U moru ima puno ribe, ali što je s ribnjakom?

Category: Akvakultura | Tags:

Uzgoj ribe ili ribogojstvo podrazumijeva uzgoj ribe za komercijalnu upotrebu, u spremnicima ili zatvorenim prostorima poput ribnjaka, obično za hranu. Ovo je glavni oblik akvakulture, dok se neke druge metode smatraju marikulturom.

U svijet se povećava potreba za izvorom proteina, a riba je često uključena u prehranu kao izvor čistih proteina. Ljudske potrebe za ribom utječu na mnoštvo ribarstava, posebno mjesta za ulov ribe. Mnoga od tih mjesta iscrpljuju se brže nego što se populacija može oporaviti, a taj se problem naziva prekomjerni ribolov. Cijene ribe na tržištu neprestano rastu, a održivost je zabrinjavajući i sve veći problem u svijetu. Mnogi se proizvođači okreću akvakulturi za ribu uzgojenu s farmi. Tako uzgajana riba osigurava stalnu opskrbu održivom ribom bez narušavanja prirodnog ribarstva.

Akvakultura podrazumijeva podvodni uzgoj. Mnoge se vrste mogu uzgajati kroz akvakulturu, poput školjki, riba, pa čak i vodenih biljaka. Pastrva i som popularne su vrste riba koje se uzgajaju zbog jednostavnosti uzgoja.

U svijet se povećava potreba za izvorom proteina, a riba je često uključena u prehranu kao izvor čistih proteina. Ljudske potrebe za ribom utječu na mnoštvo ribarstava, posebno mjesta za ulov ribe. Mnoga od tih mjesta iscrpljuju se brže nego što se populacija može oporaviti, a taj se problem naziva prekomjerni ribolov. Cijene ribe na tržištu neprestano rastu, a održivost je zabrinjavajući i sve veći problem u svijetu. Mnogi se proizvođači okreću akvakulturi za ribu uzgojenu s farmi. Tako uzgajana riba osigurava stalnu opskrbu održivom ribom bez narušavanja prirodnog ribarstva.

Akvakultura podrazumijeva podvodni uzgoj. Mnoge se vrste mogu uzgajati kroz akvakulturu, poput školjki, riba, pa čak i vodenih biljaka. Pastrva i som popularne su vrste riba koje se uzgajaju zbog jednostavnosti uzgoja.

NADZOR KVALITETE VODE U RIBARSTVU

Osnova uspješnog uzgoja ribe definitivno je kvaliteta vode. Voda je okruženje u kojem ribe rastu, žive, dišu i jedu. Na kraju će zbog svog metabolizma izlučiti otpad u toj vodi. Najveći otpadni produkt od ribe je amonijak (NH3) jer je vrlo toksičan za ribu. Koncentracija od samo 0,02 mg / L pokazuje toksični aspekt na ribu, ovisno o vrsti. Olakotno je što se dio amonijaka ionizira u amonij (NH4 +) kad uđe u vodu.pH određuje koliko će amonijak postati ionizirano. Ako se pH smanji, količina amonija će se povećati. Amonij je poželjniji od amonijaka, jer je amonij manje toksičan za ribu. Posljedično, akvakulturisti moraju izmjeriti i pH i razinu amonijaka. To im pomaže utvrditi koliko ostaje kao amonijak i koliko je ioniziranog u manje štetni amonij. Ukupnu razinu amonijaka u vodi spremnika treba održavati ispod 3 ppm. Korištenje mikroorganizama koji metaboliziraju amonijak u nitrate može smanjiti razinu amonijaka. Taj je postupak poznat pod nazivomnitrifikacija.

Amonij i amonijak mogu se izmjeriti Nesslerovom metodom u kojoj reagensi reagiraju s amonijakom i amonijem stvarajući žuto smeđi spoj. Ako je koncentracija amonijaka i amonija veća, intenzitet boje bit će veći. Fotometri se mogu koristiti za mjerenje intenziteta boje jer ljudske oči ne mogu otkriti suptilne promjene boje.

APLIKACIJA

Za naše klijente važno je imati instrument koji može pouzdano i precizno izvesti svako mjerenje. Hanna Instruments ima najbolje rješenje za takva mjerenja i može pomoći akvakulturistima u njihovom uzgoju ribe.

HI83303 je kompaktni, višeparametarski fotometar za upotrebu u akvakulturi. Mjerač je jedan od najnaprednijih fotometra dostupnih s inovativnim optičkim dizajnom koji koristi referentni detektor i fokusirajuće leće za uklanjanje pogrešaka zbog promjena izvora svjetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj mjerač ima 20 različitih programiranih metoda za mjerenje 12 ključnih parametara kvalitete vode, a također nudi način mjerenja apsorbancije za provjeru performansi i za korisnike koji bi željeli razviti vlastite krivulje koncentracije i apsorpcije.

Parametri akvakulture uključuju alkalinitet, kalcij, nitrit i fosfatkoji su presudni za održavanje zdravog sustava. Sadrži i parametre specifične za morski ili slatkovodni okoliš. Također možete izmjeriti otopljeni kisik, amonijak, kalcij, slobodni klor, ukupni klor, bakar, nitrate koji su važni parametri za akvakulturu.

Kako bi uštedili vrijedan laboratorijski prostor na stolu, HI83303 je ujedno profesionalni pH metar sa svojim digitalnim ulazom elektrode za pH / temperaturu. Sada se jedan mjerač može koristiti za fotometrijska i pH mjerenja.

MJERENJE pH VODE

Budući da ribe žive u vodi tijekom svog životnog ciklusa, potrebno je stalno mjeriti pH. Vrijednosti pH veće od 9,5 i vrijednosti manje od 4,5 nisu dobre za životni ciklus mnogih organizama u vodi. Ako je pH vrijednost 4 ili niža, dolazi do smrti uzrokovane kiselinom. Kada je rijednost pHnegdje između 4 do 5 bit će zaustavljen reproduktivni ciklus riba. Može doći do usporenog rasta ako je vrijednost pH između 4 do 6,5. Poželjni rasponi za razmnožavanje riba su od pH 6,5 do pH 9. Ako je vrijednost pH između 9 do 10, doći će do usporenog rasta riba. pH vrijednost viša od 11 uzrokuje alkalnu smrt.

Za mjerenje pH možete upotrijebiti pH elektrodu HI83303 ili možete koristiti višeparametarski prijenosni pH / EC / DO vodonepropusni mjerač – HI98199.

HI98199 je robusni, prijenosni višeparametarski mjerač s jednim digitalnim ulazom sonde. Ulaz digitalne sonde omogućuje spajanje pH, provodljivosti ili sonde za mjerenje otopljenog kisika. Između tri sonde i ugrađenog barometrijskog pretvarača tlaka HI98199 može izmjeriti do 10 parametara kakvoće vode, pri čemu 5 mjere senzori, a ostalih 5 izračunavanjem (tj. EC do TDS). Ovaj profesionalni, vodootporni mjerač udovoljava standardima IP67 i isporučen je sa svim potrebnim priborom za mjerenje pH / temperature upakiranom u izdržljivi kovčeg za nošenje.

VAŽNOST OTOPLJENOG KISIKA

Otopljeni kisik odnosi se na razinu slobodnog, nevezanog kisika prisutnog u vodi ili drugim tekućinama. Ovaj nam parametar govori o kvaliteti vode zbog utjecaja na organizme koji žive u vodenom mediju. Nepovezani kisik ili slobodni kisik (O2) je kisik koji nije vezan ni za jedan drugi element. Prisutnost slobodnih molekula O2 u vodi zapravo je otopljeni kisik. Ako su molekule kisika povezane u vodi (H2O), to se ne ubraja u razinu otopljenog kisika.

Razina otopljenog kisika (DO) jedan je od najkritičnijih parametara u kvaliteti vode i uzgoju ribe. DO se ugrađuje u vodu iz atmosferskog zraka i fotosintezu iz fitoplanktona. Da biste imali zdrave ribe, potrebna je razina zasićenja od 60 do 70% kisika. Ako su razine DO niske, to će utjecati na ribe i njihov rast. Ribe koje djeluju letargično i više su na površini vode, suočavaju se s problemom nedostatka kisika. Ponekad izgube apetit i to utječe na njihov rast. Veće ribe trebaju više kisika i ako nema dovoljno kisika, prije će razviti simptome. Jer sav taj otopljeni kisik treba svakodnevno mjeriti.

Izvor: https://www.fondriest.com/environmental-measurements/parameters/water-quality/dissolved-oxygen/

oxygen

Kako možemo izmjeriti otopljeni kisik?

Stolni mjerači

Prijenosni mjerači

Procesna kontrola

Uz već spomenuti HI98199, za mjerenje otopljenog kisika može se koristiti i Optički mjerač otopljenog kisika HI98198.

HI98198 obdo ™ mjerač robustan je, prijenosni namjenski mjerač otopljenog kisika (DO) dizajniran za mjerenje DO u slatkoj i slanoj vodi. Ovaj profesionalni, vodootporni mjerač udovoljava standardima IP67 i mjeri DO, barometarski tlak i temperaturu. HI98198 isporučuje se s HI764113 digitalnom optičkom DO sondom u prilagođenom, termoformiranom, izdržljivom kovčegu s priborom. Kompaktan je i ergonomski oblikovan kako bi omogućio spreman pristup materijalima potrebnim za rutinsko uzorkovanje.

OLAKŠENO MJERENJE VIŠE PARAMETARA KORIŠTENJEM HANNA INSTRUMENTA MULTIPARAMATERSKIH UREĐAJA

Multiparamteraski pH / ORP / DO / tlak / temperaturni vodootporan mjerač – HI98196

HI98196 je vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač koji bilježi i prati do 7 različitih parametara kakvoće vode, uključujući 5 izmjerenih i 2 izračunata. Multi-senzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava mjerenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, otopljeni kisik i temperaturu. Sonda očitanja digitalno prenosi na mjerač, gdje se mogu prikazati i zabilježiti podatkovne točke. Upotreba digitalne komunikacije omogućava prijenos podataka bez buke do 100 metara duljine kabela. Kompletni sustav jednostavan je za postavljanje i jednostavan za korištenje.

Multiparametar pH / ORP / EC / TDS / Salinitet / DO / Tlak / Temperaturni vodootporni mjerač – HI98194

HI98194 je vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač koji prati do 12 različitih parametara kvalitete vode, uključujući 6 izmjerenih i 6 izračunatih. Multisenzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava mjerenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, vodljivost, otopljeni kisik i temperaturu. Sonda očitanja digitalno prenosi na mjerač, gdje se mogu prikazati i zabilježiti podatkovne točke. HI98194 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima i zapakiran je u izdržljiv prijenosan kovčeg.

Prijenosni pH/EC/DO Metar sa Bluetooth tehnologijom – HI98494

Funkcionalan i precizan, ovaj mjerač može testirati 12 različitih parametara kvalitete vode pomoću pH, EC i optičkog DO senzora. Prenesite podatke na pametni uređaj za pregled ili dijeljenje pomoću integriraneBluetooth veze i aplikacije Hanna Lab. Uređaj je vodootporan (mjerač IP67, sonda IP68). Ima automatsko bilježenje intervala do 45 000 uzoraka ili prijavu na zahtjev. HI98494 savršen je za profesionalce iz zaštite okoliša i industrije.

HI9829 Vodootporni mjerač pH / ISE / EC / DO / zamućenosti s više parametara s GPS opcijom

HI9829 je vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač koji prati do 14 različitih parametara kvalitete vode. Multisenzorska sonda zasnovana na mikroprocesoru omogućava mjerenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, vodljivost, otopljeni kisik, zamućenost, amonijak, klorid, nitrat i temperaturu. Sonda očitava digitalno s opcijama bilježenja podataka dok je odvojena od mjerača. Opcionalni GPS omogućuje praćenje lokacije mjerenja. Kompletni sustav jednostavan je za postavljanje i jednostavan za korištenje. HI9829 je vrlo prilagodljiv i isporučuje se sa svim potrebnim dodacima, pakiran u izdržljivi kovčeg za nošenje.

Dvije sonde na izbor (osnovna ili logging)

HI7609829 (osnovna) i HI7629829 (logging) su višeparametarske sonde za uporabu s prijenosnim mjeračem HI9829. Možete odabrati koja će se sonda isporučiti s HI9829. Prema zadanim postavkama, HI9829 i odgovarajuća sonda bit će opskrbljeni senzorima pH / ORP, vodljivosti i otopljenog kisika. Bilo koja sonda može se nadograditi za mjerenje zamućenja senzorom zamućenosti / vodljivosti.

AUTOMATIZACIJA RIBOGOJILIŠTA

fish farming

Ako želite u potpunosti nadograditi svoju proizvodnju, možemo projektirati sustav kontrole za vaše ribogojilište koje se bavi intenzivnom ribogojnom kulturom. Sustav automatizacije koristi se za praćenje i kontrolu parametara okoliša (poput pH, D.O., temperature), hranjenja ribe, prozračivanja. Nudi lakši pristup održavanju, posebno na polju planiranih zadataka koje svakodnevno obavlja tehničko osoblje. Pruža kontinuirano praćenje D.O. razine i mogućnost postavki alarma. Oprema za upravljanje i nadzor DO često se koristi zajedno s aeratorima, na taj način minimizirajući drift DO i prekid rada u ribnjaku.

Na sadržaj kisika u vodi jezerca može se utjecati dvijema metodama; promjenom brzine protoka i prozračivanjem vode u ribnjaku.

Ovo je jedan od načina na koji se ribogojilište može optimizirati kako bi se povećala njegova ekonomska dobit.

Sva se naša oprema može povezati putem interneta, što korisnicima daje komociju daljinskog povezivanja.

Autori:

Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.

Tajana Frančić, mag.nutr.