Optimizacija hranjivih tvari u tlu/supstratu

Category: Poljoprivreda | Tags:

U moderno doba biljke se mogu uzgajati u tlu i u supstratu.

Da biste dobili jake i zdrave biljke s visokim prinosom, morate obratiti pozornost na nekoliko čimbenika, uključujući pravi omjer hranjivih tvari.

Bez obzira koju ste opciju uzgoja odabrali, uzgoj u tlu ili u supstratu, u nadi da ćete dobiti zdrave biljke i visoke prinose, možda ćete imati mnogo pitanja o tome kako to postići.

Odabirom najbolje optimizacije hranjivih tvari za vaše biljke možete uštedjeti do 30% novca na godišnjoj razini.

Trebate li asistenciju?

Uzgoj u tlu

Tlo je jedan od najvažnijih prirodnih resursa i predstavlja osnovnu osnovu za proizvodnju organske tvari.

Tlo je prirodni supstrat iz kojeg biljke crpe bitne elemente koji su im neophodni za pravilan rast i razvoj.

Zemlja je ograničeno prirodno dobro koje je uništivo, sporo se formira i brzo uništava u procesu nenamjenskog korištenja.

Osnova je poljoprivredne proizvodnje i uvjet opstanka živog svijeta na našem planetu.

Proizvodna sposobnost tla je čimbenik koji određuje produktivnost poljoprivredne proizvodnje, a podrazumijeva sposobnost biljaka da se putem korijenskog sustava opskrbljuju vodom i neporoznim mineralnim tvarima.

Plodnost tla je još jedan važan faktor svakog poljoprivrednog zemljišta.
Plodnost predstavlja dinamičko stanje različitih fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava i procesa u tlu, zahvaljujući kojima su mogući različiti stupnjevi života biljaka, životinja, pa i samih ljudi.

Korištenjem zemljišta u intenzivnoj biljnoj proizvodnji često dolazi do poremećaja ravnoteže pojedinih čimbenika stvaranja i oštećenja tla.

Čovjek svojom djelatnošću, najčešće poljoprivrednom proizvodnjom, može povećati ili smanjiti plodnost tla.

Uzgoj u supstratu

Ako ste se odlučili za uzgoj u supstratu, situacija je malo drugačija.

Osim odabira dobrog supstrata, stručnosti i iskustva uzgajivača, dostupnosti i cijene, supstrat bez zemlje mora zadovoljavati odgovarajuća fizikalna, kemijska i biološka svojstva.

Visok prinos i dobra kvaliteta proizvoda usjeva uzgojenih u supstratu mogući su samo ako je ishrana/fertirigacija optimizirana.

Optimizirana ishrana podrazumijeva precizno upravljanje svim čimbenicima koji utječu na ishranu biljaka, a to su:

 • sastav hranjive otopine
 • opskrba vodom
 • temperatura hranjive otopine
 • koncentracija otopljenog kisika
 • električna provodljivost
 • pH hranjive otopine

Ako je bilo koji od ovih čimbenika u suboptimalnom odnosu, biljke mogu patiti od stresa koji dovodi do pada prinosa i kvalitete proizvoda.

Podloge koje se koriste za uzgoj također moraju zadovoljavati sljedeće:

 • Ujednačena tekstura koja dobro drenira, ali zadržava hranjive tvari i vodu za korijenski sustav
 • Niska nasipna gustoća koja olakšava montažu i transport (između 190 i 700 kg/m3)
 • Visoka poroznost (između 50% i 85%)
 • Raspodjela veličine čestica za održavanje dobre ravnoteže između zadržavanja zraka i vode (između 0,25-0,5 mm)
 • pH između 5,0 i 6,5, koji se također može lako podesiti
 • Nizak sadržaj topivih soli
 • Kemijska inercija, što znači da supstrat ne utječe na hranjivu otopinu otpuštanjem anorganskih iona ili imobilizacijom hranjivih tvari
 • Sposobnost održavanja izvornih karakteristika tako da se može koristiti za mnoge uzastopne cikluse uzgoja
 • Odsutnost patogena i štetnika i bez ikakvih toksičnih spojeva za biljke
 • Mogućnost proizvodnje u ujednačenim serijama (kako bi se omogućilo korištenje dosljednih programa gnojidbe)
 • Sposobnost supstrata da se oporavi od pogrešaka uzgajivača kao što je prekomjerno zalijevanje ili gnojidba

Kemijska inercija još je jedna karakteristika supstrata.

Kontinuirana primjena hranjivih otopina dovodi do nakupljanja soli i ionske neravnoteže u supstratu.

Osobito u zatvorenim sustavima navodnjavanja može doći do brzog nakupljanja natrija i klorida te promjene početnog pH i neravnoteže u željenoj opskrbi biljaka hranjivim tvarima.

Posljedično se povećava električna vodljivost (EC), odnosno koncentracija toksičnih elemenata i može ugroziti razvoj biljaka.

Otvoreni sustavi navodnjavanja alternativa su za usporavanje problema nakupljanja soli, ali to uključuje ogroman gubitak vode i hranjivih tvari, što povećava troškove proizvodnje i onečišćuje lokalne podzemne i površinske vode.

Zaključak bi bio da i uzgoj u tlu i uzgoj u supstratu imaju svoje prednosti i nedostatke.

Najvažnije je odabrati supstrat koji odgovara vašim usjevima, uvjetima okoliša, troškovima, zahtjevima rada i znanja.

Ako želite optimizirati potrošnju hranjivih tvari, potrebno ih je pravilno i dovoljno često kontrolirati.

Odabirom pravog omjera nutrijenata možete uštedjeti i do 30% novca na godišnjoj razini.

Makro i mikroelementi koji utječu na dobar rast biljaka moraju se održavati u određenom idealnom omjeru ovisno o vrsti biljke.

Makroelementi

Dušik je element neophodan za vegetativni i generativni rast i razvoj biljaka.

Nedostatak dušika uzrokuje usporavanje rasta biljaka, žućenje lišća, smanjenje plodova i smanjenje otpornosti biljaka na bolesti.

Višak dušika uzrokuje prekomjerni rast vegetativnih organa biljaka, a smanjuje se generativni rast, sporije je sazrijevanje plodova i povećava se osjetljivost biljke na bolesti.

Fosfor je element neophodan za rast generativnih organa, rast biljaka, diobu stanica, bolje ukorijenjivanje biljaka, razvoj sjemena i plodova te sazrijevanje plodova.

Nedostatak fosfora usporava rast biljaka kao i formiranje listova i cvjetova.

Rijetko se javlja višak fosfora, a ako ga i ima uzrokuje usporavanje rasta biljaka, a lišće dobiva tamne mrlje.

Kalij je važan za metabolizam biljaka. Utječe na unos i transport svih hranjivih tvari i vode, regulaciju pH vrijednosti staničnog soka, regulaciju osmotskog tlaka i rast mladog tkiva. Povećava otpornost na bolesti.

Nedostatak kalija kod najstarijih listova biljke na rubovima uzrokuje klorotične i nekrotične pjege te uvijanje lista.

Visoki omjer N:K u tlu nepovoljno utječe na prinos i kvalitetu plodova.

Kalcij je element od iznimne važnosti za strukturu staničnih membrana. Ako ga nema, stanice pucaju. Kalcij utječe na diobu stanica, rast i izduživanje korijena, otpornost biljaka na bolesti.

Nedostatak kalcija opaža se u najudaljenijim dijelovima biljke i u mladom tkivu (vrh korijena, rubovi listova, plodovi).

Magnezij je važan sastojak klorofila i fizioloških procesa u biljkama. U nedostatku magnezija zaustavlja se proces fotosinteze i razgradnja klorofila.

Posljedice nedostatka magnezija vidljive su na najstarijem lišću biljaka u obliku međužilne kloroze, kada živci ostaju zeleni, a površina između njih žuti.

Sumpor ulazi u sastav proteina, enzima, koenzima i aminokiselina.

Nedostatak sumpora se vidi na mladom lišću, jer je sumpor nepokretan u biljci.

Biljka zaostaje u rastu, lišće počinje žutjeti, a stabljike postaju lomljive.

Mikroelementi

Skupina mikroelemenata uključuje:

Ni, B, Mn, Zn, Mo, Cu, Si, Cr, J, Se, Fe, Na, Sr, Co i Cl.

Željezo je važan element za proces fotosinteze. Željezo povećava otpornost na sušu i bolesti te regulira sintezu vitamina u voću.

Nedostatak željeza javlja se na alkalnim tlima, a očituje se kao kloroza između žila lista. Ako je nedostatak veći, listovi pobijele ili poprimaju opečen izgled.

Višak dušika uzrokuje prekomjerni rast vegetativnih organa biljaka, a smanjuje se generativni rast, sporije je sazrijevanje plodova i povećava se osjetljivost biljke na bolesti.

Bor omogućuje razvoj cvjetova, plodnost peludi, formiranje ploda i pravilan razvoj ploda.

Nedostatak uzrokuje sušenje bočnih izdanaka plodova i smanjenje prinosa.

Višak se očituje kao kloroza na lišću.

Mangan je važan element u tragovima jer je poseban aktivator enzima. Djeluje kao biokatalizator u stvaranju klorofila te poboljšava stvaranje škroba i šećera u biljkama.

Nedostatak mangana može se pojaviti u alkalnim tlima. Na lišću se manifestira u obliku kloroze.

Cink ima višestruke učinke, od kojih je najvažniji onaj u stvaranju klorofila.
Cink sprječava nakupljanje viška kiseline u listu i sudjeluje u disanju stanica.

Nedostatak se uočava na bočnim izbojima biljaka, a u slučaju većeg nedostatka može doći do smanjenja prinosa.

Molibden je dio kloroplasta biljaka i važan je čimbenik u fotosintezi. Regulira transport željeza kroz biljku i doprinosi asimilaciji dušika.

Nedostatak uzrokuje da se starije lišće savija prema sredini.

Bakar izravno i neizravno utječe na mnoge fiziološke procese u biljci, povećava prinos, povećava kvalitetu ploda i ubrzava dozrijevanje.

Nedostatak bakra dovodi do slabije oplodnje, mlade biljke venu, a listovi posivljuju i suše se.

Hanna instrumenti za sadržaj hranjivih tvari

Instrumenti koje ćete koristiti za mjerenje sadržaja hranjivih tvari na vašoj plantaži su:

HI83325-02

Multiparametarski fotometar

Fotometar HI83325 pruža precizna i ponovljiva fotometrijska mjerenja svaki put.

Ključni parametri su: amonijak, kalcij, magnezij, nitrati, fosfor, kalij, sulfati i pH.

Napredni optički sustav – neusporediva izvedba stolnog fotometra.

Dosljedno i temeljito praćenje biljnih hranjiva ključno je za održavanje zdravog rasta i reprodukcije.

Kalij, potreban u velikim količinama, igra vitalnu ulogu u unosu vode i regulaciji enzima. Kalcij pomaže u jačanju staničnih stijenki biljaka štiteći ih od toplinskog stresa, dok magnezij pomaže u jačanju imunološkog sustava.

Digitalni ulaz za pH elektrodu omogućuje korisniku mjerenje pH pomoću standardne pH elektrode.

Glavne značajke:

  • Napredni optički sustav sa svjetlijim, dugotrajnijim LED izvorom svjetla
  • Ugrađeni mjerač vremena za fotometrijska mjerenja
  • Prikazane mjerne jedinice plus kemijski oblik
  • Pretvorba rezultata pritiskom na gumb
  • Mjerenje pH i temperature jednom sondom
  • Dobra laboratorijska praksa (GLP) – informacije o kalibraciji uključujući datum, vrijeme, korištene pufere, pomak i nagib za sljedivost
  • CAL Check upozorava korisnika na moguće probleme tijekom procesa kalibracije
  • Bilježenje podataka – može se pohraniti do 1000 fotometrijskih i pH očitanja.
  • Snimljena očitanja mogu se brzo i jednostavno prenijeti na flash pogon ili računalo. Podaci se izvoze kao .CSV datoteka za korištenje s programima za proračunske tablice.

UZORAK TLA

Uzorak tla može se pripremiti za analizu pomoću HANNA pribora za pripremu tla: trebat će vam samo vaš uzorak!

Izravna ekstrakcija iz tla/supstrata može biti prikladan način za dobivanje uzorka ostavljajući vam dodatno vrijeme.

Ekstrakcija se može izvesti na bilo kojoj točki testiranja/uzorkovanja pomoću HANNA lizimetara, dostupnih u nekoliko veličina ovisno o vašem tipu uzgoja (30-60-90 cm).

HI83900

Usisni lizimetar

 • Za praćenje tla na razini korijena
 • Savršen suputnik HI83325
 • Prati hranjive tvari u tlu na razini korijena

Usisni lizimetar HI83900 konstruiran je s poroznom keramičkom kapom spojenom na prozirnu cijev za ekstrakciju otopine tla. U tubu je umetnuta gumena kapilara koja prolazi kroz gumeni čep i dolazi do vrha kreme.

Lizimetar serije HI83900 idealan je alat za prikupljanje uzoraka otopine tla i potom izvođenje kvantitativne kemijske analize.
Na taj način operater može lako pratiti razinu hranjivih tvari kao što su amonijak, nitrat, fosfor, kalij, sulfat, kalcij i magnezij.

HI83900 omogućuje ekstrakciju otopine iz tla stvaranjem vakuuma unutar cijevi za uzorkovanje, koji premašuje tlak vode u tlu.
Ovo će uspostaviti hidraulički gradijent za protok otopine kroz poroznu keramičku kapicu i u cijev lizimetra. Obično trebate postići vakuum od oko -60cb (centibar).

HI801

Spektrofotometar

HI801 IRIS je elegantan i intuitivan spektrofotometar koji omogućuje mjerenje svih valnih duljina vidljive svjetlosti.

Prilagodite svoje metode, napravite širok raspon mjerenja i budite sigurni u točnost testiranja sa spektrofotometrom Iris HI801.

Spektrofotometar HI801 IRIS ima precizan odabir valne duljine između 340 nm i 900 nm za potpunu usklađenost metode i točnost potrebnu u industrijama kao što su profesionalni laboratoriji, postrojenja za pročišćavanje vode, vinarije i drugo.

Rezultati su dosljedni i točni bez obzira na protok zahvaljujući visokokvalitetnom i jedinstveno dizajniranom optičkom sustavu.

Mogućnosti prilagodbe uključuju višestruke oblike i veličine kiveta, prilagođene kalibracijske krivulje i metode.

Nema potrebe za mjerenjem konverzija

Bez obzira testirate li klor ili provodite enzimske testove, naš će spektrofotometar praktično prikazati rezultate u jedinicama koje su vam najvažnije.

HI801 IRIS može mjeriti transmitaciju, apsorbanciju i koncentraciju na temelju vaših potreba.

Unaprijed programirane metode s opcijom proširenja

Spektrofotometar HI801 IRIS dolazi unaprijed programiran s više od 80 često korištenih metoda kemijske analize kako bi vam pomogao da započnete analizu.

Jednostavno ažurirajte ove metode spajanjem na računalo ili flash pogon.

 • Dušik
 • Kalij
 • Fosfati
 • Amonijak

I mnogo više…

Dizajniran za dinamična okruženja

Kompaktni profil i dugotrajna baterija HI801 IRIS olakšavaju postavljanje bilo gdje u vašem laboratoriju.

Punjiva litij-ionska baterija traje 3000 mjerenja.

Imate pitanje?

Obratite se našoj tehničkoj službi na info@hannainst.hr ili pomoću našeg kontakt obrasca.

AUTOR:

Bojana Tomić-Burtić

Diplomirani kemičar opće kemije

REFERENCE:

Pardossi et al, 2011

With Great Product Come Great Results

Servis

Trening

Popravak

Održavanje