C (ili 98,6°F) i podložni bakterijskom napadu. Treba ih brzo ohladiti pod prirodnom ventilacijom na dizalici u dobro raspoređenom položaju dok se površina ne osuši.

Kada je u pitanju hlađenje mesa, taj proces je neophodan da bi se usporila degradacija mesa (2 do 3 puta na svakih 10°C). Hlađenje mesa zavisi od:

  • relativna vlažnost i temperatura rashladnog vazduha
  • relativna vlažnost i temperatura mesa
  • brzina protoka vazduha za hlađenje

Kvalitet smrznutog mesa prvenstveno zavisi od brzine zamrzavanja, kao i od veličine i položaja kristala leda koji nastaju pri zamrzavanju. U poređenju sa drugim metodama konzervacije, zamrzavanje najbolje čuva nutritivno vredne sastojke mesa. Tokom zamrzavanja namirnica, slobodna voda se pretvara u led, a temperatura na kojoj počinje zamrzavanje zavisi od koncentracije rastvorenih materija u vodi. Meso počinje da se smrzava na -1,5°C, a na -2,5°C oko polovine vode u mesu je zamrznuto.

Za merenje temperature tokom zamrzavanja koristite:

HI151-1

Checktemp®4
Temperaturni tester

za crveno sirovo meso

Za kućne i profesionalne kuhinje, HI151 Checktemp®4 je savršen prenosivi termometar visoke preciznosti. Idealan za proveru na licu mesta i merenje u širokom rasponu temperatura, Hanna sklopivi termometar je omiljen u prehrambenoj industriji.

  • Označeno bojom kako bi se zadovoljila HACCP regulativa.
  • Sonda od nerđajućeg čelika za lako umetanje u prehrambene proizvode.
  • Džepne veličine sa velikim LCD-om.

Meso se zamrzava i čuva na -18°C. Opšte pravilo je da što je niža temperatura skladištenja, to je veća održivost mesa i manji gubici. Prevoz smrznutog mesa je jedna od kritičnih tačaka u očuvanju njegovog higijenskog kvaliteta zbog čestih manipulacija velikim brojem ljudi, neadekvatne temperature i hlađenja pri transportu na velike udaljenosti, izbegavanja troškova pranja i dezinfekcije frižidera.

Za praćenje temperature skladišta koristite:

HI148

Vaterproof Thermologger

Od skladištenja do isporuke, važno je pratiti temperaturu vaših proizvoda kako biste bili sigurni da se čuvaju u optimalnim uslovima. Brzi za podešavanje, jednostavni za upotrebu, HI148 termologeri su idealni za praćenje temperature u aplikacijama kao što su prerada hrane, transport, muzeji i hortikultura.

  • Dostupni modeli sa jednim ili dva kanala, unutrašnjim i/ili eksternim senzorom.
  • Programirajuće LED diode alarma visokog i niskog nivoa trepere za brzi pregled.
  • Automatski evidentirajte svoje rezultate i pregledajte ih pomoću uključenog softvera.
Autor:
Tajana Mokrović
mag.nutr.

Sa vrhunskim instrumentima, dolaze vrhunski rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje