Učinak saliniteta i koncentracije klorida na iskoristivost vode za navodnjavanje

Category: Poljoprivreda | Tags:

Salinitet je jedan od najvećih problema kvalitete vode u obalnim regijama.

Izloženost utjecaju saliniteta, kao posljedice djelovanja mora, sa sobom donosi problem prodora mora u obalne vodonosnike i ozbiljna je prijetnja poljoprivrednoj proizvodnji.

Prodiranje morske vode ima negativne ekološke posljedice i na dolinu Neretve, koje je jedno od područja s najizraženijim utjecajem morske soli na salinitet tla u Hrvatskoj. Ovaj problem posebno pogađa poljoprivredu regije Neretve, gdje dugotrajna izloženost poljoprivrednih svojstava slanoj vodi može dovesti do neupotrebljivosti zemljišta.

Jedini način da se razluči je li voda pogodna za uporabu u navodnjavanju je da se izvrši ispitivanje.

Strogo se preporučuje da se podzemne vode i iskoristive površinske vode redovito testiraju prije nego što se koriste na usjevima.

Salinitet vode može se mjeriti pomoću džepnog mjerača saliniteta ili slanjem uzoraka u laboratorij na analizu. Salinitet se mjeri očitanjem električne vodljivosti vode. Što je razina soli veća, veća je vodljivost. Mjerenja saliniteta vode izražena su u ‘milisiemens po centimetru’ (mS/cm) ili ponekad kao ‘mikrosiemens po centimetru’ (μS/cm).

Konverzija 1 mS/cm = 1,000 µS/cm

Za pretvorbu mS/m u µS/cm, pomnožite s 1,000

Kao gruba aproksimacija, možete pretvoriti očitanja saliniteta u dijelove na milijun (ppm) kako slijedi:

Rezultat u mS/cm X 640 = Rezultat u ppm

Rezultat u µS/cm X 0.64 = Rezultat u ppm

Koji je učinak saliniteta na biljke?

Salinitet vode za navodnjavanje utječe na performanse usjeva na nekoliko načina:

• Ograničava se dostupnost vode u zoni korijena zbog

soli koja privlači vlagu biljnog korijenja te na taj način utječe na smanjenje rasta i prinosa.

• Soli također utječu na rast listova i razvoj izdanaka biljaka.

• Kloridi u visokim razinama također pokazuju nekoliko toksičnih učinaka na određene usjeve

Opće smjernice koje treba slijediti u pogledu saliniteta vode koja se koristi za navodnjavanje:

• ako je salinitet manji od 0,8 mS/cm, voda je pogodna za većinu usjeva i pašnjaka na umjereno do dobro dreniranom tlu.

• ako je salinitet veći od 2,3 mS/cm, voda nije pogodna za kontinuiranu uporabu za većinu usjeva

Sažetak smjernica za kvalitetu vode za navodnjavanje

OK Postupajte oprezno Problematično
Provodljivost < 0.8 mS/cm 0.8 – 2.3 mS/cm > 2.3 mS/cm
TDS < 500 ppm 500 – 1500 ppm > 1500 ppm

Vodljivost se može mjeriti pomoću testera vodljivosti ili mjerača

Električna mjerenja vodljivosti mogu se koristiti za određivanje saliniteta u različitim vrstama vode. To znači da se mjerenje električne vodljivosti može koristiti samo za točno određivanje saliniteta uzoraka kao što je morska voda.

Praćenje omjera adsorpcije natrija (SAR) u podzemnim vodama

NaCl(s) –> (H2O) Na+(aq) + Cl-(aq)

Prekomjerne koncentracije iona natrija i klorida u vodi za navodnjavanje mogu uzrokovati toksičnosti u biljkama. Ove ione mogu preuzeti ili korijeni ili direktnim kontaktom na lišće. Više oštećenja je uzrokovano izravnom apsorpcijom kroz lišće. Više oštećenja je uzrokovano izravnom apsorpcijom kroz lišće.

Tipični simptomi toksičnosti natrija koje biljke mogu pokazati su spaljeni listovi i mrtvo tkivo duž vanjskih rubova listova. Visoke koncentracije natrija u vodi za navodnjavanje mogu izazvati nedostatak kalcija i kalija u tlima siromašnim tim hranjivim tvarima, a usjevi mogu reagirati na prihranu s navedenim hranjivim tvarima. Drugi učinak natrija je da natrij ima fiziokemijske učinke na strukturu tla ograničavajući infiltraciju vode i zraka i vode u tlu.

SAR mjeri relativni postotak iona natrija u vodi u odnosu na ione kalcija i magnezija. Visoki SAR ukazuje da postoji potencijal da se natrij akumulira u tlu.

Primjer:

SAR

Vrsta Reakcija

2–8

Citrusi i orašasti plodovi Vrlo osjetljivo

8–18

Grahorice Osjetljivo

18–46

zob, riža Umjereno tolerantno

46–102

lucerna, rajčica, pšenica Tolerantno

Fitotoksičnost i učinci koncentracije klorida u podzemnim vodama

Analiza kvalitete vode uključuje i određivanje iona klorida, koji mogu biti otrovni za biljke u visokim koncentracijama.

Slana voda može uključivati natrij u nekoliko vrsta soli (NaCl), kalij (KCl) i kalcijeve (CaCl2) soli.

U Hrvatskoj, vodonosnike sklone prodoru morske vode karakteriziraju visoke koncentracije klorida.

Razine klorida u nekontaminiranim vodama često su niže od 10 mg/L, a ponekad niže od 1 mg/L. Kloridi se zapravo smatraju važnima u prehrambenoj ravnoteži biljaka, u nižim razinama. Oni također mogu biti korisni u kontroli korijena i foliarnih bolesti u nekim usjevima i korist vegetacijske prehrane.

Međutim, prekomjerna akumulacija klorida oštećuje lišće stabala, kao što su masline, orah i stabla agruma. Listovi mogu pokazati oštećenje u vidu opeklina zbog nakupljanja klorida ovisno o vrsti stabla.

Stupanj ograničenja iona klorida (Cl-) u vodi za navodnjavanje:

< 140mg/L smatra se blažim,

140 -350 mg/L je umjereno,

> 350 mg/L smatra se značajnim.

Vrsta usjeva Koncentracija klorida u vodi za navodnjavanje (mg/L)
(mg/L)
Citrusi
trifoliata

120

limun

200

naranča

300

limeta, mandarina

600

Voćke
Marianna šljiva

600

Myrobolan šljiva

370

Breskva

235

Bobičasto voće
Kupina

235

Malina

120

Jagoda

120–190

 

Kloridi se lako mogu odrediti na nekoliko načina:

  • Fotometrijski/spektrofotometrijski
  • Titracijskim test kitovima
  • ISE elektroda za kloride, HI4107
  • Multiparametarski metar HI9829 s opcionalnim senzorom za kloride

HI931 – Određivanje klorida – Titracija srebrnim nitratom

Koncentracija klorida u uzorku vode može se precizno odrediti titracijom srebro nitratom pomoću Hanna titracijskog sustava HI931

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Rezultati su izraženi kao ppm (mg/L) klorida.

Metoda titracije za određivanje klorida u vodi je najtočnija metoda za određivanje klorida kako je upućeno u reference na

Standardne metode za ispitivanje voda i otpadnih voda 21. izdanje

Autor:

Nives Vinceković Budor
dipl.kem.ing.