Zašto je kontrola alkalnosti i pH značajna za rast biljaka?

Category: Poljoprivreda | Tags:

Alkalnost predstavlja pufersku sposobnost vode ili, jednostavnije rečeno, sposobnost vode da neutrališe kiselinu. Što je veća alkalnost, biće otpornija i voda na promene pH i biće potrebno više kiseline da se smanji ukupna alkalnost i smanji pH. Saznajte više o alkalnosti i kontroli pH u prilogom uzgoja biljaka.

Kontrola alkalnosti i pH – osnove

U bilo kojem objektu voda koja teče ka vašim usevima neosporno predstavlja osnovu svih operacija. Najvažniji faktori sposobnosti vaše vode da efikasno obezbeđuje hranjive materije biljkama su pH i alkalnost. Hanna proizvodi najsavremenije sisteme za kontrolu pH i fertilizacije na tržištu koji će precizno podesiti pH i alkalnost vode za navodnjavanje “u rezervoaru” ili “linijski” u velikom obimu protoka. Tako se garantuje optimalan rast, maksimalan prinos i efikasna upotreba hranljivih materija koje eliminišu pojavu viškova.

Alkalnost i zašto je ona jednako važna kao i pH

Alkalnost predstavlja pufersku sposobnost vode ili, jednostavnije rečeno, sposobnost vode da neutrališe kiselinu. Što je veća alkalnost, otpornija će voda biti na promene pH i biće potrebno više kiseline da se smanji ukupna alkalnost i smanji pH. Alkalnost se sastoji od bikarbonata, karbonata i hidroksida kombinovanih sa kalcijumom, magnezijumom ili natrijumom. Alkalnost je izražena kao ppm ekvivalent kalcijum-karbonata, a visoka koncentracija ppm (CaCO3) ukazuje da je više ovih komponenti prisutno u vodi. pH obično raste kako koncentracija raste, ali u zavisnosti od sastava i odnosa sastojaka, pH može varirati između dva uzorka iz različitih izvora u osnovi iste alkalnosti. Dakle, važno da znate ne samo pH vaše vode, već i alkalnost kako biste osigurali optimalno unošenje hranljivih sastojaka i zdravlje biljaka.

Kao što je ranije rečeno, kako se povećava alkalnost, pH u vodenom toku i rastućim medijima može porasti. Moguće je da se vrlo mala promena pH odražava povećanjem alkalnosti. Kako alkalnost raste, raspoloživost određenih hranjivih sastojaka, posebno mikronutrijenata kao što je gvožđe i mangan, negativno utiče što rezultira različitim manjkavostima. Dakle, od vitalnog je značaja da se testiranje alkalnosti sprovede zajedno sa pH da bi se najbolje utvrdilo stanje vaše vode.

U mnogim slučajevima je potrebno ubrizgati kiselinu (sumpornu ili fosfornu) u vodu ili koristiti đubriva koja stvaraju kiselinu. Najčešće korišćena, lako dostupna, i najmanje skupa je sumporna kiselina. Količina kiseline koju treba ubrizgati treba odrediti na osnovu vrednosti alkalnosti i na kraju optimalnog cilja alkalnosti koji želite da postignete.

Nakon što ste postigli željeni nivo alkalnosti (ppm CaCO3) kao rezultat zakiseljavanja, zabeležite pH i koristite tu vrednost kao svoj pH cilj da biste pokrenuli sisteme ubrizgavanja kiseline. Važno je napomenuti da jednostavno postavljanje pH cilja na 5,8 ili 6,0 bez poznavanja alkalne vrednosti možda vam neće ostaviti optimalnu alkalnost za apsorpciju hranljivih sastojaka. Zapravo možete da saznate, da u nekim slučajevima, alkalnost vaše vode može biti ispod minimalnog nivoa pri pH od 6,0, a optimalna alkalnost može se naći pri većem pH, kao što je 6,2 do 6,4.

Korišćenje sistema za reverznu osmozu i efekti ekstremno niske alkalnosti

Mnogi uzgajivači, posebno hidroponski, koriste sisteme za reverznu osmozu kako bi “pročistili” vodu. Ovi sistemi su veoma efektivni i uklanjaju gotovo sve čestice iz vode, ostavljajući gotov čist H2O. Kao rezultat COizlaganjem tokom procesa filtracije stvara se ugljenična kiselina ostavljajući vodu da varira u rasponu pH 5 do 6. U 90% primena, pH između 5,7 i 6 se smatra optimalnom za sve vrste biljaka. Savršeno, zar ne? Međutim alkalnost vode posle tretmana reverznom osmozom je bukvalno 0 ppm. Izlaganje biljaka vodi sa skoro nepostojećom alkalnošću može biti katastrofalno. Voda će ispuštati esencijalne jone i u osnovi će nagrizati korenov sistem kao što bi to učinili bakarni cevovodi, samo mnogo brže.

Pored toga, određena hranjiva i vezana jedinjenja u mediju za rast mogu postati dostupna u toksičnim količinama. Izuzetno niske alkalnosti nemaju vitalne elemente poput kalcijuma, magnezijuma i sulfata, koji su takođe veoma važni za zdravlje biljaka. Srećom ne postoje iskusni uzgajivači koji bi svoje biljke i / ili uzgajali medijum izložili čistoj vodi pod normalnim uslovima u bilo koje vreme. Međutim ovo predstavlja savršen primer kako je potrebno održavati ne samo pH vrednost već i nivoe alkalnosti.

Još mogućih razmatranja kontrole pH. Voda sa veoma niskom alkalnošću je veoma teška za kontrolu sa aspekta pH vrednosti. Uzgajivači, gledajući isključivo pH vrednost filtrirane vode od RO, pitali su je li moguće ubrizgati kiselinu kako bi se pH vode snizio sa 6,2 na 5,8. Sada kada smo razumeli važnu ulogu alkalnosti, snižavanje pH u ovom konkretnom slučaju u početku deluje apsurdno. Međutim, ako gledate samo pH vrednost možete videti kako to nije neobično očekivanje.

Kao što je ranije rečeno, alkalnost predstavlja pufernu sposobnost vode, što znači da se “opire promenama”. U praktičnom smislu, alkalnost stvara otpor od onoga što mu je dodato, poput kiseline. Bez alkalnosti pH vode bi se smanjio kada bi se dodala mala zapremina kiseline, a to bi učinilo kontrolu pH praktično nemogućom čak i za najsavremenije sisteme. Opet, razumevanjem alkalnosti, uzgajivač uviđa da je dodavanje kiseline u konkretnom slučaju u potpnunosti nepotrebno. Kada koristite vodu posle tretmana reverznom osmozom , program đubriva koji naizmenično koristi bazno đubrivo koje sadrži kalcijum i magnezijum sa đubrivom niske potencijalne kiselosti može pomoći u sprečavanju urušavanja pH u medijumu za rast. Takođe tako se može obezbediti dosta nutrijenata.

Prednosti kombinovanog ubrizgavanja đubriva sa kontrolom pH (alkalnosti)

Kiseline su bile i uvek će biti odličan alat za uzgajivače da poboljšaju kontrolu nad alkalnošću vode za navodnjavanje (uglavnom bikarbonati i karbonati) i pH medijuma u kojima se uzgaja, Jednom kada se uloga alkalnosti razume, uzgajivač može razmotriti sledeći praktični korak za kontrolu alkalnosti koristeći kiseline kroz sistem ubrizgavanja. Pogledajte grafikon dole iz članka napisanog u časopisu Garden and Greenhouse, koji ilustruje optimalni opseg pH gde će većina usmerenih kultura apsorbovati hranljive materije.

Izvor: Garden and Greenhouse Magazine

Kriterijum za kiseline koji bi trebalo da koriste uzgajivači

Kiseline koje su obično dostupne proizvođačima uključuju fosfornu, sumpornu, azotnu i limunsku. Tabela ispod   od UMass Amherst, centra za poljoprivredu i hranu sadrži listu kriterijuma za biranje odgovarajuće kiseline, prenma relativnoj bezbednosti, neutrališuće, prema ceni i sadržaju nutrijenata. Široko korišćenja, uglavnom dostupna i pristupačna je sumporna kiselina. Ona je i najopasnija između ostalog. Za uklanjanje male količine alkalnosti, fosforna kiselina je verovatno najbolji izbor. Međutim, sa njom morate biti dodatno oprezni jer će povećati nivo fosfora. Azotna kiselina je teoretski idealna jer dodaje nitratni azot; ali isparava i jako oksidira, što je čini veoma nezgodnom za upravljanje. Limunska kiselina je slaba organska kiselina i čvrsta supstanca, što je čini sigurnijom od ostale tri; ali je mnogo manje efikasna i zato je skuplja za upotrebu. Jednom kada odaberete kiselinu, obavezno vaš injektor može da se nosi sa zadatkom. Ne samo da je važno da materijali budu otporni na kiselinu, regulator mora biti u mogućnosti da precizno kontroliše i održava fiksni pH u širokom opsegu protoka.

Izvor: UMass Amherst, The Center of Agriculture, Food, and the Environment

Kako HANNA može pomoći uzgajivačima

Kada se zasadi pravilno automatizuju sa Hanna sistemom za kontrolu pH i fertilizacije, uzgajivač može se stvoriti okruženje u kojem će nutritivni unos korijenskog sistema uvek biti maksimalan. Automatizacija ovog procesa stvoriće pouzdanu preciznost i tačnost, smanjiti troškove đubriva i rada, povećaće prinose useva i zdravlje biljaka i obezbediti sigurno radno okruženje za osoblje.

HANNA svoje sisteme može prilagoditi potrebama uzgajivača svih veličina.

  • HIACID je samostalni sistem za kontrolu pH koji se može primeniti na male i velike objekte koristeći bilo koju komercijalno dostupnu kiselinu.
  • HI10000 može da primi objekte sa protokom od 5 GPM do 750 GPM. (galona po min)
  • HI5000 i HI2500 su najbolji za uzgajivače malih veličina.

Ovaj nivo fleksibilnosti, zajedno sa daljinskim pristupom, može proizvesti korisniku i osoblju dobrobit kvaliteta života, omogućavajući celokupan proces kontrole pH i fertilizacije da se nadgleda i kontroliše sa bilo kojeg mesta na svetu.

Sveobuhvatno rešenje: HANNA HI10000 sistem za kontrolu pH, fertigacije i irigacije

Proizvodnja HANNA HI10000 sistem za unos đubriva precizno nadgleda i kontroliše pH (ubrizgavanje kiseline) i koncentracije đubriva za sve vrste hidropona, stakleničkih i poljskih poljoprivrednih primena. HI10000 takođe omogućava i kompletnu kontrolu irigacije sa kapacitetom od 32 ventila (zona).

Za razliku od sistema zasnovanim na protoku, HANNA Fertigacionikontinuirano meri stvarni pH protoka i precizno prilagođava koncentraciju kiseline (ili baze) u sistemu primenom napredne hibridne tehnike protoka / pH kontrole. Kontrola ubrizgavanja kiseline može biti neverovatno teška i nije linearna, tako da smo u kompaniji Hanna razvili sistem koji injektor ne samo da usklađuje unos na osnovu brzine protoka, već i prati pH i dodaje dodatna podešavanja na osnovu promene pH vode. Sa oba parametra pokrivena, Hanna sistem za kontrolu pH može sigurno ubrizgati do 93% sumporne kiseline i precizno održavati zadatu vrednost pH u širokom opsegu protoka.

HANNA instruments je vodeći svetski proizvođač pristupačne instrumentalizacije specijalno dizajnirane za poljoprivredne i stakleničke primene. Pored obezbeđivanja najkvalitetnijeg proizvoda skoro 40 godina, u kompaniji Hanna isporučujemo najviši nivo tehničke podrške nakon prodaje. Radićemosa vama od izbora proizvoda do same instalacije i treninga. Naš cilj je da se našim kupcima isporuči najkvalitetnijiproizvod kao i kontinuelni servis i podršku obezbeđujući najbolju vrednost za uloženi novac.

Subscribe to our Newsletter