Berba grožđa – kako se pripremiti za sezonu

Category: Enologija | Tags:

Kako se bliži kraj avgusta i početak berbe, brojni vinari ubrzano obavljaju poslednje provere i pripreme. Sezona berbe se često smatra “najuzbudljivijim” delom godine za vinare. To je vreme kada vinari počinju da beru grožđe i pripremaju ih za proces drobljenja pre nego što započnu presovanje i fermentaciju.

Iako zvuči jednostavno, u stvari postoji nekoliko koraka u ovom procesu: Kako se sezona berbe bliži, Hanna se osvrće na opremu koju vinari koriste kako bi postupak malo olakšao.

Sezona berbe počinje kada se završi sezona rasta i grožđe počne da menja boju i omekšava. To je i vreme kada grožđe izgubi svoju jarko zelenu boju i počne da poprima zreliju boju.

Vinari mogu da odrede da li je vreme za berbu putem:

  • Boje grožđa
  • Ukusa
  • Nivoa šećera
  • Kiselost
  • Vremenske prilike zbog kojih prerano beru

Svaki od ovih faktora igra važnu ulogu u rastu i berbi.

Važno je pratiti i kiselost i nivo šećera u grožđu tokom vegetacije. To znači da vinari moraju testirati pH i sadržaj šećera odnosno sadržaj ° Brixa grožđa u celom vinogradu da bi utvrdili zrelost grožđa. U zavisnosti od željenog ukusa, vinari će to pokušati da dobiju različitim kombinacijama kiselosti i nivoa šećera

pH

pH metar HI99111, zajedno sa elektrodom FC10483 je savršeno prenosno rešenje za određivnje pH u vinu. pH je važan u proizvodnji vina jer će uticati na kvalitet ukusa, boje, oksidacije, hemijske stabilnosti i drugih faktora. Prenosive mogućnosti ovog pH metra omogućavaju vinaru da sa lakoćom testira pH uzorka tokom vegetacijske sezone.

Hanna savet: Nivo titracijske kiselosti grožđa u ovom trenutku bi trebao biti između .6 -8, a nivo šećera između 19-24 ° Brix.

Kiselost

Mini titratot za određivanje titracijske (ukupne) kiselosti vina – HI84502 određuje ukupnu kiselost (titracijsku kiselost TA) u grožđu. Primarna kiselina koju svi vinari prate u sezoni berbe je vinska kiselina grožđa. Upotrebom HI84502 mini titratora olakšavate odabir pravovremenog trenutka za berbu.

Hanna savet: Vinari ispituju i probaju grožđe pre berbe kako bi se odmerio ukus i kvalitet tanina.

°Brix

Sadržaj šećera verovatno je jedan od najvažnijih aspekata uzgoja i određivanje početka sezone berbe. Poznavanje °Brix koncentracije je ključno, pogotovo za nove vinare, kako bi odredili trenutak berbe. Jedan od načina na koji vinari mere ° Brix grožđa je upotreba refraktometra.

Digitalni Refraktometar analizu šećera u vinu (% Brix) – HI96811 koristi se za određivanje °Brix u grožđu tokom sezone rasta. To je ključno u određivanju sprenosti grožđa za berbu. Vino će odrediti količinu šećera u grožđu na osnovu specifičnog ukusa i stila vina koje stvaraju. Koristeći ovaj refraktometar, vinari mogu lako, u malo ili nimalo vremena, vršiti tačke pregleda vinograda kako bi utvrdili koje je grožđe spremno za branje, a koje grožđe zahteva više vremena.

Sulfiti

Jednom kad bude spremno, grožđe se bere i kreće do svog sledećeg zaustavljanja na putu ka vinu koje se zove mlevenje. Mlevenje je proces kojim se grožđe pretvara u tečnost. Tokom ovog procesa mnoge faktore treba uzeti u obzir, a merenja uključuju merenja u širi.

Mešavina sadrži kombinaciju grožđa, koštica, opne i trebalo bi da bude testirana na kiselost (pH), šećere i sumpor dioksid ili sulfite. Jedan način merenja sulfita je upotrebom titratora. Hanna Instruments automatski potenciometrijski titracijski sistem za vinare- HI901w titrator je idealno rešenje za brojne visoko precizne analize parametara koji uključuju kiselost, sulfite i mnoge druge. Praćenjem kiselosti u Vašem vinu tokom mlevenja, vinari mogu izbeći neprecizna očitanja koja će proizvesti „mlako vino“ prilikom ulaska u fazu fermentacije.

Hanna savet: Kako bi izbegli blag, mlak ukus vina, vinari dodaju vinsku kiselinu. Dodavanje kiseline takođe pomaže snižavanju pH.