ANALIZA NUTRIJENATA TLA

Category: Poljoprivreda | Tags:

Danas je u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji potrebna povoljna plodnost tla kao glavni čimbenik koji utječe na prinos.

Uspješna i isplativa poljoprivredna proizvodnja nezamisliva je bez korištenja suvremenih poljoprivrednih tehnika, znanja i informacija o tlu.

Značaj analize tla u biljnoj proizvodnji raste zbog rasta cijena mineralnih gnojiva i energenata.

Količina prinosa i njegova kvaliteta je u korelaciji sustava tlo-biljka.

Plodnost tla ne može se odrediti jednom i koristiti kao dugoročna smjernica jer plodnost tla nije apsolutna vrijednost. Ovu vrijednost treba stalno mjeriti i prema dobivenim podacima daju se preporuke za gnojidbu.

U praksi se najčešće improvizira i subjektivno vizualno (deduktivno) procjenjuje, što rezultira smanjenjem prinosa i kvalitete usjeva te u konačnici nižom zaradom.

Dušik (N), fosfor (P) i kalij (K) osnovni su elementi potrebni biljkama.

Zbog toga se nazivaju makronutrijentima i glavni su obrok u ishrani biljaka.

Dušik

Dušik je neophodan u životu biljaka i glavni je čimbenik u gnojidbi biljaka. Dušik se nalazi u proteinima, vitaminima, hormonima, klorofilu.

Dušik je odgovoran za rast i razvoj biljaka, za rast izdanaka, za razvoj zelene biljne mase. Dušik se apsorbira iz biljaka mineralizacijom organske tvari i apsorbira se iz primijenjenih mineralnih gnojiva. Također neke biljke uz pomoć bakterija fiksiraju dušik iz zraka u tlo. Naravno, ako imamo višak dušika u ishrani biljaka, narušava se ravnoteža ishrane i biljke postaju izloženije napadu bolesti.

Fosfor

Fosfor je biogeni element koji čini sastav DNK i RNK te je regulator energetske izmjene ATP i ADP koji se pohranjuje u sjemenkama i pupoljcima. Fosfor doprinosi stvaranju pupova, korijena i lignifikacije.

Nedostatak fosfora najčešće se očituje kao gušenje biljaka, usporen rast i razvoj, smanjena proizvodnja, manja veličina ploda.

Fosfor u tlu obično nije dostupan biljkama i vrlo se sporo apsorbira iz otopine tla. Svakako, cilj nam je nadoknaditi nedostatak fosfora u ishrani biljaka prilagođavanjem biljne prehrane odgovarajućom količinom i racionalnom gnojidbom.

Kalij

Kalij nije biogeni element, ali ima važnu ulogu u mnogim fiziološkim funkcijama biljaka. Kalij regulira turgor biljaka i skladištenje ugljikohidrata u biljkama. Kalij je važan čimbenik za veličinu ploda, za bolji okus ploda, a pozitivno utječe na boju i miris cvjetova.

U tlu imamo relativno dovoljno kalija, ali se on gubi iz tla ispiranjem i erozijom, a posebno u pjeskovitim tlima nije dovoljan za rast i razvoj biljaka.

Postoje različiti načini, metode i postupci u analizi nutrijenata, a danas je svima prioritet dobiti točne i provjerene rezultate u što kraćem roku, jer čekanje od jednog do dva tjedna svakako znači rizik za uloženi novac.

Hanna Instruments nudi fotometar za analizu hranjivih tvari u tlu, s kojim kupci mogu dobiti tražene podatke u jednom danu, ciljajući niz različitih mjerenja s velikom točnošću i brzinom.

Sparivanjem lizimetara Hanna Instruments s fotometrom za analizu hranjivih tvari u tlu imamo precizan i točan alat za analizu hranjivih tvari u tlu.

Hannin spektrofotometar iris nudi još širi raspon mjerenja parametara tla, vode i hranjivih tvari. U suradnji s lizimetrima Hanna Instruments možemo kontinuirano vršiti analize jednogodišnjih ili trajnih nasada i imati potpunu kontrolu ishrane biljaka u stvarnom vremenu u svakoj fiziološkoj fazi biljaka. Na taj način ih možete hraniti precizno i ​​uravnoteženo prema njihovim trenutnim potrebama.

Razlog zašto se preporučuje kombinacija lizimetar + fotometar / lizimetar + spektrofotometar Hanna Instruments je taj što je otopina tla glavni nositelj hranjivih fitomaterijskih materijala, zakiseljavanja, ali i svih hranjivih tvari koje su biljkama ostale dostupne.

HI83900-30

Lizimetar za usisavanje
za praćenje razine tla u korijenu

Usisni lizimetar HI83900 koristi se za ekstrakciju otopina iz tla za kemijsku analizu hranjivih tvari važnih za rast biljaka. Ovaj alat za prikupljanje uzoraka izrađen je od porozne keramičke kapice koja je povezana s prozirnom cijevi od 30, 60 ili 90 cm. Gumena kapilara proteže se od plastične štrcaljke kroz cijev i dopire do keramičkog vrha. HI83900 omogućuje operaterima da lako prate razinu hranjivih tvari u gnojivu kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalij, sulfat, kalcij i magnezij.

 • Vrh od sinterirane keramike
 • Dostupne tri dužine cijevi
 • Prikupljanje uzoraka na razini korijena

HI83325-02

Fotometar za analizu hranjivih tvari

HI83325 je kompaktni, višeparametarski fotometar za korištenje u ekološkom laboratoriju ili na terenu. Mjerač je jedan od najnaprednijih fotometara dostupnih s inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i fokusnu leću kako bi se eliminirale pogreške zbog promjena u izvoru svjetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj mjerač ima 9 različitih programiranih metoda za mjerenje 8 ključnih parametara kvalitete vode za biljne hranjive tvari, a također nudi način mjerenja apsorpcije za provjeru učinka i za korisnike koji žele razviti vlastite krivulje koncentracije naspram apsorbancije. Parametri specifični za biljne hranjive tvari uključuju kalij, kalcij i magnezij. Kako bi uštedio vrijedan prostor u laboratoriju, HI83325 se udvostručuje kao profesionalni pH mjerač sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada se jedan mjerač može koristiti za fotometrijska i pH mjerenja.

HI801-02

Spektrofotometar iris

HI801 Iris je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućuje mjerenje svih valnih duljina vidljive svjetlosti.

Prilagodite svoje metode, poduzmite širok raspon mjerenja i budite sigurni u svoju točnost testiranja sa irisom.

 • Iris ima precizan odabir valnih duljina između 340 nm do 900 nm za potpunu usklađenost i točnost metode koja je neophodna u industrijama kao što su profesionalni laboratoriji, postrojenja za pročišćavanje vode, vinarije i još mnogo toga.
 • Rezultati su dosljedni i točni bez obzira na propusnost s visokokvalitetnim i jedinstveno dizajniranim optičkim sustavom.
 • Opcije prilagodbe uključuju više oblika i veličina kiveta, prilagođene krivulje kalibracije i metode.

Parametri koji se mogu mjeriti spektrofotometrijskim metodama:

 • Amonijak
 • Kalcij
 • Željezo
 • Magnezij
 • Nitrati
 • Fosfati
 • Kalij
 • Sulfati

Unatoč navedenih parametara, koji su toliko važni u analizi tla i vode, postoji više od 90 drugih parametara koji se mogu mjeriti na našem spektrofotometru irisa.

Sva mjerenja provedena pomoću fotometara i spektrofotometara HANNA Instruments izvode se iz vodene otopine tla i reagensa koji su prilagođeni svakom ciljanom parametru.

Povrtlari, cvjećari, voćari, vinogradari i poljoprivrednici imaju prednost da određene segmente svojih parcela i površina mogu gnojiti primjereno kulturi i sorti, čime štede na gnojivima i maksimiziraju dobit, očekivani prinos i kvalitetu.

Hanna Instruments je suputnik farmera u “zelenoj tvornici” na otvorenom i u zaštićenom prostoru.