Automatizacija i održavanje vode u sanitacijskim sustavima

Category: Voda | Tags:
Pravilna sanitacija je najučinkovitiji način za smanjenje kontaminacije. Pranje uklanja male čestice koje su nosittelji gljivica, bakterija i drugih kontaminanata. Većina vode za pranje se recirkulira kako bi se sačuvala voda i energija. Reciklirana voda poznata je kao procesna voda. Organska tvar i mikroorganizmi akumulirat će se tijekom vremena korištenja procesne vode. Kao rezultat toga, sanitacijske kemikalije široko se koriste za poboljšanje učinkovitosti vode za pranje i sprečavanje unakrsne kontaminacije recirkuliranom vodom za pranje.
Pravilna sanitacija je najučinkovitiji način za smanjenje kontaminacije. Pranje uklanja male čestice koje su nosittelji gljivica, bakterija i drugih kontaminanata. Većina vode za pranje se recirkulira kako bi se sačuvala voda i energija. Reciklirana voda poznata je kao procesna voda. Organska tvar i mikroorganizmi akumulirat će se tijekom vremena korištenja procesne vode. Kao rezultat toga, sanitacijske kemikalije široko se koriste za poboljšanje učinkovitosti vode za pranje i sprečavanje unakrsne kontaminacije recirkuliranom vodom za pranje.

Klor je najčešće korištena kemikalija za sanitaciju.

Svi oblici klora disocirati će od hipokloritne kiseline (HOCl) i hipokloritnih iona (OCl ̄). Oba ova oblika postoje u ravnoteži koja se temelji na pH vrijednosti otopine; ali hipokloritna kiselina je poželjnija u procesnoj vodi zbog svoje poboljšane sposobnosti dezinfekcije. pH između 6,5 i 7,5 za procesnu vodu idealan je za maksimiziranje prisutnosti hipokloritne kiseline. Ako je pH vrijednost preniska, klorni plin će se početi ispuštati iz vode za pranje, stvarajući opasnost na radnom mjestu i oštećujući opremu. Ako je pH vrijednost previsoka, formiranje hipokloritnog iona bit će favorizirano u odnosu na stvaranje hipokloritne kiseline, što će rezultirati manje učinkovitim sanitacijskim uvjetima.

Svi oblici klora disocirati će od hipokloritne kiseline (HOCl) i hipokloritnih iona (OCl ̄). Oba ova oblika postoje u ravnoteži koja se temelji na pH vrijednosti otopine; ali hipokloritna kiselina je poželjnija u procesnoj vodi zbog svoje poboljšane sposobnosti dezinfekcije. pH između 6,5 i 7,5 za procesnu vodu idealan je za maksimiziranje prisutnosti hipokloritne kiseline. Ako je pH vrijednost preniska, klorni plin će se početi ispuštati iz vode za pranje, stvarajući opasnost na radnom mjestu i oštećujući opremu. Ako je pH vrijednost previsoka, formiranje hipokloritnog iona bit će favorizirano u odnosu na stvaranje hipokloritne kiseline, što će rezultirati manje učinkovitim sanitacijskim uvjetima.

Sanitacijska učinkovitost klorirane vode za pranje može se pratiti s oksido-redukcijskim potencijalom (ORP).

ORP mjeri sposobnost otopina za oksidaciju ili redukciju. ORP vrijednost vode za pranje ima izravnu korelaciju s potrebnim vremenom kontakta kako bi se uništile ili inaktivirale štetne bakterije. Na primjer, ORP vrijednost od 665 mV ili više uništit će E. coli i Salmonellu nakon manje od 20 sekundi vremena kontakta. ORP od 550 mV zahtijeva 60 sekundi vremena kontakta za istu razinu dezinfekcije. Budući da se ORP može brzo mjeriti i linijski i izvan mreže, ORP je prikladan parametar za određivanje učinkovitosti kupke za pranje.

ORP mjeri sposobnost otopina za oksidaciju ili redukciju. ORP vrijednost vode za pranje ima izravnu korelaciju s potrebnim vremenom kontakta kako bi se uništile ili inaktivirale štetne bakterije. Na primjer, ORP vrijednost od 665 mV ili više uništit će E. coli i Salmonellu nakon manje od 20 sekundi vremena kontakta. ORP od 550 mV zahtijeva 60 sekundi vremena kontakta za istu razinu dezinfekcije. Budući da se ORP može brzo mjeriti i linijski i izvan mreže, ORP je prikladan parametar za određivanje učinkovitosti kupke za pranje.

Slično pH mjerenju koje kvantificira koliko su kisele ili alkalne otopine, ORP (oksido redukcijski potencijal) mjerenja kvantificiraju cjelokupno stanje otopine kao sposobnost oksidacije ili redukcije kemikalije. Oksidirajući i reducirajući reagensi koriste se za sudjelovanje u kemijskim reakcijama poznatim kao redoks reakcija.

Važan dio ORP sonde je imati senzor koji je kemijski inertan; što znači da se ne može oksidirati ili reducirati. Također mora imati odgovarajuće površinske karakteristike za promicanje brze izmjene elektrona, svojstvo poznato kao visoka gustoća struje izmjene. Pokazalo se da dva plemenita metala dobro funkcioniraju u tu svrhu: čista platina i čisto zlato. Obje se obično koriste u izgradnji ORP sondi.

Postoje četiri osnovne vrste ORP mjerača:

1. Džepni testeri su najpovoljniji, dovoljno mali da stanu u džep i razumno su pouzdani. Općenito ih treba zamijeniti nakon godinu ili dvije.

HI98120

ORP Tester

HI98120 je vodootporni ORP i temperaturni ručni tester. Kućište ovog ispitivača potpuno je zapečaćeno kako bi se zaštitilo od upada u vodu, a također je dizajnirano da pluta ako slučajno padne u vodeno tijelo. Hi73120 zamjenjiva ORP elektroda ima dizajn uloška s okruglim priključkom od nehrđajućeg čelika. S ovom vrstom dizajna nema pinova koje se mogu saviti ili slomiti tijekom zamjene. ORP elektroda također ima produžujući spoj od tkanine. Ova vrsta spoja omogućuje obnovu spoja jednostavnim izvlačenjem 3 mm (1/8″) kako bi se očistilo svako začepljenje koje poboljšava vrijeme i stabilnost odziva mjerenja. Izložena temperaturna sonda od nehrđajućeg čelika na ovom testeru olakšava brže i preciznije mjerenje temperature. .

Ručni metri nude visok stupanj točnosti i pouzdanosti, a također mogu pružiti provjeru temperature i /ili pH vrijednosti. Elektrode ručnih testera potrebno je zamijeniti otprilike svake dvije godine. H

HI98190

Prijenosni pH/ORP Metar

HI98190 je robustan, prijenosan pH metar s performansama i značajkama laboratorijskog uređaja. Ovaj profesionalni, vodootporni mjerač u skladu je s IP67 standardima i mjeri pH, ORP i temperaturu. HI98190 isporučuje se sa svim potrebnim priborom za mjerenje pH / temperature pakirano u izdržljivi kovčeg.

Za mjerenje pH vrijednosti, HI98190 dolazi s HI12963 titanskom sondom pojačanom pH elektrodom s ugrađenim temperaturnim senzorom za automatska očitanja kompenzirana temperaturom. Titansko tijelo sonde kemijski je otporno na agresivne kemikalije i gotovo je neuništivo. Hi12963 pH/temperaturna elektroda ima novodizajnirani Quick Connect DIN konektor koji pruža jednostavnu vodootpornu vezu bez ikakvih niti.

3. Procesni mjerači montiraju se na fiksnom mjestu i omogućuju kontinuirano praćenje i bilježenje očitanja ORP-a. Oni su skuplji i najčešće se koriste s automatskim sustavima ubrizgavanja klora iako se mogu koristiti pri ručnom dodavanju klora

HI510

Univerzalni procesni kontroler

HI510 je dizajniran za prilagodbu jedinstvenim zahtjevima upravljanja procesom korisnika. Kontroler ima veliki matrični zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za jednostavno gledanje i pruža intuitivno sučelje za mogućnosti postavki. Kontroler koristi višebojne LED diode za jednostavno pregledavanje statusa instrumenata, uključujući aktivaciju releja, u alarmnom načinu rada ili u statusu zadržavanja. Sve operacije programiranja obavljaju se putem niskoprofilne vulkanizirane gumene tipkovnice ili pomoću RS485 veze s računalom koje upravlja softverom kompatibilnim sa sustavom HI92500 Windows®.

 • Digital ulaz za pH i ORP sonde .
 • Do 5 releja za kontrolu i sekvencu čišćenja
 • do 4 analognih izlaza za kontrolu i nadzor

4. Automatski sustavi ubrizgavanja klora

PCA 330

Ako želite imati potpuno automatizirani sustav stalnog nadzora razine ORP-a i klora i automatskog doziranja, preporučujemo PCA330.

PCA 330 serija analizatora klora, pH, ORP-a i temperature su mikroprocesorski kontrolirani, procesni analizatori koji kontinuirano prate tok uzorka za sadržaj klora, pH, ORP i temperaturne vrijednosti.

Ovi procesni instrumenti na bazi mikroprocesora mogu kontinuirano pratiti tok uzorka za slobodni sadržaj klora ili ukupnog klora u rasponu od 0 do 5 mg/L s razlučivošću od 0,01. Princip rada temelji se na prilagodbi metode DPD 330.5 koju preporučuje EPA. Boce indikatorskog i puferskog reagensa stavljaju se izravno u kućište instrumenta. Koristeći razdoblje uzorkovanja od 10 minuta, reagensi se ne moraju nadopunjavati mjesecima. Boce reagensa vidljive su i kroz prozirni prozor. Operater može odabrati postavljenu točku koja će aktivirati doziranje klora kada je mjerenje dođe ispod postavljene točke. Alarm se također može postaviti iznad ili ispod postavljene točke. Postavljena točka kontrolira relej koji može izvršiti proporcionalno doziranje s deltom koju korisnik može odabrati od 0,1 do 5,0 mg/L

 • Dva zasebna izborna izlaza signala 0-20 ili 4-20 mA (samo PCA340)
 • Sučelje prilagođeno korisniku pojednostavljuje postavljanje i održavanje
 • Prati koncentracije klora od 0,0 do 5,0 ppm
 • Nadzire očitanja ORP-a
 • Nadzire očitanja pH vrijednosti
 • Prati temperaturu
 • Podaci se mogu evidentirati i prenijeti na PC
 • Alarm
 • Specijalizirana pumpa za klor – do 300 udaraca po minuti
 • pH i ORP sonde industrijske kvalitete

Prednosti:

 • Osigurane su sigurne razine klora, dvostruka kontrola
 • Stalno praćenje pH i ORP
 • Izvrsni rezultati pročišćavanja
 • Minimalna koncentracija klora koristi se za održavanje pravilne sanitacije
 • Jednostavna provjera evidentiranih podataka i događaja koji su se dogodili od kada ste otišli

Razine klora

Svrha dodavanja klora u vodu za pranje je održavanje vode pitkom vodom, a ne dezinfekcija proizvoda.

Klor se može učinkovito koristiti za ubijanje mikroorganizama prisutnih u vodi za pranje, ali učinkovitost kloriranja ovisi o sljedećim čimbenicima:

 • pH vode: Klor je najučinkovitiji kada je pH vode između 6,0 i 7,5. Iznad pH, 7,5, malo (<50%) klora postoji u aktivnom obliku, a ispod pH 6,0 može se osloboditi štetni klorni plin. Ovaj plin može biti štetan za radnike i čini otopinu korozivnijom za opremu i manje učinkovitom za sanitarne uvjete.
 • Organska tvar: : Svaka organska tvar (lišće, tlo, stabljike) prisutna u vodi može smanjiti učinkovitost klora. Potrebno je više klora kako bi se postigla ista razina kontrole u prljavoj vodi.
 • Kontatno vrijeme: Niže koncentracije klora zahtijevaju duže vrijeme kontakta kako bi se postigla ista dezinfekcija kao i kod veće koncentracije
 • Temperatura vode: : Temperatura vode ima manji učinak na učinkovitost klora od drugih čimbenika. Smjernice su da se držite mlake vode.

Topla voda može povećati korozivnost klora, dok hladna voda može održati klor manje učinkovitim.

Svi gore navedeni čimbenici utjecat će na to koliko je klora potrebno za adekvatnu kontrolu kvalitete vode za pranje. Sljedeće informacije pružaju opće smjernice za dodavanje i praćenje klora u vodi za pranje i mogu se koristiti kao polazna točka za razvoj postupaka specifičnih za rad.

 • Previsoke koncentracije klora mogu oštetiti proizvod i naštetiti zaposlenicima.
 • Preniske koncentracije neće adekvatno kontrolirati rast i preživljavanje mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje i bolesti.

Klor se može automatski ubrizgati sustavom PCA330, a za periodičnu provjeru preporučujemo prijenosni fotometar:

HI97711

Slobodni i ukupni klor
Prijenosni fotometar

HI97711 je napredni prijenosni fotometar za mjerenje slobodnog i ukupnog klora u vodi. Fotometar nudi vrhunski optički sustav koji koristi referentni detektor i filtre za interferencije uskog pojasa za izuzetno brza i ponovljiva mjerenja.

 • Nema potrebe za vrijeme zagrijavanja prije mjerenja
 • Način podučavanja s uputama korak po korak
 • Koristi praškaste ili tekuće reagense za bolju uštedu
Autor:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

With Great Product Come Great Results

Servis

Trening

Popravak

Održavanje