U potrazi za pitkom vodom

Category: Voda | Tags:

Voda ima svoj, vrlo logičan ciklus. Voda(l) isparava iz oceana i rijeka u vodenu paru, kondenzira se u oblake i precipitira natrag na Zemlju u obliku kiše i snijega ispunjavajući oceane, jezera itd.

Sve ima savršenog smisla, ali, jeste li se ikada zapitali gdje je sve počelo?

Tekuća voda zapravo je imala vrlo dug put, koji još nije u potpunosti objašnjen. Trenutno postoji nekoliko mogućih teorija, ali cijeli proces prikupljanja H+ vjerojatno je počeo odmah nakon Velikog praska, ali 02- su enigma.

Vjerojatno je stigao mnogo kasnije iz svemira, koristeći asteroide kao transport.

U svakom slučaju, za život koji vodimo danas bile su potrebne milijarde godina da se formira i dovede do stvaranja VODE kakvu danas poznajemo:

2H2(g)+O2(g)→2H2O(l)

Kada pogledamo globus, naš planet izgleda kao da ima puno vode. Statistički gledano, 71% Zemlje je prekriveno vodom.

Nažalost, većinu toga ne možemo koristiti kao vodu za piće. Preko 97% Zemljine vode je slana voda u oceanima i morima. Još 2% smrznuto je u ledenim kapama i glečerima. To ostavlja manje od 1% Zemljine vode za piće. Kako populacija Zemlje raste, a mnoge zemlje se dalje razvijaju, slatka voda postaje sve ograničenija.

Raspodjela vode na Zemlji:

 • Oceanska voda: 97.2%
 • Ledene kape i ledenjaci: 2%
 • Voda u atmosferi: 0.001%
 • Voda u slanim jezerima i kopnenim morima: 0.008%
 • Podzemne vode: 0.62%
 • Slatkovodna jezera: 0.09%
 • Rijeke: 0.0001%

Klimatske promjene, sve veća nestašica vode, rast stanovništva, demografske promjene i urbanizacija već predstavljaju izazove za vodoopskrbne sustave. Do 2025. polovica svjetskog stanovništva živjet će u područjima s nedostatkom vode. Re-use otpadnih voda za ponovno korištenje vode, hranjivih tvari ili energije postaje važna strategija.

Sve više zemalja koriste otpadne vode za navodnjavanje – u zemljama u razvoju to predstavlja 7% navodnjavanog zemljišta. Iako ova praksa, ako se radi na neodgovarajući način, predstavlja zdravstveni rizik, sigurno upravljanje otpadnim vodama može donijeti višestruke koristi, uključujući povećanu proizvodnju hrane.

Opcije za izvore vode koji se koriste za pitku vodu i navodnjavanje nastavit će se razvijati, uz sve veće oslanjanje na podzemne vode i alternativne izvore, uključujući otpadne vode. Klimatske promjene dovest će do većih fluktuacija u prikupljenoj kišnici. Upravljanje svim vodnim resursima morat će se poboljšati kako bi se osigurala opskrba i kvaliteta.

Za pitku vodu najvažnije je točno pratiti karakteristike i osigurati odgovarajuću kontrolu kvalitete.

Posebnu pozornost treba obratiti na način dobivanja, pročišćavanja, uzorkovanja i praćenja kemijskog sastava s maksimalno dopuštenim vrijednostima pojedinih elemenata.

Kako znate da je voda za piće sigurna?

Propisani su minimalni zahtjevi za parametarske vrijednosti koje se koriste za ocjenu kakvoće vode namijenjene ljudskoj konzumaciji.

Analiza pitke vode

Analiza pitke vode uključuje sljedeća određivanja:

 • Organoleptička i fizikalno-kemijska svojstva vode:
  • boja, temperatura, miris i okus
  • zamućenost, pH i električna vodljivost;
 • Kemijska svojstva vode: tvrdoća, kalcij, magnezij, kalij, litij, natrij, amonijak, fluorid, klorit, bromat, klorid, nitrit, klorat, bromat, nitrat, fosfat, sulfat, oksidativni, otopljeni plinovi u vodi, masti i ulja, mineralna ulja, slobodni ostaci (klora) ostaci, deterdženti;
 • Bakteriološka svojstva vode: crijevni enterokoki i Escherichia coli (E. coli) koji bi trebao biti odsutan (0/100mL)
 • Otrovne (toksične) tvari: aluminij, arsen, berilij, cijanidi, kadmij, krom, nikal, olovo, pesticidi, selen, vanadij, živa, sumporovodik, bakar, cink i drugi.

Zamućenost

Zamućenost je jedan od najvažnijih parametara koji se koriste za određivanje kvalitete vode za piće. Nekada se smatralo uglavnom estetskom karakteristikom pitke vode, postoje značajni dokazi da je kontrola zamućenosti kompetentna zaštita od patogena. U prirodnoj vodi mjeri se zamućenost kako bi se izmjerila opća kvaliteta vode i njezina kompatibilnost u primjenama koje uključuju vodene organizme. Praćenje i pročišćavanje otpadne vode nekada su se temeljili isključivo na kontroli zamućenosti.

Trenutno je mjerenje zamućenosti na kraju procesa pročišćavanja otpadnih voda potrebno kako bi se provjerilo jesu li vrijednosti unutar regulatornih standarda.

Zamućenost vode optičko je svojstvo koje uzrokuje raspršivanje i apsorpciju svjetlosti, a ne prijenos. Rasipanje svjetlosti koje prolazi kroz tekućinu prvenstveno je uzrokovano prisutnim suspendiranim krutim tvarima. Što je veća zamućenost, veća je i količina raspršene svjetlosti. Čak će i vrlo čista tekućina raspršiti svjetlost do određenog stupnja, jer nijedna otopina neće imati zamućenost nula.

HI88713-02

HI88713-02 Stolni turbidimetar u skladu s ISO 7027

HI88713 je stolni mjerač zamućenja visoke preciznosti. Mjerač se isporučuje zajedno s AMCO-AEPA-1 primarnim standardima zamućenosti koji se koriste za kalibraciju i provjeru performansi. HI88713 zadovoljava i premašuje zahtjeve ISO 7027 metode za turbidimetrijska mjerenja.

 • Sukladan ISO 7027 metodi
 • Omjerni i neomjerni načini zamućenja
 • USB za prijenos podataka

HI801

Spektrofotometar iris

IRIS prijenosni spektrofotometar razlikuje se od proizvoda koje smo stvorili u prošlosti. Razlikuje se od naših fotometara jer omogućuje mjerenje u spektru svih valnih duljina vidljive svjetlosti, a ne samo unaprijed određenih valnih duljina. Spektrofotometri rade tako što izoliraju svjetlost na određenim valnim duljinama od bijele svjetlosti. Ovaj kompaktni mjerač uključuje niz značajki koje omogućuju fantastične performanse i iznimnu upotrebljivost.

 • Napredni optički sustav s podijeljenim snopom
 • Punjiva li-ion baterija
 • Korisnički prilagodljive metode

Neki od parametara uključuju alkalinitet, kalcij, nitrit i fosfat koji su ključni za održavanje zdravog ekosustava. Također sadrži parametre specifične za morski ili slatkovodni okoliš. Također možete mjeriti otopljeni kisik, amonijak, kalcij, slobodni klor, ukupni klor, bakar, nitrate koji su važni parametri za akvakulturu i sve vodene žive organizme.

Mjerenje pH u vodi za piće je od vitalnog značaja

HI99192

Prijenosni pH-metar za pitku vodu

Dizajniran da unese jednostavnost u pH testiranje pitke vode, HI99192 pH metar za pitku vodu dizajniran je za mjerenje pH vode za piće.

 • ±0.2 pH točnost
 • Specijalizirana sonda za pitku vodu.
 • Dolazi sa svim potrebnim otopinama i baterijama – sve što vam je potrebno da odmah počnete s mjerenjem.

Višeparametarski instrumenti HANNA mogu vam pomoći u dubinskim mjerenjima razine s opcijama duljine kabela od 4m (standardno), 10m, 20m i 40m.

HI98494

Prijenosni pH/EC/DO mjerač s Bluetoothom

Funkcionalno i precizno, ovaj mjerač može testirati 12 različitih parametara kvalitete vode pomoću pH, EC i optičkog DO senzora. Prenesite podatke na pametni uređaj za pregled ili dijeljenje s integriranom Bluetooth vezom i aplikacijom Hanna Lab. Uređaj je vodootporan (metar IP67, sonda IP68). Ima automatsko intervalno bilježenje do 45.000 uzoraka ili zapis na zahtjev. HI98494 savršen je za profesionalce u zaštiti okoliša i industriji.

HI98194

Višeparametarski vodootporni metar pH/ORP/EC/TDS/Salinitet/DO/tlak/temperatura

HI98194 je vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač koji prati do 12 različitih parametara kvalitete vode uključujući 6 izmjerenih i 6 izračunatih. Mikroprocesorska multisenzorska sonda omogućuje mjerenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, vodljivost, otopljeni kisik i temperaturu.

Sonda digitalno prenosi očitanja na mjerač, gdje se podatkovne točke mogu prikazati i zabilježiti. HI98194 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima i zapakiran je u transportni kovčeg.

HI9829

Višeparametarski vodootporni mjerač pH/ISE/EC/DO/Turbiditet s opcijom GPS

HI9829 je vodootporni prijenosni multiparametarski mjerač koji prati do 14 različitih parametara kvalitete vode. Mikroprocesorska multisenzorska sonda omogućuje mjerenje ključnih parametara uključujući pH, ORP, vodljivost, otopljeni kisik, zamućenost, amonij, klorid, nitrat i temperatura. Sonda digitalno prenosi očitanja s opcijama za bilježenje podataka dok je isključena s mjerača. Opcionalni GPS omogućuje praćenje lokacije mjerenja. Cijeli sustav je jednostavan za postavljanje i jednostavan za korištenje. HI9829 je vrlo prilagodljiv i isporučen sa svim potrebnim dodacima, zapakiranim u itransportni kovčeg.

Dvije sonde koje možete izabrati (osnovna ili sa autonomnim zapisom)
HI7609829 (osnovni) i HI7629829 (zapis) su višeparametarske sonde za korištenje s prijenosnim mjeračem HI9829. Postoji mogućnost odabira sonde koja će biti isporučena s HI9829. Prema zadanim postavkama, HI9829 i odgovarajuća sonda će biti opremljeni senzorima pH/ORP, vodljivosti i otopljenog kisika. Svaka sonda se može nadograditi za mjerenje zamućenosti pomoću senzora zamućenja/vodljivosti.

HI98198

Prijenosni optički DO (opdo) mjerač

HI98198 koristi luminiscentnu optičku metodu za mjerenje otopljenog kisika u vodi i otpadnoj vodi.
Ovaj profesionalni vodootporni mjerač u skladu je sa IP67 standardima i mjerama:

 • Otopljeni kisik
 • Barometarski tlak
 • BPK
 • Temperatura

HI98198 se isporučuje u kompletu sa svim dodacima uključujući sondu, smartcap senzor s ugrađenim RFID-om i robusni transportni kovčeg.

Prednosti: Mjerač otopljenog kisika HI98198 ima mnoge prednosti u odnosu na druge galvanske i polarografske mjerače otopljenog kisika. Ovaj mjerač koristi otpornu optičku sondu za otopljeni kisik HI764113 za mjerenje otopljenog kisika koja ima sljedeće prednosti.

 • Nema membrana
 • Nema elektrolita
 • Nema konzumacije kisika
 • Nema ovisnosti o protoku ili minimalne brzine protoka
 • Brza i stabilna očitanja
 • Minimalno održavanje

Napredni alati za napredne potrebe

Automatski titratori iz Hanne kombiniraju napredne performanse s pristupačnošću.

Mini titrator za titrabilni alkalinitet

Napredni automatski potenciometrijski titrator

Autor:

Nives Vinceković Budor, dipl.kem.ing.