Kontrola tla – priprema za uzgoj presadnica

Category: Hrana | Tags: #  

Važnost mjerenja pH i EC kod uzgoja presadnica

Krajem siječnja i početkom veljače kreće kampanja pripreme sjetve presadnica ljutih papričica kao važnog sirovinskog materijala za daljnju preradu u ljute umake, začinske smjese, i kao dodatke u proizvodnji piva, čokolade i sličnog, ali i drugih povrtnih kultura, cvijeća i duhana.

Proizvodnja presadnica je važan tehnološki postupak u kojemu se treba pridržavati točno određenih pravila.

U proizvodnji presadnica (povrće, cvijeće, duhan) nema mjesta pogrešci jer vrijeme se ne može vratiti unatrag, a planirana proizvodnja propada te se gube značajne svote novaca.

Također sjeme povrća je ekonomski veliki izdatak te svi ostali ulazi koji su u toj proizvodnji koštaju (današnje cijene energenata svakim danom rastu).

Svima koji krenu s uzgojem presadnica preporuča se da se pravilno odabere i pripremi tlo i supstrat, da se provjeri pH vrijednost tla, da se pravilno navodnjava (mjerenje EC) mladi nasad u cilju dobijanja kvalitetnih sadnica.

Razlog i važnost mjerenja pH vrijednosti u tlu i supstratu je što pH je faktor koji utječe na uspješnu proizvodnju povrća, kvalitetu povrća i najbitnije prinos povrća koje uzgajamo.

Dostupnost hranjiva u tlu je ovisna o pH vrijednosti.

pH vrijednost tla ovisi o sadržaju kalcija, sadržaju humusa u tlu i strukturi tla.

Svaka povrtna kultura ima svoje specifične zahtjeve za pH i koja će prema njemu imati najbolji rast, prinos i zdravlje. Tako da prema svakoj kulturi možemo korigirati vrijednosti prema njihovim potrebama.

Vrsta povrća pH

Korekcije pH su tema jednog drugog bloga.

.

EC ili električna konduktivnost je faktor koji izražava koncentraciju mineralnih soli hranjive otopine i tijesno je u vezi s ishranom biljaka.

EC je parametar koji nadopunjuje pH i on je krucijalna vrijednost koja nam omogućava mjerenje koncentracije hranjivih tvari potrebnih za razvoj biljaka u svakoj pojedinoj fazi razvoja biljaka. Ovo je potrebno jer pomoću mjerenja ova dva parametra možemo imati zdrave, jake i otporne biljke koje će uroditi obiljem plodova.

Razlog zašto je mjerenje EC bitno je što ako nam je supstrat zasićen solima u biljkama se metabolizam tvari oslabljuje i dolazi do pretjerane raspodjele(reverzna osmoza) nutrijenata. Kao vidljivi rezultat javlja se na lišću zapaljenost, pojavljuju se bolesti poput plijesni i sušenje listova te cijelih biljaka

U uzgoju biljaka na supstratima mjerenje EC je esencijalno jer biljke za svoj rast i razvoj trebaju gnojidbu mješavinom mineralnih i organskih hranjiva.

Smanjenjem EC uklanjamo soli u vodi koja će razgranati korjenov sustav biljaka te će biljke moći maksimalno iskoristiti dodanu vodu i hranjiva za svoj rast i plodonošenje.

Pažljivo pratite svoje biljke i gledajte kako reagiraju.

Metoda izravnog mjerenja – najbrža i najpouzdanija metoda!

Na tržištu postoji nekoliko opcija mjerača koji izravno mjere pH i EC tla i daju vam trenutni rezultat. Tehnika je vrlo jednostavna, sonda se ubacuje izravno u tlo ili supstrat i rezultati se odmah prikazuju na ekranu.

Izravno pH i EC ispitivanje tla daje vam prednost da ne morate uzimati uzorke tla, jer se testiranje odvija na licu mjesta.

Kako testirati izravno u tlu

  • Koristeći svrdlo, prvo napravite rupu u tlu. Rupa mora biti iste dubine svaki put kada testirate kako bi se izbjegle pH razlike.
  • Dodajte malo destilirane ili deionizirane vode u pripremljenu rupu; tlo treba biti vlažno, ali ne zasićeno vodom.
  • Umetnite instrument za testiranje u rupu i ostavite da se očitanje razvije ili stabilizira.

Koliko je ta metoda točna?

Svaki naš mjerač ima posebno dizajniranu sondu za primjenu i specifikacije koje pokazuju razlučivost i točnost.

HI98168 Profesionalni pH metar za tlo GroLine

HI98168 je robustan, vodootporan, prijenosni pH metar koji omogućuje izravno mjerenje pH tla. Ovaj mjerač se isporučuje sa specijaliziranom pH elektrodom koja ima čvrst konusni vrh za umetanje u tlo.

Osim što se isporučuje s jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za analizu tla, HI98168 ima Hanninu jedinstvenu CAL Check™ značajku koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tijekom procesa kalibracije. Ovo je vrlo važno jer je vjerojatno da će sonda biti uprljana zemljom. Naslage mogu lako dovesti do pogrešaka u mjerenju pH.

Uspoređujući podatke prethodne kalibracije s trenutnom kalibracijom, mjerač će obavijestiti korisnika, s uputama na zaslonu, kada sondu treba očistiti, zamijeniti ili ako je pH pufer možda kontaminiran. Nakon kalibracije, cjelokupno stanje sonde se prikazuje na zaslonu kao postotak. Na stanje sonde utječu i karakteristike pomaka i nagiba pH elektrode, a obje se mogu pronaći u GLP podacima uključujući očitanja pohranjena u mjeraču ili prenesena na računalo.

EC Tester za direktno testiranje tla Soil Test™ HI98331

Soil Test™ Direct Soil EC tester – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i točna očitanja. Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 sadrži ubodnu sondu od nehrđajućeg čelika za izravno mjerenje vodljivosti u tlu. S kompaktnom veličinom, upravljanjem jednom tipkom i automatskom kalibracijom, Soil Test je izvrstan izbor za izravna mjerenja vodljivosti u tlu.

Prva pH elektroda na svijetu s Bluetooth Smart tehnologijom za izravno mjerenje tla HI12922

Wireless pH Metar za tlo HALO® - HI12922

Naš HALO® bežični pH mjerač tla ima trostruki keramički spoj u vanjskoj referentnoj ćeliji, ugrađeni temperaturni senzor i konusni pH senzorski vrh što ga čini idealnim za mjerenje pH vrijednosti u uzorcima tla. Sva očitanja se prenose izravno na vaš Apple ili Android uređaj ili edge®blu.

Ne brinite, ako vam se ovo čini malo prekompliciranim, imamo razne testere i za hobi vrtlare!

GroLine pH tester za tlo HI981030

je pH tester namijenjen specifičnoj primjeni za mjerenje pH tla. Ovaj mjerač nudi mnoge napredne značajke uključujući mogućnost uklanjanja bilo kakvog začepljenja referentnog spoja, što rezultira duljim vijekom trajanja od standardnih pH testera.

HALO2 GroLine bežični pH tester za tlo HI9810302

Dizajniran je kako bi pojednostavio pH ispitivanje tla u ekološke i poljoprivredne svrhe.

Autor:

Saša Perica, bacc.ing.agr.
Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.