Mjerenje kalcija i klorida u mlijeku

Category: Hrana | Tags: #  

Kalcij

Kalcij je važan mineral i sastavni dio uravnotežene prehrane. Pomaže u izgradnji i održavanju jakih kostiju i zuba, ali je također vrlo važan za druge fizičke funkcije, kao što su kontrola mišića i cirkulacija krvi. Mlijeko i mliječni proizvodi jedan su od najčešćih prirodnih izvora kalcija. Kravlje mlijeko ima dobru bioraspoloživost kalcija i ona iznosi oko 30 do 35%. Procjenjuje se da bi bez konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani bilo zadovoljeno tek više od polovice potreba za kalcijem.
Određivanje kalcija u uzorku mlijeka titracijom
Određivanje kalcija u mlijeku temelji se na kompleksometrijskoj titraciji kalcija s vodenom otopinom dinatrijeve soli EDTA pri visokoj pH vrijednosti. Metoda koristi vrlo veliku molekulu zvanu EDTA koja tvori kompleks s ionima kalcija. EDTA je kratica za etilendiamintetraoctenu kiselinu. Kao indikator koristi se plava boja koja se naziva Patton i Reederov indikator (PR). Ova plava boja također tvori kompleks s ionima kalcija koji tijekom procesa mijenjaju boju iz plave u ružičasto/crvenu, ali kompleks boja-metalni ion je manje stabilan od kompleksa EDTA-metalni ion. Kao rezultat toga, kada se kompleks kalcijev ion–PR titrira s EDTA, ioni Ca2+ reagiraju stvarajući jači kompleks s EDTA.
Za određivanje kalcija u uzorku mlijeka titracijom možete koristiti

HI931

Automatski potenciometrijski titrator
Automatski titrator HI931 je odgovor na vaše namjenske potrebe za titracijom. Potpuno prilagodljiv, HI931 pruža točne rezultate i intuitivno korisničko iskustvo, sve u kompaktnom pakiranju. Titrirajte za razna mjerenja pritiskom na gumb, uključujući kiseline, baze, redoks i selektivne ione. Nema dodatnih programiranih nadogradnji za kupnju. Jedine stvari koje trebate da počnete koristiti HI931 su senzor i titrant.
  • Mali otisak tako da možete u potpunosti optimizirati svoje radno mjesto.
  • Neusporediva pumpa za doziranje od 40.000 koraka za male količine titranta koja vam pomaže da postignete vrlo preciznu krajnju točku za veću dosljednost.
  • Fleksibilnost pohranjivanja do 100 metoda.
Određivanje kalcija u uzorku mlijeka pomoću ISE
Potenciometrija je jednostavna elektrokemijska tehnika koja se primjenjuje u istraživačkim laboratorijima za određivanje aktivnosti slobodnih kalcijevih iona u mlijeku i mliječnim proizvodima. Ovu analizu je jednostavno provesti, ima relativno brz odziv, razumnu selektivnost, širok linearni dinamički raspon, jednostavnu instrumentaciju i relativno nisku cijenu i kontinuirano praćenje.
Ova se tehnika trenutno primjenjuje u istraživačkim laboratorijima za istraživanje fizikalno-kemijskih, nutritivnih i tehnoloških svojstava.
Određivanje kalcija u uzorku mlijeka pomoću ISE HI4004 i HI4104.
HI4004 je tekuća membrana, polućelijska ion selektivna elektroda (ISE) za određivanje kalcija (Ca2+) u otopini. PVC membrana koja se sastoji od organskog ionskog izmjenjivača stvara potencijalnu promjenu zbog izmjene kalcijevih iona između organske polimerne membrane i uzorka. Unutarnji senzorski elementi smješteni su unutar izdržljivog epoksidnog tijela. HI4004 idealan je za razne primjene u industriji hrane i pića te analizi vode.
  • Tekući membranski senzor
  • Detekcija od 0,12 do 40,080 mg/L Ca2+
  • Za upotrebu s referentnom polućelijom HI5315

HI4004

Kalcij polućelija ion
selektivna elektroda

HI4104

Kalcij kombinirana
ion selektivna elektroda

Klorid

Dodavanje natrijevog klorida u mlijeko provodi se s ciljem povećanja gustoće mlijeka kao i sadržaja pepela u mlijeku pomiješanom s vodom. Ova analiza također omogućuje prehrambenim laboratorijima da kvantificiraju koncentraciju soli u proizvodima kao što su sir i drugi mliječni proizvodi. Mineralni sastav mlijeka također se mijenja tijekom mastitisa, a to se posebno odnosi na koncentracije natrijevih i kloridnih iona koje su jako povećane.
Određivanje klorida u uzorku mlijeka titracijom
Klorid se ekstrahira iz uzoraka miješanjem u toploj vodi ili izravno iz proizvoda gotovih za hranjenje. Nakon (neobveznog) taloženja proteina, kloridni ioni se potenciometrijski titriraju standardiziranom otopinom AgNO3, pomoću srebrne elektrode za otkrivanje krajnje točke.

Autor:
Tajana Mokrović, mag.nutr.

Izvor:
ISO 12081:2010(en) Milk — Determination of calcium content
https://foodsafetyhelpline.com/
ISO 21422 IDF 242:2018 Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals — Determination of chloride — Potentiometric titration method