Kako povećati urod kod sjetve jarih žitarica i uljarica?

Category: Poljoprivreda | Tags: #  

Žitarice i uljarice zauzimaju važan gospodarski značaj u poljoprivrednoj proizvodnji.

Sjetva jarih žitarica i uljarica je jedan od bitnih trenutaka gdje se treba posvetiti pažnja na više parametara jer različite vrste žitarica imaju specifične zahtjeve prema određenim parametrima te im je potrebno osigurati optimum uvjeta za njihov rast i razvoj. Kao najbitniji faktor u cilju ostvarivanja visokih prinosa žitarica je pH tla od koji je na pH najosjetljivija kultura ječam.

pH vrijednost tla između 6,0 – 7,5 optimalna je za većinu usjeva, dok više ili niže vrijednosti mogu predstavljati problem. Znamo da su u Hrvatskoj tla zakiseljena te da je to parametar na koji se nije obaziralo niti mu se pridavala pažnja dugo godina.

Nasreću, biljke lakše podnose niži pH od viših, a pozornost se nije obraćala sve dok se nisu pojavili problemi s unosom hranjivih tvari, manjkom organske tvari i prisutnosti tvari koje inhibiraju razvoj korijena i u konačnici rezultiraju niskim prinosom većine biljaka. Osim velikog utjecaja na sve procese u tlu, pH ima značajan utjecaj na mikrobiološku aktivnost, sintezu humusa itd. Dostupnost hranjivih tvari ovisi o fizikalnim i kemijskim svojstvima tla, ali i o procesima u tlu kao što su sadržaj organske tvari, sorptivno svojstvo tla, vremenski uvjeti, pH i dr. Alkalna tla s pH višim od 7,5, sadrže puno kalcija i magnezija, a alkalna i slana tla sadrže štetne soli ili višak natrija.

Fosfor

Fosfor je drugi najpotrebniji makronutrijent za rast i razvoj biljaka, odmah nakon dušika. Njegova fiksacija u tlu najviše ovisi o pH reakciji tla i drugim parametrima.

Samo mjerenjem pH u tlima možemo popraviti pojedina tla meliorizacijom zemljišta, drenažom, rahljenjem i kemijskim korekcijama niskog pH kalcizacijom, povećati sadržaj organske tvari, obogatiti melioracijskom gnojidbom i drugo.

Uvijek treba paziti na mjerenje pH vrijednosti prilikom kalcizacije, jer ovaj postupak pojačava oksidaciju i oslobađanje dušika iz organske tvari tla. Prinosi žitarica u pokusima pokazali su 11% do 18% veći prinos nakon kalcizacijskog tretmana.

Tablica 1. Raspodjela pH vrijednosti tla (Đurđević, 2014 prema Soil Survey Division Staff, 1993)

Reakcija tla pH tla
Ultra kisela
<3.5
Ekstremno kisela
3.5 - 4.4
Izrazito kisela
4.5 - 5.0
Jako kisela
5.1 - 5.5
Umjereno kisela
5.6 - 6.0
Slabo kisela
6.1 - 6.5
Neutralna
6.6 - 7.3
Slabo alkalna
7.4 - 7.8
Umjereno alkalna
7.9 - 8.4
Jako alkalna
8.5 - 9.0
Izrazito alkalna
> 9.0

Stoga je mjerenje pH vrijednosti tijekom sjetve, a posebno nakon žetve važna činjenica za prilagodbu svih planova sjetve novih usjeva, ishrane, kalcizacije i dr.

Temperatura

Termometar u obliku slova T HI145

Izdržljiva ručka u obliku slova T udobno leži u ruci i idealna je za primjene gdje je potrebna sila za umetanje. LCD postavljen na vrhu mjerača omogućuje jednostavno očitavanje.

Termometri HI145-00 opremljeni su 125 mm (5”) dugom sondom od nehrđajućeg čelika AISI 316. Oštar konusni vrh pruža brzu reakciju i poboljšanu točnost u cijelom rasponu.

Uz značajku automatske provjere CAL-a, serija HI145 obavlja samoprovjeru svog statusa kalibracije i prikazuje ga na LCD-u. Ova značajka osigurava točnost, ponovljivost i povjerenje u očitanja.

  • CAL Check™ Upozorava korisnike o statusu kalibracije
  • HOLD Značajka HOLD tipka za zamrzavanje očitanja na zaslonu

Izravna očitanja pH/EC/temperature na terenu!

Na tržištu postoji nekoliko opcija mjerača koji izravno mjere pH i EC tla i daju vam trenutni rezultat. Tehnika je vrlo jednostavna, sonda se ubacuje izravno u tlo ili supstrat i rezultati se odmah prikazuju na ekranu.

Izravno pH i EC ispitivanje tla daje vam prednost da ne morate uzimati uzorke tla, jer se testiranje odvija na licu mjesta.

Kako testirati izravno u tlu

Koliko je ta metoda točna?

Svaki naš mjerač ima posebno dizajniranu sondu za primjenu i specifikacije koje pokazuju razlučivost i točnost.

Profesionalni pH mjerač tla GroLine HI98168

HI98168 je robustan, vodootporan, prijenosni pH metar koji omogućuje izravno mjerenje pH tla. Ovaj mjerač se isporučuje sa specijaliziranom pH elektrodom koja ima čvrst konusni vrh za umetanje u tlo.

Osim što se isporučuje s jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za analizu tla, HI98168 ima Hanninu jedinstvenu CAL Check™ značajku koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tijekom procesa kalibracije. Ovo je vrlo važno jer je vjerojatno da će sonda biti uprljana zemljom. Naslage mogu lako dovesti do pogrešaka u mjerenju pH.

Uspoređujući podatke prethodne kalibracije s trenutnom kalibracijom, mjerač će obavijestiti korisnika, s uputama na zaslonu, kada sondu treba očistiti, zamijeniti ili ako je pH pufer možda kontaminiran. Nakon kalibracije, cjelokupno stanje sonde se prikazuje na zaslonu kao postotak. Na stanje sonde utječu i karakteristike pomaka i nagiba pH elektrode, a obje se mogu pronaći u GLP podacima uključujući očitanja pohranjena u mjeraču ili prenesena na računalo.

EC Tester za direktno testiranje tla Soil Test™ HI98331

Soil Test™ Direct Soil EC tester – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i točna očitanja. Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 sadrži ubodnu sondu od nehrđajućeg čelika za izravno mjerenje vodljivosti u tlu. S kompaktnom veličinom, upravljanjem jednom tipkom i automatskom kalibracijom, Soil Test je izvrstan izbor za izravna mjerenja vodljivosti u tlu.

Prva pH elektroda na svijetu s Bluetooth Smart tehnologijom za izravno mjerenje tla HI12922

Wireless pH Metar za tlo HALO® - HI12922

Naš HALO® bežični pH mjerač tla ima trostruki keramički spoj u vanjskoj referentnoj ćeliji, ugrađeni temperaturni senzor i konusni pH senzorski vrh što ga čini idealnim za mjerenje pH vrijednosti u uzorcima tla. Sva očitanja se prenose izravno na vaš Apple ili Android uređaj ili edge®blu.

Ne brinite, ako vam se ovo čini malo prekompliciranim, imamo razne testere i za hobi vrtlare!

GroLine pH tester za tlo HI981030

je pH tester namijenjen specifičnoj primjeni za mjerenje pH tla. Ovaj mjerač nudi mnoge napredne značajke uključujući mogućnost uklanjanja bilo kakvog začepljenja referentnog spoja, što rezultira duljim vijekom trajanja od standardnih pH testera.

HALO2 GroLine bežični pH tester za tlo HI9810302

Dizajniran je kako bi pojednostavio pH ispitivanje tla u ekološke i poljoprivredne svrhe.

Autor:

Saša Perica, bacc.ing.agr.
Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.