Budućnost uzgoja ribe je indoor proizvodnja

Category: Akvakultura | Tags:
“Daj čovjeku ribu i nahranit ćeš ga jedan dan. Nauči ga pecati i hranit ćeš ga cijeli život” Lao Tzu

Lao Tzu je dao ovaj citat prije 25 stoljeća, a danas donosi i prekrasnu analogiju s modernim svijetom upravljanja uzgojem ribe.

Akvakultura je proces uzgajanja, njege i žetve vodenih vrsta, kako životinja tako i biljaka, u kontroliranim vodenim okolišima kao što su oceani, jezera, rijeke, ribnjaci i potoci. Služi u različite svrhe, uključujući proizvodnju hrane, obnovu populacija ugroženih vrsta, povećanje populacije divljih vrsta, izgradnju akvarija, te uzgoj riba i obnovu staništa.

Sama praksa uzgoja ribe seže u prošlost, mnogo tisućljeća.

Budući da je sedamdeset posto svjetske površine prekriveno vodom, ljudi su shvatili njezinu važnost kao resursa. Iz tog razloga, jedno od područja koja se intenzivno iskorištava u pogledu korištenja vode kao resursa je akvakultura, posebice u proizvodnji hrane za razliku od korištenja kopnenog zemljišta.

Do 2050. trebat ćemo nahraniti još dvije milijarde ljudi. Kako to možemo učiniti, a da ne preplavimo planet?

Očekuje se da će rast stanovništva, rast prihoda i reputacija morske hrane, kao zdrave za srce, povećati potražnju za 35 posto ili više u samo sljedećih 20 godina. Budući da globalni ulov divlje ribe stagnira, stručnjaci kažu da će gotovo sva nova morska hrana biti iz uzgoja.

Klimatska kriza podigla je temperaturu vode, što je utjecalo na mrijest i stopu preživljavanja divlje ribe, ali tradicionalni uzgoj također je ugrožen porastom temperature vode.

Zagrijavanje oceana na kraju će dovesti uzgoj ribe na kopno gdje se može kontrolirati temperatura.

Akvakultura u zatvorenom prostoru mogla bi igrati ključnu ulogu u zadovoljavanju potreba rastuće ljudske populacije i promijeniti izgled uzgoja ribe.

Utjecaj kontroliranog uzgoja na okoliš može biti vrlo blizu nuli. “Kvaliteta, raznolikost i održivost.”

Postoje dva osnovna oblika akvakulture

– ekstenzivni sustavi i intenzivni sustavi.

Ekstenzivni sustavi

Akvakultura je proces uzgoja, njege i žetve vodenih vrsta, kako životinja tako i biljaka, u kontroliranim vodenim okolišima kao što su oceani, jezera, rijeke, ribnjaci i potoci. Služi u različite svrhe, uključujući proizvodnju hrane, obnovu populacija ugroženih vrsta, povećanje populacije divljih vrsta, izgradnju akvarija, te uzgoj riba i obnovu staništa.

Intenzivna akvakultura

Intenzivna akvakultura se oslanja na vanjske zalihe hrane i čišćenje. Oni također imaju mnogo veći utjecaj na okoliš od ekstenzivnih sustava. Rezultat je da je morsko dno ispod i oko intenzivnog sustava preplavljeno otpadom, što negativno utječe na život u okolini. Ekstenzivni sustavi zahtijevaju manje smetnji i sigurniji su put, ali intenzivni sustavi će imati ulogu ako industrija akvakulture želi dati značajan doprinos ispunjavanju svjetske potražnje za hranom i točnije životinjskim proteinima.

Poljoprivredni sustavi također su raznoliki, na primjer, uključujući:

– Sustavi na bazi vode

(kavezi i torovi, priobalno/obalno).

– Sustavi na kopnu

(ribnjaci s kišnim napajanjem, navodnjavani ili protočni sustavi, spremnici i staze).

– Sustavi za recikliranje

(zatvoreni sustavi visoke kontrole, otvorenija recirkulacija u ribnjaku).

– Integrirani sustavi

(npr. ribarstvo, poljoprivreda i akvakultura dvostruke namjene, ribe i ribnjaci za navodnjavanje).

Najčešće se koriste OPFA & RAS
OPFA
Akvakultura ribe na otvorenom (OPFA)

Akvakultura ribe na otvorenom (OPFA) je praksa uzgoja relativno velikog broja ribe u morskoj ili slatkoj vodi unutar mrežastih torova ili kaveza koji su otvoreni prema prirodnom okolišu. Otvorena farma koristi prirodnu snagu oceana, dok RAS kontinuirano radi s pumpama i regulira temperaturu.

RAS Ribnjak na kopnu
Recirkulacijski sustav akvakulture (RAS)

Tehnologija je u kojoj se voda reciklira i ponovno koristi nakon mehaničke i biološke filtracije i uklanjanja suspendiranih tvari i metabolita. Ova metoda se koristi za uzgoj različitih vrsta riba visoke gustoće, koristeći minimalnu površinu kopna i vode.

Na taj način RAS može zaobići nedostatke okoliša izbjegavajući da otpad teče izravno u okoliš, zajedno s patogenima i parazitima, te na taj način divlje populacije mogu biti zaštićene od infekcija.
Ribnjacina otvorenom – koje se nalaze diljem svijeta, također imaju evidenciju o zagađivanju lokalnih vodotokova ribljim otpadnim vodama i veterinarskim lijekovima koji se koriste za sprječavanje bolesti.
Indoor sustavi na kopnu mogu uvelike smanjiti takve rizike. Oni izoliraju ribu od okoliša i uklanjaju većinu otpada iz vode.

Ekolozi su pozdravili novu tehnologiju zbog zabrinutosti oko tradicionalnog uzgoja na otvorenom.

Različita postrojenja RAS-a mogu imati različite načine recikliranja svog otpada. Neki ga koriste za hidroponsku poljoprivredu, a neki ga planiraju prodati tvrtkama za proizvodnju gnojiva i kao bioplin dobavljačima energije.

Nova dostignuća u filtraciji i cirkulaciji vode omogućuju da se unutarnje ribogojilišta dramatično povećaju u veličini i proizvodnji.

U osnovi:
Ribama je potreban kisik, svježa voda i hrana.
Hoćete li raditi u zatvorenom ili na otvorenom, ovisi o vašoj mogućnosti da pružite ta 3 ključna elementa na odabranom mjestu.

Detaljan poslovni plan trebao bi osigurati slijedeće:

 • Riba – odaberite vrste koje odgovaraju vašem okruženju (najčešće odabrane vrste za uzgoj u zatvorenom prostoru uključuju tilapiju, koi, pastrvu, soma i europskog smuđa, kalifornijsku pastrvu)
 • Lokacija – predviđena lokacija treba imati lak pristup izvoru vode
 • Odabir bazena ili spremnika – veličina treba biti prikladna za odabranu vrstu
 • Obrada vode– filtracija vode, pročišćavanje vode
 • Kvaliteta vode (podešavanje pH, temperatura vode, praćenje parametara vode)
 • Svjetlost
 • Temperatura
 • Upravljanje hranom – opskrba hranjivom i visokokvalitetnom hranom
 • Pumpe za aeraciju – prozračivanje je neophodno. Ribe trebaju dovoljno kisika da prežive i rastu.
 • Razna radna oprema – osnovna oprema za premještanje hrane iz skladišne ​​zgrade u zgradu za uzgoj ribe.
 • Održavanje i čišćenje spremnika – osigurajte čistu vodu kako biste održali učinkovitu distribuciju kisika

Brže uzgajajte ribu i planirajte izlov bilo kada tijekom godine!

Najvažniji parametri koji se mjere u uzgoju ribe su:

Budući da ribe žive u vodi tijekom cijelog životnog ciklusa, potrebno je stalno mjeriti pH. pH vrijednosti veće od 9,5 i vrijednosti manje od 4,5 nisu dobre za životni ciklus mnogih organizama u vodi. Ako je pH vrijednost 4 ili niža, dolazi do acidozne smrti. Kada je pH vrijednost negdje između 4 i 5, zaostati će reproduktivni ciklus kod riba. Do sporog rasta može doći ako je pH vrijednost između 4 i 6,5. Poželjni rasponi za reprodukciju ribe su od pH 6,5 do pH 9. Ako je pH vrijednost između 9 i 10, ribe će rasti sporije. pH vrijednost veća od 11 dolazi do alkalne smrti.

Temperatura vode može biti najvažniji čimbenik koji utječe na dobrobit riba. Ribe su hladnokrvni organizmi i imaju približno istu temperaturu kao i njihova okolina. Temperatura vode utječe na aktivnost, ponašanje, hranjenje, rast i razmnožavanje ribe. Brzina metabolizma ribe se udvostručuje za svakih 10ºC porasta temperature. Temperatura ima izravan utjecaj na važne čimbenike kao što su rast, potražnja za kisikom, potrebe za hranom i učinkovitost pretvorbe hrane. Što je temperatura viša, to je veća potreba za kisikom i hranom i brži je rast. Drugi problem je što koncentracija otopljenog kisika u vodi u ravnoteži sa zrakom opada kako temperatura vode raste.

Razina otopljenog kisika (DO) jedan je od najkritičnijih parametara u kvaliteti vode i uzgoju ribe. DO se ugrađuje u vodu iz atmosferskog zraka i fotosintezom iz fitoplanktona. Za zdravu ribu potrebna je razina zasićenja kisikom od 60 do 70%. Ako su razine DO preniske, to će utjecati na ribe i njihov rast.

Otopljeni kisik odnosi se na razinu slobodnog, nevezanog kisika prisutnog u vodi ili drugim tekućinama. Ovaj parametar nam govori o kvaliteti vode zbog njezinog utjecaja na organizme koji žive u vodnom tijelu. Nesloženi kisik ili slobodni kisik (O2) je kisik koji nije vezan ni za jedan drugi element. Prisutnost slobodnih molekula O2 u vodi zapravo je otopljeni kisik. Ako su molekule kisika vezane u vodi (H2O), to se ne računa u razine otopljenog kisika.

Ribe koje djeluju letargično i više su na površini vode, suočavaju se s problemom nedostatka kisika. Ponekad gube apetit i može utjecati na njihov rast. Veće ribe trebaju više kisika i ako nema dovoljno kisika, prije će razviti simptome. Jer sav taj otopljeni kisik treba svakodnevno mjeriti.

Ugljični dioksid (CO2) se obično nalazi u vodi iz fotosinteze ili iz izvora vode koji potječu iz stijena koje sadrže vapnenac. Ribe mogu podnijeti koncentracije od 10 ppm pod uvjetom da su visoke koncentracije otopljenog kisika. Voda koja podržava dobre populacije riba obično sadrži manje od 5 ppm slobodnog ugljičnog dioksida. U vodi koja se koristi za intenzivno uzgoj ribnjaka, razina ugljičnog dioksida može varirati od 0 ppm poslijepodne do 5-15 ppm u zoru. Dok u recirkulacijskim sustavima razine ugljičnog dioksida mogu redovito prelaziti 20 ppm. Previše visoke razine ugljičnog dioksida (veće od 20 ppm) mogu ometati korištenje kisika od strane riba.

EC je povezan s prisutnošću otopljenih iona u vodi. Količina otopljenih tvari u vodi izravno utječe na život u njoj. Utječe na fiziološke procese uzgojenih vrsta.

Trebamo odrediti TDS, koji označava sadržaj minerala, metala i otopljenih soli (ppm) koristeći faktor konverzije 0,5 ili 0,7.

Svaka vrsta treba različite raspone slanosti u vodi, osim veće slanosti, smanjuje se količina otopljenog kisika u vodi. Mjeri se u ppt, postocima, PSU.

Prisutan u vodi kao komponenta ciklusa dušika, amonijak se izlučuje iz životinja i drugih organizama kao što su heterotrofne bakterije, aktinomicete i gljive tijekom metabolizma proteina i aminokiselina. Općenito prisutan u malim količinama u nezagađenim vodama, više razine ukazuju na organsko onečišćenje i otrovan je za vodeni svijet.

Koncentracija od samo 0,02 mg/L pokazuje toksični aspekt na ribu, ovisno o vrsti. Olakšavajuće je što se dio amonijaka ionizira u amonij(NH4+) kada uđe u vodu.

pH određuje koliko će amonijak postati ioniziran. Ako se pH smanji, količina amonijaka će se povećati. Amonij je poželjniji od amonijaka, jer je amonij manje otrovan za ribe. Posljedično, akvakulturisti moraju mjeriti i pH i razinu amonijaka. To im pomaže da odrede koliko ostaje kao amonijak, a koliko je ionizirano do manje štetnog amonija.

Amonij u svom ioniziranom obliku (NH3) je toksičan kada su pH i temperatura visoki, a otopljeni kisik niski. U idealnom slučaju, održavajte razinu amonija ispod 0,1 ppm.

Alkalinitet igra ulogu u dinamičkom odnosu s pH i koncentracijama CO2, voda visoke alkalnosti smanjuje fluktuacije pH. Puferski kapacitet djeluje na pohranjivanje dodatnog CO2 neophodnog za fotosintezu u ribnjacima za proizvodnju kisika.

Fosfat je neophodan za rast biljaka; previše fosfata u sustavu akvakulture može doprinijeti cvjetanju algi i smanjenju otopljenog kisika koji je ključan za uspješan ekosustav.

U slučaju fosfata (PO4=), koji su uzrokovani prekomjernom koncentriranom hranom, oni stvaraju povećanje fitoplanktona. To smanjuje koncentraciju otopljenog kisika.

Iz tog razloga, razumno ih je držati na razinama od 0,6 i 1,5 ppm.

Nitrati

Nitrat je jedan od najvažnijih parametara u ocjeni kvalitete površinskih i podzemnih voda. Nitrati su prirodno prisutni u površinskim i podzemnim vodama u niskim koncentracijama, ali su štetni za ljude i stoku i uzrokuju degradaciju u vodenim ekosustavima u visokim koncentracijama. Nitrati ulaze u okoliš kroz onečišćenje uzrokovano ljudskim djelovanjem iz različitih izvora, ali najveći od tih izvora je iz poljoprivrednih gnojiva. Ostali izvori su ispuštanje otpadnih voda, septički sustavi i otpad od kućnih ljubimaca. Nitrati su vrlo otrovni, pa bi njihova razina trebala biti manja od 0,1 ppm.

Nitriti

Nitriti (NO2=), međukorak su između amonijaka (NH4+) i nitrata (NO3). Poput amonijaka, nitriti i nitrati su vrlo toksični, pa bi njihova razina trebala biti manja od 0,1 ppm Prekomjerna količina nitrita može biti otrovna za ribe. Kada nitrit stupi u interakciju s hemoglobinom, željezo se oksidira i krvna stanica više ne može prenositi kisik. Dugotrajno izlaganje većim količinama može uzrokovati oštećenje organa i time smanjen rast.

Nitriti su vrlo toksični, pa bi njihova razina trebala biti manja od 0,1 ppm.

Optičko svojstvo uzrokovano prisutnošću suspendiranih krutih tvari koje uzrokuju raspršivanje ili apsorbiranje svjetlosti, a ne prijenos.

SUSPENDIRNE ČESTICE MOGU BITI:

Organsko podrijetlo (plankton): Neophodan za akvakulturu, doprinosi prehrani i uzgoju ribe.

Anorgansko podrijetlo (Acrilla): Djeluje kao filter sunčevih zraka, što utječe na proizvodnju fitoplanktona, dakle, na proizvodnju kisika.

VAŽNOST MUTNOĆE:

Povećanje mutnoće, u odnosu na optimum za svaku vrstu, uzrokuje smanjenje potrošnje hrane, uzrokujući taloženje i razgradnju preostale hrane na dnu, utječući na količinu otopljenog kisika.

Tvrdoća vode manja od 20 ppm kalcijevog karbonata utječe na reprodukcijske procese i procese rasta u ribama, s prihvatljivim razinama između 50 i 300 ppm. Optimalne razine tvrdoće za većinu vrsta su između 75 i 150 ppm, a one se smatraju mekom vodom.

Mjerači s više parametara omogućuju maksimalnu učinkovitost i jednostavnost, bilo da se radi o stolnim ili prijenosnim mjeračima. Ovi mjerači idealan su izbor za sveobuhvatno praćenje u najzahtjevnijim uvjetima, poboljšani za maksimalnu svestranost.

Multiparametarski mjerači

Ako ste etablirani farmer s hektarima ribnjaka ili ste tek početnik s Hanninim multiparametarskim mjeračima, mjerite kao profesionalac s uvijek točnim očitanjima.

Za mjerenje pH/mV, ORP, vodljivosti, TDS, otpornosti, slanosti, morske vode, otopljenog kisika, atmosferskog tlaka i temperature. Pratite do 12 različitih parametara kvalitete vode.

HI98494

Višeparametarski Bluetooth® prijenosni
pH/EC/OPDO® mjerač
 • Bluetooth povezivanje i kompatibilnost aplikacije Hanna Lab: dohvatite zapisnike podataka pomoću aplikacije Hanna Lab za slanje e-poštom ili preuzimanje na pametni uređaj radi pregleda
 • Vodootporan, vodootporan IP67, robustno kućište za mjerač, IP68 za sondu
 • Digitalna sonda sa značajkom brze kalibracije: digitalna sonda s ugrađenim senzorom temperature i tri priključka za pH (ORP), EC i optičke DO senzore
 • Automatska kompenzacija barometrijskog tlaka i automatska kompenzacija temperature
 • Zapisivanje: automatsko intervalno bilježenje do 45.000 uzoraka
 • USB tip-C: povezivanje s računalom za prijenos zabilježenih podataka kao .CSV datoteke
Za profesionalno mjerenje otopljenog kisika digitalnom optičkom sondom:

HI98198

Optički mjerač otopljenog kisika

 • Robusni, prijenosni namjenski mjerač otopljenog kisika (DO) dizajniran za mjerenje DO u slatkoj i slanoj vodi
 • Vodonepropusni mjerač je u skladu sa IP67 standardima i mjeri DO, barometrijski tlak i temperaturu
 • Digitalna optička DO sonda u prilagođenoj termoformiranom izdržljivom kovčegu za nošenje s dodacima
 • Ugrađena kompenzacija temperature, kompenzacija saliniteta, automatska kompenzacija barometrijskog tlaka
 • Ugrađeni izračuni Biokemijska potražnja za kisikom (BOD), brzina unosa kisika (OUR) i specifična brzina unosa kisika (SOUR)

HI98199

pH • EC •DO vodootporni mjerač

Upotrijebite tri profesionalne sonde s Hanninom Quick Connection.

 • Svestrani mjerač koji može pratiti pH, EC i otopljeni kisik kada je uparen s odgovarajućom sondom
 • Dopušteno mjerenje pH i temperature digitalnom pH sondom
 • Mjerenje vodljivosti, TDS (ukupne otopljene krutine), otpornosti, saliniteta, morske vode i temperature kada se koristi digitalna EC sonda
 • Mjerenje otopljenog kisika, atmosferskog tlaka i temperature kada se koristi digitalna DO sonda
Ako trebate multiparametarski mjerač za mjerenje pH/mV, ORP, vodljivosti, TDS, otpornosti, saliniteta, morske vode, otopljenog kisika, atmosferskog tlaka i temperature provjerite sljedeće:

HI98194 • HI98196

Mjerači s više parametara
 • Mjerenje s više parametara u kompaktnom i robusnom, IP67 vodootpornom tijelu
 • Senzori koji se mogu zamijeniti na terenu
 • Ugrađena kompenzacija temperature, kompenzacija saliniteta, automatska kompenzacija za promjene atmosferskog tlaka
 • Zapisivanje i prijava na zahtjev omogućuje korisnicima snimanje i spremanje do 44 000 uzoraka
 • Podaci se kasnije mogu prenijeti na računalo
Jednostavna i točna mjerenja zamućenosti:

HI88713

Stolni mjerač mutnoće u skladu s ISO

HI98713

Prijenosni mjerač mutnoće u skladu s ISO
Jednostavno mjerenje mutnoće na licu mjesta!

HI9829 serija

GPS multiparametarski mjerači

Moderni GPS multiparametarski mjerač za mjerenje pH, ORP, ISE, EC, TDS, otpornosti, saliniteta, morske vode, zamućenosti, DO, temperature i atmosferskog tlaka.

 • Vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač koji prati do 14 različitih parametara kvalitete vode
 • Mjerenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, vodljivost, otopljeni kisik, mutnoća, amonij, klorid, nitrat i temperatura
 • Sonda digitalno prenosi očitanja s opcijama za bilježenje podataka dok je isključena s mjerača
 • Vrlo prilagodljiv i opremljen svim potrebnim priborom, zapakiran u izdržljivi kovčeg.

HI801

Spektrofotometrijsko mjerenje za širi spektar parametara

Spektofotometar iris

Spektroskopija je obećavajući alat za učinkovito i troškovno učinkovito dobivanje više vrsta podataka o ribarstvu, uključujući fiziološko zdravlje i energiju riba, koji mogu pružiti pokazatelje promjena u okolišu. Ovim metodama mogu se odrediti svi parametri vode.

Parametri koji se mogu mjeriti spektrofotometrijskim metodama:  
 • Alkalinitet
 • Amonijak
 • Kalcij
 • Slobodni klor
 • Ukupni klor
 • KPK
 • Bakar
 • Ukupna tvrdoća
 • Željezo
 • Nitrati
 • Nitriti
 • Ukupni dušik
 • Otopljeni kisik
 • Fosfati
 • Reaktivni fosfor
 • Anionski surfaktanti
Unatoč navedenim parametrima postoji više od 90 drugih parametara koji se mogu mjeriti na našem spektrofotometru iris.
Višeparametarski fotometar

HI83303 Višeparametarski fotometar

s digitalnim ulazom pH elektrode za akvakulturu

Ovi mjerači su kompaktni i svestrani što ih čini idealnim za rad na stolu ili za prijenosno računalo.

 • Napredni optički sustav: inovativni optički dizajn koji koristi referentni detektor i fokusnu leću za uklanjanje pogrešaka
 • Digitalni ulaz pH elektrode: mjeri pH i temperaturu jednom sondom, pH CAL Check™ upozorava korisnika na potencijalne probleme tijekom kalibracije
 • Način apsorpcije: Hannine ekskluzivne kivete CAL Check™ za provjeru izvora svjetlosti i detektora
 • Jedinice mjere: prikazuje se odgovarajuća mjerna jedinica zajedno s kemijskim oblikom
 • Pretvorba rezultata: automatski prekriva čitanje u druge oblike pritiskom na gumb
 • Zapisivanje podataka: može se pohraniti do 1000 fotometrijskih i pH očitanja
NOVO! MJERENJE NA MJESTU

HI97105

Marine Master multiparametarski fotometar

HI97105 Marine Master fotometar kombinira točnost i jednostavnost korištenja u jednostavnom, prijenosnom dizajnu. Napredni optički sustav pruža točnost laboratorijske kvalitete, dok je njegov jednostavan dizajn jednostavan za svakog korisnika akvarija, što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe ispitivanja kvalitete vode. HI97105 je dizajniran za precizno određivanje pH, alkaliniteta, razine kalcija, nitrata, nitrita i fosfata u akvarijima i primjenama u morskoj biologiji.

PRAĆENJE I AUTOMATIZACIJA

Nudi lakši pristup održavanju, posebno u području planiranih poslova koje svakodnevno obavlja tehničko osoblje. Omogućuje kontinuirano praćenje D.O. razine i mogućnost podešavanja alarma. D.O. oprema za kontrolu i nadzor često se koristi u kombinaciji s aeratorima, čime se minimizira zastoj rada ribnjaka uzrokovan odstupanjima mjerenja D.O.

 • potpuna nadogradnja proizvodnje
 • sustav upravljanja za vaše ribogojilište koje se bavi intenzivnom uzgojem ribe.

Praćenje i kontrola:

 • parametri okoliša (pH, D.O., temperatura)
 • hranjenje riba
 • aeracija
Na sadržaj kisika u vodi ribnjaka može se utjecati na dvije metode; promjenom protoka i aeracijom vode u ribnjaku.
Ovo je jedan od načina na koji se ribogojilište može optimizirati kako bi se maksimizirala ekonomska dobit. Sva naša oprema može se povezati na mreži, što korisnicima daje komociju zbog daljinskog povezivanja.

HI510

Univerzalni procesni kontroler

HI510 je napredni univerzalni procesni kontroler koji se može konfigurirati za mnoge aplikacije koje zahtijevaju praćenje i/ili kontrolu parametara procesa. Ovaj kontroler ima ulaz za digitalnu sondu koja će automatski otkriti i ažurirati mjerač s parametrom koji mjeri.

 • Vodootporno IP65 (Nema 4X) kućište
 • Višebojni LED indikatori statusa i zvučni alarm
 • Univerzalna montaža s mogućnostima montaže na zid, cijev i panel.
 • Industrijske pametne sonde pH/EC/ORP/D.O./temperatura
HI510 je dizajniran da se prilagodi jedinstvenim zahtjevima upravljanja procesom korisnika.

Analogni izlazi

 • Dostupan s do četiri analogna izlaza i 5 releja koji se koriste za upravljanje i za slanje signala loggerima podataka, PLC-u, SCADA-i i drugim sustavima za daljinsko praćenje
 • 0-20 mA ili 4-20 mA
 • Skalabilan u odabiru vrijednosti za raspon
 • Može se koristiti za upravljanje pumpama i ventilima

Industrijske pametne sonde kompatibilne sa
HI510 univerzalnim procesnim kontrolerom

pH i temperatura

Serija HI1006-18 i HI1016-18, dizajnirana za procesna okruženja niske vodljivosti ili niske temperature.

ORP i temperatura

Ove pametne industrijske ORP sonde koriste se za mjerenje omjera oksidiranih i reduciranih vrsta u procesu. Zajedno s Hanna Instruments HI510, oni mogu pratiti i kontrolirati kemikalije za dezinfekciju ili pratiti i kontrolirati kritičnu reakciju oksidacije ili redukcije.

 • HI2004-18 i HI2014-18 serija platinastih senzora, dizajnirana da pruži najbolji odgovor u širokom rasponu primjena

Vodljivost i temperatura

Preporučena za primjene u čistoj, nekorozivnoj vodi, serija HI7630-28 može se kalibrirati korištenjem etalona čija je vrijednost blizu mjerne vrijednosti.
Serija HI7630-48 pruža iznimno stabilno mjerenje u širokom rasponu mjerenja i ne zahtijeva čestu kalibraciju.

 • Sonde se mogu instalirati izravno u liniji, uronjene u spremnik ili protočnu ćeliju.
 • Pogodan za kontinuirano mjerenje vodljivosti

i povezani parametri potrebni u primjenama kao što su tretman vode, pitka voda, kondenzat napojne vode ili druge primjene čiste vode.

Galvanska sonda za otopljeni kisik

Serija HI7640-18 su sonde za kisik u galvanskom stilu

 • Pogodan za kontinuirano mjerenje kisika otopljenog u vodi.
 • Integrirani temperaturni senzor mjeri temperaturu vode i podešava signal sonde u određenom temperaturnom rasponu.

Rezultat je pouzdana koncentracija ili postotak otopljenog kisika (DO).

zasićena mjerenja

 

 • Sonda se može instalirati izravno u liniji, uronjena u spremnik ili u instalaciju protočne ćelije.

Optička sonda za otopljeni kisik

Serija HI7640-58 optičke su sonde za otopljeni kisik s pametnim kapama HI764113-1 DO za mjerenje otopljenog kisika.

 • Točna mjerenja DO s automatskim kompenzacijom za barometrijski tlak, salinitet (ručno postavljeno) i temperaturu.
 • Prikladna za kontrolne aplikacije u pročišćavanju komunalnih i industrijskih otpadnih voda, gdje je optimizacija prijenosa kisika ključni element, sonda se može instalirati izravno u liniji, uronjena u spremnik ili u instalaciju protočne ćelije.
 • Tvornički kalibrirana Smart Cap
 • Nisko održavanje (bez dopunjavanja elektrolita ili zamjene membrane)
 • Pouzdanost mjerenja neovisna o brzini protoka
 • Smanjeno vrijeme odgovora
 • Stabilna očitanja čak i kada je koncentracija kisika niska

Ako razmišljate o polikulturi

Akvaponika
Zajedno s hidroponikom može se napraviti održiv sustav u kojem otpadna voda iz akvarija gnoji biljke u hidroponskim gredicama.

Autor:
Nives Vinceković Budor, mag.ing.chem.ing.

Izvori:
https://www.scientificamerican.com/article/the-future-of-fish-farming-may-be-indoors/

https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/07/factory-farmed-salmon-does-it-make-sense-to-grow-fish-in-indoor-tanks

https://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/aquaculture/

http://courses.washington.edu/ps385/making-aquaculture-sustainable/

https://www.conserve-energy-future.com/aquaculture-types-benefits-importance.php

https://eurofish.dk/are-recirculating-aquaculture-systems-the-future-of-mariculture/

Funge-Smith, S. Phillips, M.J. 2001. Aquaculture systems and species. In R.P. Subasinghe,
P. Bueno, M.J. Phillips, C. Hough, S.E. McGladdery & J.R. Arthur, eds. Aquaculture in the Third Millennium. Technical Proceedings of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, Bangkok, Thailand, 20-25 February 2000. pp. 129-135. NACA, Bangkok and FAO, Rome.